Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KRAJNÍK, Filip a Anna MIKYŠKOVÁ. Dramaturgical translation as a means of training a young generation of translators for the theatre: a case study. In Translation and Interpreting Forum Olomouc. 2019.
 2. KRAJNÍK, Filip. William Shakespeare jako filmová a televizní postava. In FILOVER: Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019.
 3. ŠEFČÍKOVÁ, Kristína, Radek NOVÁK, Ivona VRZALOVÁ, Jiří LUKL, Filip KRAJNÍK, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Naděžda KUDRNÁČOVÁ. 6th IDEAS English Students' Conference. 2019.
 4. 2018

 5. KRAJNÍK, Filip, Margaret BRIDGES a Klára PETŘÍKOVÁ. ESSE 2018 Conference Seminar "Writing (about) Women in Medieval England". 2018.
 6. KRAJNÍK, Filip. Harry Potter : The Boy Whose Story We Have Always Heard. In 5th International Conference of English and American Studies SILESIAN STUDIES IN ENGLISH — SILSE 2018, 6-7 September 2018, Opava, Czech Republic. 2018.
 7. KRAJNÍK, Filip. Medieval Performance in the Twenty-First Century? : The Case of Chaucer’s The Parliament of Fowls and Its Translation for Modern Audiences. In 14th ESSE Conference, 29 August – 2 September 2018 Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
 8. KRAJNÍK, Filip. Medieval Performance in the Twenty-First Century? : The Case of Chaucer’s The Parliament of Fowls and Its Translation for Modern Audiences. In 14th ESSE Conference, 29 August – 2 September 2018 Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 9. KRAJNÍK, Filip. Mirrors of/for the times : Shakespeare in Central European theatre. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 201-203. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2018-2-15.
 10. KRAJNÍK, Filip. Restored and Un-restored : King Lear on the 18th-Century London Stage. In 14th International Cultural Studies Conference & 3rd International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, 8th-9th November, 2018, University of Pardubice, Pardubice. 2018.
 11. KRAJNÍK, Filip. Restored and Un-restored : King Lear on the 18th-Century London Stage. In 14th International Cultural Studies Conference & 3rd International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, 8th-9th November, 2018, University of Pardubice, Pardubice. 2018.
 12. KRAJNÍK, Filip. Writing (Divine) Love : Blending the Sacred and the Secular in the Mystical Marriages of St Katherine and the Pearl-Maiden. In 14th ESSE Conference, 29 August – 2 September 2018 Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
 13. KRAJNÍK, Filip. Writing (Divine) Love : Blending the Sacred and the Secular in the Mystical Marriages of St Katherine and the Pearl-Maiden. In 14th ESSE Conference, 29 August – 2 September 2018 Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 14. 2017

 15. KRAJNÍK, Filip. Geoffrey Chaucer : The Parliament of Fowls / Ptačí sněm. Praha: Argo, 2017. 328 s. ISBN 978-80-257-1608-3.
 16. KRAJNÍK, Filip. Translating the translator : Modern renditions of Chaucer’s The Parliament of Fowls. In Translation and Interpreting Forum Olomouc 2017 : "Translating the Wor(l)d : Beyond Language", November 10–11, 2017, Olomouc. 2017.
 17. 2016

 18. KRAJNÍK, Filip. Death-as-Sleep Metaphor and Its Dramatic Roles in Shakespeare’s Plays. In British Shakespeare Association 2016 Conference, 8.-11. 9. 2016, Hull. 2016.
 19. KRAJNÍK, Filip. Desdemona & Co. : Sleeping Beauties on the Jacobean Stage. In Hradec Králové Anglophone Conference 2016, 22.-23. 3. 2016, Hradec Králové. 2016.
 20. KRAJNÍK, Filip a Aneta MITRENGOVÁ. Christopher Marlowe's Doctor Faustus in Three Czech Translations. In Jitka Zehnalová a kol.. Interchange between Languages and Cultures : The Quest for Quality. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. s. 151-176, 26 s. ISBN 978-80-244-5107-7.
 21. KRAJNÍK, Filip. „Nejstarší nejvíc nes’“ : Stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech. Slavica Wratislaviensia, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, CLXIII, č. 1, s. 449-462. ISSN 0137-1150.
 22. KRAJNÍK, Filip. Organizace cyklu přednášek "Shakespearovské jeviště od renesance po současnost" pořádaném u příležitosti Týdne humanitních věd FF MU, 2016. 2016.
 23. KRAJNÍK, Filip. Přízrak tmavovlásky v životě a díle Philipa K. Dicka. In Philip K. Dick : Dokážeme vás stvořit (Praha: Argo, 2016). Vydání první. Prague: Argo, 2016. s. 261-289, 29 s. ISBN 978-80-257-1699-1.
 24. KRAJNÍK, Filip. "V svém loži mrtev" : spící oběti a váhaví vrazi v alzbětinských historiích. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 7-23. ISSN 0862-5409.
 25. 2015

 26. CHOVANEC, Jan, Martina HORÁKOVÁ, Renata KAMENICKÁ a Filip KRAJNÍK. Creating, Shaping, Signifying : Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 135 s. ISBN 978-80-210-7690-7.
 27. KRAJNÍK, Filip. "I think this ending is much better." Two Recent Film Adaptations of Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Romeo and Juliet for Younger Audiences. In Klára Kolinská, Carlos A. Sanz Mingo. Read on Screen : Film Adaptations of Literature in English. 1st edition. Prague: Metropolitan University Prague Press, 2015. s. 77-99, 23 s. ISBN 978-80-87956-11-3.
 28. KRAJNÍK, Filip. Shakespearův divadelní jazyk. In Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury , 9. 12. 2015, Katedra teorie a kritiky, Divadelní fakulta AMU v Praze. 2015.
 29. KRAJNÍK, Filip. The Dreams of Three Emperors : The Journey of Achmet's Oneirocriticon from Byzantium to Bohemia. In Othello's Island 2015, 20.-22. 3. 2015, Nicosia, Cyprus. 2015.
 30. KRAJNÍK, Filip. "You dream by the book": Shakespeare's Dreams and Dream Interpretation Manuals. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
 31. 2014

 32. KRAJNÍK, Filip. "For þat þou lestez watz bot a rose": Elements of Courtly Dream-Vision in the Mystical Marriage of St. Catherine and the Pearl-Maiden. In Hradec Králové Anglophone Conference 2014. 2014.
 33. KRAJNÍK, Filip. "I think this ending is much better": Four Film Adaptations of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream and Romeo and Juliet for Children. In Read on Screen: Film Adaptations of Literature in English. 2014.
 34. 2013

 35. KRAJNÍK, Filip. Pátrání po Shakespearovi (ztraceném v lese). : Institut umění - Divadelní ústav, 2013.
 36. KRAJNÍK, Filip. "Then draw the Curtaines againe": The Strange Case of Good Duke Humphrey (of William Shakespeare’s Henry VI, Part Two). The Luminary, 2013, č. 3, s. 26-37.
 37. 2012

 38. KRAJNÍK, Filip a Jana KOLÁŘOVÁ. Prolegomena k české středověké verzi Achmetova Oneirokritikon, její pražské latinské předloze a řeckému originálu. Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, 2012, roč. 135, 3-4, s. 287-331. ISSN 0024-4457.
 39. KRAJNÍK, Filip. "Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm": Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky. Slavica Wratislaviensia, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012, CLV, č. 1, s. 329-336. ISSN 0239-6661.
 40. 2008

 41. KRAJNÍK, Filip. "Spát! Snad mít i sny...": Spánek a sen v Shakespearovi. Rozrazil - revue na provázku, Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 69-72. ISSN 1801-4755.
 42. 2006

 43. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Shakespearovští odborníci z celého světa se sešli u jednoho stolu. Literární noviny, Praha: Společnost pro literární noviny, 2006, roč. 17, č. 8, s. 10-11. ISSN 1210-0021.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 12. 2019 04:15