Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. TAUCHEN, Jaromír. Krátké ohlédnutí za třicetiletou historií Časopisu pro právní vědu a praxi. In Časopis pro právní vědu a praxi, roč. XXX, č. 3. 2022. s. 627-632. ISSN 1210-9126.
  2. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Veveří 70. Historie budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 123 s. ISBN 978-80-280-0063-9.

  2021

  1. LOKŠOVÁ, Terezie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 110, March, s. 1-12. ISSN 0264-2751. doi:10.1016/j.cities.2020.103074.

  2019

  1. PAŠEK, Martin. Činnost Osvalda Chlubny za druhé světové války : Helfertův kroužek a události z let 1939–1945. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 51, č. 4, s. 26-41. ISSN 0862-8505.
  2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Hynek Bím jako sběratel písní (nejen) na Brněnsku a Vyškovsku. In 49. konference vlastivědných kroužků a spolků. 2019.
  3. PAŠEK, Martin. Pozůstalost Osvalda Chlubny ve fondu Moravského zemského muzea : Příspěvek ke stavu bádání. In Škapcová, Tatiana; Filip, Jakub. Studentská muzikologická konference : Česká a slovenská hudba 20. století. první vydání. Praha: Neuveden, 2019. s. 21-30. ISBN 978-80-7568-139-3.

  2018

  1. PAŠEK, Martin. Chlubnův první smyčcový kvartet. In Oči Brna: Osvald Chlubna, 16. května 2018, Brno. 2018.

  2017

  1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť. In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
  2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, č. 2, s. 484–485.

  2016

  1. ŠPAČEK, Jan. Hodnotitel dotačního programu MMB pro oblast hudby. Hodnotící komise dotačního programu Magistrátu města Brna pro poskytování dotací v oblasti hudby, 2016 - 2019.

  2015

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Erfassung der Lohnarbeiter in der Stadt als Instrument der Armenfürsorge. Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2015, roč. 34, č. 1, s. 525-554. ISSN 0231-7443.
  2. KUČERA, Tomáš. Petr Gratias, Decibely nad Brnem. Tři desetiletí hlasité hudby za časů totality. Muzikus. Praha: Muzikus s.r.o., 2015, roč. 25, č. 10, s. 6-7. ISSN 1210-1443.

  2014

  1. ŠPAČEK, Jan. Gilgameš Bohuslava Martinů poprvé původně: skvělý počin na špatném místě. In Brno město hudby. Brno: Central European Music Agency, 2014. s. nestránkováno, 4 s.

  2013

  1. BOROVSKÝ, Tomáš a Libor JAN. Hospodářství. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 459-507. ISBN 978-80-86736-36-5.
  2. BOROVSKÝ, Tomáš. Měření a vnímání času. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 511-518. ISBN 978-80-86736-36-5.
  3. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská politika za vlády Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korvína a Jagellonců. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 185-218. ISBN 978-80-86736-36-5.

  2010

  1. MAŇAS, Vladimír. Katalogová hesla č. 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. s. 74-145, 22 s. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
  2. SVITÁK, Zbyněk. Kde se v pobělohorské době v Brně nacházel rentmistrovský úřad? Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2010, roč. 23, č. 1, s. 47-56. ISSN 0524-689X.
  3. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2.
  4. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, roč. 5, č. 2, s. 209-217, 8 s. ISSN 1802-1115.

  2009

  1. SVITÁK, Zbyněk. Brno - sídlo správních institucí. In Jana Svobodobá (ed.), Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. s. 32-39, 210 s. ISBN 978-80-86549-60-6.
  2. HOLMAN, Pavel. Cesty brněnské muzeologie. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 198-202. ISBN 978-80-86413-61-7.
  3. VALEŠ, Tomáš. Josef Winterhalder d. J. (1743-1807) Maulbertschs bester Schüler in Fresko. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009. s. 27-143, 116 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1.
  4. ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména. In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009.
  5. SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor". In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. s. 180-187. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6.
  6. DIVIZIA, Paolo. Per un "Iter Brunense". A cinquant'anni dal soggiorno di studio di Paul Oskar Kristeller a Brno. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, 1-2, s. 59-63. ISSN 1803-7402.
  7. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 s. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7.
  8. HOLMAN, Pavel. The Paths of Museology in Brno. In Museology at the Beginning of the 3rd Millenium. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 203-207. ISBN 978-80-86413-61-7.

  2008

  1. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA a Zdeňka LOSOSOVÁ. Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 256-258. ISSN 1211-5258.
  2. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994 až 2006. Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2008, roč. 3, č. 2, s. 202-217. ISSN 1801-6545.
  3. SPÁČILOVÁ, Jana. Antonio Vivaldi a italská opera v Brně: Orlando furioso a Tullo Ostilio (1735). Opus musicum. Brno, 2008, roč. 40, č. 4, s. 22-27. ISSN 0862-8505.
  4. SEIDENGLANZ, Daniel a Ondřej MULÍČEK. Brno agglomeration – changing dynamism. In Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences (Lepzig, 14. - 16.4.2008). 2008.
  5. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý Lískovec, okr. Brno-město). Editor Zdeněk Čižmář. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Vydání 1. Brno - Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. s. 50-9, 168-9, 287-90, 16 s. ISBN 978-80-86399-51-5.
  6. FAJMON, Karel a Jiří DANIHELKA. Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 260-262. ISSN 1211-5258.
  7. KROUPA, Jiří. Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008. s. 281-291. ISBN 978-80-86-488-50-9.
  8. TROJAN, Jakub. Černovický lesík. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2008, roč. 7, č. 11, s. 50-50, 52 s. ISSN 1802-4521.
  9. PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 3, s. 47. ISSN 0862-8505.
  10. KUNDERA, Ludvík a Alena MIZEROVÁ. Die Seele Brünns. Hlavní překladatelé Eduard Schreiber, Bernd Magar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. ISBN 978-80-210-4557-6.
  11. HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století. In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86488-50-9.
  12. PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 1, s. 42 - 43. ISSN 0862-8505.
  13. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA, Zdeňka LOSOSOVÁ, Karel SUTORÝ, Radomír ŘEPKA a Daniel DVOŘÁK. Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 281-283. ISSN 1211-5258.
  14. BOROVSKÝ, Tomáš. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. 263 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum č. 6. ISBN 978-80-86736-09-9.
  15. RYBÁŘ, Jakub a Jan ZVARA. Implementace Strategie pro Brno. In 7. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - SPMIT 2008 Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie, evropské projekty pro rozvoj měst a regionů. 2008. ISBN 978-80-87159-02-6.
  16. BOROVSKÝ, Tomáš. Julius Glücklich a František Hrubý? Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně. In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. s. 61-82. ISBN 978-80-86736-09-9.
  17. PANTŮČEK, Viktor a Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 2, s. 29 - 32. ISSN 0862-8505.
  18. KUBÍČKOVÁ, Jana a Jana NOSKOVÁ. Oslavy císařského jubilea v prosinci 1908 v Brně. Brno v minulosti a dnes. Brno, 2008, XXI., č. 1, s. 553-586. ISSN 0524-689X.
  19. MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 11-26. ISBN 80-86735-13-3.
  20. MADECKI, Roman a Ludvík ŠTĚPÁN. Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. 286 s. ISBN 80-86735-13-3.
  21. MADECKI, Roman. Polský jazyk v Brně (průkopníci a pokračovatelé). In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 51-62. ISBN 80-86735-13-3.
  22. KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008.
  23. PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 4, s. 43 - 44. ISSN 0862-8505.
  24. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 03, č. 02, s. 1-23.
  25. KUBÍČKOVÁ, Jana a Jana NOSKOVÁ. Řeže v Brně. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008. s. 383-411. ISBN 978-80-86-488-50-9.
  26. MRKÝVKA, Petr. Teisės fakultetas BRNO - Šiandien. Brno: PrF, 2008. 9 s.
  27. FAJMON, Karel. Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 324-325. ISSN 1211-5258.
  28. VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Village?... that´s when I know everyone in the bus (Contribution of Urban Sociology to the Research on Countryside). Majerová, V. (Ed.). In Venkov je náš svět – Countryside - Our World. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 584 - 595, 11 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
  29. FASORA, Lukáš. Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. s. 143-156. ISBN 978-80-86488-50-9.

  2007

  1. ZÁLEŠÁK, Jan. Anymade & friends. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007.
  2. ŠLANCAROVÁ, Věra. Architektonický vývoj Brna ve 13. století. In Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007. s. 81-91. ISBN 978-80-7275-072-6.
  3. BOČKOVÁ, Helena a Jana POSPÍŠILOVÁ. Bălgari v čužbina. Sto godini bălgarska obštnost v Bărno. Bălgarska etnologija. Sofija: Etnografski institut s muzej pri BAN, 2007, roč. 33, č. 1, s. 10-35. ISSN 1310-5213.
  4. ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete. Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, roč. 49, č. 1, s. 83-84. ISSN 0258-0802.
  5. RÁJA, Martin. Brněnská diecéze v 19. století (církev a politika). In Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-86665-04-7.
  6. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
  7. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Ondřej DOSTÁL, Lenka MAREŠOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK a Břetislav SVOZIL. Brno jako KENO a jeho radiály/tangenty. In Kraft, Stanislav et al. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 993-1000. ISBN 978-80-7040-986-2.
  8. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. Facing a new international configuration after WW1. In GOLDSTEIN, Catherine a Jeremy GRAY. Mathématiques et Mathématiciens autour de la 1ére guerre mondiale. Paris: Univ. Pierre et Marie Curie, 2007. 21 s.
  9. ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava, Petr ŠTĚPÁNEK a Rudolf BRÁZDIL. Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. In Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1258-1263. ISBN 978-80-7040-986-2.
  10. ZÁLEŠÁK, Jan. Jan Jakub Kotík - Patina. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 10, s. 4-4. ISSN 1210-5236.
  11. ZÁLEŠÁK, Jan. Ladislav Jezbera. Flash Art Czech and Slovak Edition. Praha: Nadace Prague Biennale, 2007, roč. 2, č. 6, s. 61-61. ISSN 1336-9644.
  12. FRIEDRICH, Bettina, Franziska GREIM, Ivona HAVELKOVÁ a Marco WAGNER. Leipzigs Partnerstädte. Přel. Graham Welsh. Leipzig: Stadt Leipzig, Referat Europäische und Internationale Zusammenarbeit, 2007. 35 s.
  13. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Městské operní Divadlo V taverně na Horním trhu v Brně a jeho stavba v roce 1733. In Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2007. s. 85-110. ISBN 978-80-86736-05-1.
  14. MACEK, Petr a Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň at 65. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H41, s. 7-10. ISSN 1212-0391.
  15. MACEK, Petr a Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň pětašedesátiletý. Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 00-4. ISSN 1214-5955.
  16. PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 1, s. 36 - 37. ISSN 0862-8505.
  17. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva v Brně v raném novověku. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007: Historie a současnost. 1. vyd. Brno: Biskupství brněnské, 2007. s. 137-143. ISBN 978-80-86665-04-7.
  18. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Nad prací Marty Toncrové. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2007, roč. 8, č. 1, s. 107–109. ISSN 1210-1109.
  19. FLAŠAR, Martin a Tomáš PÁLKA. Několik postřehů z Expozice nové hudby 007. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 42-44. ISSN 0862-8505.
  20. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. New Scientific Relations in Europe at the End of World War I: The example of mathematics through Frechet in Strasbourg and Hostinsky in Brno. In KOKOWSKI, Michal. The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. Cracow, Poland, September 6-9, 2006. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2007. s. 794-797. ISBN 978-83-60183-42-7.
  21. SPÁČILOVÁ, Jana. Nově identifikované hudební materiály k oratoriu Il peccato di Adamo (Brno 1726). In Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 253-266. ISBN 978-80-244-1763-9.
  22. VOJÁČEK, Ladislav. Odraz rozvoje brněnské právnické fakulty na stránkách fakultní Vědecké ročenky (1919 - 1948). In Acta historico-iuridica pilsnensia 2006 : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 253 – 268. ISBN 978-80-7380-085-7.
  23. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Ochotnický kroužek Brno. In Divadla svítící do tmy II. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007. s. 233-237. ISBN 978-80-7068-215-9.
  24. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Operní Divadlo V taverně aneb Kde to ten Mozart v Brně vlastně hrál? In Časopis Matice moravské. Brno: Matice Moravská, 2007. s. 163-169. ISSN 0323-052X.
  25. MULÍČEK, Ondřej. Prostorové aspekty současného vývoje brněnské maloobchodní sítě. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 14 - 20. ISSN 1212-0855.
  26. MACEK, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H41, s. 83-94, 11 s. ISSN 1212-0391.
  27. VOJÁČEK, Ladislav. Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV/2007, č. 4, s. 329 - 335. ISSN 1210-9126.
  28. PANTŮČEK, Viktor. Štědrovečerní dopis. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 6, s. 37 - 38. ISSN 0862-8505.
  29. KOZEL, Jiří. Vývoj krajinného pokryvu v Brně od r.1850 s využitím současných geoinformačních technologií. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1180-1185. ISBN 978-80-7040-986-2.
  30. BURGR, Rudolf. 10 let Fakulty sociálních studií v Brně - 10 let samostatné katedry mediálních studií a žurnalistiky. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.

  2006

  1. KUNDERA, Ludvík, Jaroslav MALINA a Kateřina SVOBODOVÁ. Bohumír Matal. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 276 s. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-430-3.
  2. FASORA, Lukáš. Brněnský municipální socialismus 1880-1914 jako platforma spolupráce měšťanské a dělnické elity? In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. s. 219-229. ISBN 80-7325-091-8.
  3. BOČKOVÁ, Helena a Jana POSPÍŠILOVÁ. Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority. Český lid: Etnologický časopis - Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006, roč. 93, č. 1, s. 113-135, 26 s. ISSN 0009-0794.
  4. ŠTĚDROŇ, Miloš. Das musikalisch-kuenstlerische Bruenn in der Epoche des Fin de siécle. Bruenner Heimbote - BRUNA, editor Heimatverband der Bruenner e.V-D. D-34305 Kirchberg: BRUNA- Heimatverband der Bruenner e.V, 2006, roč. 2006, neuvedeno, s. 23-32.
  5. CEJNKOVÁ, Dana, Irena LOSKOTOVÁ a Karel MARÁZ. Die Erforschung der Grablegen der mährischen Luxemburger Jobst und Prokop in Brünn. In Publications de la Section Historique l’Institut G. –D. de Luxembourgh. Luxembourg: Imprimerie Linden s.ar.l., Luxembourg, 2006. s. 593 - 611, 18 s. ISBN 2-919979-14-0.
  6. FAJMON, Karel. Chenopodium murale L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2006, roč. 41, č. 2, s. 199-200. ISSN 1211-5258.
  7. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Magdaléna ČERNÁ. Komunitní plán sociálních služeb v Brně má být hotov v roce 2007. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 30-32. ISSN 1213-624.
  8. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. 2006.
  9. ŠIŠMA, Pavel. Mathematics at the German Technical University in Brno. Berlin: Franzbecker, 2006. 10 s. ISBN 3-88120-427-x.
  10. ZÁLEŠÁK, Jan. Mezi námi skupinami II. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 19, č. 22, s. 16-16. ISSN 1210-5236.
  11. DOLÁK, Jan a Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z.Z.Stránský, Život a dílo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 59 s. verze první. ISBN 80-210-4139-0.
  12. MALANÍKOVÁ, Michaela. Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně. In Pozdně středověké testamenty v českých městech, Prameny, metodologie a formy využití. 2006. vyd. Praha: Scriptorium, 2006. s. 139-144. ISBN 80-86852-11-3.
  13. PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, č. 6, s. 16 - 18. ISSN 1213-2438.
  14. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanská společnost v Brně. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 113-138. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
  15. BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 91-111. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
  16. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
  17. TRNKOVÁ, Petra. Radostník, muzeum a umělecká fotografie v kontextu uměleckovýchovného hnutí. (Situace v Brně kolem roku 1900). Bulletin Moravské galerie v Brně. 2006, roč. 62, s. 7-16. ISSN 0231-5793.
  18. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Shakespearovští odborníci z celého světa se sešli u jednoho stolu. Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 2006, roč. 17, č. 8, s. 10-11. ISSN 1210-0021.
  19. FASORA, Lukáš. Soziale Lage und öffentlicher Einfluss Brünner Handwerker und Gewerbetreibenden im Spannungsfeld der Modernisierung. In PIERENKEMPER, Toni. Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischen Regionen im 19. Jahrhundert. Köln am Rhein: Seminar für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte WISO Universität Köln am Rhein, 2006. s. 122-129, 7 s.
  20. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověké prsteny z Brna. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2006, roč. 19, č. 1, s. 57-75.
  21. BOROVSKÝ, Tomáš. Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Eds. H. Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková, L. Švanda. Brno: FF MU; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; Matice moravská, 2006. s. 545-550. ISBN 80-86488-35-7.
  22. VAISHAR, Antonín, Stanislav CETKOVSKÝ, Eva KALLABOVÁ, Petr KLUSÁČEK, Barbora KOLIBOVÁ, Jan LACINA, Oldřich MIKULÍK a Jana ZAPLETALOVÁ. Urban Environment in European Big Cities. Moravian Geographical Reports. Brno, 2006, roč. 14, č. 1, s. 46-62. ISSN 1210-8812.
  23. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505.
  24. KYLOUŠEK, Jakub. Volby v Brně po roce 1989. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 163-179. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
  25. KOZEL, Jiří. Vývoj krajinného pokryvu v Brně od r.1850 s využitím současných geoinformačních technologií. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 197. ISBN 80-7040-879-0.

  2005

  1. JAKUBEC, Ondřej a Radmila PAVLÍČKOVÁ. Biskupský dvůr: Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. In JEŘÁBEK, Tomáš a Jiří KROUPA. Brněnské paláce: Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. s. 45-91, 56 s. Brněnské paláce, 1. ISBN 80-7364-016-3.
  2. MALANÍKOVÁ, Michaela. Brněnské ženy 1343-1477 ve světle berních pramenů. In Brno v minulosti a dnes. 2005. vyd. Brno: AMB, 2005. s. 21-42, 21 s. ISBN 80-86736-01-6.
  3. VACHŮTOVÁ-VÍCHOVÁ, Dagmar. Brněnsko v době římské. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 8-9, č. 1, s. 113-191. ISSN 1211-6327.
  4. BAŠTOVÁ, Magdalena a Václav TOUŠEK. Brněnský a plzeňský průmysl po roce 1989. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005. s. 15-22. ISBN 80-210-3888-8.
  5. MASAŘÍK, Zdeněk. Brünner germanistisches Jubiläum. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 1, s. 17-19. ISSN 1211-4979.
  6. MULÍČEK, Ondřej. Faktorová analýza segregace - příklad Brna. In Prevence prostorové segregace. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, Univerzita Karlova v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2005. s. 60-70. ISBN bez ISBN.
  7. KRČMOVÁ, Marie. Hantec jako fenomén dnešních dnů. In Profesor Lumír Klimeš jubilující. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni - Pedagogická fakulta, 2005. s. 91-98. ISBN 80-7043-351-5.
  8. LOSKOTOVÁ, Irena. Internetová encyklopedie dějin Brna. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 5-7. ISSN 0862-1985.
  9. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, 2005, roč. 29, 3/04, s. 236. ISSN 1211-1635.
  10. MACEK, Petr. Ohlédnutí za Pavlem Kurfürstem. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2005, _, č. 7, s. 126-, 3 s. ISSN 1210-1109.
  11. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence". Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 4, s. 36-43. ISSN 0862-8505.
  12. FLODR, Miroslav. Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 944 s. Prameny dějin moravských, 8. ISBN 80-86488-19-5.
  13. KALINA, Petr a Tereza MATLOVÁ. Symfonický Špilberk. Opus musicum. Brno, 2005, roč. 37, č. 5, s. 26-27. ISSN 0862-8505.
  14. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
  15. ŠPAČEK, Jan. Vladimír Helfert, brněnská muzikologická škola a hudba SSSR. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. s. 106-108. ISBN 80-86791-28-9.

  2004

  1. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004. 320 s. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
  2. VYSLOUŽIL, Jiří. Brünn auf dem Wege zu einer binationalen Musikkultur. Leipzig: Universität Leipzig, 2004, roč. 9, č. 9, s. 33-38.
  3. MULÍČEK, Ondřej a Zdeněk SZCZYRBA. De-concentration Processes in the Metropolitan Agglomerations in the Czech republic - Example of Brno. In Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjalno-przestrzennych - Regionalny wymiar integracji europejskiej VIII/2. Wroclaw: Universytet Wroclawski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2004. s. 95 - 101. ISBN 83-921877-1-7.
  4. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Leona GABRIELOVÁ a Pavel SEDLÁČEK. Environmental Perception-The case study of the Greater Brno Area. In Drbohlav, D., Kalvoda, J. a Voženílek, V. (ed.) Czech Geography at the Dawn of the Millennium. 1. vyd. Olomouc: Palackého univerzita, 2004. s. 309-318. Czech Geography at the Dawn of Millennium. ISBN 80-244-0858-9.
  5. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn. In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. s. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0.
  6. ZÁLEŠÁK, Jan. Hot Destination. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 11, s. 7-7. ISSN 1210-5236.
  7. ŠPAČEK, Jan. Janáčkovo Brno 2004 : několik kritických úvah nad úspěšným festivalem. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2004, roč. 36, č. 1, s. 14 - 17. ISSN 0862-8505.
  8. TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ a Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
  9. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Rudolf PROCHÁZKA. Výzkum pohřebišť v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. In Abstrakta, Brněnská antropologie:minulost-přítomnost-budoucnost. Brno: Katedra antropologie PřFMU, 2004. s. 8.
  10. MACEK, Petr. Za Pavlem Kurfürstem. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. A-C, 3 s. ISSN 1214-5955.

  2003

  1. MASAŘÍK, Zdeněk. Antonín Beer und Leopold Zatočil. In Internationales Germanistenlexikon (1800 - 1950). Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. s. 2786-2790, 3 s. 1. vyd. ISBN 3-11-015485-4.
  2. TOUŠEK, Václav a Ondřej MULÍČEK. Brno - important industrial centre? Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 437-444. ISSN 0300-5402.
  3. POSPÍŠILOVÁ, Jana a Helena BOČKOVÁ. Bulgarische Gärtnen in Brünn: ein Blick von innen und von au3en. In Vom Wandergesellen zum „Green Card“-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigrations im östlichen Mittelauropa. 1. vyd. Münster – New York – München – Berlin: Institut für Volkskunde – Institut für Völkenkunde – Institut für Deutsch als Fremdsprache der Universität München, 2003. s. 83-105. ISBN 3-8309-1232-3.
  4. KUČERA, Tomáš a Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody. Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, roč. 2003.
  5. KUNC, Josef, Václav NOVÁK a Radek ŘEŘICHA. Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně v roce 2001. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 186-190. ISBN 80-210-3208-1.
  6. KROUPA, Jiří. Kavárna ERA a Josef Kranz. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 41-42. ISSN 1213-6212.
  7. ŠIŠMA, Pavel. Počátky technického školství v Brně. Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2003, roč. 36, s. 219-238, 19 s. ISSN 0300-4414.
  8. BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247.
  9. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Markéta DVOŘÁKOVÁ. Setkávání nové hudby plus. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 30-35, 5 s. ISSN 0862-8505.

  2002

  1. UHROVÁ, Eva. Das Institut für Germanistik und Nordistik in Brno, CR, stellt sich vor. Stifter Jahrbuch, Neue Folge. München: Adalbert Stifter Verein, 2002, roč. 16, č. 1, s. 127-138. ISSN 0932-2701.
  2. PANTŮČEK, Viktor a Tomáš KUČERA. Expozice nové hudby po patnácté. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, roč. 2002, č. 3, s. 37;38, 2 s. ISSN 0862-8505.
  3. KALINA, Petr a Nora HODEČKOVÁ. Festival Špilberk už potřetí. Opus musicum. 2002, roč. 34, č. 5, s. 35-36. ISSN 0862-8505.
  4. ŠIŠMA, Pavel. Georg Hamel and Richard von Mises in Brno. Historia Mathematica. Elsevier, 2002, roč. 29, č. 2, s. 176-195. ISSN 0315-0860.
  5. MULÍČEK, Ondřej a Ida OLŠOVÁ. Město Brno a důsledky různých forem urbanizace. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2002, V., č. 6, s. 17-20. ISSN 1212-0855.
  6. ŠMARDA, Bohumil. Obnovené studium deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. In Sborník XX.mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PZ Vyškov, 2002. s. 407-409. ISBN 80-7231-090-9.
  7. MULÍČEK, Ondřej. Strategický plán rozvoje města Brna. Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2002. 120 s. Regionální rozvoj, sborník z XX. sjezdu ČGS. ISBN 80-7044-409-6.
  8. MULÍČEK, Ondřej. Suburbanizace v Brně a jeho okolí. In Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 2002. s. 171-181. ISBN 80-901914-9-5.
  9. ŠIŠMA, Pavel. Viennese Mathematicians at the German Technical University in Brno. In VI. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuhofen an der Ibbs, 28. April bis 4. Mai 2002. Wien: Technische Universitaet Wien, 2002. s. 7-12.
  10. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.

  2001

  1. FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. 519 s. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4.
  2. UHER, Bohuslav, Olga SKÁCELOVÁ a Lubomír KOVÁČIK. Sinice několika studánek v okolí Brna. Czech Phycology. Olomouc, 2001, roč. 1, č. 1, s. 21-30. ISSN 1213-3434.
  3. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Výskyt alergií a jejich vztah k chronické nemocnosti obyvatel Brna. Bulletin SAAD. Brno: Sdružení pro alergické a astmatické děti, 2001, roč. 3/2001, č. 3, s. 6-7. ISSN 0000-0000.

  2000

  1. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070.
  2. ŠPAČEK, Jan. Kulturní služebník. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 3, s. 70 - 73. ISSN 0862-8505.

  1999

  1. MULÍČEK, Ondřej. Prostorové suburbanizační změny v JZ sektoru Velkého Brna. In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis PrešoviensisXXXII - Folia Geographica 3. 1999. s. 63-66.
  2. BRAVENÝ, Pavel. The University Idea in Czech and Brno Culture. 1. vyd. Brno: University of Technology-VUTIUM Press, 1999. 4 s.
  3. KUNC, Josef. Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, XXXII, č. 3, s. 175-184. ISSN 80-88722-64-0.

  1998

  1. ŠULCOVÁ, Alexandra. Mezinárodní vědecká konference behaviorální farmakologie v Brně. Univerzitni noviny. Brno: NAUMA v Brně, 1998, roč. 5, č. 10, s. 16-17. ISSN 1211-6866.

  1997

  1. LEICHMANN, J. Nástin geologické minulosti a vztah zdrojů litosféry k životnímu prostředí. In Kolejka ed. Životní prostředí - Brno 1996. Brno: Magistrát m. Brna, 1997. s. 10-16. MMB 1.

  1995

  1. STRMISKA, Maxmilián. Le culture del movimento studentesco ceco: "i radicali del centro" della Facolta di lettere e filosofia dell'Universita di Brno (1968-1969). Il Sessantotto. 1995, V, č. 8, s. 1-7. ISSN 0392-4270.

  1994

  1. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Zkrocení zlé ženy aneb O harmonii. Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Praha: Divadelní ústav, 1994, roč. 3, č. 9, s. 5. ISSN 1210-471X.

  1993

  1. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Večer tříkrálový aneb Podoby lásky. Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Praha: Divadelní ústav, 1993, roč. 2, č. 11, s. 5. ISSN 1210-471X.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona. Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy. In Brněnská věda a umění v meziválečném období (1918-1938) v evropském kontextu : sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 149-150. ISBN 80-210-0737-0.

  1963

  1. FUKAČ, Jiří. Nad skladatelským profilem Josefa Berga [About the profile of Josef Berg as composer]. Hudební rozhledy. Praha: Svaz čs. skladatelů, 1963, roč. 16, č. 16, s. 663-665. ISSN 0018-6996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2023 04:58