Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Efektivita a bezpečnost fototerapeutická keratektomie u dětí. In 17. Mezinárodní ortoptická konference. 2024.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Laserová refrakční chirurgie u dětí. In 17. Mezinárodní ortoptická konference. 2024.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Principy efektivní korekce refrakčních vad u dětí. In 17. Mezinárodní ortoptická konference. 2024.
  4. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Předněkomorové fakické nitrooční čočky pro korekci vysoké anizometropie u dětí s intolerancí kontaktní čočky. In 17. Mezinárodní ortoptická konference. 2024.
  5. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Výsledky transpozičních operací u parézy n.abducens. In 17. Mezinárodní ortoptická konference. 2024.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Zhodnocení účinnosti skleroplastiky u dětí v dlouhodobém sledování. In 17. Mezinárodní ortoptická konference. 2024.

  2023

  1. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jorge L. ALIÓ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Dana TOMČÍKOVÁ a Martin HLOŽÁNEK. Anterior Chamber Iris-Fixated Phakic Intraocular Lens Implantation for Treatment of High Anisometropia in Children: Long-term Results. JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS. THOROFARE: SLACK INC, 2023, roč. 60, č. 3, s. 203-209. ISSN 0191-3913. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3928/01913913-20220610-02.
  2. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastom s maskujícím syndromem (dvě kazuistiky). In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o., 2023, s. 43-50. ISBN 978-80-88506-17-1.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Efektivita a bezpečnost fototerapeutická keratektomie u dětí. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2023. ISBN 978-80-88347-16-3.
  4. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Laserová refrakční chirurgie u dětí. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2023. ISBN 978-80-88347-16-3.
  5. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Martin KOMÍNEK a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Léčebný efekt intravitreální aplikace anti-VEGF u dětských pacientů s choroidální neovaskulární membránou. In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o., 2023, s. 63-69. ISBN 978-80-88506-17-1.
  6. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Tereza SLANINOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Moyamoya onemocnění - kazuistika. In XVI. Sympózium detskej oftalmológie. 2023.
  7. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom. In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o., 2023, s. 18-23. ISBN 978-80-88506-17-1.
  8. KORVASOVÁ, Kamila, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Veronika MATUŠKOVÁ. Prínos ANTI-VEGF v liečbe choroidálnej neovaskulárnej membrány u detí. In XVI. Sympózium detskej oftalmológie. 2023. ISBN 978-80-89797-94-3.
  9. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Předněkomorové fakické nitrooční čočky pro korekci vysoké anizometropie u dětí s intolerancí kontaktní čočky. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2023. ISBN 978-80-88347-16-3.
  10. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Uveální melanom u patnáctileté dívky. In Oftalmologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: EEZY Publishing, s.r.o., 2023, s. 70-76. ISBN 978-80-88506-17-1.
  11. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Výsledky transpozičních operací u parézy N. Abducens. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2023. ISBN 978-80-88347-16-3.
  12. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Zhodnocení účinnosti skleroplastiky u dětí v dlouhodobém sledování. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2023. ISBN 978-80-88347-16-3.

  2022

  1. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Aneta SIWÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Dlouhodobý výsledek chirurgického řešení primárního orbitálního teratomu - kazuistika. In VIII. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 1. vyd. Lípa, 2022, s. 58. ISBN 978-80-88379-17-1.
  2. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Martin KOMÍNEK. Efekt Ranibizumabu v léčbě choroidální neovaskularizace a jiných vzácných choroidálních patologií u dětí. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 71. ISBN 978-80-88347-11-8.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Efektivita a bezpečnost fototerapeutická keratektomie u dětí. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 154. ISBN 978-80-88347-11-8.
  4. KOMÍNEK, Martin, Kateřina ŠENKOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Tomáš KEPÁK. Kongenitální retinoblastom - kazuistika. In VIII. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 1. vyd. Lípa, 2022, s. 58. ISBN 978-80-88379-17-1.
  5. KOMÍNEK, Martin, Kateřina ŠENKOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Tomáš KEPÁK. Kongenitální retinoblastom - kazuistika. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 70. ISBN 978-80-88347-11-8.
  6. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Laserová refrakční chirurgie u dětí. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 152. ISBN 978-80-88347-11-8.
  7. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Možnosti efektivní korekce refrakčních vad u dětí. In VIII. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 1. vyd. Lípa, 2022, s. 23. ISBN 978-80-88379-17-1.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Možnosti efektivní korekce refrakčních vad u dětí. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 62. ISBN 978-80-88347-11-8.
  9. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, J. HEISSIGEROVÁ, M. KORBASOVÁ, P. STUDENÝ, M. DOSTÁLEK, M. HLOŽÁNEK a Jana UNAR VINKLEROVÁ. Myopia Control in European Children - Study Protocol and Methodology. HSOA Journal of Neonatology and Clinical Pediatrics. Herndon, VA 20171, USA: Herald Scholarly Open Access, 2022, roč. 096, č. 9, s. 2-7. ISSN 2378-878X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24966/NCP-878X/100096.
  10. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Daniel AUTRATA. Předněkomorové fakické nitrooční čočky pro korekci vysoké anizometropie u dětí s intolerancí kontaktní čočky. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 153. ISBN 978-80-88347-11-8.
  11. HLOŽÁNEK, Martin, Zbaněk STRAŇÁK, Zuzana TEREŠKOVÁ, Jan MAREŠ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Marie ČESKÁ BURDOVÁ. Trends in Neonatal Ophthalmic Screening Methods. Diagnostics. Basel: MPDI, 2022, roč. 12, č. 5, s. 1-10. ISSN 2075-4418. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/diagnostics12051251.
  12. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Výsledky transpozičních operací u parézy n. abducens. In XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem, 2022, s. 155. ISBN 978-80-88347-11-8.

  2021

  1. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Dva protipóly dětského glaukomu. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Efektivita a bezpečnost skleroplastiky v dlouhodobém sledování. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 15-16. ISSN 1213-1032.
  3. KOMÍNEK, Martin, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Glaukomové drenážní implantáty u dětí - dlouhodobé výsledky. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
  4. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Kvalita binokulárního vidění po laserové refrakční chirurgii u dětí. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
  5. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Martin KOMÍNEK. Přínos ANTI VEGF v léčbě choroidální neovaskulární membrány u dětí. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
  6. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Přínos ANTI-VEGF v léčbě choroidální neovaskulární mebrány )CNV) u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 39-44. ISSN 1213-1032.
  7. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Pavel DIBLÍK, Johana GLEZGOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Jan ŠACH a Daniel AUTRATA. Uveální melanom u 15leté dívky. Kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 77, č. 2, s. 94-100. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2021/13.
  8. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Výsledky laserové refrakční chirurgie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 16. ISSN 1213-1032.
  9. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniel AUTRATA. Zhodnocení účinnosti skleroplastiky v komparativní studii. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.

  2020

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniel AUTRATA. EFFICACY AND SAFETY OF SCLEROPLASTY IN CHILDREN – 30 YEARS RESULTS OF 985 EYES. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. Ústí nad Labe: BOS org. s.r.o, 2020, s. 18. ISBN 978-80-88347-02-6.
  2. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. EXCIMER LASER FOR HIGH MYOPIC ANISOMETROPIA IN PEDIATRIC PATIENTS – 25 YEARS RESULTS. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o, 2020, s. 19. ISBN 978-80-88347-02-6.
  3. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Martin KOMÍNEK, Inka KREJČÍŘOVÁ, Petr DOMINIK a Ludmila KOUDELKOVÁ. Kazuistika pacientky s optickou neuritidou asociovanou s anti-MOG protilátkami. Vox Pediatrie. 2020.
  4. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Aneta SIWÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KADLČÍK. RARITNÍ MANIFESTACE M. COATS S CHOLESTEROLOSOU PŘEDNÍ KOMORY A NEOVASKULÁRNÍM GLAUKOMEM – KAZUISTIKA. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o, 2020, s. 18. ISBN 978-80-88347-02-6.

  2019

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Anterior chamber phakic intraocular lens implantation for highs anisometropia in pediatric patients. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Aneta SIWÁ. Dětský afakický glaukom. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Aneta SIWÁ. Dětský afakický glaukom. In XIV. sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  4. AUTRATA, Rudolf, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. efficacy and safety of scleroplasty in children - long term follow-up. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  5. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Excimer laser for ,yopic anisometropia in pediatric patients - Long term results. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Miroslav DOSTÁLEK. Excimer laser refractive surgery for myopic anisometropic amblyopia in children. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  7. DOSTÁLEK, Miroslav, Barbora ČÁSLAVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Farmakologické zpomalení progrese myopie u dětí. In Odborná konference ČSO: Ortoptika a současnost. 2019.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Fototerapeutická keratektomie - výsledky za 25 let. In XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  9. SIWÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  10. ČÁSLAVSKÁ, Barbora, Miroslav DOSTÁLEK, Michaela DUCHÁČKOVÁ, Kateřina MALÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jiří HOZMAN, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Krátkodobé a dlouhodobé nežádoucí účinky vysoce ředěného atropinu. In Odborná konference ČSO: Ortoptika a současnost. 2019.
  11. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Medulloepitheliom - kazuistika atypického případu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Bos org s.r.o., 2019, s. 89. ISBN 978-80-87562-95-6.
  12. RADOŠOVÁ, Veronika, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií - kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 2, s. 86-90. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2019/2/5.
  13. LAZARČÍKOVÁ, Veronika, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií - kazuistika. 1. vyd. BOS org s.r.o., 2019, s. 99. ISBN 978-80-87562-95-6.
  14. RADOŠOVÁ, Veronika, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  15. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Aneta SIWÁ. Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org s.r.o., 2019, s. 81-82. ISBN 978-80-87562-95-6.
  16. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Aneta SIWÁ. Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  17. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Ondřej HORÁK, Petr DOMINIK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pacientka s MOG-IgG asociovanou optickou neuritidou. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019. 2019.
  18. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Aneta SIWÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Paréza n. abducens - výsledky transpozičních operací. In XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  19. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Miroslav DOSTÁLEK. Phakic intraocular lens implantation for high anisometropia in children. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  20. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 1, s. 40-44. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2019/1/5.
  21. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta SIWÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. 1. vyd. BOS org s.r.o., 2019, s. 94. ISBN 978-80-87562-95-6.
  22. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta SIWÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  23. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Miroslav DOSTÁLEK. Scleroplasty surgery in children. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  24. PERNICOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Kateřina ŠENKOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Srovnání výsledných zrakových funkcí u korekce dětské afakie primární implantací IOL nebo kontaktními čočkami. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o., 2019, s. 50-51. ISBN 978-80-87562-95-6.
  25. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycin-C in the tratment of pediatric glaucoma. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
  26. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucoma. In XIV. sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  27. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Vrozená esotropie a exotropie - výsledky chirurgické léčby. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
  28. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Zdeněk DOLEŽEL a Aneta SIWÁ. Vzácná oční manifestace u dívky s podezřením na Alportův syndrom. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.

  2018

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Excimer laser for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - Long term results. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
  2. AUTRATA, Rudolf, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - Long term results. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Fototerapeutická keratektomie u dětí - dlouhodobé výsledky. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
  4. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
  5. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Dana VYSLOUŽILOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 74, č. 6, s. 249-252. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2018/6/6.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Zdeněk DOLEŽAL a Ivo BOREK. Intravitreal anti-VEGF treatment for stage 3+ retinopathy of prematurity – long term results. In XXVI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. 2018.
  7. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Aneta MASARIKOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Paréza n. abducens - výsledky transpozičních operací. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
  9. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Phakic intraocular lens implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
  10. AUTRATA, Rudolf, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.
  11. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
  12. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Retinopatie nedonošených - souborný referát. In 19. Vejdovského olomoucký vědecký den. 2018.
  13. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Scleroplasty surgery for progressive myopia in children - Long term results. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
  14. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Scleroplasty surgery in children - long term results. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.

  2017

  1. SCHOFFER, Renáta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diferenciální diagnostika leukokorie u dětí. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISBN 978-80-906549-8-3.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in children - long term results. In The 8th World Congress on Controversies in Ophthalmology. 2017.
  3. MASARIKOVÁ, Aneta, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in paediatric patients. 2017.
  4. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Kateřina ŠENKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Rudolf AUTRATA. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  5. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Laserové refrakční operace u dětí – dlouhodobé výsledky. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  6. DOSTÁLEK, Miroslav, Taťána KREJZKOVÁ, Andrea MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Myopizace lze ji ovlivnit? In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017.
  7. DOSTÁLEK, Miroslav, T. KREJZKOVÁ, A. MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Myopizace: lze ji zpomalit? In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in children. In The 8th World Congress on Controversies in Ophthalmology. 2017.
  9. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Aneta MASARIKOVÁ. Přínos optické koherentní tomografie (OCT) u dětí. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  10. MASARIKOVÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Raritní případ medulloepitheliomu u 18letého chlapce - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  11. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Scleroplasty surgery for progressive myopia in children - 20 years results. In The 8th World Congress on Controversies in Ophthalmology. 2017.
  12. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí – dlouhodobé výsledky. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  13. KREJZKOVÁ, T., Miroslav DOSTÁLEK, A. MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Studie ATOM I, ATOM II a SHIELD. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  14. KREJZKOVÁ, Taťána, Miroslav DOSTÁLEK, Andrea MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Studie ATOM I, ATOM II a SHIELD. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017.
  15. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Výsledky implantací fakické nitrooční čočky u dětí při vysoké anisometropii a ametropii. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  16. MASARIKOVÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Vzácný atypický retinoblastom u staršího dítěte - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.

  2016

  1. AUTRATA, Rudolf, Katarína PRAMUKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Aneta MASARIKOVÁ. Brownův syndrom – dlouhodobé výsledky chirurgické léčby. In V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2016. ISBN 978-80-906549-2-1.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - long term results. In EVER 2016 Nice. 2016.
  3. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - long term results. In XXIV. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
  4. AUTRATA, Rudolf, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Laserové refrakční operace u dětí - dlouhodobé výsledky. In 14. mezinárodní kongres České společnosti refrekční a kataraktové chirurgie. 2016. ISBN 978-80-87735-25-1.
  5. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ a Aneta MASARIKOVÁ. Paralytický strabismus - výsledky transpozičních operací. In V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Praha: Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie ve spolupráci s agenturou Produkce BPP s.r.o., 2016, s. 22-27. ISBN 978-80-906549-2-1.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In EVER 2016 Nice. 2016.
  7. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In XXIV. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 2, s. 12-19. ISSN 1211-9059.
  9. AUTRATA, Rudolf, Katarína PRAMUKOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Skleroplastika - je to opravdu kontroverzní téma, či nikoliv? In V. trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2016. ISBN 978-80-906549-2-1.
  10. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Skleroplastika u dětí - dlouhodobé výsledky. In 14. mezinárodní kongres České společnosti refrekční a kataraktové chirurgie. 2016. ISBN 978-80-87735-25-1.
  11. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky implantací fakické nitrooční čočky u dětí při vysoké anisometropii a ametropii. In 14. mezinárodní kongres České společnosti refrekční a kataraktové chirurgie. 2016. ISBN 978-80-87735-25-1.

  2015

  1. TIMKOVIČ, Juraj, Jan NĚMČANSKÝ, Dalibor CHOLEVÍK, Petr MAŠEK, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. A new modified technique for the treatment of high-risk prethreshold ROP under the direct visual control of RetCam 3. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 159, č. 3, s. 413-416. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2015.027.
  2. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients (long-term results). In 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society. 2015.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Laserové refrakční operace u dětí - dlouhodobé výsledky. In Zborník abstraktov prednášok z podujatia XI. Sympózium detskej oftalmológie. 2015. ISBN 978-80-89797-00-4.
  4. VARADYOVÁ, Barbora, Inka KREJČÍŘOVÁ a Rudolf AUTRATA. Léčba anizometropické amblyopie. Srovnání metod CAM zrakového stimulátoru a BRS barevné reverzační stimulace sítnice. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 4, s. 190-194. ISSN 1211-9059.
  5. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society. 2015.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Skleroplastika u dětí - dlouhodobé výsledky. In Zborník abstraktov prednášok z podujatia XI. Sympózium detskej oftalmológie. 2015. ISBN 978-80-89797-00-4.
  7. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky implantací fakické nitrooční čočky u dětí při vysoké anisometropii a ametropii. In Zborník abstraktov prednášok z podujatia XI. Sympózium detskej oftalmológie. 2015. ISBN 978-80-89797-00-4.

  2014

  1. DOSTÁLEK, Miroslav, Rudolf AUTRATA, P. BETLACHOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. CAM a kam dál? In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISSN 1213-1032.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, K. PRAMUKOVA a L. GRISCIKOVA. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients: long-term results. In XXXII. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2014.
  3. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, L. TYCHSEN a A. PIROUZIAN. Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISSN 1213-1032.
  4. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, L. GRISCIKOVA a Kateřina ŠENKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In XXXII. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2014.
  5. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Barbora VARADYOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Rudolf AUTRATA, J. MATUŠOVÁ a Eva GREGOROVÁ. Vzácná oční manifestace u podezření na Alportův syndrom. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 3, s. 114-118. ISSN 1211-9059.

  2013

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, L. TYCHSEN, A. PIROUZIAN a Katarína PRAMUKOVÁ. Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
  2. VARADYOVÁ, Barbora, Inka KREJČÍŘOVÁ a Rudolf AUTRATA. Spontánní luxace čočky do přední komory u 4letého chlapce. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
  3. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Barbora VARADYOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Rudolf AUTRATA, J. MATUŠOVÁ, E. GREGOROVÁ a P. KOLÁŘ. Vzácná oční manifestace u podezření na Alportův syndrom. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.

  2012

  1. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Dětský afakický glaukom. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl.I, s. 140-148. ISSN 1213-1032.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Katarína PRAMUKOVÁ. Excimer laser advanced surface ablation for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients: long-term results. In XXX. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2012.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Excimer laser v léčbě anisometropické amblyopie. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl. I, s. 10-14, 2 s. ISSN 1213-1032.
  4. AUTRATA, Rudolf, L. TYCHSEN, A. PIROUZIAN, Inka KREJČÍŘOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl.I, s. 14-15. ISSN 1213-1032.
  5. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Glaukomové drenážní implantáty u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 49-61. ISSN 1213-1032.
  6. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ a Miroslav DOSTÁLEK. Implantace PC IOL u jednostranné vrozené katarakty. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 121-126. ISSN 1213-1032.
  7. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Ivo BOREK. Intravitreal pegaptanib combined with diode laser therapy for stage 3+ retinopathy of prematurity in zone I and posterior zone II. European Journal of Ophthalmology. Milano, Italy, 2012, roč. 22, č. 5, s. 687-694. ISSN 1120-6721. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5301/ejo.5000166.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of severe anisometropia in pediatric patients. In XXX. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2012.
  9. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Ivo BOREK. Přínos intravitreální aplikace anti - VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 68, č. 1, s. 29-36. ISSN 1211-9059.
  10. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Skleroplastika u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 16-17. ISSN 1213-1032.
  11. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Trabekulektomie s mitomycinem C v léčbě dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 130-140. ISSN 1213-1032.

  2011

  1. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Combination of photocoagulation and intravitreal injection of pegaptanib or bevacizumab in treatment of stage 3 retinopathy of prematurity in zone I or posterior zone II. In 37th meeting of European Paediatric Ophthalmological Society : Visual Impairment in Childhood. 2011.
  2. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Marie HOLOUŠOVÁ. Excimer Laser Surface Ablation for High Myopic Anisometropia After PC IOL Implantation. In Visual impairment in childhood. 37th Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society. 2011.
  3. KREJČÍŘOVÁ, Inka a Rudolf AUTRATA. Pediatric Glaucoma and Use of Drainage Implants. Glaucoma in children The Contribution of Drainage Implants to the Treatment of Childhood Glaucoma. 1.vyd. Saabrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2011, 104 s. Clinical disciplines. ISBN 978-3-8433-8947-1.

  2010

  1. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dětský afakický glaukom. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 51-55. ISSN 1213-1032.
  2. AUTRATA, Rudolf a Inka KREJČÍŘOVÁ. Dětský glaukom a jeho současná léčba. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, s. 191-211. ISBN 978-80-7262-661-8.
  3. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Drenážní implantáty v chirurgii dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 55-56. ISSN 1213-1032.
  4. AUTRATA, Rudolf, L. TYCHSEN, A. PYROUZIAN, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky Verisyse při vysoké anisometropii u dětí. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
  5. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Implantace IOL v léčbě jednostranné vrozené katarakty u kojenců. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 73-77. ISSN 1213-1032.
  6. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Barbora VARADYOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Korekce hypermetropie při refrakční akomodativní esotropii metodou LASEK. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 22-23. ISSN 1213-1032.
  7. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK with Mitomycin C for high myopic anisometropia in children. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 24-25. ISSN 1213-1032.
  8. UNČOVSKÁ, Edita, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí – dlouhodobé klinické sledování. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 72-73. ISSN 1213-1032.
  9. AUTRATA, Rudolf a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pediatric excimer laser surface ablation for correction of high myopic anisometropia after PC IOL implantation: long term follow-up. In Abstract Book of XXVIII Congress of the ESCRS Winter Meeting, September 2010, Paris, p. 43, Vyd. ESCRS, Dublin. 2010.
  10. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pediatric excimer laser surface ablation for the correction of myopic shift after unilateral primary PC IOL implantation. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 25-26. ISSN 1213-1032.
  11. AUTRATA, Rudolf a Inka KREJČÍŘOVÁ. Photorefractive keratectomy and laser-assisted subepithelial keratectomy for treatment of anisometropic amblyopia in children under 8 years of age- Long term results. In Abstract Book of XXVIII Congress of the ESCRS Winter Meeting, September 2010, Paris, p. 43, Vyd. ESCRS, Dublin. 2010.
  12. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos intravitreální aplikace Macugenu u prognosticky nepříznivých forem ROP. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
  13. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos intravitreální aplikace Macugenu u prognosticky nepříznivých forem ROP. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 69-71. ISSN 1213-1032.
  14. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos refrakční chirurgie v dětské oftalmologii - 15leté zkušenosti. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
  15. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos refrakční chirurgie v dětské oftalmologii: 15-leté zkušenosti. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 23-24. ISSN 1213-1032.
  16. AUTRATA, Rudolf, Tomáš KEPÁK a Inka KREJČÍŘOVÁ. Retinoblastom. In Adam Z., Krejčí M., Vorlíček J. et al. ,editors: Speciální onkologie- příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, s. 371-376. ISBN 978-80-7262-648-9.
  17. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených - možnosti léčby. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2010.
  18. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených – nové možnosti léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 14-18. ISSN 1213-1032.
  19. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí – výsledky za období 1989-2008. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 19-19. ISSN 1213-1032.
  20. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí - výsledky za období 1989-2009. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
  21. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulektomie s peroperační aplikací Mitomycinu C v léčbě dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 49-50. ISSN 1213-1032.

  2009

  1. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dětský afakický glaukom. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 90-94. ISSN 1213-1032.
  2. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Drenážní implantáty v chirurgii dětského glaukomu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 65, č. 3, s. 79-86. ISSN 1211-9059.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Efficacy and safety of paediatric excimer laser surface ablation for correction of high myopic shift after unilateral primary PC IOL implantation: long term follow-up. In Abstract Book of 13th ESCRS Winter Meeting,February 2009, Roma. ESCRS. Dublin, 2009.
  4. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glukomové drenážní implantáty v léčbě dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 45-52. ISSN 1213-1032.
  5. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinované léčebné a refrakční operace u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 31-35. ISSN 1213-1032.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kontaktní čočka versus excimer laser v léčbě anizometropické amblyopie. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 36-40. ISSN 1213-1032.
  7. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. LASEK with mitomycin C 0,01 % for high myopic anisometropia in children. In Sborník XV. Výročního kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Žilina: SOS, 2009.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Long term outcome of laser-assisted subepithelial keratectomy with mitomycin-C 0,01% for high myopic anisometropia in children. In Abstract Book of 13th ESCRS Winter Meeting,February 2009, Roma. ESCRS. Dublin, 2009, s. p.44.
  9. VYBÍRALOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Neuritis optica u dětí – dlouhodobé klinické sledování. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009, s. 13-15. ISBN 978-80-254-5321-6.
  10. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Pediatric excimer laser surface ablation for the correction of myopic shift after unilateral primary PC IOL implantation. In Sborník XV. Výročního kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. SOS. Žilina, 2009.
  11. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora VARADYOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Trabekulektomie s peroperační aplikací mitomycinu C v léčbě dětského glaukomu. In Sborník XV. Výročního kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Žilina: SOS, 2009.

  2008

  1. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Combined treatment with laser photocoagulation and cryotherapy for threshold retiopathy of prematurity. Eur J Ophthalmol 2008. 2008, roč. 18, č. 1, s. 112-117. ISSN 1724-6016.
  2. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diferenciální diagnostika leukokorií u dětí. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 120. ISBN 978-80-87009-53-6.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Barbora VARADYOVÁ. Korekce hypermetropie při refrakční akomodativní esotropii metodou LASEK. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 14-18. ISSN 1213-1032.
  4. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa VYBÍRALOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Lasek with mitomycin C for the correction of high myopia. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 111. ISBN 978-80-87009-53-6.
  5. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Možnosti refrakční chirurgie u dětí, binokulární vidění po laserové refrakční operaci vysoké myopické anizometropie u dětí. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 7-14. ISSN 1213-1032.
  6. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí - dlouhodobé klinické sledování. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 112. ISBN 978-80-87009-53-6.
  7. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Ondřej RYBNÍČEK. Oční alergie a kontaktní čočky. Alergie. 2008, 119-123. ISSN 1212-3536.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Pediatric excimer lasr refractive surgery: PRK,LASEK,LASIK and Epi-LASIK for high myopic anisometropia-safety and efficacy in the 13-year follow up period. In Book of Absract: 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting. Dublin: ESCRS, 2008, s. 32.
  9. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Soňa VYBÍRALOVÁ. Phototherapeutic keratectomy in chldren: 74 eyes with the long term follow - up. In Book of Abstract 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting. Dublin: ESCRS, 2008, s. 32.
  10. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin C in the treatment of corneal dystrophies. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 113. ISBN 978-80-87009-53-6.
  11. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa VYBÍRALOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary AcrySof IOL implantation versus contact lens correction in children with congenital cataract. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 110. ISBN 978-80-87009-53-6.
  12. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Srovnání gaukomových drenážních implantátů a trabekulektomie s mitomycinem C v terapii dětského glaukomu. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008, s. 59. ISBN 978-80-254-1568-9.
  13. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa VYBÍRALOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Srovnání glaukomových drenážních implantátů a trabekulektomie s mitomycinem C v terapii dětského glaukomu. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 109. ISBN 978-80-87009-53-6.
  14. VODIČKOVÁ, Kristina, Inka KREJČÍŘOVÁ a Rudolf AUTRATA. Tonometrie u dětí. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008, s. 13. ISBN 978-80-254-1568-9.
  15. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucoma. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 122. ISBN 978-80-87009-53-6.
  16. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulektomie s peroperační aplikací mitimycinau C (MMC ) v léčbě dětského glaukomu. In Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008, s. 49. ISBN 978-80-254-1568-9.
  17. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulektomie s peroperační aplikací mitomycinu C (MMC) v léčbě děslého gaukomu. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008, s. 49. ISBN 978-80-254-1568-9.
  18. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Účinnost a bezpečnost adjuvantního použití travoprostu v léčbě dětského glaukomu. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 116. ISBN 978-80-87009-53-6.
  19. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Kristina VODIČKOVÁ. Vrozené anomálie terče zrakového nervu. In Sborník XVI. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 123. ISBN 978-80-87009-53-6.
  20. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky sekundární implantace různých typů IOL u dětí. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008, s. 115. ISBN 978-80-87009-53-6.

  2007

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Clinical evaluation of drainage implants in the treatment of refractory pediatric glaucoma: 15 - year experiences. In Abstract Book of the 6 th International Glaucoma Symposium. Atény: I.G.S., 2007, s. 12.
  2. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of glaucoma drainage devices and trabeculectomy with mitomycin C in the treatment of pediatric patients with refractory glaucoma. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. E-Abstracts-105 DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
  3. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of glaucoma drainage devices and trabeculectomy with mitomycin C in the treatment of pediatric patients with refractory glaucoma. In Fortschritte der Ophthalochirurgie,. Ebelsbach: Aktiv-Drug and Verlag GmbH, 2007, s. 162.
  4. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diode laser cyclophotocoagulation in pediatric glaucoma - long term results. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 78-83. ISSN 1213-1032.
  5. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage devices versus trabeculectomy with mitomycin C in pediatric refractory glaucoma. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 155. ISBN 978-80-87086-01-8.
  6. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the management of refractory pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 13-21. ISSN 1213-1032.
  7. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the treatment of refractory glaucoma in pediatric patients. Eur. J. Ophthalmol. 2007, roč. 17, s. 928-937. ISSN 1724-6016.
  8. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the treatment of refractory pediatric glaucoma. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 120. ISBN 978-80-87086-01-8.
  9. AUTRATA, Rudolf, Helena PELLAROVÁ, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinované léčebné ( PTK ) a refrakční ( PRK ) laserové operace u dětí v období 1995-2007. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 9-13. ISSN 1213-1032.
  10. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK with mitomycin C for the correction of high myopia. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 157. ISBN 978-80-87086-01-8.
  11. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long-term surgical outcomes of the secondary IOL implantation inf children. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 53-62. ISSN 1211-3395.
  12. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in paediatric patients: Clinical manifestations, etiology, therapy and visual outcomes in long-term follow up. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 3-16. ISSN 1211-3395.
  13. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 159. ISBN 978-80-87086-01-8.
  14. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 70-77. ISSN 1213-1032.
  15. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Pediatric phototherapeutic keratectomy-safety and efficacy in the long term follow-up. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. Berlin: E-Abstracts-105.DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
  16. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin - C intraoperative use in adult and paediatric patients. In European Journal of Ophthalmology. Milano: WICHTIGEDITOR, 2007, s. 241-242. ISSN: 1120 - 6721.
  17. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin C in the treatment of corneal dystrophies. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 158. ISBN 978-80-87086-01-8.
  18. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin-C intraoperative use in adult and paediatric patients. European Journal of Ophthalmology. 2007, č. 17, s. 241-242. ISSN 1120-6721.
  19. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary AcrySoft IOL implantation versus aphakic contact lens correction in children younger than 2 years of age. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 156. ISBN 978-80-87086-01-8.
  20. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Prospective comparative study of primary Acrysof IOL implantation versus aphakec contact lens correction in pediatric patients after unilateral congenital cataract extraction in the ferst 2 years of life. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. E-Abstracts-105.DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
  21. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Prospective comparative study of primary Acrysof IOL implantation versus aphakic contact lens correction in pediatric patients after unilateral congenital cataract extraction in the first 2 years of life. In Fortschritte der Ophthalochirurgie. Ebelsbach: Aktiv-Drug and Verlag GmbH, 2007, s. 138.
  22. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Results of Laser epithelial keratomileusis with intraoperative application og mitomycin - C the correction of high myopia: Four years follow up. In European Journal of Ophthalmology. Milano: WICHTIGEDITOR, 2007, s. 241-241. ISSN:1120-6721.
  23. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Results of Laser epithelial keratomileusis with intraoperative application og mitomycin-C in the correstion of high myopia:Four years follow up. European Journal of Ophthalmology. 2007, č. 17, s. 241. ISSN 1120-6721.
  24. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Helena PELLAROVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of travoprost adjumctive treatment in pediatric glaucoma. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007, s. 161. ISBN 978-80-87086-01-8.
  25. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of travoprost adjunctive treatment in paediatric glaucoma. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 29-36. ISSN 1211-3395.
  26. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of travoprost adjunctive treatment in pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 87-90. ISSN 1213-1032.
  27. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy eith adjunctive intraoperative use of mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 21-27. ISSN 1213-1032.
  28. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycin in the treatment of paediatric glaucoma. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 17-28. ISSN 1211-3395.
  29. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trans-scleral diode laser cyclophotocoagulation in children with severe glaucoma-long term outcome. In 6 th International Glaucoma Symposium. Atény: I.G.S., 2007, s. 117.
  30. AUTRATA, Rudolf, Helena PELLAROVÁ, Inka HELMANOVÁ, Martin LOKAJ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky laserové refrakční chirurgie při vysoké myopické anizometropii s amblyopií u dětí v letech 1995 - 2007. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 5-9. ISSN 1213-1032.

  2006

  1. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision and refractive results of the secondary IOL implantation in children with a long-term follow-up. In Abstracts of the EVER congress 2006. Acta Ophthalmologica Suppl.1, 2006, s. 110.
  2. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Clinical evaluation of drainage implants in the treatment of refractory pediatric glaucoma: 15-year experiences. In Abstracts Book of the EPOS Congress. Regensburg, Germany: EPOS, 2006, s. 34.
  3. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Comparison of LASEK with mitomycin C use versus standard LASEK for the correction of high myopia. In Fortschritte der Ophthalmochirurgie. Aktiv Druck Verlags GmbH, 2006, s. 151. ISBN 3-932653-21-1.
  4. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Congenital optic disc anomalies. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 182. ISBN 80-7177-974-1.
  5. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Differential diagnosis of leukoria. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 179. ISBN 80-7177-974-1.
  6. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Fototerapeutická keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky u dětí. Trendy v pediatrické oftalmologii. In: Folia strabologica et neuroophthalmologica 2006. Praha: Česká strabologická asociace, 2006, roč. 9, č. 1, s. 6-11. ISSN 1213-1032.
  7. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 198. ISBN 80-7177-974-1.
  8. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Laser subepithelial keratomileusis ( LASEK ) a fotorefrakční keratektomie při korekci vysoké anizomyopie-dlouhodobé výsledky. Trendy v pediatrické oftalmologii. In: Folia strabologica et neuroophthalmologica 2006. Praha: Česká strabologická asociace, 2006, roč. 9, č. 1, s. 12-19. ISSN 1213-1032.
  9. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser subepthelial keratomileusis with mitomycin C for the correction of high myopia: Comparative study. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 199. ISBN 80-7177-974-1.
  10. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Léčebné zákroky excimer laserem ( PTK ) v dětském věku: 11 - leté zkušenosti. In Sborík abstrakt XIV. váročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Plzeň: Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 101. ISBN 80-7177-974-1.
  11. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results after surgery of cataract with hyperplastic primary vitreous in pediatric patients. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 200. ISBN 80-7177-974-1.
  12. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results after surgery of congenital cataract with hyperplastic primary vitreous in the infants: 16 year- experiences. In Ophthalmology in the Ageing Society- Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006, s. CD ROM.
  13. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results of primary IOL implantation versus contact lens correction of monocular aphakia in pediatric patients. In Sborník XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 202. ISBN 80-7177-974-1.
  14. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long-term visual outcome after surgery of cataract with hyperplastic primary vitreous-Fifteen year experiences. In Abstracts of the EVER congress 2006. Acta Ophthalmologica Suppl.1, 2006, s. 21.
  15. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Inka HELMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Kristina VODIČKOVÁ. Maligní nonteratoidní medulloepitheliom u 18 letého chlapce-kazuistika. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 71. ISBN 80-7177-974-1.
  16. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Optic neuritis in pediatric patients- clinical manifestations, etiology, therapy and visual outocome in the long-term follow-up. In Abstracts Book of the EPOS Congress. Regensburg, Germany: EPOS, 2006, s. 39.
  17. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Pediatric phototherapeutic keratectomy-safety and efficacy in the period of 11-year follow-up. In Ophthalmology in the Ageing Society-Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006, s. CD ROM.
  18. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy wiht topical mitomycin C for the treatment and prevention of recurrent anterior corneal dystrophies in pediatric and adult patients. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 203. ISBN 80-7177-974-1.
  19. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary IOL implantation versus contact lens correction in the infants after unilateral congenital cataract extraction. In Ophthalmology in the Ageing Society-Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006, s. CD ROM.
  20. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Případ vzácné atypické manifestace retinoblastomu-kazuistika. In Sborník abstrakt XIV výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlang s.r.o. Plzeň, 2006, s. 72. ISBN 80-7177-974-1.
  21. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Role of topical mitomycin C application after PTK for the treatment and prevention of recurrences in the patients with anterior corneal dystrophies. In Fortschritte der Ophthalmochirurgie. Aktiv Druck Verlags GmbH, 2006, s. 152. ISBN 3-932653-21-1.
  22. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Výsledky refrakčních operací excimer laserem u dětí- 11leté zkušenosti. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 100. ISBN 80-7177-974-1.
  23. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Inka HELMANOVÁ. Výsledky sekundární implantace různých typů IOL pro korekce dětské afakie. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006, s. 181. ISBN 80-7177-974-1.

  2005

  1. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diode laser transscleral cyclophotocoagulation in refractory pediatric glaucoma. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005, s. 25. ISBN 80-86225-73-9.
  2. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Dlouhodobé výsledky operací PRK a LASEK při myopické anizometropii u dětí. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005, s. 35-36. ISBN 80-86225-73-9.
  3. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Phototherapeutic keratectomy in children with a long-term follow-up. In Ophthalmic Research 2005. Switzerland - Basel: Karger AG, 2005, s. 25. ISSN 0030-3747.
  4. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Přínos fototerapeutické keratektomie v dětském věku. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005, s. 37-38. ISBN 80-86225-73-9.
  5. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Inka HELMANOVÁ. Sekundární implantace nitroočních čoček u dětí. In Sborník abstrakt - III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005, s. 41. ISBN 80-86225-73-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 09:51