Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MÁCHAL, Jan, Ota HLINOMAZ, Katarína KOSTOLANSKÁ, Ondřej PEŠ, Alena MÁCHALOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Zuzana MOŤOVSKÁ a Jan JUŘICA. CYP2C19 and CYP3A4 activity and ADP-induced platelet reactivity in prasugrel- or ticagrelor-treated STEMI patients: monocentric study in PRAGUE-18 trial participants. Xenobiotica, Abingdon, UK: Taylor & Francis Group, 2020, roč. 50, č. 8, s. 929-938. ISSN 0049-8254. doi:10.1080/00498254.2020.1731625.
 2. 2018

 3. MÁCHAL, Jan, Ota HLINOMAZ, Katarína KOSTOLANSKÁ, Ondřej PEŠ, Alena MÁCHALOVÁ a Jan JUŘICA. CYP2C19 and CYP3A4 Activity and ADP-induced Platelet Reactivity in Patients with STEMI Treated by Prasugrel or Ticagrelor. In 86th European Atherosclerosis Society Congress. 2018. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.246.
 4. RUDÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Alena MÁCHALOVÁ. Prenatal exposure to modafinil alters behavioural response to methamphetamine in adult male mice. International Journal of Developmental Neuroscience, Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2018, roč. 67, JUN 2018, s. 37-45. ISSN 0736-5748. doi:10.1016/j.ijdevneu.2018.03.005.
 5. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. PRENATAL EXPOSURE TO MODAFINIL ALTERS LOCOMOTOR BEHAVIOUR AND LEUCOCYTE PHAGOCYTOSIS IN MICE. Psychiatria danubina, Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2018, roč. 30, č. 3, s. 356-366. ISSN 0353-5053. doi:10.24869/psyd.2018.356.
 6. 2016

 7. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 8. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 9. 2014

 10. MÁCHALOVÁ, Alena. Food reward and food addiction. In Julie Bienertová-Vašků. Appetite. New York: Nova Science Publishers, 2014. s. 45 - 70, 26 s. Human Anatomy and Physiology. ISBN 978-1-63117-243-4.
 11. LANDA, Leoš, Alena MÁCHALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Implication of NMDA receptors in behavioural sensitization to psychostimulants: A short review. European Journal of Pharmacology, Amsterdam: Elsevier Science, 2014, roč. 730, May, s. 77-81. ISSN 0014-2999. doi:10.1016/j.ejphar.2014.02.028.
 12. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Alena MÁCHALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interaction of CB1 receptor agonist arachidonylcyclopropylamide with behavioural sensitisation to morphine in mice. Veterinarni Medicina, Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2014, roč. 59, č. 6, s. 307-314. ISSN 0375-8427.
 13. MÁCHALOVÁ, Alena a Alexandra ŠULCOVÁ. N-acetylcysteine modulates methamphetamine acute and chronic effects in mouse model of behavioural sensitization. In 14th International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) - Abstract Leaflet. 2014.
 14. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Alena MÁCHALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of the cannabinoid CB1 receptor agonist arachidonylcyclopropylamide (ACPA) on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinární medicína, Praha: CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, 2014, roč. 59, č. 2, s. 88-94. ISSN 0375-8427. doi:10.1016/j.ejphar.2014.02.028.
 15. 2013

 16. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Behaviorální účinky agomelatinu v modelu sociálních interakcí myších samců. In Psychiatrie. 2013. ISSN 1211-7579.
 17. MÁCHALOVÁ, Alena a Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioural effects of acute agomelatine doses in male mice social interaction model. In International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2013. ISSN 1365-1501.
 18. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana MERHAUTOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ a Karel ŠLAIS. Methamphetamine pretreatment increases stimulatory effect of modafinil challenge dose on mouse locomotor behaviour. In 15th biennal meeting of the EBPS, La Rochelle Sept 6th - 9th 2013. 2013.
 19. MERHAUTOVÁ, Jana, Alena MÁCHALOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Modafinil v terapii závislosti na psychostimulanciích - preklinická studie vývoje zkřížené senzitizace. In 55. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2013. ISSN 1211-7579.
 20. AMCHOVÁ, Petra, Jana KUČEROVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny chování dospělých myší po prenatální a postnatální aplikaci modafinilu. 2013. ISSN 1211-7579.
 21. 2012

 22. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Anxiety-like response to methamphetamine in adult mice is not altered by prenatal exposure to modafinil. In the 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Stockholm, Sweden. 2012. doi:10.1017/S1461145712000508.
 23. ŠLAIS, Karel, Alena MÁCHALOVÁ, Leoš LANDA, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Could piracetam potentiate behavioural effects of psychostimulants? Medical Hypotheses, Edinburg: CHURCHILL LIVINGSTONE, 2012, roč. 79, č. 2, s. 216-218. ISSN 0306-9877. doi:10.1016/j.mehy.2012.04.041.
 24. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS, Dagmar VRSKOVA a Alexandra ŠULCOVÁ. Differential effects of modafinil, methamphetamine, and MDMA on agonistic behavior in male mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior, Oxford, UK: Elsevier Science Inc., 2012, roč. 102, č. 2, s. 215-223. ISSN 0091-3057. doi:10.1016/j.pbb.2012.04.013.
 25. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Does prenatal exposure to modafinil alter anxiety-like response to methamphetamine adult mice? 2012.
 26. MERHAUTOVÁ, Jana, Alena MÁCHALOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Methamphetamine cross-sensitises to stimulatory effects of modafinil on locomotor mouse behaviour. In 25th ECNP Congress. 2012. ISSN 0924-977X.
 27. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Response To Stimulation Of Noradrenergic System Is Distinct In Mice With Differential Coping Behaviour To Social Stress. 2012.
 28. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv atomoxetinu na agresivitu v modelu konfliktních sociálních interakcí u myší. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579.
 29. 2011

 30. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Atomoxetine decreases aggression in mouse model of agonistic behaviour. In 61. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 31. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Atomoxetine influence on aggressive behaviour in mice model of social interaction. In IFMAD - Interanational Forum on Mood and Anxiety Disorders. 2011. ISSN 1365-1501.
 32. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Enhancement of psychostimulant effect and development of behavioural sensitisation to methamphetamine in mice by combined treatment with piracetam. Activitas Nervosa Superior Rediviva, Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 2011, č. 53, s. 27-31. ISSN 1337-933X.
 33. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv modafinilu na chování v konfliktních sociálních interakcích u myší. In Psychiatrie. 2011. ISSN 1211-7579.
 34. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv modafinilu na chování v konfliktních sociálních interakcích u myší. 2011. ISSN 1212-6845.
 35. 2010

 36. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Acute effects of modafinil on affective behaviour in aggressive and timid male mice. In 3rd Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology. 2010. ISSN 0924-977X.
 37. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of modafinil acute doses on mouse agonistic behaviour. In Meeting on Drugs, Psychiatric Disorders and Neurogenesis. 2010. ISSN 0955-8810.
 38. ŠLAIS, Karel, Alena MÁCHALOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Modafinil sensitizes to psychostimulatory effects on locomotion after repeated administration in mice. In Meeting on Drugs, Psychiatric Disorders and Neurogenesis. 2010. ISSN 0955-8810.
 39. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam enhances psychostimulant effects of methamphetamine and development of behavioural sensitisation to them in mice. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.
 40. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam u myší potencuje rozvoj behaviorální senzitizace k psychostimulačním účinkům metamfetaminu. 2010. ISSN 1211-7579.
 41. MÁCHALOVÁ, Alena a Dagmar VRŠKOVÁ. Potenciální vliv modafinilu u látkových závislostí : ověření behaviorálních účinků u myší. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Bratislava: Obzor, 2010, roč. 45, 2010, č. 5, s. 257 - 266. ISSN 0862-0350.
 42. ŠLAIS, Karel, Alena MÁCHALOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Repeated administration of modafinil induces behavioural sensitisation in mice. In 23rd Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology. 2010. ISSN 0924-977X.
 43. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Rozdíly působení MDMA a metamfetaminu na sociabilitu agresivních myší v modelu sociálních interakcí. In Psychiatrie. 2010. ISSN 1212-6845.
 44. 2009

 45. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam enhances psychostimulant methamphetamine effects and development of behavioural sensitization to it in mice. In International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2009. ISSN 1365-1501.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2020 13:17