Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LOKAJ, Petr. Diferenciální diagnostika synkopy, vertiga a kolapsových stavů. In XXX. Brněnský den praktického lékařství. 2023.
  2. LOKAJ, Petr. Dočasná kardiostimulace a nastavení KS/ICD. In Intenzivní péče v kardiologii - Workshop ČAAK. 2023.
  3. LOKAJ, Petr. Indikace CRRT v kontextu mechanických podpor. In XXI. Výroční sjezd ČAAK. 2023.
  4. LOKAJ, Petr. Patofyziologie mitrální regurgitace. Intervencni a Akutni Kardiologie. SOLEN s.r.o., 2023, ročník 22, č. 1, s. 8-11. ISSN 1213-807X.
  5. KOUDELKA, Adam, Ondřej LUDKA, Michaela HABÁNOVÁ a Petr LOKAJ. Plicní embolie, aktuální přístup v diagnostice a léčbě. Medicína pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2023, roč. 20, č. 3, s. 151-156. ISSN 1214-8687.
  6. LOKAJ, Petr. Target temperature management (TTM). In XXXI. Výroční sjezd ČKS. 2023.

  2022

  1. PAŘENICA, Jiří, Klára BENEŠOVÁ, Martin RADVAN, Ondřej ŠANCA, Jiří HLÁSENSKÝ, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr KALA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. COVID-19 vaccine booster significantly decreases the risk of intensive care unit hospitalization in heart failure patients during the Omicron variant wave: A population-based study. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 9, October 2022, s. 1-7. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2022.998842.
  2. HELÁN, Martin, Jan MALÁSKA, Josef TOMANDL, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Michal ŠITINA, Milan DASTYCH, Tomáš ONDRÚŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Roman GÁL, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ a Jiří PAŘENICA. Kinetics of Biomarkers of Oxidative Stress in Septic Shock: A Pilot Study. Antioxidants. Basel: MDPI, 2022, roč. 11, č. 4, s. 1-13. ISSN 2076-3921. doi:10.3390/antiox11040640.
  3. KOUDELKA, Adam, Petr LOKAJ, Jiří PAŘENICA, Jan KAŇOVSKÝ a Petr KALA. Spontánní koronární disekce, kazuistiky dvou případů u mužů. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 68, č. 6, s. 402-407. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2022.082.

  2021

  1. MIKLIK, Roman, Marie MIKLÍKOVÁ, Radim SPACEK, Jindřich ŠPINAR, Kamil ZEMAN, Klára BENEŠOVÁ, Marián FELŠÖCI, Lidka POHLUDKOVA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Petr LOKAJ, Ilona PARENICOVA a Jiří PAŘENICA. Differences in risk profiles and long-term outcomes in acute heart failure patients with preserved and reduced left ventricular ejection fraction in the Czech Republic: The AHEAD registry sub-analysis. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 1, s. 34-42. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.038.
  2. HOLICKÁ, Mária, Pavla ČUČKOVÁ, Katerina HNATKOVA, Lumír KOC, Tomáš ONDRÚŠ, Petr LOKAJ, Jiří PAŘENICA, Tomáš NOVOTNÝ, Petr KALA a Marek MALÍK. In Comparison to Pathological Q Waves, Selvester Score Is a Superior Diagnostic Indicator of Increased Long-Term Mortality Risk in ST Elevation Myocardial Infarction Patients Treated with Primary Coronary Intervention. Diagnostics. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 5, s. 1-12. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics11050799.
  3. MANOUSEK, Jan, Petr KALA, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Kateřina HELÁNOVÁ, Marie MIKLÍKOVÁ, Vojtěch BRÁZDIL, Marie TOMANDLOVÁ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Jiří HLÁSENSKÝ. Oxidative Stress in Takotsubo Syndrome-Is It Essential for an Acute Attack? Indirect Evidences Support Multisite Impact Including the Calcium Overload-Energy Failure Hypothesis. FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 8, October 2021, s. 1-22. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2021.732708.
  4. LOKAJ, Petr, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Filip MALEK, Ondřej LUDKA, Jan KREJČÍ, Petr OSTADAL, Dagmar VONDRAKOVA, Karel LÁBR, Monika ŠPINAROVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Marie MIKLÍKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Ilona PARENICOVA, Vladimír JAKUBO, Klára BENEŠOVÁ, Roman MIKLIK, Jiří JARKOVSKÝ, Tomáš ONDRÚŠ a Jiří PAŘENICA. Prognostic value of high-sensitivity cardiac troponin I in heart failure patients with mid-range and reduced ejection fraction. Plos one. San Francisco: Public Library Science, 2021, roč. 16, č. 7, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0255271.
  5. TOMANDLOVÁ, Marie, Jiří PAŘENICA, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Petr KALA, Marie MIKLÍKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Martin HELÁN, Jan MALÁSKA, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Josef TOMANDL. Prognostic value of oxidative stress in patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: A prospective cohort study. Free Radical Biology and Medicine. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 174, October 2021, s. 66-72. ISSN 0891-5849. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2021.07.040.
  6. JAKUBO, Vladimír, Tomáš ONDRÚŠ, Miroslava BEŇOVSKÁ, Martin DOLEČEK, Andrea KŘIVANOVÁ, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Tomáš ZATOČIL, Petr KALA, Jiří PAŘENICA a Petr LOKAJ. Přehled a použití validovaných algoritmů využívajících vysoce senzitivní metodu stanovení srdečního troponinu k časné diagnostice akutního infarktu myokardu. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2021, roč. 63, č. 6, s. 703-709. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2021.064.

  2020

  1. PAŘENICA, Jiří, Petr KALA, Alexandre MEBAZAA, Simona LITTNEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Josef TOMANDL, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jindřich ŠPINAR, Marie TOMANDLOVÁ, Milan DASTYCH, Can INCE, Kateřina HELÁNOVÁ, Martin TESÁK, Martin HELÁN, Petr LOKAJ a Matthieu LEGRAND. Activation of the Nitric Oxide Pathway and Acute Myocardial Infarction Complicated by Acute Kidney Injury. CARDIORENAL MEDICINE. BASEL: KARGER, 2020, roč. 10, č. 2, s. 85-96. ISSN 1664-3828. doi:10.1159/000503718.
  2. MAŇOUSEK, Jan, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jan KREJČÍ, Geir BJORKLUND, Jana KLÁNOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Marie MIKLÍKOVÁ, Petr LOKAJ, Salvatore CHIRUMBOLO a Jindřich ŠPINAR. Delayed-type Hypersensitivity to Metals in Newly Diagnosed Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2020, roč. 20, č. 6, s. 571-580. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-020-09582-6.
  3. JARKOVSKÝ, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Benoit TYL, Francoise FOUGEROUSSE, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiri KETTNER, Petr OSTADAL, Jan VACLAVIK, Ladislav DUŠEK, Petr LOKAJ, Alexandre MEBAZAA, Alain Cohen SOLAL a Jiří PAŘENICA. Heart rate as an independent predictor of long term mortality of acute heart failure patients in sinus rhythm according to their ejection fraction: data from the AHEAD registry. European Journal of Internal Medicine. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 78, AUG 2020, s. 88-94. ISSN 0953-6205. doi:10.1016/j.ejim.2020.04.022.

  2017

  1. KUBENA, Petr, Jindřich ŠPINAR, Milan DASTYCH, Petr LOKAJ a Jiří PAŘENICA. Diagnostické a prognostické biomarkery u akutního koronárního syndromu. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 935-944. ISSN 0042-773X.
  2. PAŘENICA, Jiří, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MALÁSKA, Alexandre MEBAZAA, Jana GOTTWALDOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Milan DASTYCH, Josef TOMANDL, Jindřich ŠPINAR, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Matthieu LEGRAND. Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients: A prospective observational study. Shock. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 47, č. 2, s. 165-174. ISSN 1073-2322. doi:10.1097/SHK.0000000000000756.
  3. EIKELBOOM, J.W., S.J. CONNOLLY, J. BOSCH, G.R. DAGENAIS, R.G. HART, O. SHESTAKOVSKA, R. DIAZ, M. ALINGS, E.M. LONN, S.S. ANAND, P. WIDIMSKY, M. HORI, A. AVEZUM, L.S. PIEGAS, K.R.H. BRANCH, J. PROBSTFIELD, D.L. BHATT, J. ZHU, Y. LIANG, A.P. MAGGIONI, P. LOPEZ-JARAMILLO, M. O´DONNELL, A.K. KAKKAR, K.A.A. FOX, A.N. PARKHOMENKO, G. ERTL, S. STORK, M. KELTAI, L. RYDEN, N. POGOSOVA, A.L. DANS, F. LANAS, P.J. COMMERFORD, C. TORP-PEDERSEN, T.J. GUZIK, P.B. VERHAMME, D. VINEREANU, J.H. KIM, A.M. TONKIN, B.S. LEWIS, C. FELIX, K. YUSOFF, P.G. STEG, K.P. METSARINNE, N.C. BRUNS, F. MISSELWITZ, E. CHEN, D. LEONG a S. YUSUF. Rivaroxaban with or without Aspirin in Stable Cardiovascular Disease. New England Journal of Medicine. Waltham: Massachussetts Medical Society, 2017, roč. 377, č. 14, s. 1319-1330. ISSN 0028-4793. doi:10.1056/NEJMoa1709118.

  2016

  1. MANOUSEK, Jan, Vera STEJSKAL, Petr KUBENA, Jiří JARKOVSKÝ, Petr NĚMEC, Petr LOKAJ, Ludmila DOSTALOVA, Andrea ZADAKOVA, Marie PAVLUŠOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Petr KALA, Roman MIKLÍK, Jindřich ŠPINAR a Jiří PAŘENICA. Delayed-Type Hypersensitivity to Metals of Environmental Burden in Patients with Takotsubo Syndrome - Is There a Clinical Relevance? Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 11, s. "e0164786", 12 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0164786.

  2015

  1. PAVLUŠOVÁ, Marie, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jaroslav SVOBODA, Simona LITTNEROVÁ, Marián FELŠŐCI, Petr LOKAJ, Eva GANOVSKÁ, Jindřich ŠPINAR a Jiří PAŘENICA. Circadian variation in onset of acute heart failure. In Great network VIII international meeting. 2015.
  2. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Petr LOKAJ, Petra VYSOČANOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.

  2014

  1. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Petra VYSOČANOVÁ. IMT A KRÁTKODOBÁ REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.

  2013

  1. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Petr LOKAJ a Zuzana NOVÁKOVÁ. PILOTNÍ STUDIE:ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ PO RENALNÍ DENERVACI U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ. 2013.

  2012

  1. HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Simona LITTNEROVÁ, I. KLABENEŠOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Olga GIMUNOVÁ, Jan MALÁSKA a Jindřich ŠPINAR. Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272. ISSN 0042-773X.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Bronislav ČAPEK, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lucie BUREŠOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Impact of Microvolt T-wave Alternans on Malignant Arrhythmia Occurrence and Mortality in Patients with Congestive Heart Failure: Single-Centre Study. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-115. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.82.
  3. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, R. KARLÍK, Jan KAŇOVSKÝ a Petr LOKAJ. Lze stanovením biomarkerů odhadnout prognózu pacientů s fibrilací síní? In XXIX. konference České společnosti pro hypertenzi; XXI. konference České společnosti pro hypertenzi; XVII. konference České společnosti pro hypertenzi, Český Krumlov. 2012.
  4. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, Jan KAŇOVSKÝ a Petr LOKAJ. LZE STANOVENÍM RIZIKOVÝCH FAKTORŮ A DYNAMIKY BIOMARKERŮ ODHADNOUT ÚSPĚŠNOU LÉČBU PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ? In ČTYŘICET LET KOMISE EXPERIMENTÁLNÍ KARDIOLOGIE: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme, Vranovská Ves. 2012.
  5. LOKAJ, Petr, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Roman MIKLÍK, Petr KUBENA, Marie PAŘENICOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Simona LITTNEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Pulse Pressure in Clinical Practice. European Journal of Cardiovascular Medicine. 2012, roč. 2, č. 1, s. 66-68. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.72.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta a Petr LOKAJ. Stratifikace rizika u pacientů s Brugada syndromem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 280–285. ISSN 0042-773X.
  7. ŠTÍPAL, Roman, Roman ŠTÍPAL a Petr LOKAJ. Základy vnitřního lékařství I. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství, 2012. ISBN 978-80-7248-734-9.
  8. ŠTÍPAL, Roman, Roman ŠTÍPAL a Petr LOKAJ. Základy vnitřního lékařství II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství, 2012. ISBN 978-80-7248-733-2.

  2010

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Alternativní metody měření mikrovolt alternans T-vlny u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č. 9, s. 423-428. ISSN 0008-7335.
  2. LOKAJ, Petr. Dyslipidémie a její léčba. Angis revue. 2010, 3-4, s. 24-27.
  3. LÁBROVÁ, Růžena, Jindřich ŠPINAR, Radim KARLÍK, Jan KAŇOVSKÝ a Petr LOKAJ. In there a benefit in prognosis of NT-pro BNP and CRP assessment in patients with atrial fibrillation? 2010. ISSN 0195-668X.
  4. HONZÍK, P., Lubomír KŘIVAN, Petr LOKAJ, Růžena LÁBROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Logit and Fuzzy Models in Data Analysis: Estimation of Risk in Cardiac Patients. Physiological Research. 2010, roč. 59, suppl. 1, s. "S89"-"S96", 8 s. ISSN 0862-8408.
  5. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN a Milan KOZÁK. Use of microvolt T-wave alternans in predicting occurrence of malignant arrhythmias in patients eith left ventricular dysfunction. In Cardiostim 2010. 2010.
  6. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Využití měření mikrovolt alternans T vlny v predikci rizika výskytu maligní arytmie u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Slovenská kardiológia. 2010, roč. 19, č. 6, s. 467-473.
  7. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Využití měření mikrovolt alternans T vlny v predikci výskytu maligní arytmie u pacientů s dysfunkcí levé komory. Kardiológia. 2010, roč. 19, č. 6, s. 467-473.
  8. LOKAJ, Petr, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Nataša HONZÍKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Vývoj autonomních parametrů u pacientů po infarktu myokardu s ST elevacemi. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2010, roč. 56, č. 5, s. 392-396. ISSN 0042-773X.

  2009

  1. LOKAJ, Petr, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Nataša HONZÍKOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Lenka MAŇOUŠKOVÁ. Charakteristika a vývoj autonomních parametrů podle vstupních kritérií u pacientů po infarktu myokardu s ST elevacemi. Cor et Vasa - Časopis České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 50, S1, s. 1. ISSN 1803-7712.

  2006

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Jana PADĚROVÁ, Petr LOKAJ, Bohumil FIŠER, Pavla BALCÁRKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children, adolescents, and young adults with essential and white-coat hypertension. Klinische Pädiatrie. Stuttgart: Thieme, 2006, roč. 218, č. 4, s. 237-242. ISSN 0300-8630.

  2005

  1. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, P. LOKAJ, Nataša HONZÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Srovnání výskytu neinvazivních rizikových znaků náhlé srdeční smrti u nemocných léčených trombolýzou a přímou angioplastikou infarktové tepny. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 8, s. 546-548. ISSN 0008-7335.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Pavel TRČKA, Adam SVOBODNÍK, Ludmila DOSTÁLOVÁ, P. LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Využití turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci nemocných po prodělaném infarktu myokardu. Cardiology. 2005, roč. 14, č. 5, s. 219-224. ISSN 1336-2429.

  2003

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In 3rd FEPS Congress, Nice (france) 2003. Francie. Bologna (Italy): Eds. P.Poujeol and O. Petersen. Monduzzi Editore, MEDIMOND Inc., 2003. s. 35-38. ISBN 88-323-3143-8.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In Abstract book of the 3rd FEPS Meeting. 2003.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive adoloscents. 2003.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive children, children with white coat effect and healthy children. 2003.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. 2003.
  6. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive adolescents, and adolescents with white coat effect. 2003.
  7. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive children, and children with white coat effect. In Sborník abstraktů, 79. fyziologické dny. 2003.
  8. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Short term blood pressure variability in hypertensive adolescent. Abstract. In 12.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2003.
  9. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Variabilita v krevním tlaku a baroreflexní citlivost u hypertenzních adolescentů. 2003.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny oběhových parametrů u hypertenzních dospívajících. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 02:24