Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SOBEK, Tomáš. Against Human Rights Skeptics. Ratio Juris. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2023, roč. 36, č. 4, s. 314-332. ISSN 0952-1917. doi:10.1111/raju.12392.

  2022

  1. SOBEK, Tomáš. Faultless Disagreement and Jurisprudence. In THE BRIDGE BETWEEN METAETHICS AND JURISPRUDENCE. 2022.
  2. SOBEK, Tomáš. Tolerance as Suppressed Disapproval. Telos. United States: Telos Press LTD, 2022, roč. 199, Summer, s. 107-124. ISSN 0090-6514. doi:10.3817/0622199107.
  3. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Jakub VALC, Daniel BARTÁK, Oldřich Tristan FLORIAN, Tereza KRÁTKÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Zdeněk TRÁVNÍČEK a Linda TVRDÍKOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2022. 2022.

  2021

  1. SOBEK, Tomáš. Pragmatismus bez metafyziky? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 4, s. 825-834. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-4-7.

  2020

  1. SOBEK, Tomáš a Martin HAPLA. Filosofie práva. Brno: Nugis Finem Publishing, s.r.o., 2020. 485 s. Iurium Handbook Series. ISBN 978-80-7614-002-8.
  2. SOBEK, Tomáš. Metaethics of Human Dignity. In SILPEM: Theories of Human Rights. 2020.
  3. SOBEK, Tomáš. Metaethics of Human Rights. In The LxLTG Permanent Workshop. 2020.
  4. SOBEK, Tomáš. Metaethics of Human Rights: An Expressivist Approach. Rechtstheorie. Německo - Berlin: Duncker & Humblot, 2020, roč. 50, č. 4, s. 493-519. ISSN 0034-1398.
  5. SOBEK, Tomáš. Metaetika lidských práv. In Weyrovy dny právní teorie 2020. 2020.
  6. SOBEK, Tomáš. Sémantika veřejného rozumu. In Weyrovy dny právní teorie 2020 -- workshop. 2020.
  7. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Linda TVRDÍKOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 243 s. ISBN 978-80-210-9686-8.
  8. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Linda TVRDÍKOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 243 s. doi:10-96.
  9. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Oldřich Tristan FLORIAN, Miroslav KANTEK, Adéla SKLENÁŘOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Zdeněk TRÁVNÍČEK a Linda TVRDÍKOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2020. 2020.
  10. HAPLA, Martin, Tomáš SOBEK, Jana STEHLÍKOVÁ a Oldřich Tristan FLORIAN. Weyrovy dny právní teorie 2020 -- workshop. 2020.

  2019

  1. SOBEK, Tomáš. Etika svobody. In Tomáš Sobek. Právní etika. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 37-80. Teoretik. ISBN 978-80-7502-333-9.
  2. SOBEK, Tomáš. Human Rights and Objectivity. In Universität Wien. 2019.
  3. SOBEK, Tomáš. Human Rights Exist Objectively. In Graz Jurisprudence Workshop. 2019.
  4. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Oldřich Tristan FLORIAN, John Altair GEALFOW, Jana KOKEŠOVÁ, Michal MOTRINEC, Andrea PRÄGEROVÁ, Adéla SKLENÁŘOVÁ, Jakub VALC a Sára WRANOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2019. 2019.
  5. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Jana KOKEŠOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2019. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 263 s. ISBN 978-80-210-9444-4.

  2018

  1. SOBEK, Tomáš. Neo-roman Republicanism, Philosophical Anarchism and Separation of Powers. In UCD Sutherland School of Law. 2018.
  2. SOBEK, Tomáš a Josef MONTAG. Proportionality Test. In A. Marciano, G. B. Ramello. Encyclopedia of Law and Economics. Německo: Springer, 2018. s. 1691-1695. ISBN 978-1-4614-7883-6. doi:10.1007/978-1-4614-7883-6_720-1.
  3. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Jana KOKEŠOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2018. Sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 344 s. ISBN 978-80-210-9066-8.

  2017

  1. SOBEK, Tomáš. Legitimita jako epistemický problém. In Weyrovy dny právní teorie 2017. 2017.
  2. SOBEK, Tomáš. Spravedlnost mezi utopií a realitou. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 11, s. 999-1014. ISSN 0231-6625.
  3. SOBEK, Tomáš a Josef MONTAG. Subjective Punishment. In A. Marciano; G.B. Ramello. Encyclopedia of Law and Economics. 2017. vyd. New York: Springer, 2017. s. 1-8. Living Reference Work Entry. ISBN 978-1-4614-7883-6. doi:10.1007/978-1-4614-7883-6_720-1.

  2016

  1. SOBEK, Tomáš. Křehká možnost citu. In Patrik Príbelský; Eduard Korpáš. Princípy konštitucionalizmu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 9-27, 18 s. ISBN 978-80-7380-586-9.
  2. SOBEK, Tomáš. Myth of Universal Human Rights: Its Origin, History, and Explanation, Along with a More Humane Way. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 2016, č. 7, s. 629-631. ISSN 0231-6625.

  2015

  1. SOBEK, Tomáš. Dobrý život, autentický život. Pro-Fil. 2015, roč. 16, č. 2, s. 105-128. ISSN 1212-9097.
  2. SOBEK, Tomáš. Právní welfarismus. In Machalová, Tatiana. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. 1. vyd. Praha: Leges, 2015. s. 274-333. Teoretik. ISBN 978-80-7502-060-4.
  3. SOBEK, Tomáš. Sidgwickův problém. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 986-994. ISSN 0231-6625.

  2014

  1. SOBEK, Tomáš. Problém emoční manipulace. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2014, roč. 15, č. 1, s. 2-20. ISSN 1212-9097.
  2. SOBEK, Tomáš a Josef MONTAG. Should Paris Hilton Receive a Lighter Prison Sentence Because She's Rich? An Experimental Study. Kentucky Law Journal. USA: State University of Kentucky. College of Law; University of Kentucky. College of Law, 2014, roč. 103, č. 1, s. 95-125. ISSN 0023-026X.
  3. SOBEK, Tomáš. Trest jako věc veřejná. Filozofie dnes. Hradec Králové: KFSV FF UHK, 2014, roč. 2, č. 6, s. 3-21. ISSN 1804-0969.

  2013

  1. SOBEK, Tomáš a Filip MELZER. Komentář § 19 (1) NOZ. In Filip Melzer Petr Tégl. Občanský zákoník - Velký komentář - Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013. s. 261-266. Občanský zákoník - Velký komentář - Svazek I. ISBN 978-80-87576-73-1.
  2. SOBEK, Tomáš. Problém legitimní autority I. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2013, roč. 152, č. 6, s. 537-561. ISSN 0231-6625.
  3. SOBEK, Tomáš. Viktor Knapp a nacistický moralismus. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 152, č. 12, s. 1206-1218. ISSN 0231-6625.

  2012

  1. SOBEK, Tomáš. Koherence práva. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, roč. 151, č. 4, s. 1-33. ISSN 0231-6625.
  2. SOBEK, Tomáš. Úmysl zákonodárce a skutečné právo. In Gerloch Aleš, Tryzna Jan, Wintr Jan. Metodologie interpretace práva a právní jistota. 2012. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 44-85. ISBN 978-80-7380-388-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 15:37