Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8818-4.
  2. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8819-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017.
  3. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8818-4.
  4. HUBLOVÁ, Gabriela. Reiteration relations in EFL student academic writing and the effects of online learning. Discourse and Interaction. Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, č. 1, s. 71-88. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2017-1-71.

  2016

  1. HUBLOVÁ, Gabriela. Reiteration relations in EFL student academic writing and the effects of online learning. In Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English 2016. 2016.

  2015

  1. HUBLOVÁ, Gabriela. Developing Cohesion in English as a Foreign Language Academic Writing through an Online Course. In Language, Literature and Culture in Education 2015. 2015.
  2. HUBLOVÁ, Gabriela. Developing Discourse Competence in EFL Academic Writing through an Online Course. In Emerging Researchers' Conference: ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research. 2015.
  3. HUBLOVÁ, Gabriela. Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce: vybrané analytické postupy a výsledky. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. Konference studentů doktorských studijních programů Didaktika cizího jazyka a Pedagogika. 2015.

  2014

  1. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
  2. HUBLOVÁ, Gabriela. Key Concepts in Scientific Writing. Common Mistakes, Errors and Shortcomings in Scientific Writing. In Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita. 2014.
  3. HUBLOVÁ, Gabriela. Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce: metodologie a vybrané výsledky předvýzkumu. In Poláchová Vašťatková, Jana a Pavla Vyhnálková (Eds). Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 8.-10. září 2014 v Olomouci (s. 89 - 90). Olomouc: Gevak Olomouc, ČAPV, Pedagogická fakulta Palackého university. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
  4. HUBLOVÁ, Gabriela. Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce: pilotáž nástrojů sběru dat. In Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. 2014.
  5. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Gabriela HUBLOVÁ. Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika. 2014, roč. 64, č. 2, s. 151-176. ISSN 0031-3815.

  2013

  1. HUBLOVÁ, Gabriela. Výzkum využívání e-learningu v oblasti rozvíjení řečové dovednosti psaní v anglickém jazyce v terciálním vzdělání. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 173-188. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.

  2011

  1. DURNOVÁ, Gabriela. Jak na výuku cizího jazyka pro specifické účely u méně tradičních oborů aneb Co když nevyučuji obchodní či právní angličtinu? In Marta Rybičková. Sdílení zkušeností - II. konference projektu COMPACT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 56-66, 10 s. ISBN 978-80-210-5413-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 23:01