Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Ondřej ČÁSTEK a Jiří GRIM. Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. s. 259-267. ISBN 978-1-909507-00-5.
  2. ČÁSTEK, Ondřej a Jana POKORNÁ. Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 145 s. ISBN 978-80-210-6124-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6124-2013.

  2009

  1. ODEHNAL, Jakub a Jaroslav MICHÁLEK. Application of Multivariate Classification Techniques to Assessment of Competitiveness of Chosen European Union Regions. In Problems of decision making under uncertainties. 2009. vyd. Kyjev: Taras Schevchenko National University, 2009. 1 s.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6.
  3. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2009, IX., č. 2, 16 s. ISSN 1213-2446.
  4. HEDIJA, Veronika. Vývoj kvality regulace v České republice. In Konkurence, teoretické a praktické aspekty. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 56-60. ISBN 978-80-87035-23-8.

  2008

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Brno: ESF MU, 2008.
  2. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR. Acta Oeconomica Cassoviensia. Košice: PHF EU Košice, 2008, I., 1., s. 16-28, 12 s. ISSN 1337-6020.
  3. VITURKA, Milan. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 283 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4787-7.
  4. KARPISSOVÁ, Eva. Certifikáty systémů řízení a jejich vztah ke konkurenceschopnosti podniku. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 101-110. ISBN 978-80-210-4723-5.
  5. BLAŽEK, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 73-100. ISBN 978-80-210-4521-7.
  6. SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu. In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2008. s. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9.
  7. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 120-141. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
  8. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 31 s. WP č. 15/2008. ISSN 1801-4496.
  9. ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení inovačních výstupů na regionální úrovni. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. s. 976-980, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9.
  10. ŠIŠKA, Ladislav. Charakteristika shluků respondentů empirického šetření CVKS. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008. s. 255-276, 21 s.
  11. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace dosažených výsledků. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 95 - 120. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  12. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace výsledků empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9 - 42, 33 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
  13. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti? In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7399-345-0.
  14. NOVOTNÝ, Jiří. K některým poznatkům výzkumu sdružování malých a středních podniků po vstupu ČR do EU. In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 122-123, 12 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
  15. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Vybrané výsledky z empirického šetření. In Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatelskej činnosti v kontexte Európskej únie. Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania. Bratislavská vysoká škola práva., 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-969320-3-0.
  16. ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků - případové studie podniků. Brno: CVKSČE MU, 2008. 67 s. WP č. 21/2008. ISSN 1801-4496.
  17. ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků - Případové studie podniků. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235-302, 67 s. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
  18. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  19. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6.
  20. ŠPALEK, Jiří. Metodický postup definování proměnných. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 31-40. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  21. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří ŠPALEK. Metody vytváření shluků podniků. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 21-30. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  22. ŠIŠKA, Ladislav. Metody vytváření shluků podniků. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 21-30. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  23. JAMBOROVÁ, Monika. Mezinárodní pohyb kapitálu. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 172-194. ISBN 978-80-210-4725-9.
  24. ŠŤÁVA, Jan. Pedagogické praxe v systému vzdělávání budoucích učitelů na PdF MU. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4760-0.
  25. KLÍMOVÁ, Viktorie. Podnikatelské inkubátory v regionech České republiky. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. s. 364-370, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9.
  26. REKTOŘÍK, Jaroslav a David PÓČ. Proč podporovat spolupráci vysokých škol s odběratelskou sférou. Realizace praxí, stáží a projektů. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 75-82, 13 s. ISBN 978-80-210-4760-0.
  27. BLAŽEK, Ladislav a Pavla ODEHNALOVÁ. Případové studie. In Konkurenční schopnost podniků. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2008. s. 121-129. sv. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  28. NOVOTNÝ, Jiří. Sdružování v sektoru malého a středního podnikání ČR. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislavě, 2008. s. 301-307, 8 s. ISBN 978-80-225-2552-7.
  29. ŠIŠKA, Ladislav. Skupiny podniků vytvořené dle ukazatelů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 53-66, 13 s. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  30. BLAŽEK, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. s. 13. ISBN 978-80-225-2552-7.
  31. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výkonnost průmyslových podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2008. s. 120-124. ISBN 978-80-7392-022-7.
  32. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výsledky finančního měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 643-656, 13 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
  33. JAMBOROVÁ, Monika. Zahraniční kapitál a konkurenceschopnost vybraných zemí EU. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 194-215. ISBN 978-80-210-4786-0.
  34. NOVOTNÝ, Jiří. Zvyšování konkurenceshopnosti malých a středních podniků hospodářským sdružováním. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 545-553. ISBN 978-80-210-4521-7.

  2007

  1. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza důležitosti jednotlivých kritérií výběru dodavatele. In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-8069-970-3.
  2. BLAŽEK, Ladislav a Marian SVOBODA. Analýza empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s. ISBN 978-80-245-1207-5.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Competitiveness of Czech Regions. In Proceedings of abstracts - Increasing Competitivness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 167. ISBN 978-80-248-1458-2.
  4. VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. In Global changes: Their regional and local aspects (abstracts). 2007. ISBN 978-83-89502-73-5.
  5. BLAŽEK, Ladislav. Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. Brno: Masarykova univerzita. Centrum konkurenční schopnosti české ekonomiky., 2007.
  6. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelé. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 233-275, 42 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  7. KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Does the Common Transport Policy Threaten Competitive Advantage of the European Economy? In Proceedings of Abstracts - Academic International Conference; abstrakt. 2007. ISBN 978-80-248-1458-2.
  8. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 13-18, 5 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  9. KARPISSOVÁ, Eva. Faktory konkurenceschopnosti podniku. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 43-81. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  10. JONÁŠ, Jan. Finanční zprostředkovatelé a jejich vliv na hospodářský růst Polska a Slovenska. Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  11. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007. s. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1.
  12. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of Innovation Policy in the Czech Republic and its Influences on Growth of Competitiveness. In Mechanisms & Policies in Economics. Athens: ATINER, 2007. s. 91-104. Publications. ISBN 978-960-6672-23-1.
  13. BLAŽEK, Ladislav. K metodickým východiskům empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 21 – 25. ISBN 978-80-7395-005-7.
  14. ŽÍTEK, Vladimír. Konkurenceschopnost českých regionů. In Proceedings Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. x, 4 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
  15. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Východiska empirického šetření. In Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007. s. 11 – 15. ISBN 978-80-225-2364-6.
  16. VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2007, roč. 55, č. 5, s. 637-658. ISSN 0032-3233.
  17. BLAŽEK, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 309 s. Název edice? Svazek 1. ISBN 978-80-210-4456-2.
  18. ŠPALEK, Jiří. Metodika a realizace statistického zpracování. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 35-40. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  19. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. Metodika empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2007. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2007. s. 19 - 25. ISBN 978-80-86633-85-5.
  20. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb zahraničního kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv a konkurenční schopnost slovenské ekonomiky. Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  21. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb zahraničního kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv na konkurenční schopnost polské ekonomiky. Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  22. PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti. In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007. s. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0.
  23. SUCHÁNEK, Petr. Přístupy k analýze vztahů. In Konkurenční schopnost podniků. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 293-298. 1. ISBN 978-80-210-4456-2.
  24. ŠPALEK, Jiří. Přístupy k analýze vztahů. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 291-298. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  25. BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Maďarsku v období 1990-2006. Brno, 2007.
  26. BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Polsku a ve Slovenské republice v období 1990-2006. Brno, 2007.
  27. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 83-113. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4456-2.
  28. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholder approach in Czech Republic. In International Conference on applied Business & Economics: Proceedings. 1. vyd. Piraeus, Greece: Piraeus University, 2007. s. 36-36.
  29. ŠIŠKA, Ladislav. Systém řízení podnikové výkonnosti jako faktor konkurenceschopnosti podniku. In Increasing competitiveness : Proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB-TU, 2007. s. 255-263. ISBN 978-80-248-1458-2.
  30. GREGOROVÁ, Ivana. Velikost pohyblivé složky mzdy jako podíl celkové mzdy (Částečné výsledky výzkumu konkurenční schopnosti českých podniků). In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 1-6.
  31. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Vlastníci, majetek. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 113-133, 20 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  32. GREGOROVÁ, Ivana. Zaměstnanci. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 135-194, 59 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.

  2006

  1. SLANÝ, Antonín. Analytická a metodologická východiska konkurenceschopnosti (institucionální, inovační a stabilizační faktory). 2006.
  2. KLÍMOVÁ, Viktorie. Business incubators as the instrument for support of innovations and competitiveness. In In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 20-32.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of innovation policy in the Czech Republic and its influence on growth of competitiveness. In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 1-14.
  4. BENEŠ, Michal. Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Brno: CVKSČE, ESF MU, 2006.
  5. KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita jako konkurenční výhoda. In Obchod, jakost a fince v podnicích - determinanty konkurenceschpnosti IV. první. Praha: Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita, 2006. s. 70-74. ISBN 80-213-1436-2.
  6. BALCAROVÁ, Pavlína a Michal BENEŠ. Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti. Brno: CVKSČE, ESF MU, 2006.
  7. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv na konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2006.
  8. VAŠENDOVÁ, Martina. Přesuny kapitálu a konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 199-207. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
  9. BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v ČR v období 1990-2005. Brno, 2006.
  10. TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-11. ISBN 80-210-4085-8.
  11. BLAŽEK, Ladislav a Ladislav ŠIŠKA. Východiska výzkumu konkurenceschopnosti podniků v České republice. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Bratislava: Ekonóm, 2006. s. 11-14, 5 s. ISBN 80-225-2199-X.
  12. BACHANOVÁ, Veronika a Vendula HYNKOVÁ. Vývoj cenové regulace v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace - sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference. 1. vydání. Šlapanice: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 7-13. ISBN 80-210-4087-4.

  2005

  1. BACHANOVÁ, Veronika. Analýza kvality regulace České republiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.
  2. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy v kontextu inovací. 2005.
  3. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 271-278. ISBN 80-210-3847-0.
  4. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Institucionální aspekty konkurenceschopnosti. 2005.
  5. FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 75-83. ISBN 80-210-3847-0.
  6. KRIŠTOF, Martin. Měření ekonomické efektivnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 199-222. ISBN 80-210-3847-0.
  7. BLAŽEK, Ladislav, Klára DOLEŽALOVÁ, Alena KLAPALOVÁ a Ladislav ŠIŠKA. Metodická východiska zkoumání a řízení inovační výkonnosti podniku. Brno: ESF MU Brno, 2005.
  8. ŠIŠKA, Ladislav. Mikroekonomické základy konkurenceschopnosti. In Pokroky ve výzkumu podnikání. 1. vyd. VŠE Praha: Oeconomica, 2005. s. 79-84. ISBN 80-245-0901-6.
  9. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizační kultura a výkonnost: přehled empirických šetření. In Vývojové tendence podniků. 2005. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2005. s. 83 - ???, ??? ISBN 80-210-3847-0.
  10. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.
  11. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86. ISBN 80-210-3888-8.

  2003

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnototvorný řetězec. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 51-66, 15 s. ISBN 80-210-3100-X.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. Konkurenceschopnost českých firem před vstupem ČR do EU. In Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní. první. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003.

  2002

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Faktory úspěšnosti podniku. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 16:56