Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. KREJČÍ, Lukáš, Jaromír KOLEJKA, Vít VOŽENÍLEK a Ivo MACHAR. Application of GIS to Empirical Windthrow Risk Model in Mountain Forested Landscapes. Forests. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 1999-4907. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/f9020096.
  2. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 7, 9: 369, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijgi7090369.

  2014

  1. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2014, roč. 33, č. 1, s. 35-38. ISSN 1213-1075.

  2013

  1. KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2013, 440 s. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2201-1.

  2012

  1. KOLEJKA, Jaromír. Hodnoceni rizika toxické havárie s modelováním a vizualizací podkladů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 85-89. ISSN 0044-4863.

  2010

  1. KOLEJKA, Jaromír. Geovizualizácia dát o krajine na podporu krízového konania. In Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
  2. KOLEJKA, Jaromír. Krajina jako komplex - Krajina na mapě. 2010.

  2009

  1. DUFEK, Michal, M. HAMANOVA, Jindřich LOKAJ, David GOLDEMUND, Irena REKTOROVÁ, Zuzana MICHÁLKOVÁ, Kateřina SHEARDOVÁ a Ivan REKTOR. Serum inflammatory biomarkers in Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders. 2009, roč. 4, č. 15, s. 318-320. ISSN 1353-8020.

  2008

  1. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Animal behavioural models of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Suppl 1, s. 69. ISSN 1461-1457.

  2007

  1. KVAPILOVÁ, Jana a Milan KONEČNÝ. Přehled používaných modelů pro krizový management a využití geografických informací. Bakalářská práce. 2007.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina. Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007, s. 1-13. ISBN 978-80-7040-991-6.

  2005

  1. NOVOTNÁ, Jiřina a Vladislav NAVRÁTIL. Matematický popis modelů pro měření tvrdosti tenkých vrstev. In 4th International Conference APLIMAT. I. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2005, s. 241-244. ISBN 80-969264-3-8.
  2. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Modely organizační kultury. In Teorie řízení podniku: Sborník prací studentů doktorského studia. 2005. vyd. Brno: Era Group, 2005, s. 61-74. ISBN 80-210-369.

  2004

  1. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Papír, špejle, plastelína materiály k rozvíjení prostorové představivosti. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 5 s. ISBN 80-210-3612-5.
  2. KRATOCHVÍL, Milan, Milan POTÁČEK a Jiří ŠIBOR. Principy a modely organické chemie I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 378 s. 1.díl. ISBN 80-210-3511-0.
  3. KRATOCHVÍL, Milan, Milan POTÁČEK a Jiří ŠIBOR. Principy a modely organické chemie II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 704 s. 2.díl. ISBN 80-210-3512-9.

  2003

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.

  1996

  1. FAIMON, Jiří. Experimentální zvětrávání alumosilikátů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995. Praha: ČGÚ, 1996, roč. 95, č. 1, s. 62-64. ISSN 0514-8057.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:04