Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KŘENEK, Pavel, Jana HOŘÍNKOVÁ a Eliška BARTEČKOVÁ. Peripheral Inflammatory Markers in Subtypes and Core Features of Depression: A Systematized Review. PSYCHOPATHOLOGY. BASEL: KARGER, 2023. ISSN 0254-4962. doi:10.1159/000528907.
 2. 2022

 3. MATEJOVÁ, Gabriela, Martin RADVAN, Eliška BARTEČKOVÁ, Martin KAMENÍK, Lumír KOC, Jana HOŘÍNKOVÁ, Ľubica SÝKOROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr KALA. Cardiac sequelae after COVID-19: Results of a 1-year follow-up study with echocardiography and biomarkers. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 9, December 2022, s. 1-8. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2022.1067943.
 4. HŘÍBKOVÁ, Hana, Ondrej SVOBODA, Elis BARTEČKŮ, Jana ZELINKOVÁ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Lubica LACINOVA, Martin PISKÁČEK, Břetislav LIPOVÝ, Ivo PROVAZNÍK, Joel C. GLOVER, Tomáš KAŠPÁREK a Yuh-Man SUN. Clozapine Reverses Dysfunction of Glutamatergic Neurons Derived From Clozapine-Responsive Schizophrenia Patients. Frontiers in Cellular Neuroscience. Lausanne, Switzerland: Frontiers, 2022, roč. 16, February 2022, s. 1-16. ISSN 1662-5102. doi:10.3389/fncel.2022.830757.
 5. HORÁČEK, Michal, Eliška BARTEČKOVÁ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker při léčbě deprese. In 68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE 21. - 22. října 2022, Congress Centre Pardubice. 2022.
 6. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Helena ŠIPROVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jan JUŘICA, Ivan ŘIHÁČEK, Eva TÁBORSKÁ, Miroslav SOUČEK a Ondřej PEŠ. Longitudinal monitoring of hair cortisol using liquid chromatography-mass spectrometry to prevent hypercortisolism in patients undergoing glucocorticoid replacement therapy. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2022, roč. 44, č. 3, s. 438-447. ISSN 0163-4356. doi:10.1097/FTD.0000000000000946.
 7. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavel KŘENEK. Morfologie mozku u těžké deprese s psychotickými příznaky. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1211-7579.
 8. RADVAN, Martin, Martin KAMENÍK, Lumír KOC, Gabriela MATEJOVÁ, Eliška BARTEČKOVÁ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr KALA. No cardiac sequelae after COVID-19: results of the one year follow-up with echocardiography and biomarkers. In ESC Congress 2022 - Barcelona, Spain 26-29 August 2022. 2022. doi:10.1093/eurheartj/ehac544.1540.
 9. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK, Alena DAMBORSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Jan KUČERA, Jana KUČEROVÁ a Julie DOBROVOLNÁ. Osteocalcin levels decrease during the treatment of an acute depressive episode. Frontiers in Psychiatry. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, August 2022, s. 1-8. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2022.893012.
 10. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavel KŘENEK. Rychle působící antidepresiva. In XIV. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2022.
 11. VOLZ, H. P., Eliška BARTEČKŮ, Lucie BARTOVA, J. BESSA, D. DE BERARDIS, J. DRAGASEK, H. KOZHUHAROV, M. LADEA, J. LAZÁRY, M. ROCA, G. USOV, A. WICHNIAK, B. GODMAN a S. KASPER. Sick leave duration as a potential marker of functionality and disease severity in depression. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Oxon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 26, č. 4, s. 406-416. ISSN 1365-1501. doi:10.1080/13651501.2022.2054350.
 12. BARTEČKOVÁ, Eliška, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavel KŘENEK. Smíšená úzkostná a depresivní porucha: přehled literatury. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2022, roč. 23, č. 3, s. 153-159. ISSN 1213-0508. doi:10.36290/psy.2022.033.
 13. BARTEČKOVÁ, Eliška, David ANTOŠ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Tomáš ŠVEC a Robert ROMAN. Virtuální realita pro ekologicky validní testování funkcí CNS u duševních poruch. In XIV. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2022.
 14. 2021

 15. DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Alterace efektivní konektivity pravé amygdaly u deprese. In 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2021.
 16. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 25, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121.
 17. HORÁČEK, Michal, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker při farmakoterapii deprese. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Praha. 2021.
 18. DAMBORSKÁ, Šárka, Eliška HONZÍRKOVÁ, Michal HORÁČEK, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker v elektrokonvulzivní léčbě afektivních poruch. In 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2021.
 19. RADVAN, Martin, Elis BARTEČKŮ, Ľubica SÝKOROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Martin KAMENÍK, Lumír KOC a Petr KALA. Následná péče po prodělaném covidu-19 a její úskalí. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 1, s. 30-35. ISSN 0042-773X.
 20. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ a Lucie KALISOVA. The Practice of Electroconvulsive Therapy in Children and Adolescents in the Czech Republic. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 37, č. 2, s. 112-118. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000726.
 21. 2020

 22. DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Altered directed functional connectivity of the right amygdala in depression: high-density EEG study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-61264-z.
 23. KEROUŠ, Bojan, Elis BARTEČKŮ, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Ondřej BEČEV a Fotios LIAROKAPIS. Examination of electrodermal and cardio-vascular reactivity in virtual reality through a combined stress induction protocol. JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2020, roč. 11, č. 12, s. 6033-6042. ISSN 1868-5137. doi:10.1007/s12652-020-01858-7.
 24. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavla LINHARTOVÁ. Farmakoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2020. ISSN 1211-7579.
 25. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892.
 26. FEDOROVÁ, Sylvie, Elis BARTEČKŮ a Jana HOŘÍNKOVÁ. Metodologie měření kognitivního deficitu u depresivní poruchy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 43-47. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn202043.
 27. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ, Marek DOSTÁL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Alena DAMBORSKÁ a Petra ŠTROCHOLCOVÁ. Morfologie Corpus Callosum a klinický stav u pacientů s depresivní poruchou. In Změny klimatu v české psychiatrii: Sborník příspěvků XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP 2020. 2020.
 28. KEROUŠ, Bojan, Richard BARTEČEK, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Ondřej BEČEV a Fotis LIAROKAPIS. Social environment simulation in VR elicits a distinct reaction in subjects with different levels of anxiety and somatoform dissociation. International Journal of Human-Computer Interaction. Taylor&Francis, 2020, roč. 36, č. 6, s. 505-515. ISSN 1044-7318. doi:10.1080/10447318.2019.1661608.
 29. BARTEČKŮ, Elis a Jana HOŘÍNKOVÁ. Virtuální realita v psychiatrii: Přehled literatury. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2020, roč. 116, č. 3, s. 150-158. ISSN 1212-0383.
 30. 2019

 31. DAMBORSKÁ, Alena, Maria RUBEGA, Richard BARTEČEK, Dominik DROBISZ, Eliška HONZÍRKOVÁ a Christoph MICHEL. Asymmetric effective brain connectivity in depression during rest: analysis of high-density electroencephalography. In 14th Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry. 2019.
 32. DAMBORSKÁ, Alena, Maria RUBEGA, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Asymmetry of effective connectivity during resting conditions in major depressive disorder:analysis on high-density EEG. In 27th European congress of Psychiatry, Varšava, Polsko. 2019.
 33. FEDOROVÁ, Sylvie a Richard BARTEČEK. COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDER. In 27th European Congress of Psychiatry. 2019.
 34. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph MICHEL. Eeg klidová dynamika rozsáhlých mozkových sítí koreluje s depresivní symptomatologií. In Sborník abstrakt 66. Český a Slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Brno, 2019, p56. 2019.
 35. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena, I. TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph M. MICHEL. EEG Resting-State Large-Scale Brain Network Dynamics Are Related to Depressive Symptoms. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2019, roč. 10, č. 548, s. 1-10. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2019.00548.
 36. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Electrophysiological brain abnormalities in depression: microstate analysis on resting high-density EEG. In 3rd International Brain Stimulation Conference, Vancouver, Canada. 2019.
 37. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů. In Kališová, Lucie. Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe. První vydání. Praha: Karolinum, 2019. s. 95-101. ISBN 978-80-246-4337-3.
 38. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ a Lucie KALIŠOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2019, roč. 115, č. 3, s. 126-131. ISSN 1212-0383.
 39. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emotional impulsivity is connected to suicide attempts and health care utilization in patients with borderline personality disorder. General Hospital Psychiatry. New York: Elsevier Science, 2019, roč. 56, JAN-FEB 2019, s. 54-55. ISSN 0163-8343. doi:10.1016/j.genhosppsych.2018.11.008.
 40. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Klinické dopady impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 41. ONDRUŠ, Šimon, Richard BARTEČEK a Jana HOŘÍNKOVÁ. Použití rTMS v léčbě deprese po cévní mozkové příhodě. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 42. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ a Lucie KALIŠOVÁ. Využití elektrokonvulzivní terapie u dětí a adolescentů v České republice. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 43. 2018

 44. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Abnormalities in brain electric microstates in depression: microstate analysis on high-density EEG in resting conditions. In 6th biennial conference on Resting-state and Brain connectivity, Montreal, Canada. 2018.
 45. BARTEČEK, Richard, Ondřej BEČEV, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Bojan KEROUŠ, Fotios LIAROKAPIS a Martin BAREŠ. Biofeedback s využitím virtuální reality u pacientů s funkčními neurologickými poruchami - pilotní studie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 46. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena Ioana TOMESCU, Richard BARTEČEK, Dominik DROBISZ, Eliška HONZÍRKOVÁ a Christoph Martin MICHEL. Electrophysiological brain abnormities in major depressive disorder: microstate analysis on high-density EEG in resting condition. In 13th Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry, Schwitzerland. 2018.
 47. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Elektrofyziologie klidového stavu u depresivní poruchy: analýza mozkových mikrostavů. In 65. Slovenský a český sjezd klinické neurofyziologie, Martin, Slovensko. 2018.
 48. USTOHAL, Libor, Jana HOŘÍNKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Richard BARTEČEK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Historie biologické nefarmakologické léčby schizofrenie za uplynulých 60 let. In 60,. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 49. FEDOROVÁ, Sylvie a Richard BARTEČEK. Kognitivní deficit u depresivní porucha a elektrokonvulzivní terapie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 50. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Richard BARTEČEK a Pavla LINHARTOVÁ. Kvalita života u poruch se zvýšenou impulzivitou. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov. 2018.
 51. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Pavel KŘENEK. Medikace u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov. 2018.
 52. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora BEDNÁROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Neuro-behaviorální profil impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2018.
 53. BEČEV, Ondřej, Elis BARTEČKŮ, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Bojan KEROUŠ, Fotios LIAROKAPIS a Martin BAREŠ. „Nikdy z tebe nic nebude!“: Biofeedback s využitím sociálního stresu ve virtuální realitě u pacientů s funkčními neurologickými poruchami. 2018.
 54. STOJAROVÁ, Šárka, Eliška BARTEČKOVÁ, Libor USTOHAL, Karolína CZECZOTKOVÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ a Kateřina HORSKÁ. „Off-label“ užití psychofarmak v klinické praxi. In 60.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. 2018. ISSN 1211-7579.
 55. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora KÓŠA a Tomáš KAŠPÁREK. rTMS treatment of emotion regulation in patients with borderline personality disorder. In 5th Congress on Borderline Personality Disorders, Barcelona. 2018.
 56. KAŠPÁREK, Tomáš, Richard BARTEČEK, Jana HOŘÍNKOVÁ a Petra ŠTROCHOLCOVÁ. Účinky klozapinu na celulární úrovni. Psychiatrie. Olomouc: Tigis, 2018, roč. 22, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-7579.
 57. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora BEDNÁROVÁ, Richard BARTEČEK, Matyáš KUHN, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Využití transkraniální magnetické stimulace u hraniční poruchy osobnosti. In VI. Neuropsychiatrický kongres. 2018.
 58. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Znalosti a postoje psychiatrických pacientů týkající se elektrokonvulzivní terapie. In 60.česko-slovenský psychofarmakologický sjezd, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 59. 2017

 60. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. České verze sebeposuzovacích modelů impulzivity Barrattovy škály a škály UPPS-P a jejich psychometrické charakteristiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2017, roč. 113, č. 4, s. 149-157. ISSN 1212-0383.
 61. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Richard BARTEČEK a Sylvie FEDOROVÁ. Electroconvulsive Therapy in the Treatment of Patient With Depressive Disorder After Traumatic Brain Injury, Intracranial Bleeding, and Polytrauma. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 33, č. 3, s. "E22"-"E24", 3 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000416.
 62. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena Ioana TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph Martin MICHEL. Electrophysiological correlates of functional brain abnormities in major depressive disorder: microstate analysis on high-density EEG in resting conditions. In 3rd International Conference on Basic and Clinical Multimodal Imaging, Bern, Switzerland. 2017.
 63. BARTEČEK, Richard a Jana HOŘÍNKOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie u pacientů s depresivním syndromem po traumatickém poranění mozku. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2017. ISSN 1211-7579.
 64. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě adolescentních pacientů s katatonní symptomatologií. In 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference 2017. 2017. ISSN 1211-7579.
 65. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2017. ISSN 1211-7579.
 66. FEDOROVÁ, Sylvie, Pavel HUMPOLÍČEK a Richard BARTEČEK. Kognitivní deficit u depresivní poruchy a těžké depresivní fáze s psychotickými příznaky. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017. ISSN 1211-7579.
 67. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Michal MIKL, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neural correlates of Behavioral inhibition in healthy people and in patients with borderline personality disorder and ADHD. In European Psychiatry, 41, S346-S347. 2017. doi:10.1016/j.eurpsy.2017.02.316.
 68. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neuroimaging of behavioral inhibition: methodology and an fMRI study in healthy people. In OHBM meeting. 2017.
 69. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. rTMS v léčbě impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
 70. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Martin BAREŠ. Zobrazování a neurostimulace v psychiatrii. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
 71. 2016

 72. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Knowledge and attitudes of Masaryk University medical students towards electroconvulsive therapy (ECT). MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 33-43. ISSN 1805-9163.
 73. 2015

 74. BARTEČEK, Richard. Farmakogenetika v optimalizaci farmakoterapie závažných duševních poruch. 2015. ISSN 1211-7579.
 75. 2014

 76. KAŠPÁREK, Tomáš, Michal DREISIG a Richard BARTEČEK. Alkoholový odvykací stav a delirium - od patofyziologie k léčbě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2014, roč. 77, č. 2, s. 153-157. ISSN 1210-7859.
 77. 2013

 78. DREISIG, Michal, Richard BARTEČEK a Tomáš KAŠPÁREK. CÍLE MOLEKULÁRNĚGENETICKÉ ANALÝZY ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 6, s. 289-297. ISSN 1212-0383.
 79. 2012

 80. STEIN, Jason a Richard BARTEČEK. Identification of common varants associated with human hippocampal and intracranial volumes. Nature genetics. United States: Nature Publishing Group, 2012, roč. 44, č. 5, s. 552-561. ISSN 1061-4036. doi:10.1038/ng.2250.
 81. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRUSTOVA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Relevance of CYP2D6 variability in first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2012, roč. 33, č. 2, s. 236-244. ISSN 0172-780X.
 82. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Ondřej ZENDULKA. Serum dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio for CYP2D6 phenotyping in clinical practice. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 37, č. 4, s. 486-490. ISSN 0269-4727. doi:10.1111/j.1365-2710.2012.01333.x.
 83. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Stanoení fenotypu a genotypu CYP2D6 s ohledem na predikci terapeutické odpovědi u prvních epizod schizofrenie. In PharmAround 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6008-1.
 84. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, ZRŮSTOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vliv genotypu a fenotypu CYP2D6 na úspěšnost a snášenlivost terapie risperidonem u prvních epizod schizofrenie. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
 85. 2011

 86. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRŮSTOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Aktivita CYP2D6 u pacientů léčených risperidonem. Česká a slovenská psychiatrie. 2011, roč. 107, č. 6, s. 327–334. ISSN 1212-0383.
 87. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotype and genotype determination with respect to prediction of therapeutic response in first episode schizophrenia treatment. In The 61th Czech-Slovak Pharmacological days and EPHAR symposium. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 88. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Eva PINDUROVÁ, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotyping in clinical practice: serum or urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio? In Andrew W. Munro, David Leys. 17th International Conference on Cytochrome P450. Bologna: Medimond, 2011. s. 39-42. ISBN 978-88-7587-616-6.
 89. BARTEČEK, Richard, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Withdrawal related adverse effects of antipsychotic medication in a patient with first-episode schizophrenia. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2011, roč. 6, č. 5, s. 662-664. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0055-8.
 90. 2010

 91. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŽOURKOVÁ. Correlation of serum and urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio in CYP2D6 phenotyping. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.
 92. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva FLODROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Identifying CYP2D6 intermediate and poor metabolizers among schizophrenic patients with respect to therapeutical response. In Healthcare, 14, supp.1s. 25-25. 2010. ISSN 1365-1501.
 93. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Metabolic ratio of dextromethorphan/dextrorphan in CYP2D6 phenotyping - identification of cut-off values in serum and corelation with urine levels. In 9.th International ISSX meeting. 2010.
 94. 2009

 95. BARTEČEK, Richard, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Jan JUŘICA, Jana ZRŮSTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Aktivita CYP2D6 a odpověď na léčbu risperidonem u pacientů s první atakou schizofrenie. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, suppl. 3, s. 39-39. ISSN 0862-0350.
 96. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of serum and urine analyses in CYP2D6 phenotyping for psychiatric purposes. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Informa Healthcare, 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 34-35. ISSN 1365-1501.
 97. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Richard BARTEČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. In Psychiatrie, supplementum 1. 2009. vyd. Praha: Tigis spol. s.r.o., 2009. s. 50-50. ISSN 1211-7579.
 98. FLODROVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Richard BARTEČEK, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. European Journal of Human Genetics. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2009, roč. 2009, 17 Supp2, s. 221. ISSN 1018-4813.
 99. 2008

 100. BARTEČEK, Richard, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL a Eva ČEŠKOVÁ. Neurological soft signs and their relationship to one-year outcome in first-episode schizophrenia. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 104, suppl. 2, s. 1075-1075. ISSN 1212-0383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 11:39