Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DANĚK, Zdeněk, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Oliver BULIK a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Orální mikrobiom u pacientů s nádorovým onemocněním hlavy. In XXIII. Olomoucké onkologické dny. 2020.
 2. 2019

 3. ZELINKA, Jiří, R. PACASOVÁ, Jiří BLAHÁK, Jana TREGLEROVÁ a Oliver BULIK. Využití fibrinu bohatého na krevní destičky při léčbě medikamentózně podmíněných osteonekróz čelistních kostí. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019.
 4. 2018

 5. ZELINKA, Jiří, Jiří BLAHÁK, Zdeněk DANĚK a Oliver BULIK. Chondroblastic osteosarcoma of maxilla, a patient with Li-Fraumeni syndrome. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 47-50. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S47.
 6. DANĚK, Zdeněk, Jiří BLAHÁK a Oliver BULIK. Plánování rekonstrukce dolní čelisti. In XXI. Olomoucké onkologické dny. 2018.
 7. 2017

 8. KŘIVA, Tomáš, Jiří ZELINKA a Oliver BULIK. Experience with complex treatment of sever facial injury – case report. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 9. ZELINKA, Jiří, Jiří BLAHÁK, Tomáš KŘIVA a Oliver BULIK. Keratocystický odontogenní tumor. LKS, Praha: Česká stomatologická komora, 2017, roč. 27, č. 2, s. 34-37. ISSN 1210-3381.
 10. BULIK, Oliver, Jiří BLAHÁK a Jiří ZELINKA. Nádor v dutině ústní, komplikace chirurgického ošetření v zubní praxi-krvácivé stavy,osteonekrozy. 2017.
 11. TREGLEROVÁ, Jana, Jiří ZELINKA, Oliver BULIK a Vojtěch PEŘINA. Quality of life in patients with medication-related osteonecrosis of the jaw: preliminary results of study using EORTC QLQ-C30 and QLQ-HN35 questionnaires. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 12. BLAHÁK, Jiří, Zdeněk DANĚK, Jiří ZELINKA, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ a Oliver BULIK. Rekonstrukční možnosti u onkologických pacientů, kazuistiky. In Pražské dentální dny 21.- 22. 9. 2017, Obecní dům. 2017.
 13. ZELINKA, Jiří, R. PACASOVÁ, Jiří BLAHÁK, Zdeněk DANĚK, Ondřej LIBERDA, Jana TREGLEROVÁ a Oliver BULIK. Use of platelet rich fibrin in treatment of medication related osteonecrosis of the jaws – preliminary results. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 14. 2016

 15. BLAHÁK, Jiří, Veronika BRYCHTOVÁ, J. OBACZ, Jiří ZELINKA, Pavel FABIAN, R. HRSTKA, P. PAVLOVSKÝ, Oliver BULIK a Bořivoj VOJTĚŠEK. Karcinom dutiny ústní – nové prognostické faktory? In XIX. Olomoucké onkologické dny. 2016.
 16. 2015

 17. PEŘINA, Vojtěch, Jiří BLAHÁK a Oliver BULIK. Karcinomy hlavy a krku – vlivy HPV infekce. LKS, Praha: Česká stomatologická komora, 2015, roč. 25, č. 10, s. 198-202. ISSN 1210-3381.
 18. BLAHÁK, Jiří, Jiří ZELINKA a Oliver BULIK. Proměna role HPV u pacientů s karcinomem dutiny ústní v běhu času. In XVIII. Olomoucké onkologické dny, 29.-30.1.2015. 2015.
 19. 2014

 20. ZELINKA, Jiří, Jiří BLAHÁK a Oliver BULIK. Centrální obrovskobuněčný granulom - konzervativní léčba intralezionální aplikací kortikosteroidů (Neobvyklá kazuistika). Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 114, č.1, s. 3 - 6. ISSN 1213-0613.
 21. ZELINKA, Jiří, Jiří BLAHÁK a Oliver BULIK. Centrální obrovskobuněčný granulom - konzervativní terapie (kazuistika). In XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 24.-25.4.2014, Brno. 2014.
 22. BULIK, Oliver. Krvácení ve stomatologii. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 189-192, 4 s. ISBN 978-80-247-0689-4.
 23. BRYCHTOVÁ, V., Jiří BLAHÁK, J. OBACZ, Jiří ZELINKA, P. FABIÁN, R. HRSTKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Oliver BULIK a B. VOJTĚŠEK. Zhodnocení exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 u karcinomu dutiny ústní. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 24.-25.4.2014, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 24. 2013

 25. BLAHÁK, Jiří, Jiří ZELINKA a Oliver BULIK. Cetuximab v terapii lokálně pokročilého karcinomu dutiny ústní. In Sborník abstrakt:XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 26. DANĚK, Zdeněk, Oliver BULIK, Marta ŠNELEROVÁ a Radana PAŘÍZKOVÁ. Mozkový absces odontogenního původu. In Suplement, LKS 9/2013, Pražské dentální dny, 09.-11.10.2013, Praha. 2013. ISSN 1212-5725.
 27. PEŘINA, Vojtěch, Zdeněk DANĚK a Oliver BULIK. Osteonecrosis of the jaw in FN Brno - years 2004 - 2012 analysis. In Sborník abstrakt, 10. česko-slovensko-polské trilaterální sympozium orální a maxilofaciální chirurgie a 2. národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie, 07.-09.11.2013, Velké Karlovice. 2013. ISBN 978-80-87562-11-6.
 28. BULIK, Oliver, Zdeněk DANĚK, Tomáš KŘIVA, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA, Ludmila PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Marcela VIDLÁKOVÁ. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7013-556-3.
 29. BLAHÁK, Jiří, Jiří ZELINKA a Oliver BULIK. Role of HPV and protein p16 in patients with OSCC – three years clinical experience. In Sborník abstrakt,10.česko-slovensko-polské trilaterální sympozium orální a maxilofaciální chirurgie a 2.národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie,07.-09.11.2013, Velké Karlovice. 2013. ISBN 978-80-87562-11-6.
 30. 2012

 31. BLAHÁK, Jiří a Oliver BULIK. Glomangiopericytom čelistní dutiny – kazuistika. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 32. BLAHÁK, Jiří, Jiří ZELINKA, Oliver BULIK, Karel HUŠEK a Katarína MÚČKOVÁ. Vzácné tumory v oblasti maxily (Neobvyklé kazuistiky). Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 112, č. 6, s. 162-167. ISSN 1213-0613.
 33. 2011

 34. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA a Oliver BULIK. Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011. In XIII. Brněnské dentální a implantologické dny LF MU. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.
 35. 2010

 36. HOFFMANNOVÁ, Jiřina, René FOLTÁN, Marek VLK, Michal ŠIPOŠ, Edita HORKÁ, Gabriela PAVLÍKOVÁ, Roman KUFA, Oliver BULIK a Jiří ŠEDÝ. Hemimandibulectomy and therapeutic neck dissection with radiotherapy in the treatment of oral squamous cell carcinoma involving mandible: a critical review of treatment protocol in the years 1994-2004. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, EDINBURGH, Scotland: CHURCHILL LIVINGSTONE, 2010, roč. 39, č. 6, s. 561-567. ISSN 0901-5027. doi:10.1016/j.ijom.2010.03.010.
 37. LIBERDA, Ondřej, Oliver BULIK, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Karel BARTUSEK a Zdenek SMEKAL. Mr Imaging Of Temporomandibular Joint - Data Processing. In Abstracts from XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery,P2311,s.1269,Bruges,Belgium,14.-17.9.2010. 2010.
 38. LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti. Hypertextová učebnice. 2010.
 39. BULIK, Oliver, Petr POKORNÝ a Zdeněk DANĚK. Sarcomas in the Orofacial Region. In 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery, Prague. 2010. ISBN 978-80-254-8334-3.
 40. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA, Jiří JARKOVSKÝ, R. FOLTÁN a J. KYCLOVÁ. Vyhodnocení resekčních okrajů a jejich prediktivní hodnota při léčbě karcinomu ústní dutiny. Otorhinolaryngologie a foniatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 2, s. 72-76. ISSN 1210-7867.
 41. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Petr POKORNÝ a Ondřej LIBERDA. Výskyt metastáz karcinomů dutiny ústní a jejich terapie. In XIII. Olomoucké onkologické dny. 2010.
 42. 2009

 43. BULIK, Oliver. Čelistní anomálie. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2009. ISSN 1801-6103.
 44. MACHÁLKA, Milan, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. Hojení patologických kostních dutin čelistí po augmentaci. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 109, č. 3, s. 54-57. ISSN 1213-0613.
 45. LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty. Portál LF MU: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2009. ISSN 1801-6103.
 46. ŠEDÝ, Jiří, Edita HORKÁ, Gabriela PAVLÍKOVÁ, Oliver BULIK a René FOLTÁN. Myosin heavy chain proteins are responsible for the development of obstructive sleep apnea syndrome. Medical Hypotheses, Edinburg: CHURCHILL LIVINGSTONE, 2009, roč. 73, č. 6, s. 1014-1016. ISSN 0306-9877. doi:10.1016/j.mehy.2009.04.051.
 47. BULIK, Oliver. Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2009. ISSN 1801-6103.
 48. FOLTÁN, R, J HOFFMANOVÁ, F DONEV, M VLK, J ŠEDÝ, R KUFA a Oliver BULIK. The impact of LeFort I advancement and bilateral sagittal split osteotomy set back on ventilation during sleep. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Great Britain: Churchill Livingstone, 2009, roč. 38, s. 1036-1040. ISSN 0901-5027.
 49. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Ultrazvukové vyšetření krčních uzlin při léčbě karcinomu ústní dutiny. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 109, č. 2, s. 22-24. ISSN 1213-0613.
 50. BULIK, Oliver, Ondřej LIBERDA, Tomáš ČÁSLAVA a Vojtěch PEŘINA. Vyhodnocení ultrazvukového vyšetření krčních uzlin a resekčních okrajů u karcinomů dutiny ústní. In XII. Ololmoucké onkologické dny. 2009.
 51. MACHÁLKA, Milan a Oliver BULIK. Zásady ošetřování v dutině ústní u nemocných léčených bisfosfonáty. Onkologie, Olomouc: Solen s.r.o., 2009, roč. 3, č. 2, s. 111-113. ISSN 1802-4475.
 52. 2008

 53. BULIK, Oliver. Epidemiologie karcinomů dutiny ústní za období 2000-2004 a vyhodnocení účinnosti chemoterapie. In Mezinárodní seminář Stomatologického výzkumného centra - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 45-46, 2 s. ISBN 978-80-210-4596-5.
 54. BULIK, Oliver, Igor KISS a Ondřej LIBERDA. Evaluation of chemotherapy in treatment of oral cavity carcinoma. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 187-187. ISSN 1010-5182.
 55. BULIK, Oliver. Management léčby karcinomů spodiny dutiny ústní - chirurgická léčba. In Sympózium o radiační onkologii, V. ročník, 3.-4. 10. 2008. Nový Jičín, 2008.
 56. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Oliver BULIK, Karel BARTUŠEK a Zdeněk SMÉKAL. Post-processing of TMJ MR images. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 277-277. ISSN 1010-5182.
 57. BULIK, Oliver a Alena BULIKOVÁ. Příprava nemocných s poruchou hemostázy ke stomatochirurgickým výkonům. Vnitření lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 4, s. 415-420. ISSN 0042-773X.
 58. MACHÁLKA, Milan, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. Transplantace a implantace v maxilofaciální chirurgii. Augmentace patologických kostních dutin čelistí. Výskyt onkologických onemocnění a jejich léčení, vyhodnocení chemorezistence u karcinomů orofaciální oblasti. Diagnostika a léčení onemocnění TMK. In Sborník Stomatologického výzkumnoho centra: X. Brněnské dentální a implantologické dny. Brno: Lékařská fakulta MU, 2008. s. 16-16, 1 s. ISBN 978-80-210-4729-7.
 59. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA, René FOLTÁN, René JURA, Eva GELNAROVÁ a Tomáš PAVLÍK. Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 559-564. ISSN 1210-7859.
 60. BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a René JURA. Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie., Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 559-564. ISSN 1210-7859.
 61. BULIK, Oliver. Účinnost chemoterapie a možnosti její predilekce při léčbě karcinomů ústní dutiny. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 108, č. 4, s. 101-101. ISSN 1213-0613.
 62. SMEJKAL, Petr, Alena BULIKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Oliver BULIK, Karel KOUDELKA a Miroslav PENKA. Use of recombinant activated factor VII in minor surgery in patients with hemophilia A and inhibitors: a single centre experience. In Haemophilia, Special Issue: Abstracts of the XXVIIIth International Congress of the World Federation of Hemophilia, Volume 14, Issue Supplement s2, pages 56-56, July 2008. 2008. ISSN 1351-8216. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01725.x.
 63. BULIK, Oliver a Igor KISS. Vyhodnocení účinnosti chemoterapie u karcinomu dutiny ústní. In Edukační sborník: XXXII. Brněnské onkologické dny, 17.-19. 4. 2008. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 233-233, 1 s. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 64. 2007

 65. PEŘINA, Vojtěch, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Karcinom rtu. In XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykoův onkologický ústav, 2007. s. 282-282, 1 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 66. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Možnosti uzávěru oroantrálních a oronazálních komunikací. Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 2, s. 93-98. ISSN 1210-7867.
 67. BULIK, Oliver a Ondřej LIBERDA. Uzávěr oroantrálních a oronasálních komunikací po resekcích maxily. In X. Olomoucké onkologické dny. 2007.
 68. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Využití tukového tvářového laloku. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 107, č. 6, s. 149-152. ISSN 1213-0613.
 69. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Využití tukového tvářového laloku. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 107, č. 6, s. 149-152. ISSN 1213-0613.
 70. 2006

 71. BULIK, Oliver a Milan MACHÁLKA. Kostní štěpy z kalvy - možnosti využití, technika odběru. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases), Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2006, roč. 14, 15, 3-4, 1, s. 34-38. ISSN 1210-0447.
 72. PEŘINA, Vojtěch, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. Kvalita života pacientů po chirurgické léčbě karcinomů dutiny ústní. In XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 66-66, 1 s.
 73. HALÁMKOVÁ, Jana, Oliver BULIK, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Neoadjuvantní chemoterapie u pokročilého spinocelulárního karcinomu jazyka a dutiny úst. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 77. ISBN 80-86793-06-0.
 74. MACHÁLKA, Milan, Zdeněk ADAM, Oliver BULIK a Michaela KOZUMPLÍKOVÁ. Osteonekróza čelistí při léčbě bisfosfonáty. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 106, č. 5, s. 136-139. ISSN 1210-7891.
 75. PEŘINA, Vojtěch, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. The quality of life after surgical treatment of the oral cavity cancer. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oxford: Elsevir Science, 2006, roč. 34, Suppl. 1, s. 186-187. ISSN 1010-5182.
 76. 2005

 77. MACHOŇ, Vladimír, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Atypická bolest v oblasti hlavy a krku. Zánětlivě degenerativní onemocnění temporomandibulárního kloubu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 4, s. 269-272. ISSN 1210-7859.
 78. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK a Milan MACHÁLKA. Comparison of arthrocentesis and arthroscopy of the TMJ in the therapy of chronic closed lock. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Great Britain: Churchill Livingstone, 2005, roč. 34, Suppl. 1, s. 116-116. ISSN 0901-5027.
 79. MACHOŇ, Vladimír a Oliver BULIK. Comparison of TMJ arthrocentesis and arthroscopy for the treatment of chronic closed lock. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Great Britain: Churchill Livingstone, 2005, roč. 34, Suppl. 1, s. 116-116. ISSN 0901-5027.
 80. BULIK, Oliver. Přehled současných implantačních materiálů do kostních defektů. In Mezinárodní pracovní seminář Stomatologického výzkumného centra. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3868-3.
 81. 2004

 82. RASSEM, Abubakr a Oliver BULIK. Etiologie a terapie kraniomaxilárních zlomenin. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases), Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2004, roč. 13, č. 2, s. 41-46. ISSN 1210-0447.
 83. BULIK, Oliver. Extrakce zubů a antikoagulační terapie - srovnání různých postupů. Praktické zubní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 52, č. 3, s. 68-77. ISSN 1213-0613.
 84. MACHOŇ, Vladimír a Oliver BULIK. Hodnocení pozdních komplikací po konzervativní terapii subkondylárních a kondylárních zlomenin. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases), Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2004, roč. 13, č. 1, s. 9-12. ISSN 1210-0447.
 85. 2003

 86. MACHOŇ, Vladimír, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Assessment of the late complications after the conservative therapy of subcondylar and condylar fractures. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Great Britain: Churchill Livingstone, 2003, roč. 32, Suppl. 1, s. S82-S82. ISSN 0901-5027.
 87. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK a Milan MACHÁLKA. Assessment of the late complications after the conservative therapy of subcondylar and condylar fractures. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Great Britain: Churchill Livingstone, 2003, roč. 32, Suppl. 1, s. 82-82. ISSN 0901-5027.
 88. BULIK, Oliver. Problematika stomatochirurgického ošetření v průběhu antikoagulační terapie. Souborný referát. Část I. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 103, č. 3, s. 102-106. ISSN 1210-7891.
 89. BULIK, Oliver. Problematika stomatochirurgického ošetření v průběhu antikoagulační terapie. Souborný referát. Část II. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 103, č. 4, s. 143-148. ISSN 1210-7891.
 90. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK, Tomáš ČÁSLAVA a Milan SEPŠI. Přechodná jednostranná paréza bránice jako následek krční blokové disekce. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases), Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2003, roč. 12, č. 1, s. 38-40. ISSN 1210-0447.
 91. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK a Tomáš ČÁSLAVA. Zhodnocení výsledků ortognátních operací. Ortodoncie, Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2003, roč. 12, č. 3, s. 38-43. ISSN 1210-4272.
 92. 2002

 93. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK, Tomáš ČÁSLAVA a Milan SEPŠI. Temporary diaphragma paresis after performing a block dissection of the neck. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oxford: Elsevir Science, 2002, roč. 30, Suppl. 1, s. 290; 290. ISSN 1010-5182.
 94. MACHOŇ, Vladimír, Oliver BULIK, Milan SEPŠI a Tomáš ČÁSLAVA. Temporary diaphragma paresis after performing a block dissection of the neck poster č. 134. Journal of Cranio-maxillofacial surgery, 2002, vol 30, suppl. 1, s. 290.
 95. 2001

 96. BULIK, Oliver. Komplexní ortodonticko-chirurgická terapie čelistních anomálií. Ortodoncie, Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2001, roč. 10, č. 2, s. 14; 25. ISSN 1210-4272.
 97. 1999

 98. FASSMANN, Antonín, Oliver BULIK, Jiří VANĚK, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ a Sonia BARTÁKOVÁ. Augmentace alveolu horní čelisti titanovou mřížkou a Bio-Ossem. 1. vyd. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1999. 2 s. Stomatologia v širších súvislostiach. ISBN 80-233-0431-3.
 99. BULIK, Oliver. Přínos chirurgie k léčbě maxilofaciálních anomálií. Zdravotnické noviny, Praha: Strategie, s.r.o., 1999, roč. 48, č. 10, s. 17. ISSN 0044-1996.
 100. 1998

 101. BULIK, Oliver. Citlivost mikrobiálních patogenů kolemčelistních zánětů na antibiotika. Praktické zubní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 46, č. 3, s. 109; 112. ISSN 0032-6720.
 102. VESELÝ, Jiří, Jiří KUČERA, Josef HRBATÝ, Luboš DRAŽAN, Maria MALANTOVÁ a Oliver BULIK. Microsurgical reconstruction during treatment of oncological diseases of head and neck. Acta Chirurgiae Plasticae, Prague: Czech Medical Association J.E.Purkyně, 1998, roč. 40, č. 1, s. 3; 5. ISSN 0001-5423.
 103. 1993

 104. BULIK, Oliver, Luboš ŠTĚTKA, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Lubomír FREYBURG. Metastázy Grawitzova tumoru v orofaciální oblasti. Česko-slovenská stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1993, roč. 93, č. 5, s. 281; 285. ISSN 0009-0834.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2020 09:13