Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BRAT, Kristián, Zdeněk CHOVANEC, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J OLSON a Ivan ČUNDRLE. Hyperoxemia post thoracic surgery-Does it matter? Heliyon. CAMBRIDGE: Elsevier, 2023, roč. 9, č. 6, s. 1-8. ISSN 2405-8440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17606.
  2. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Miloš CHOBOLA, Michaela HEROUTOVA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk CHOVANEC, Teodor HORVÁTH, Michal BENEJ, Jaroslav IVIČIČ, Michal SVOBODA, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J OLSON a Ivan ČUNDRLE. Prediction of Postoperative Complications: Ventilatory Efficiency and Rest End-tidal Carbon Dioxide. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2023, roč. 115, č. 5, s. 1305-1311. ISSN 0003-4975. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2021.11.073.
  3. ČUNDRLE, Ivan, Zdeněk MERTA, Monika BRATOVÁ, Pavel HOMOLKA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ŠRÁMEK, Michal SVOBODA, Zdeněk CHOVANEC, Miloš CHOBOLA, Lyle J. OLSON a Kristián BRAT. The risk of post-operative pulmonary complications in lung resection candidates with normal forced expiratory volume in 1 s and diffusing capacity of the lung for carbon monoxide: a prospective multicentre study. ERJ open research. SHEFFIELD: EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD, 2023, roč. 9, č. 2, s. 1-9. ISSN 2312-0541. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1183/23120541.00421-2022.

  2022

  1. BRAT, Kristián, Ivan ČUNDRLE, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jaroslav IVIČIČ, Teodor HORVÁTH, Andrej MAZÚR, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk CHOVANEC, Zuzana TÓTHOVÁ, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Lyle J. OLSON. Nové pokroky v předoperační diagnostice před plicním resekčním výkonem. In XXVII. Setkání pneumologů a XI. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2022.

  2021

  1. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The influence of microscopic inflammation at resection margins on early postoperative endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn’s disease. Gastroenterologie a hepatologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 75, č. 1, s. 29-37. ISSN 1804-7874.

  2020

  1. KUNOVSKÝ, Lumír, Karolina POREDSKÁ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub VLAŽNÝ, Petr JABANDŽIEV, Dominika IVANECKÁ a Ladislav MITÁŠ. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn's disease relating to microscopic inflammation at resection margins. In ESGE Days 2020. 2020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1704693.
  2. BRAT, Kristián, Miloš CHOBOLA, Pavel HOMOLKA, Michaela HEROUTOVÁ, Michal BENEJ, Ladislav MITÁŠ, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Poor ventilatory efficiency during exercise may predict prolonged air leak after pulmonary lobectomy. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 30, č. 2, s. 269-272. ISSN 1569-9293. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/icvts/ivz255.
  3. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohn's and Colitis. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 14, č. 3, s. 361-368. ISSN 1873-9946. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz153.

  2019

  1. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Kristián BRAT, Kamil HUDÁČEK, Vladimír ČAN, Martina DIA, Dominika IVANECKÁ, Jaroslav IVIČIČ, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Adam KŘENEK, Lukas MAJERCAK, Zdeněk MERTA, Petra PEŇÁZOVÁ, Pavla DOSTALOVA, Marek PLUTINSKÝ, Rudolf RINDOS, Michal SOCHOR, Pavel VYSLOUŽIL, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Borderline pneumothorax. VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, 2019, roč. 4, AUG 2019, s. 1-4. ISSN 2519-0792. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21037/vats.2019.08.02.
  2. ČAN, Vladimír, Zdeněk KALA, Lukáš FROLA, Kamil HUDÁČEK, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Petr MORAVČÍK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Markéta ŠPANKOVÁ, Robert VACH a Teodor HORVÁTH. Clarification of the resection line non-intubated segmentectomy using indocyanine green. Annals of Translational Medicine. Hong Kong: AME PUBL CO, 2019, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN 2305-5839. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21037/atm.2019.01.45.
  3. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Semi-Quantitative Comparison of Infrared Thermography with Indocyanine Green Imaging in Porcine Intestinal Resection. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2019, roč. 40, č. 6, s. 307-312. ISSN 1959-0318. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.irbm.2019.06.004.
  4. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš NEVRTAL, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Jan KAMELANDER, Vladimír ČAN, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav PENKA a Igor PENKA. Spontánní retroperitoneální hematom - naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 1, s. 23-26. ISSN 1803-6597.
  5. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Ladislav MITÁŠ. The role of the NOD2/CARD15 gene in surgical treatment prediction in patients with Crohn’s disease. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2019, roč. 34, č. 2, s. 347-351. ISSN 0179-1958. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00384-018-3122-7.

  2018

  1. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel POLÁK, Zdeněk KALA, Vladimír ČAN, T DUFKOVÁ, E JANOUŠOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Igor PENKA. Clostridium dificile colitis: The role of surgery and fecal microbiota transplant. Koloproktologija. Moskva: Associacija koloproktologov v Rossii, 2018, roč. 65, č. 3, s. 24-43, 17 s. ISSN 2073-7556.
  2. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KALA a Vladan BERNARD. Dynamic contactless thermography as a supportive imaging method in surgery of colorectal carcinoma. In IUPESM Prague 2018. 2018.
  3. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. DYNAMIC INFRARED THERMOGRAPHY AS A TOOL FOR IMAGING ISCHEMIA DURING ABDOMINAL SURGERY. In Clinical Thermometry and Thermal Imaging, XIV EAT Congress, Thermology international Vol 28 (2018), No. 2: 114-123. 2018. ISSN 1560-604X.
  4. KUNOVSKÝ, Lumír, Ladislav MITÁŠ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Zdeněk KALA. Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 4, s. 347-354. ISSN 0042-773X.
  5. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. NITS. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.

  2017

  1. FARKAŠOVÁ, Martina, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk KALA, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. Bezkontaktní termografie jako pomocný nástroj v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
  2. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina VALKOVIČOVÁ, Zdeněk KALA a Ladislav MITÁŠ. Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva. In SYLLABUS 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, E. NEMCOVA, L. KLVACOVA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Rare cases imitating acute appendicitis: Three case reports and a review of literature. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 2, s. 82-87. ISSN 0035-9351.

  2016

  1. ČAN, Vladimír, Ladislav MITÁŠ, Adéla MITÁŠOVÁ a Igor PENKA. Lambert-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) jako první manifestace malobuněčného karcinomu plic (SCLC). In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie. 2016.
  2. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN, Lenka KUCEROVA, V. JADCZAKOVA a Igor PENKA. Quality of life after bowel resection for Crohn's disease - first results. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 444-448. ISSN 0035-9351.
  3. LINHARTOVÁ, Marcela, Ladislav MITÁŠ a Karel STARÝ. Raritní případ obrovského adenomu přístítného tělíska. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 453-456. ISSN 0035-9351.
  4. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Vzácné případy napodobující akutní apendicitidu. In XVI. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.

  2015

  1. HANKE, Ivo, Jana ŠPELDOVÁ, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Ladislav MITÁŠ a Jindřich VOMELA. Bronchogenní karcinom u seniorů. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
  2. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Pavel POLÁK, Igor PENKA, Markéta HANSLIÁNOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Clostridium difficile colitis - a role of surgery. Acta Medica Medianae. Niš: Podružnica Srpskog lekarskog društva, 2015, roč. 54, č. 1, s. 75-80. ISSN 0365-4478. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5633/amm.2015.0113.
  3. ČAN, Vladimír, Ladislav MITÁŠ a Ivo HANKE. Co dělat při selhání konzervativní léčby PNO. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
  4. ČAN, Vladimír, Ladislav MITÁŠ, Ivo HANKE a Jaroslav IVIČIČ. Co dělat při selhání konzervativní léčby PNO. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015. 2015.
  5. MITÁŠ, Ladislav, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Pavel POLÁK, Igor PENKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Klostridiová kolitida ve FN Brno z pohledu chirurga. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
  6. ČAN, Vladimír, Ladislav MITÁŠ a Ivo HANKE. Lymfangioleiomyomatóza. In XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  7. HANKE, Ivo, Vladimír ČAN, Ladislav MITÁŠ a Igor PENKA. Mediastinal tumours and superior vena cava syndrome - single centre expirience, recommendation for surgical diagnosis. In Jubilee world congress to the 80th anniversary of the founding of the ICS in Prague and in Pilsen. 2015.
  8. HANKE, Ivo, Ladislav MITÁŠ, Jana ŠPELDOVÁ a Teodor HORVÁTH. Neuroendokrinní tumory hrudníku - co víme, co můžeme a co děláme. In XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  9. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK, Petra SCHUSTEROVÁ, Ladislav MITÁŠ a Tomáš ROHAN. Perkutánní drenáž žlučových cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 44 s. ISBN 978-80-210-8150-5.
  10. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Jiří DOLINA, L KUČÍRKOVÁ a Igor PENKA. Quality of life in patients with Crohn disease after surgery in a czech cohort. In Jubilee world congress to the 80th anniversary of the founding of the ICS. 2015.
  11. HANKE, Ivo, Vladimír ČAN, Ladislav MITÁŠ, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Reziduální traumatický hemotorax po drenáži-doporučený postup. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
  12. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Ladislav NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Alois NEČAS, Jan HLAVSA, Ladislav MITÁŠ a Jan MISÍK. Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research. San Diego: Academic Press, 2015, roč. 193, č. 2, s. 606-612. ISSN 0022-4804. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.08.006.

  2014

  1. HANKE, Ivo, Ladislav MITÁŠ a Tomáš GROLICH. Možnosti chirurgické léčby u maligního plicního výpotku ve vyšším věku. In Letovice Care. 2014.
  2. HANKE, Ivo, Teodor HORVÁTH a Ladislav MITÁŠ. Neuroendokrinní tumory plic - naše zkušenosti s chirurgickou léčbou. In I.Podlahovy chirurgické dny, VIII. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VIII. interaktivní kongres hojení ran. 2014. ISBN 978-80-87086-76-6.

  2013

  1. SKŘIČKA, Tomáš, Beáta HEMMELOVÁ, Ladislav MITÁŠ a Zdeněk KALA. Clostridium defficile colilio - a novel problem problem in surgery. In X.Miedzynarodowe Sympozjum Proktologiczne, Lodz, maj 2013. 2013.
  2. HANKE, Ivo, Ladislav MITÁŠ, Teodor HORVÁTH a Igor PENKA. Indikace k hraničním hrudním resekcím. In XVIII. Setkání pneumologů a II. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2013. ISBN 978-80-86256-95-5.
  3. HANKE, Ivo, Ladislav MITÁŠ, Jaroslav IVIČIČ, Katarína ZADRAŽILOVÁ a Igor PENKA. Nádory předního mediastina - naše zkušenosti. In VI. Jarní setkání českých a slovenských hrudních chirurgů. 2013.
  4. HANKE, Ivo, Jan DOLEŽAL, Jindřich VOMELA, Naděžda VOMELOVÁ, Tomáš GROLICH, Jana HIANIKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Radoslav HRIVNÁK, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Miriama MARKOVÁ. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2013, 139 s.

  2012

  1. MITÁŠOVÁ, Adéla, Ladislav MITÁŠ, Igor URBÁNEK, Luděk RYBA, Ivo HANKE, M. RUBER, Radka MICHALČÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 574-580. ISSN 1210-7859.
  2. HANKE, Ivo a Ladislav MITÁŠ. Jaký je správný postup při indikaci operace u nádorů plic s kontaktem k velkým cévám. In Setkání hrudních chirurgů. 2012.
  3. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Udruzenje Hirurga Jugoslavije, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69. ISSN 0354-950X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2298/ACI1202063M.
  4. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. In Joint Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery and the Israeli Societx of Endoscopic Surgery. 2012.
  5. LINHARTOVÁ, Marcela, Ladislav MITÁŠ, Karel STARÝ a Hana MUNTEANU. Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 11, s. 614-619. ISSN 0035-9351.

  2011

  1. HANKE, Ivo a Ladislav MITÁŠ. Naše zkušenosti s "lehkými " torakoskopickými operacemi. In 8.Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. 2011.
  2. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. SAFE Brno Experience. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, s. S1143-S1144. 2011. ISSN 1556-0864.

  2010

  1. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Komplikace u pacientů po operaci pro plicní malignitu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 2, s. 113-117. ISSN 0035-9351.
  2. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 89, č. 5, s. 310-314. ISSN 0035-9351.
  3. HANKE, Ivo, Barbora GARAJOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Tomáš GROLICH, Radoslav HRIVNÁK a Miroslav JÍRA. Příjem stravy v perioperačním období u laparoskopické cholecystektomie. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  4. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav IVIČIČ, Ladislav MITÁŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu žaludku. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  5. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. SAFE to overdiagnosis. In 8th International symposium on PDT a PD in Clinical Practice. 2010.
  6. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jan HLAVSA a Ladislav MITÁŠ. Současné možnosti operačních technik chirurgie jater. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.

  2009

  1. HRIVNÁK, Radoslav, Ivo HANKE, Peter ŠANDOR, Ladislav MITÁŠ a Jindřich VOMELA. Spontánní pneumotorax - management, terapie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 10, s. 559-562. ISSN 0035-9351.
  2. MITÁŠ, Ladislav, Ivo HANKE, Igor PENKA, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Radoslav HRIVNÁK, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Torakoskopické řešení spontánního hemopneumotoraxu. Kazuistika. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 9-12. ISSN 1336-6572.

  2008

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium in stroke and surgical patients. In European Journal of Neurology. 15 (Suppl.3). Oxford: Blackwell Publishing, 2008, s. 287. ISSN 1351-5101.
  2. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium u cévních mozkových příhod a chirurgických pacientů. In Lekársky obzor. 56 (Suppl.1). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008, s. 13-14. ISSN 0457-4214.
  3. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav MITÁŠ. Delirium u pacientů s akutním iktem a u pacientů po operačním zákroku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/1001 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 60-60. ISSN 1210-7859.
  4. SOBOTKA, Martin, Ladislav MITÁŠ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Extrapulmonální nádor a lymfatika mezihrudí. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 246-247. ISBN 978-80-86793-11-5.
  5. HORVÁTH, Teodor, Ladislav MITÁŠ, Martin SOBOTKA, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Radek LAKOMÝ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Chirurgický pohled na neuroendokrinní nádor plic. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
  6. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ, Jaroslav IVIČIČ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Chirurgie plicních neuroendokrinních tumorů. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
  7. HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ, Jaroslav IVIČIČ, Radek LAKOMÝ, Karel STARÝ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Neuroendokrinní tumor plic. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
  8. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
  9. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Pooperační komplikace u pacientů s plicní rakovinou. In XVII. morvskoslezské dny pneumologie. 2008.
  10. MITÁŠ, Ladislav, Martin SOBOTKA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. ISBN 978-80-86793-11-5.
  11. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii. Kohorta 2003-2006. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7.
  12. SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Solitární plicní opacita po operaci rakoviny tlustého střeva. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.

  2007

  1. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  2. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2003, 2005, 2006. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-7177-003-9.
  3. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005. In XXXI.Brněnské onkologické dny. Edukační sborník. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 264-266. ISSN 9780-8679.
  4. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005 a 2006. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  5. MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005, 2006. In XVI. Moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-254-0470-6.
  6. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Ladislav MITÁŠ, A. HORNIAK, A. CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, A. STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, Jitka MANNOVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  7. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Helena BARTOŇKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, I. HORNIAK, Marie CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, Dalibor STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Jitka MANNOVÁ, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In XVI. moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007, s. 70. ISBN 978-80-254-0470-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 20:27