Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7.
 2. STAUDKOVÁ, Hana. Uplatnění fenomenografického přístupu na příkladu výzkumu využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 442-456. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-442.
 3. 2015

 4. STAUDKOVÁ, Hana. Digitální technologie v roli nosiče vzdělávacího obsahu: tabuizované učení? In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 5. STAUDKOVÁ, Hana. Způsoby využívání digitálních technologií vysokoškolskými studenty. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 3, s. 301-313. ISSN 0031-3815.
 6. 2014

 7. STAUDKOVÁ, Hana a Jiří ZOUNEK. Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. In ICT ve školství, Praha. 2014.
 8. STAUDKOVÁ, Hana. Využívání ICT v terciárním vzdělávání optikou výzkumů. In XXII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. "Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí", Olomouc. 2014.
 9. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Hana STAUDKOVÁ. Výzkum učení mládeže v digitální éře založený na konceptu „learning lives“. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014.
 10. STAUDKOVÁ, Hana. Výzvy, příležitosti a nástrahy využívání online technologií očima studentů. In AEDUCA. Perspektivy technologií ve vzdělávání, Olomouc, 9.-10. října 2014. 2014.
 11. 2011

 12. ZUKALOVÁ, Hana. ICT as a Component of Educational Environment in the Tertiary Education: Students’ Approach. In Emerging Researchers’ Conference ECER 2011 “Urban Education”. 2011.
 13. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Hana ZUKALOVÁ. ICT v českých základních školách – ohlédnutí za vývojem v poslední dekádě. In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011.
 14. ZUKALOVÁ, Hana. ICT v terciárním vzdělávání pohledem studentů. In Janík, T. , Knecht, P., Šebestová, S. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference ČAPV. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 494-499. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-89.
 15. ZUKALOVÁ, Hana. Specifika překonávání digitální propasti. In Konference ČPdS "Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace". 2011. ISBN 978-80-263-0046-5.
 16. ZUKALOVÁ, Hana. Specifika překonávání digitální propasti. In Bendl Stanislav, Zvírotský Michal. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-9. ISBN 978-80-263-0064-9.
 17. ZUKALOVÁ, Hana. Specifika překonávání digitální propasti. In Konference ČPdS "Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace". 2011.
 18. ZUKALOVÁ, Hana. Textový editor Word a tabulkový procesor Excel pro pokročilé. Brno: DCHB Celsuz, 2011. 67 s.
 19. ZUKALOVÁ, Hana. Vstup ICT do kultury vysoké školy pohledem studentů. In Česká asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 20. 2010

 21. ZUKALOVÁ, Hana. Dospělí na okraji informační společnosti: specifika překonávání digitální propasti. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, 198 s. ISSN 1803-7437.
 22. ZUKALOVÁ, Hana. Základy obsluhy osobního počítače. Brno: DCHB, Celsuz, 2010. 130 s.
 23. 2007

 24. ZUKALOVÁ, Hana. K teoriím a konceptům informační společnosti: dichotomické pojetí. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 09:40