Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise Ceny Klementa Bochořáka. Halasův Kunštát a Literární soutěž Františka Halase, město Kunštát, Kruh přátel umění města Kunštát a Společnost přátel mladé poezie., 2021.
 2. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů a poroty Literární soutěže Františka Halase. Halasův Kunštát a Literární soutěž Františka Halase, město Kunštát, Kruh přátel umění města Kunštát a Společnost přátel mladé poezie., 2021 - 2021.
 3. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů grantových projektů v oblasti literatury MMB. Statutární město město Brno, Odbor kultury MMB, 2021 - 2021.
 4. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hodnotitel titulů na knihu roku a objev roku Magnesia Litera 2021. Litera, produkce, s.r.o. Klidná 273/10, Střešovice, 162 00 Praha 6, 2021.
 5. 2020

 6. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů grantových projektů v oblasti literatury MMB. 2020.
 7. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen odborné poroty Literární soutěže Františka Halase (Halasův Kunštát). 2020.
 8. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Krajiny Petra Hrbáče. Brno: Weles, z.s., 2020. s. 74-77. ISSN 1214-2948.
 9. 2019

 10. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen grantové agentury Statutárního města Brna v oblasti literatury. 2019 - 2019.
 11. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů a poroty Literární soutěže Františka Halase. 2019 - 2019.
 12. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hodnotitel titulů na knihu roku Magnesia Litera 2019. 2019.
 13. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Organizace a pořádání VIII. ročníku autorských čtení na PdF MU. 2019.
 14. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Šéfredaktorství literárního časopisu Weles (2019). Weles 76, Weles 77, 2019 - 2019. ISSN 1214-2948.
 15. 2018

 16. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Cena rektora Masarykovy univerzity pro pedagoga roku v oblasti společenských a humanitních věd za rok 2018. Masarykova univerzita, 2018.
 17. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Čas kůži orá (recenze sbírky Víta Slívy Ultima Thúlé, nejzazší zem). In Literární revue Weles. 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2018. s. 137-138. 72-73. ISSN 1214-2948.
 18. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů grantových projektů pro oblast literatury Statutárního města Brna. Statutární město Brno, 2018.
 19. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Obraz cizince v Hostovského válečných prózách. In Václav Vaněk, Jan Wiendl. Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2018. s. 57-65. ISBN 978-80-7308-887-3.
 20. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Obraz cizince v Hostovského válečných prózách. In Egon Hostovský – literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. 2018.
 21. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Obraz cizince v tvorbě Egona Hostovského. In Obraz cizince v literatuře Brno, Pedagogická fakulta MU, Galerie RUV, Poříčí 9, 603 00 Brno 8.3.–9. 3. 2018. 2018.
 22. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Volfova šestá a sedmá (recenze sbírek Zdeňka Volfa Před modlitbou přiložím a Žasl jsem od pily). 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2018. s. 142-143. 74-75. ISSN 1214-2948.
 23. 2017

 24. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů Literární soutěže Františka Halase. 2017.
 25. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen komise hodnotitelů pro oblast literatury Statutárního města Brna. Statutární město Brno: OK MMB., 2017 - 2017.
 26. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jít pro tebe znamená už se jen vracet (Nad poezií Roberta Fajkuse). 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2017. s. 68. Weles. ISSN 1214-2948.
 27. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad Básnickým rokem (recenze knihy Jiřího Poláčka Básnický rok). 1. vyd. Brno: Weles, z.s., 2017. s. 99. Weles. ISSN 1214-2948.
 28. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Obraz ženy v poezii Kateřiny Rudčenkové a Márie Ferenčuhové. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium (Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Slavistickou společností Franka Wollmana a Středoevropským centrem slovanských studií)., 2017. s. 73-80. Český a slovenský kulturní a politický prostor: (vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost - rezistence, ústup - expanze). ISBN 978-80-906183-9-8.
 29. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Odsun či vyhnání? Obraz poválečného vztahu Čechů a Němců v současné české literatuře. Pořadatel: Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Literárněvědnou společností ČR a Slavistickou společností Franka Wollmana. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). 2017.
 30. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Pořádání VII. ročníku autorských čtení a besed na PdF MU. 2017.
 31. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Redakce básnické sbírky Marka Fencla Rosné kořeny. 2017.
 32. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Redakce básnické sbírky Terezy Bínové Mezera je prázdné místo. 2017.
 33. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Šéfredaktor literární revue Weles. Weles, 2017 - 2017. ISSN 1214-2948.
 34. CHOCHOLATÝ, Miroslav. XX. ročník česko-slovenské konference.Pořadatel: Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Literárněvědnou společností ČR a Slavistickou společností Franka Wollmana. 2017.
 35. 2016

 36. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Bez možnosti úniku (Nad poezií Marie Šťastné). 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2016. s. 71-73. 67. ISSN 1214-2948.
 37. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Bylo třeba celé lůny... Organizace literárně - hudebního večera básníka Víta Slívy a kytaristy Lukáše Sommera věnovaného Vladimíru Holanovi (režie Radim Nejedlý, ČRo). Brno: Pdf MU, 2016.
 38. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen hodnotících komisí grantových projektů Magistrátu města Brna (oblast jazykovědy a literatury). MMB, 2016.
 39. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Členství v odborné komisi hodnotitelů pro oblast kultury a literatury Statutárního města Brna. MMB, 2016.
 40. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Členství v porotě Literární soutěže Františka Halase 2016. Město Kunštát. 2016.
 41. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Dva hlasy, jeden jazz (Organizace a moderování autorského večera Kateřiny Tučkové a Tomáše Zmeškala). Brno: Pdf MU, 2016.
 42. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Kozel, práce, přátelství (reflexe dvaceti let časopisu Weles). 1. vyd. Brno: Literární revue Weles, 2016. s. 71-72. ISSN 1214-2948.
 43. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2016.
 44. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Obraz ženy v souřadnicích současné česko-slovenské poezie (Kateřina Rudčenková a Mária Ferenčuhová). 2016.
 45. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Organizace a moderování literárního večera k 20. letům literární revue Weles. Brno: Skleněná louka: Weles, zájmový spolek, 2016.
 46. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Organizace VI. ročníku autorských čtení a besed na PdF MU (v rámci ročníku se uskutečnil večer Jiřího Poláčka a Petra Veselého, večer autorů Welesu, kteří jsou pedagogy či absolventy MU: Roberta Fajkuse, Vladimíra Šrámka, Norberta Holuba, Marka Fencla, Ondřeje Slabého, Petra Čermáčka a dále večer mladých autorů MU: Jana Váni, Pavla Zajíce, Marka Torčíka, Vojtěcha Velíska). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016.
 47. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Redakce básnické sbírky Jana Váni Horizont očekávání. první. Brno: Weles, z. s., 2016. ISBN 978-80-87483-11-4.
 48. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Redakce básnické sbírky Kláry Goldstein Milíře. první. Brno: Weles, z. s., 2016. ISBN 978-80-87483-09-1.
 49. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Šéfredaktorství literární revue WELES, ISSN 1214-2948. Weles, z. s., 2016. ISSN 1214-2948.
 50. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Tři loňská ohlédnutí (Nad básnickou produkcí Srdečního výdeje). 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2016. s. 101-103. ISSN 1214-2948.
 51. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Tři podoby sebereflexe v současné české próze. In Ivo Pospíšil. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky FF MU, vydal Jan Sojnek - Galium, 2016. s. 63-70. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. ISBN 978-80-906183-3-6.
 52. 2015

 53. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Básnická tvorba Jaroslava Seiferta. In Přednáška pro studenty bohemistiky, Uniwersytet Wroclawski. 2015.
 54. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen hodnotících komisí grantových projektů Magistrátu města Brna (oblast jazykovědy a literatury). MMB, 2015.
 55. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Člen poroty a hodnotitel Literární soutěže Františka Halase. 2015.
 56. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Funkce snu v poezii Otokara Březiny. In Hana Enderlová. Otokar Březina 2014. 1. vyd. Praha: Togga, 2015. s. 86-99. ISBN 978-80-7476-074-7.
 57. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad básnickou produkcí nakladatelství Dybbuk (kritika). první. Brno: Weles, občanské sdružení, 2015. s. 102-107. WELES,. ISSN 1214-2948.
 58. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Obraz světové války v díle Richarda Weinera a Jana Weisse. In Vít Schmarc. Obraz válek a konfliktů. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR; vydáno v nakladatelství Akropolis, 2015. s. 124-132. ISBN 978-80-88069-13-3.
 59. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Organizace V. ročníku autorských čtení na besed na PdF MU. Brno, 2015.
 60. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Osudová spojení Petra Veselého (recenze sbírky Jundrov). první. Weles, občanské sdružení, 2015. s. 110 - 111. WELES,. ISSN 1214-2948.
 61. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Poezie na prahu třetího tisíciletí (cyklus přednášek pro Univerzitu třetího věku MU). Masarykova univerzita (rektorát), 2015.
 62. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Próza na prahu třetího tisíciletí (cyklus přednášek pro univerzitu třetího věku). Masarykova univerzita (rektorát), 2015.
 63. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Šéfredaktorství literárně-výtvarné revue WELES. první. Brno: Weles, občanské sdružení, 2015. WELES, č. 62, 63, ISSN 1214-2948.
 64. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Tohle mi bohatě stačí? (recenze sbírky Milana Ohniska mé erbovní zvíře je strom). 1. vyd. Brno: Weles, občanské sdružení, 2015. s. 112-113. ISSN 1214-2948.
 65. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Účast v porotě a při organizaci večera Literární soutěže Halasův Kunštát. Město Kunštát, 2015.
 66. 2014

 67. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Editorství odborné monografie Jiřího Rambouska Opravny polemiky vzpomínky. Brno. Masarykova univerzity, 2014. ISBN 978-80-210-6738-7.
 68. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Existenciála prochází návrším. 2014. vyd. BRNO: WELES, 2014. s. 178-180, 2 s.
 69. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Funkce snu v poezii O. Březiny. In Mezinárodní sympozium Otokar Březina. 2014.
 70. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého Miráklu. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 170-175. ISBN 978-80-210-6631-1.
 71. CHOCHOLATÝ, Miroslav. K výrazové úspornosti Kolmačkovy čtvrté sbírky. Weles. Brno, 2014. s. 184-185. 61. ISSN 1214-2948.
 72. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Organizace čtvrtého ročníku cyklu autorských čtení na PdF MU (jaro 2014). 2014.
 73. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Účast v porotě a při organizaci večera Literární soutěže Halasův Kunštát. Statutární město Kunštát, 2014.
 74. 2013

 75. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Dobrých básníků třeba nám ( K světovému Dni poezie). Brno: MUNI. Měsíčník Masarykovy univerzity,, 2013. s. 6. ISSN 1801-0806.
 76. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Literární soutěž Františka Halase (člen odborné poroty). Statutární město Kunštát, 27. 10. 2013, 2013.
 77. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Z druhé strany zraku (Zbyněk Hejda). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2013. s. 4-5. ISSN 1211-9938.
 78. ŠUBRTOVÁ, Milena, Jitka ZÍTKOVÁ, Naděžda SIEGLOVÁ, Jiří POLÁČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA a Ivan NĚMEC. Zlatá stuha. Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, 2013.
 79. 2012

 80. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Ale co hvězdy? Co hvězdy? (recenze básnických sbírek D. Růžičky, T. Pektora, V. Janoty, R. Fridricha, P. Řezníčka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012. 3 s. Host 1/ 2012, XXVIII, s. 78-80. ISSN 1211-9938.
 81. CHOCHOLATÝ, Miroslav. BEDNÁŘ Kamil. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 52-54, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 82. CHOCHOLATÝ, Miroslav. BLATNÝ Ivan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 64-65, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 83. CHOCHOLATÝ, Miroslav. BRYCZ Pavel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 77-78, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 84. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Členství v porotě Literární soutěže Františka Halase. 2012.
 85. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Čtyři sbírky a jeden doslov (recenze sbírek Ondřeje Zajace, Ondřeje Buddeuse, Jana Těsnohlídka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012. 2 s. Host 4/ 2012, XXVIII, s. 83-84. ISSN 1211-9938.
 86. CHOCHOLATÝ, Miroslav. FISCHEROVÁ Viola. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 128-129, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 87. CHOCHOLATÝ, Miroslav. FRYNTA Emanuel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 139-140, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 88. CHOCHOLATÝ, Miroslav. FUČÍK Bedřich. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 140-141, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 89. CHOCHOLATÝ, Miroslav. GRÖGEROVÁ Bohumila. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 145-146, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 90. CHOCHOLATÝ, Miroslav. GRUŠA Jiří. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 146-147, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 91. CHOCHOLATÝ, Miroslav. HALAS František. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 150-152, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 92. CHOCHOLATÝ, Miroslav. HANZLÍK Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 152-154, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 93. CHOCHOLATÝ, Miroslav. HIRŠAL Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 159-160, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 94. CHOCHOLATÝ, Miroslav. HOLAN Vladimír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 166. ISBN 978-80-7277-506-4.
 95. CHOCHOLATÝ, Miroslav. HRUBÍN František. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 176-178, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 96. CHOCHOLATÝ, Miroslav. JIROUS Martin Ivan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 191-192, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 97. CHOCHOLATÝ, Miroslav. KOPECKÁ Zuzana. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 213. ISBN 978-80-7277-506-4.
 98. CHOCHOLATÝ, Miroslav. KUDĚJ Zdeněk Matěj. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 238-239, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 99. CHOCHOLATÝ, Miroslav. MALÝ Radek. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 264-265, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 100. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Není nutné, aby bylo co říct (recenze sbírek Jana Riedlbaucha, Vladimíra Línka, Jiřího Studeného, Jiřího Marečka, Michala Stránského). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012. 2 s. Host 2/ 2012, XXVIII, s. 83-84. ISSN 1211-9938.
 101. CHOCHOLATÝ, Miroslav. NOHA Jan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 294-295, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 102. CHOCHOLATÝ, Miroslav. NOHAVICA Jaromír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 295. ISBN 978-80-7277-506-4.
 103. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Ostrůvky vmoři mizérie (recenze poezie Františka Listopada, Lenky mrázkové, Yvety Shanfeldové, Evy Frantinové, Milana Ohniska). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012. 2 s. Host 6/ 2012, XXVIII, s. 95-96. ISSN 1211-9938.
 104. CHOCHOLATÝ, Miroslav. OUŘEDNÍK Patrik. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 303. ISBN 978-80-7277-506-4.
 105. CHOCHOLATÝ, Miroslav. PICK Jiří Robert. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 315-316, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 106. CHOCHOLATÝ, Miroslav. PILAŘ Jan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 316-317, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 107. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Realizace cyklu autorských čtení a besed s českými literáty (podzim 2012). Brno, PdF MU, 2012.
 108. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Rozmanitost zcela náhodná (recenze sbírek Tomás Lotoského, Pavla Ambrože "Homéra", Vlasty Bakalové, Jana Suka, Boženy Správcové, Miroslava Fišmeistera). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012. 2 s. Host 5/ 2012, XXVIII, s. 79-80. ISSN 1211-9938.
 109. CHOCHOLATÝ, Miroslav. SEIFERT Jaroslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 352-353, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 110. CHOCHOLATÝ, Miroslav. ŠIKTANC Karel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 394-397, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 111. CHOCHOLATÝ, Miroslav. ŠRUT Pavel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 402-405, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 112. CHOCHOLATÝ, Miroslav. ŠTROBLOVÁ Jana. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 410-412, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 113. CHOCHOLATÝ, Miroslav. V našem básnickém ráji (recenze sbírek Petra Kukala, Miroslava Bočka, Adama Borziče, Jana Koska a Miloše Kozumplíka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2012. 2 s. Host 3/ 2012, XXVIII, s. 75-76. ISSN 1211-9938.
 114. 2011

 115. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Antropomorfizace jako prostředek komunikace (Nad pohádkovými příběhy Pavla Brycze). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 251-257. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 116. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Členství v porotě Literární soutěže Františka Halase. 2011.
 117. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hledání cest básnických i životních (recenze básnických sbírek L. Marvana, A. Vatulíkové, M. Reinera, J. Hrubého a antologie Největší čeští básníci). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 4/2011, 2011. 2 s. Host XXVII, sv. 4, s. 68 - 69. ISSN 1211-9938.
 118. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Holanovské akordy (kritika literárněvědných studií Vladimíra Justla Holaniana a Vladimíra Křivánka Vladimír Holan básník. Brno, Host XXVII, sv. 3 , s 50-53: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 3/2011, 2011. 4 s. ISSN 1211-9938.
 119. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jedinečnost promluvy (recenze básnických sbírek F. Listopada, J. Gabriela, M. Olšovského, M. Balabána, P. Kleina a S. Zikové). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 5/2011, 2011. 3 s. Host XXVII, sv. 5, s. 65-67. ISSN 1211-9938.
 120. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Lyrizace v prozaickém textu (Nad pohádkovou tvorbou Radka Malého). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 217-224. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 121. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Mácha, Houdek a ti druzí (recenze básnických sbírek L. Romanské, M. Wanka, J. Weinbergra, M. Fišmeistra a V. Houdka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1/2011, 2011. 2 s. Host XXVII, sv1, s. 100-101. ISSN 1211-9938.
 122. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Mezi fantazií a realitou (Nad knihami pro děti Violy Fischerové). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 199-205. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 123. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na vahách slov (recenze básnických sbírek J. Žily, O. Zajace, J. Vilímka a N. Kocábové). Brno, 2 s. Host XXVII, s. 91-92: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1/2011, 2011. 2 s. ISSN 1211-9938.
 124. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Pět podob současné lyriky (recenze básnických sbírek R. Glabazni, J. Hrdličky, H.K. Kobulejové, M. Bartůškové, O. Hložka). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2011. 3 s. Host XXVII, sv. 6, s. 71-73. ISSN 1211-9938.
 125. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Potřeba příběhu (recenze básnických sbírek V. Vyorálka, P. Vašíčkové, M. Skýpaly a F. Ř. Jemnického). Brno, Host XXVII, sv.3, s. 74-75: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 3/2011, 2011. 2 s. ISSN 1211-9938.
 126. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Realizace cyklu autorských čtení a besed s českými literáty. Brno, 2011.
 127. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Ve znamení mytologizující obraznosti (Nad autorskými pohádkami Karla Šiktance). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 207-216. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 128. 2010

 129. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Básnické horizonty Ludvíka Kundery (studie). Brno: Masarykova univerzita v Brně, Weles, o.s., 2010. 5 s. Bezpodmínečné horizonty. ISBN 978-80-210-5143-0.
 130. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Bezpodmínečné horizonty (editorství básnického sborníku). Brno: Masarykova univerzita, Weles, o.s., 2010. ISBN 978-80-210-5143-0.
 131. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Cesty k vlastnímu já (doslov ke knize Vladimíra Šrámka Skokem plavmo). Brno: Mararykova univerzita, Weles, o.s., 2010. 3 s. Srdeční výdej. ISBN 978-80-210-5286-4.
 132. KLÍMOVÁ, Květoslava, Miroslav CHOCHOLATÝ a Eva MINÁŘOVÁ. Forum bohemicum XVIII. 2010.
 133. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Malebné ozvěny dávna (recenze sbírky Roberta Fajkuse Prašivina). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 7/2010, 2010. 90 s. ISSN 1211-9938.
 134. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Mezi pevninou a mraky (recenze sbírky Pavla Kolmačky Moře). Praha: Klub přátel Tvaru, 2010. 1 s. Tvar 20/2010,s.2. ISSN 0862-657X.
 135. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na prahu nicoty (recenze sbírky Vojtěcha Kučery Nehybnost). Praha: Klub přátel Tvaru, 2010. 1 s. Tvar, 14/2010, s. 22. ISSN 0862-657X.
 136. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad polistopadovou tvorbou dvojdomých básníků. In Forum Bohemicum. 2010.
 137. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Navzdory vavřínům (recenze sbírky Jana Těsnohlídka Násilí bez předsudků). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2010. 2 s. Host, s. 78-79. ISSN 1211-9938.
 138. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Vytékáš z paměti (recenze sbírky Ireny Šťastné Všechny tvoje smrti). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2010. 1 s. Host 10/2010. ISSN 1211-9938.
 139. 2009

 140. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Báseň nejsou jen slova ( analýzy současné české poezie). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 75-76. ISSN 1211-9938.
 141. CHOCHOLATÝ, Miroslav. K typologii nejmladší ženské poezie. In Konfrence Dvě dekády demokracie, FF UP Olomouc. 2009.
 142. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad poezií a doslovy (analýzy současné české poezie). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 96-97. ISSN 1211-9938.
 143. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad polistopadovou tvorbou dvojdomých básníků. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 40-66, 26 s. ISBN 978-80-904218-3-7.
 144. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad polistopadovou tvorbou dvojdomých básníků. In Konference Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí, FF MU v Brně. 2009.
 145. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Novější tvorba dvoudomých básníků. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: ÚLM PdF MU, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 2-11. ISSN 1211-3484.
 146. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Novější tvorba dvoudomých básníků 2. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: ÚLM PdF MU, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 2-11. ISSN 1211-3484.
 147. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Rehabilitace slova (analýzy současné české poezie). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 86-87, 2009 s. ISSN 1211-9938.
 148. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Uchopit svět jak červa mezi prsty (kritika básnické sbírky Radka Malého Malá tma). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 82-83. ISSN 1211-9938.
 149. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Z pilnosti a vilnosti (Kritika knihy Ivana Wernische Kominické lodě). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 55-57, 2 s. ISSN 1211-9938.
 150. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Zápisky ze ztraceného světa (kritika knihy Miloše Doležala Bodla stínu do hrudního koše). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 58-59. ISSN 1211-9938.
 151. 2008

 152. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Bylo sněhu, že jsem procházel korunami stromů. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 32-33, s. 54-55. ISSN 1214-2948.
 153. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Být dlužen nejen za duši. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 34, č. 34, s. 146-149. ISSN 1214-2948.
 154. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Dvě loňská ohlédnutí. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, XII, 35-36, s. 211-214. ISSN 1214-2948.
 155. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Dvojí zastavení nad edicí Tvar. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 32-33, s. 213-215. ISSN 1214-2948.
 156. CHOCHOLATÝ, Miroslav. I skromné počiny mohou mít svůj půvab. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 34, č. 34, s. 159-160. ISSN 1214-2948.
 157. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad hloubkou i na mělčině. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2008, XXIV, č. 9, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
 158. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad knihami, které zbyly. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 34, č. 34, s. 150-152. ISSN 1214-2948.
 159. CHOCHOLATÝ, Miroslav. O sebe se napůl rozdělím. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 32-33, s. 208-209. ISSN 1214-2948.
 160. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Osmero bočních cest. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2008, XXIV, č. 8, s. 64-65. ISSN 1211-9938.
 161. CHOCHOLATÝ, Miroslav. V zajetí slov a stylizace. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2008, XXIV, č. 10, s. 68-69. ISSN 1211-9938.
 162. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Ve stopách osamělého poutníka. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, XII, 35-36, s. 196-197. ISSN 1214-2948.
 163. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Za chvíli tady nebudem. Weles. Brno: Weles, o.s., 2008, roč. 32-33, s. 203-204. ISSN 1214-2948.
 164. 2007

 165. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Snad věčností uhranut. Nad básnickou a prozaickou tvorbou Pavla Kolmačky. Weles. Brno: Wendryňská literárně - estetická spol., 2007, 30-31, s. 160-173. ISSN 1214-2948.
 166. KROČA, David a Miroslav CHOCHOLATÝ. Škola a výzkum I. Sborník ze studentské konference Katedry české literatury PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 211. ISBN 978-80-210-4470-8.
 167. 2006

 168. CHOCHOLATÝ, Miroslav. K poetice Demlova Hradu smrti. In Hledání poetik expresionismu. 2006. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 255-265, 10 s.
 169. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad poezií Pavla Kolmačky. In Rozprava o současné poezii. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 34-42. ISBN 80-7043-514-3.
 170. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Uhrančivý svět na pomezí (kritika knihy Kateřiny Kováčové Hnízda). Weles. Brno: Wendryňská literárně-estetická spol., 2006, XI, 24-25, s. 193-194. ISSN 1214-2948.
 171. 2005

 172. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jedenáctkrát na ex... (telegrafické recenze poezie). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2005, XXI, č. 7, s. 84-85. ISSN 1211-9938.
 173. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Kos klove mločí skvrnu. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, IX, č. 21, s. 110-112. ISSN 1214-2948.
 174. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na křižovatkách nejmladší ženské poezie. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, IX, č. 22, s. 82-96. ISSN 1214-2948.
 175. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Sedmkrát z ptačí perspektivy (telegrafické recenze poezie). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2005, XXI, č. 8, s. 63-64. ISSN 1211-9938.
 176. 2004

 177. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Fantaskní svět Pavla Šruta. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9, č. 1, s. 25-26. ISSN 1211-3484.
 178. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jak být sám sebou (recenze knihy Petra Pazdery Payna Lyonský omnibus). Weles. Brno: Wendryňská literarárně - estetická spol., 2004, IX, č. 19, s. 108-109. ISSN 1214-2948.
 179. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Meziválečná generace v zrcadle kritiky. (Kritika knihy Jiřího Poláčka Tvorba a recepce). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2004, roč. 129, č. 2, s. 44-45. ISSN 0323-0449.
 180. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Próza mrazivé intenzity (recenze knihy Martina Fibigera Aussiger). Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2004, IX, č. 20, s. 111-112. ISSN 1214-2948.
 181. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Tříštivá zlomenina obraznosti (recenze sbírky Pavla Sobka Atlasové zpěvy). Host. Časopis pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, XX, č. 9, s. 54. ISSN 1211-9938.
 182. 2003

 183. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Býti spasen na odvrácené straně hory. (recenze básnické sbírky Petra Fabiana Lomová pole). Host. Časopis pro literaturu a čtenáře - recenzní příloha. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, XIX, č. 5, s. IX-X, 2 s. ISSN 1211-9938.
 184. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jako když svírá chlad (Kritika knihy Milana Děžinského Slovník noci). Weles. Brno: Wendryňská literarárně - estetická spol., 2003, VIII, č. 18, s. 78-79. ISSN 1214-2948.
 185. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Kámen a poezie (kritika knihy Jiřího Haubera Výstup na Zelenou horu). TVAR. Praha: Klub přátel Tvaru, 2003, XIV, č. 13, s. 22. ISSN 0862-657X.
 186. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Modlitba za dostatek bláznů propadlých rouhání srdce (recenze knihy Jana Majchera Neprůstřelný Deggret). Weles. Brno: Wendryňská literarárně - estetická spol., 2003, VIII, č. 16, s. 102-103. ISSN 1214-2948.
 187. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Myslím na to,jak křehký je teď můj život (recenze básnické sbírky Lukáše Marvana). Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 2003, XIV, č. 7, s. 23. ISSN 0862-657X.
 188. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Myslím, že její oči mne vidí (demlovská studie). Weles. Brno: Wendryňská literarárně - estetická spol., 2003, VIII, č. 16, s. 41-45. ISSN 1214-2948.
 189. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na křižovatkách cest i slov (Podoby současné české poezie). In Cestou. Básnický almanach Welesu 2003. první. Brno: Weles, 2003. s. 177-182.
 190. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Stále to stejné jablko (recenze básnické sbírky Vladimíra Šrámka). Host. Časopis pro literaturu a čtenáře - recenzní příloha. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, roč. 19, č. 3, s. 13-14. ISSN 1211-9938.
 191. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Zázraky míst (kritika sbírky Petra Motýla Vymrští se hned a začne tancovat). Weles. Brno: Wendryňská literarárně - estetická spol., 2003, VIII, č. 16, s. 90-92. ISSN 1214-2948.
 192. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Zkušenost není pokus (recenze knihy Petra Pazdery Payna). TVAR. Praha: Klub přátel Tvaru, 2003, XIV, č. 10, s. 22. ISSN 0862-657X.
 193. 2002

 194. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Bryczovo déja vu (recenze knihy Pavla Brycze Sloni mlčí). Host. Časopis pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII, č. 9, s. III-IV, 2 s. ISSN 1211-9938.
 195. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Co jsem chtěl i ne ( recenze básnické sbírky Jana Štolby Nic nemít). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, č. 6, s. VII-VIII, 2 s. ISSN 1211-9938.
 196. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Co jsem chtěl i ne (recenze sbírky Jana Štolby Nic nemít). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, XVIII, č. 6, s. VII-VIII, 2 s. ISSN 1211-9938.
 197. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Děti, sny a válečné povídání (o tvorbě Jaromíra Johna pro děti a mládež). Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2002, roč. 7, č. 2, s. 32-33. ISSN 1211-3484.
 198. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jak ještě žít... (recenze básnické sbírky Martina Langera). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, XVIII, č. 2. ISSN 1211-9938.
 199. CHOCHOLATÝ, Miroslav. ...jako krátké studené schnutí (recenze knihy Petra Borkovce A.B.A.F.). Weles. Wendryňská lit.-estetická společnost, 2002, 15-16, s. 103-104. ISSN 1214-2948.
 200. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jsme přece lidé... (k fejetonistické tvorbě K. Poláčka). Host. Brno: Nakladatelství Host, 2002, XVIII, č. 1. ISSN 1211-9938.
 201. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Marně k sobě nocí unikám... (kritika knihy Romana Szpuka Troucheň). Weles. Wendryňská lit.-estetická společnost, 2002, č. 15-6, s. 86-87. ISSN 1214-2948.
 202. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nad novým slovníkem literárních časopisů. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak Masarykovy univerzity, 2002, roč. 127, č. 2, s. 47-48. ISSN 0323-0449.
 203. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Nemusíte mi věřit...(recenze knihy Bohuslava Vaňka Úvalského Brambotra byla pomeranč mého dětství). Host. Časopis pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII, č. 10, 1 s. ISSN 1211-9938.
 204. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Prozaické bilancování (recenze knihy Lubomíra Machaly Literární bludiště). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, XVIII, č. 6, s. XV-XVI, 2 s. ISSN 1211-9938.
 205. CHOCHOLATÝ, Miroslav. V zajetí slov a návratů (Nad poezií Marka Tomana). Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, XVIII, č. 3, s. VII-IX, 2 s. ISSN 1211-9938.
 206. 2001

 207. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hledání lásky a přátelství. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, č. 1, s. 40-42. ISSN 1211-3484.
 208. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Kainarova cesta k dětské poezii. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6, č. 4, s. 7-10. ISSN 1211-3484.
 209. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Kouzlo dětského pohledu. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, č. 2, s. 45-46. ISSN 1211-3484.
 210. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Malý průvodce po malém průvodci. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, XII, č. 18, s. 8. ISSN 1210-0021.
 211. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Musíš pochopit kámen. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2001, XII, č. 16, s. 19. ISSN 0862-657X.
 212. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Průzory do ztemnělého světa. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2001, roč. 17, č. 3, s. XIV. ISSN 1211-9938.
 213. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Sen jsi, v sen se obrátíš. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2001, roč. 17, č. 3, s. VIII. ISSN 1211-9938.
 214. CHOCHOLATÝ, Miroslav. V textové síti paměti. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, XII, č. 23, s. 9. ISSN 1210-0021.
 215. 2000

 216. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Být znamená být vyřčeno. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 9, s. IX.-X., 2 s. ISSN 1211-9938.
 217. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Čas mi protéká mezi prsty. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 1, s. II., 2 s. ISSN 1211-9938.
 218. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jaroměřice Otokara Březiny. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 2, s. 44-45. ISSN 1211-9938.
 219. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Pro tebe mohla bych být. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 9, s. X. -XI., 2 s. ISSN 1211-9938.
 220. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Prostor a hlubina. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 10, s. IV.-V., 2 s. ISSN 1211-9938.
 221. 1999

 222. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Byl jsem tak sám. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 4, s. 40-41. ISSN 1211-9938.
 223. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Jakub Deml a jeho Tasov. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 8, s. 35-37. ISSN 1211-9938.
 224. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Poznával jsem svou sestru úzkost. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 4, s. 11. ISSN 1211-9938.
 225. CHOCHOLATÝ, Miroslav. Svírán prý kletbou. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 10, s. XI.-XII., 2 s. ISSN 1211-9938.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 19:27