Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KLIKOVÁ, Alena. člen. Výkladová komise pro vodní zákon, MZe, 2023 - 2024.
  2. KLIKOVÁ, Alena. člen. Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády, 2023 - 2024.
  3. KLIKOVÁ, Alena. KE ZMĚNÁM ORGANIZACE SPRÁVY NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V NÁVAZNOSTI NA REKODIFIKACI VEŘEJNÉHO STAVENBÍHO PRÁVA. In Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva: Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 109-116. Edice Scientia sv.č. 743. ISBN 978-80-280-0325-8.
  4. KLIKOVÁ, Alena. NOVELIZACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA - STAVEBNÍ ŘÁD (INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU REKODIFIKACE SP). In vzdělávání ČAK. 2023.
  5. KLIKOVÁ, Alena. NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 SB. A JEHO ZMĚNY. In Ing. Michal Křižák, Ing. Albert Bradáč, Ph.D. ExFoS 2023, Expert Forensic Science 2023. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2023. s. 191-195. ISBN 978-80-214-6133-8.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Reform of the construction administration in relation to the permitting of buildings for recreationtt. In doc. Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand! 1. vyd. Brno: Mendel univerzity in Brno, 2023. s. 243-248. ISBN 978-80-7509-905-1.
  7. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Tomáš SVOBODA. Základy správní vědy. 3.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 261 s. Učebnice sv.č. 559. ISBN 978-80-280-0244-2.

  2022

  1. KLIKOVÁ, Alena. Comparison of the permitting of selected recreational buildings from the perspective of the new and old Building Act. In Jitka Fialová. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand! 1. vyd. Brno: Mendel univerzity in Brno, 2022. s. 62-64. ISBN 978-80-7509-830-6. doi:10.11118/978-80-7509-831-3-0062.
  2. KLIKOVÁ, Alena. člen. Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády., 2022 - 2022.
  3. KLIKOVÁ, Alena. člen. Výkladová komise pro vodní zákon, MZe, 2022 - 2022.
  4. KLIKOVÁ, Alena. K novému stavebnímu zákonu a právním souvislostem digitalizace stavebních procesů. In doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ing. Alena Berková. Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. 1. vyd. Praha: Český svaz geodetů a kartografů z.s., 2022. s. 40-46. ISBN 978-80-02-02968-7.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Vývoj právní úpravy stavebního zákona. In ExFoS 2022, Expert Forensic Science 2022. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 206-212. ISBN 978-80-214-6033-1.

  2021

  1. KLIKOVÁ, Alena. člen. Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády., 2021 - 2021.
  2. KLIKOVÁ, Alena. člen. Výkladová komise pro vodní zákon, MZe, 2021 - 2021.
  3. KLIKOVÁ, Alena. News on the recodification of public construction law from the perspective of recreational facilities. In Jitka Fialová. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand! 1. vyd. Praha: Mendel univerzity in Brno, 2021. s. 321-323. ISBN 978-80-7509-779-8.
  4. KLIKOVÁ, Alena, Pavla KOTÁSKOVÁ a Petr HRŮZA. Use of the forest by cyclist. In Jitka Fialová. FIALOVÁ, Jitka. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand! 1. vyd. Praha: Mendel univerzity in Brno, 2021. s. 521-525. ISBN 978-80-7509-779-8.

  2020

  1. KLIKOVÁ, Alena. Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva. Soudní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020, roč. 31, č. 1, s. 22-24. ISSN 1211-443X.
  2. KLIKOVÁ, Alena. Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2020. s. 284-288. ISBN 978-80-214-5829-1.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Bathing Waters from the Point of View of Law. In Jitka Fialová. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? 1. vyd. Brno: Mendel univerzity in Brno, 2020. s. 87-89. ISBN 978-80-7509-715-6.
  4. KLIKOVÁ, Alena. člen. Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády., 2020 - 2020.
  5. KLIKOVÁ, Alena. člen. Výkladová komise pro vodní zákon, MZe, 2020 - 2020.
  6. KLIKOVÁ, Alena. člen. Rozkladová komise UOHS, 2020 - 2020.
  7. KLIKOVÁ, Alena. člen. hodnotící komise GAMU, 2020 - 2020.
  8. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.
  9. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.

  2019

  1. KLIKOVÁ, Alena. Building permits of selected recreational buildings from the point of view of the Building Act. In Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ... 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019. s. 49-50. ISBN 978-80-7509-659-3.
  2. HANÁK, Jakub, Alena KLIKOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 - VII.část Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy, sborník z konference COFOLA 2019, část VII. Brno, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9421-5.
  3. KLIKOVÁ, Alena. člen. Rozkladová komise UOHS, 2019 - 2019.
  4. KLIKOVÁ, Alena. člen. Výkladová komise pro vodní zákon, MZe, 2019 - 2019.
  5. KLIKOVÁ, Alena. člen. Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády., 2019 - 2019.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Dotčené orgány a ochrana veřejných zájmů ve stavebním právu a jejich vliv na délku řízení vedených dle stavebního zákona. Stavební právo : bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 36-41. ISSN 1211-6386.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Dotčené orgány a závazná stanoviska ve světle jednotlivých novelizací stavebního práva. In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví (pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 313-323. Edice Scientia, sv. č. 655. ISBN 978-80-210-9360-7.
  8. KLIKOVÁ, Alena. Kolaudace staveb vodních děl po novele stavebního zákona. Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství s.r.o., 2019, roč. 69, č. 1, s. 13-15. ISSN 1211-0760.
  9. KLIKOVÁ, Alena a Pavel KLIKA. Market values of land near protected natural sites versus market values of land outside these locations. In 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. 1. vyd. Bulharsko: Stef 92 technology ltd, 2019. s. 507-517. ISBN 978-619-7408-86-7. doi:10.5593/sgem2019/5.3/S21.064.
  10. KLIKOVÁ, Alena. Novela stavebního zákona v praxi a její dopad na povolování staveb. Soudní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2019, roč. 30, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-443X.
  11. KLIKOVÁ, Alena. Novela stavebního zákona v praxi a její dopad na povolování staveb. In Ing. Michal Křižák, Ing. Roman Mikulec, Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 329-334. ISBN 978-80-214-5708-9.
  12. KLIKOVÁ, Alena, Petr HRŮZA, Jitka FIALOVÁ a Pavlína PROCHÁZKOVÁ. The issue of marking tourist trails in connection with the legal responsibility of the land owner. In Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ... 1. vyd. Křtiny: Mendel University in Brno, 2019. s. 404-407. ISBN 978-80-7509-659-3.
  13. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
  14. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
  15. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2.aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
  16. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo, 2. aktualizované vydání. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-9362-1.
  17. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9361-4.
  18. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
  19. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví (pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
  20. KLIKOVÁ, Alena. §25, § 26-27. In Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 157-162, 166-168, 9 s. komentář. ISBN 978-80-7598-401-2.

  2018

  1. KLIKOVÁ, Alena a Pavel KLIKA. Creating database for valuation of land. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. 1. vyd. Bulharsko: Stef 92 technology ltd, 2018. s. 183-190. ISBN 978-619-7408-48-5. doi:10.5593/sgem2018/5.3/S28.023.
  2. KLIKOVÁ, Alena a Pavel KLIKA. CREATING DATABASE FOR VALUATION OF LAND. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. 2018. ISBN 978-619-7408-48-5.
  3. KLIKOVÁ, Alena. člen Komise pro veřejné právo, správní právo I, legislativní rady vlády. : Komise pro veřejné právo, správní právo I, legislativní rady vlády. 2018.
  4. KLIKOVÁ, Alena. člen Rozkladové komise UOHS. : Rozkladová komise UOHS. 2018.
  5. KLIKOVÁ, Alena. člen Výkladové komise pro vodní zákon. : Výkladová komise pro vodní zákon, MZe. 2018.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Povolování staveb vodních děl po novele stavebního zákona. Vodní hospodářství : vědeckotechnický měsíčník. Praha: Vodní hospodářství s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 3, s. 10-12. ISSN 1211-0760.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Povolování staveb vodních děl ve společném územním a stavebním řízení a povolování nakládání s vodami. In Sondy do stavebního práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, v nakladatelství Eva Rozkotová, 2018. s. 58-64. ISBN 978-80-87975-85-5.
  8. KLIKOVÁ, Alena, Pavlína PROCHÁZKOVÁ a Petr HRŮZA. Responsibility for safety and damage of forest roads condition following from their general use and the inspection system as evidence of preventive obligation fulfilment short communication. Reports of forestry research - Zprávy lesnického výzkumu. 2018, roč. 63, č. 2, s. 147-151. ISSN 0322-9688.
  9. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Závazná stanoviska a jejich přezkum po nejnovějších změnách stavebního zákona. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018, roč. 3, č. 1, s. 67-78. ISSN 2533-4387.

  2017

  1. BRADÁČ, Albert, Michal MATOUŠ, Pavel KLIKA a Alena KLIKOVÁ. Determination of the influence of conditions for the buildings placement on the value of the land using HABU method. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. 1. vyd. Bulharsko: Stef 92 technology ltd, 2017. s. 189-197. ISBN 978-619-7408-10-2. doi:10.5593/sgem2017/53.
  2. KLIKOVÁ, Alena, Michal MATOUŠ, Albert BRADÁČ a Pavel KLIKA. Determination of the influence of conditions for the buildings placement on the value of the land using HABU method. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. 2017. ISBN 978-619-7408-10-2.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Charakteristika závazných podkladů pro vydání rozhodnutí a možnost ochrany subjektivních práv účastníků. In doc. Soňa Skulová, Ph.D., JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s.r.o., 2017. s. 250-252. ISBN 978-80-7400-647-0.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Legislativní vývoj vybraných institutů stavebního zákona. In Ing. Albert Bradáč, Ph.D., Ing. Michal Křižák. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2017. s. 248-254. ISBN 978-80-214-5459-0.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Legislativní vývoj vybraných institutů stavebního zákona. In Expert Forensic Science Brno 2017. 2017. ISBN 978-80-214-5459-0.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Ochrana subjektivních práv ve správním řízení, zejména při dokazování. In Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 117-124. Právní instututy. ISBN 978-80-7400-647-0.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Ochrana veřejných subjektivních práv pohledem veřejného ochránce práv. In Soňa Skulová, Lukáš Potěšil. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 378-381. Právní instututy. ISBN 978-80-7400-647-0.
  8. KLIKOVÁ, Alena. Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního řízení v procesu dokazování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 3, s. 455-474. ISSN 1210-9126.
  9. POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
  10. KLIKOVÁ, Alena a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Veřejný ochránce práv jako nástroj ochrany subjektivních práv. In Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s.r.o., 2017. s. 110-114. Právní instututy. ISBN 978-80-7400-647-0.
  11. KLIKOVÁ, Alena. Vybrané změny, které přináší novela stavebního zákona ve vztahu k řízením podle stavebního zákona. In konference "Právnický podzim". 2017.
  12. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
  13. KLIKOVÁ, Alena. Závazná stanoviska, stanoviska. In Správní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 167-171, 4 s. ISBN 978-80-7380-688-0.

  2016

  1. KLIKOVÁ, Alena. člen Komise pro veřejné právo, správní právo I, legislativní rady vlády : Komise pro veřejné právo, správní právo I, legislativní rady vlády. 2016 - 2019.
  2. KLIKOVÁ, Alena. člen Rozkladové komise UOHS : Rozkladová komise UOHS. 2016 - 2019.
  3. KLIKOVÁ, Alena. člen Výkladové komise pro vodní zákon. : Výkladová komise pro vodní zákon, MZe. 2016 - 2019.
  4. KLIKOVÁ, Alena, Michal MATOUŠ, Albert BRADÁČ a Pavel KLIKA. Influence of a possibility to emplace a building and a type of a building being placed on the value of the land. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. 1. vyd. Bulharsko: Stef 92 technology ltd, 2016. s. 281-288. ISBN 978-619-7105-67-4.
  5. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a Alena KLIKOVÁ. konference Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. 2016.
  6. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
  7. KLIKOVÁ, Alena. ZÁKLADNÍ BODY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA. In ExFoS - Expert Forensic Science, XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2016.

  2015

  1. KLIKOVÁ, Alena. člen Komise pro veřejné právo, správní právo I, legislativní rady vlády. Komise pro veřejné právo, správní právo I, legislativní rady vlády, 2015.
  2. KLIKOVÁ, Alena. člen Rozkladové komise UOHS. Rozkladová komise UOHS, 2015.
  3. KLIKOVÁ, Alena. člen Výkladové komise pro vodní zákon. Výkladová komise pro vodní zákon, MZe, 2015.
  4. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015 Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-380. ISBN 978-80-210-8200-7.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod. In Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 316-328. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Procesní práva účastníků v rámci dokazování ve správním řízení. In Mgr. Daniela Čičkánová, PhD. Bc. Ivana Hapčová, JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. Sborník príspevkov mezinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava Právnická fakulta, 2015. s. 331-334. ISBN 978-80-7160-411-2.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Procesní práva účastníků v rámci dokazování ve správním řízení. In Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
  8. KLIKOVÁ, Alena. Vodní právo. In Vodní právo. 2. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2015. s. 98-100, 111, 113, 184, 189-191, 9 s. ISBN 978-80-7514-027-2.

  2014

  1. KLIKOVÁ, Alena. Institut ohlášení domovních ČOV. In Podzemní voda ve vodoprávním řízení XI. 1. vyd. Praha: Klub techniků, 2014. s. 15-20, 5 s. ISBN 978-80-02-02564-1.
  2. KLIKOVÁ, Alena. Možný soudní přezkum závazného stanoviska. In Michal Maslen. Verejná správa, právný štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd. 1. vyd. Krakow, Trnavská univerzita: Spolok Slovakov v Polsku - Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. s. 135-142. ISBN 978-83-7490-783-5.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Možný soudní přezkum závazného stanoviska. In Trnavske pravnicke dni 2014. 2014.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Ochrana před nezákonnými či nesprávnými závaznými stanovisky. In Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - odborný workshop. 2014.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Personální základ veřejné správy. Veřejná služba. In Základy správní vědy. 2. vyd. Brno: MU Právnická fakulta, 2014. s. 121-135. ISBN 978-80-210-7335-7.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Povodňová komise jako kolegiální orgán. Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2014, roč. 64, č. 7, s. 9-12. ISSN 1211-0760.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Poznámka spornosti a nový katastrální zákon. In Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v Českém a Rakouském právu. 2014.
  8. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ, Stanislav KADEČKA a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - odborný workshop. 2014.
  9. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 186 s. ISBN 978-80-210-7537-5.
  10. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 978-80-210-7062-2.
  11. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 978-80-210-7062-2.
  12. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. Učebnice -512. ISBN 978-80-210-7062-2.
  13. KLIKOVÁ, Alena. VEŘEJNÉ STAVEBNÍ PRÁVO A SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY VE VÝSTAVBĚ Z POHLEDU STAVEBNÍHO ZÁKONA. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, 2014. s. 27-33, 6 s. ISBN 978-80-02-02516-0.
  14. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 3., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-280-0244-2.
  15. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
  16. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7.

  2013

  1. KLIKOVÁ, Alena a Karel PLOTĚNÝ. Domovní ČOV a institut ohlášení. Vodní hospodářství. Praha: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2013, roč. 63, č. 10, s. 341-343. ISSN 1211-0760.
  2. SKULOVÁ, Soňa a Alena KLIKOVÁ. K vybraným otázkám pojmu, principu a hodnocení efektivnosti ve veřejné správě. In Čičkénová Daniela, Illýová Zuzana, Trnkusová Lenka, Mičánek Vladislav, Ružička Ondrej. Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe ako prostriedok hodpodárskej efektívnosti verejnej správy. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 171 - 176. ISBN 978-80-7160-363-4.
  3. KLIKOVÁ, Alena a Soňa SKULOVÁ. K vybraným otázkám pojmu, principu a hodnocení efektivnosti ve veřejné správě. In Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Kolegiální orgány v obecné rovině. In Petra Zdražilová, Alena Kliková. Kolegiální orgány ve veřejné správě. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, 2013. s. 13-18. ISBN 978-80-904579-9-7.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Kolegiální orgány ve veřejné správě. 2013.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády, 2013.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Povodňová komise jako kolegiální orgán. 2013.
  8. PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Projektování komunikací a povolování výstavby pozemních komunikací. 2013.
  9. KLIKOVÁ, Alena. Přijatá novela stavebního zákona. In ExFoS - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. s. 312-316. ISBN 978-80-214-4675-5.
  10. KLIKOVÁ, Alena. Rozkladová komise Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Rozkladová komise Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, 2013.
  11. PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Soudní přezkum na úseku územního plánování s přihlédnutím k problematice dopravní infrastruktury. 2013.
  12. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
  13. KLIKOVÁ, Alena. Vodní právo. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013. 9 s. ISBN 978-80-87437-45-2.
  14. KLIKOVÁ, Alena. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství, 2013.

  2012

  1. KLIKOVÁ, Alena. A16 - Úvod do problematiky legislativy ve stavebnictví pro navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby. 1. vyd. Brno: Národní stavební centrum, 2012. 69 s. ISBN 978-80-87665-15-2.
  2. KLIKOVÁ, Alena. C3 - Legislativa ve stavebnictví pro hodnocení budov dle principů trvale udržitelné výstavby. 1. vyd. Brno: Národní stavební centrum, 2012. 60 s. ISBN 978-80-87665-33-6.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády, 2012.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Nečinnost stavebních úřadů v případech nařizování odstranění staveb. In Stanislav Kadečka, Alena Kliková, Kateřina Valachová, Filip Glotzmann. Nečinnost ve veřejné správě. 2012. vyd. Praha: Wolter Kluwers, a.s., 2012. s. 125-128. ISBN 978-80-7357-917-3.
  5. KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ, Kateřina VALACHOVÁ a Filip GLOTZMANN. Nečinnost ve veřejné správě. Praha: Kancelář Veřejného ochránce práv a Wolters Kluwer ČR, 2012. 245 s. ISBN 978-80-7357-917-3.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Právo na obranu proti nezákonnému postupu dotčených orgánů. In Trnavské právnické dni. 2012.
  7. KLIKOVÁ, Alena. PŘIPRAVOVANÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. In ExFoS 2012 (Expert Forensic Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 250-254. ISBN 978-80-214-4412-6.
  8. KLIKOVÁ, Alena. The Role of Legal Regulation of Building Permission in Relation to the Principles of Sustainable Construction. In Csiszár László. Az állam és jog alapvető értékei a változó világban. 1. vyd. Gyor: a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, 2012. s. 399-404, 5 s. ISBN 978-963-7175-73-2.
  9. KLIKOVÁ, Alena. Uplatnění principů dobré správy v rámci institutu veřejné služby. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011, Personální aspekty územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 53-60, 7 s. ISBN 978-80-210-5958-0.
  10. KLIKOVÁ, Alena. Územní a stavební řízení v připravované novele stavebního zákona. In Jiří Bureš; Alena Berková. Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. 1. vyd. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, 2012. s. 3-8, 5 s. ISBN 978-80-02-02364-7.
  11. KLIKOVÁ, Alena. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství, 2012.
  12. KLIKOVÁ, Alena a Karel PLOTĚNÝ. Závlaha vyčištěnou odpadní vodou - selským rozumem. Vodní hospodářství : vědeckotechnický měsíčník. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 2012, roč. 62, č. 3, s. 113-114. ISSN 1211-0760.

  2011

  1. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA a Alena KLIKOVÁ. Byt v soukromém a veřejném právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 s. Učebnice 481. ISBN 978-80-210-5747-0.
  2. KLIKOVÁ, Alena. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády, 2011.
  3. KLIKOVÁ, Alena a Stanislav KADEČKA. Nečinnost ve veřejné správě : 6. letní mezinárodní konference. 2011.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Právní aspekty povolování užívání staveb. In Bureš Jiří. Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-02-02283-1.
  5. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství, 2011.

  2010

  1. KLIKOVÁ, Alena. Influence of the European directive on changes of against-flood related legislation in the Czech republic. In Csiszár Imre. Az állam és jog alapvetó értékei II. Gyór: a Széchenyi István Egyetem Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. s. 127-129. ISBN 978-963-7175-62-6.
  2. KLIKOVÁ, Alena. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády. Komise pro správní právo I. legislativní rady vlády, 2010.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství. Výkladová komise pro vodní zákon Ministrstva zemědělství, 2010.

  2009

  1. KLIKOVÁ, Alena. Aktuální problémy stavebního zákona a jeho připravované legislativní změny. In ing. Jiří Bureš, Ph.D. Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. s. 13-18. ISBN 978-80-02-02125-4.
  2. KLIKOVÁ, Alena. Připravované změny nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Soudní inženýrství. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 4, s. 173-174. ISSN 1211-443X.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Přístup ke spisu a možnosti pořizovat kopie ze spisu ve stavebním řízení v ČR. In Rada Európy a verejná správa. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-269-9.
  4. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN a Kateřina VALACHOVÁ. Stavební právo praktická právnická příručka. 3. aktualizované. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. ISBN 978-80-7201-764-5.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Vývoj vodního práva v českých zemích. In Stanislav Kadečka. Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 307-310. ISBN 978-80-86775-22-7.

  2008

  1. SVOBODA, Pavel a Alena KLIKOVÁ. Legislativa a aktuální informace - Dozor a kontrola na stavbě. Praha: Verlag Dashofer, 2008. Dozor a kontrola na stavbě.
  2. KYLAROVÁ, Jitka a Alena KLIKOVÁ. Právní úprava vodoprávního řízení. In Stavební zákon v praxi. Praha: Verlag dashofer s.r.o., 2008. s. 1-4. stavebnictví. ISBN 80-86897-07-9.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Real estate cadastre and real estate registration. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 163-173. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  4. KYLAROVÁ, Jitka a Alena KLIKOVÁ. Stavby vodních děl. In Stavební zákon v praxi. Praha: Verlag dashofer s.r.o., 2008. s. 1-2. stavebnictví. ISBN 80-86897-07-9.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Stavby vodních děl dle nového stavebního zákona a dle souvisejících novel vodního zákona. Praha, 2008. Materiály pro stavbu.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Stavební právo. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 761-781. Meritum. ISBN 9788073573317.

  2007

  1. KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ a Kateřina VALACHOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19.června 2007). In Spisy Právnické fakulty MU č. 319 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 978-80-210-4489-0.
  2. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007.
  3. KLIKOVÁ, Alena. Nový stavební zákon a jeho vztah k provádění pozemkových úprav. Praha, 2007. ISBN 978-80-86671-44-4.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Nový stavební zákon a kolaudace staveb. In Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech. Brno, 2007.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Ohlašování staveb dle nového stavebního zákona. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2007, roč. 11/07, č. 11, s. 21-23. ISSN 1210-6739.
  6. KYLAROVÁ, Jitka a Alena KLIKOVÁ. Speciální stavby a speciální stavební úřady. In Stavební zákon v praxi. Praha: Verlag dashofer s.r.o., 2007. s. 1-2. stavebnictví. ISBN 80-86897-07-9.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Stavební právo praktická příručka. Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 228 s. 2. rozšířené vydání. ISBN 978-80-7201-646-4.

  2006

  1. KLIKOVÁ, Alena. K novému stavebnímu zákonu a změnám které přináší. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2006, Roč. 14, č. 10, s. 21-24. ISSN 1210-6739.
  2. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu : (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). /Stanislav Kadečka, Alena Kliková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 320 s. ISBN 8021041838.
  3. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop). 2006.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Povolování staveb a stavby na ohlášení v novém stavebním zákoně. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2006, Roč. 14, č. 12, s. 27-29. ISSN 1210-6739.
  5. KLIKOVÁ, Alena. Řízení dle stavebního zákona. Územní řízení. Povolování staveb. Užívání staveb. [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava II. Stavební řízení. Díl I.až IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 435-461. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Řízení v režimu katastrálního zákona [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 493-505. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
  7. KLIKOVÁ, Alena. Subjekty správního řízení, otázka účastenství ve správním řízení dle správního řádu č. 500/2004 Sb.). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 123-126. ISBN 80-210-4183-8.
  8. KLIKOVÁ, Alena. Užívání staveb v novém stavebním zákonu. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2006, Roč. 14, č. 13, s. 34-36. ISSN 1210-6739.
  9. KLIKOVÁ, Alena. Vodoprávní řízení [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava III.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 471-491. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.

  2005

  1. KLIKOVÁ, Alena. K některým vybraným otázkám vztahu zákona o vodách č. 254/2001Sb. a zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 99-102. ISBN 802103629X.
  2. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení. Neuveden: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 111 s.
  3. HAVLAN, Petr, Alena KLIKOVÁ a Petr PRŮCHA. Stavební právo : praktická příručka. Praha: Linde, 2005. 163 s. 1. vydání. ISBN 80-7201-514-1.
  4. KLIKOVÁ, Alena. Určení optimálních práv a povinností obcí v oblasti bytové politiky pro právní úpravu zákona o obcích. In Konference k prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti regionálního rozvoje : konference Ministerstva pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje 8.-9.11.2005, Kouty u Ledče nad Sázavou. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. s. 79-80. ISBN 802480977X.

  2004

  1. KLIKOVÁ, Alena. Problematika právních aspektů provozování canisterapie. In Mezinárodní seminář o zooterapiích 2004. Brno: Sdružení Filia, 2004. ISBN 80-239-3591-7.
  2. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
  3. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 12:54