Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. GOERKE, Christiane, Roman PANTŮČEK, Silvia HOLTFRETER, Berit SCHULTE, Manuel ZINK, Dorothee GRUMANN, Barbara M. BRÖKER, Jiří DOŠKAŘ a Christiane WOLZ. Diversity of prophages in dominant Staphylococcus aureus> clonal lineages. Online. Journal of Bacteriology. Washington, D.C.: American Society for Microbiology, roč. 191, č. 11, s. 3462-3468. ISSN 0021-9193
  2. KAHÁNKOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ, Roman PANTŮČEK, Daniel HORÁK, Jiří DOŠKAŘ a Bohuslav RITTICH. Extraction of PCR-ready DNA from Staphylococcus aureus bacteriophages using carboxyl functionalized magnetic nonporous microspheres. Online. Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, roč. 877, č. 7, s. 599-602. ISSN 1570-0232

  2008

  1. KAHÁNKOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ, Roman PANTŮČEK, Daniel HORÁK a Bohuslav RITTICH. An Improved Method of Phage DNA Isolation Using Magnetic Microspheres. Online. In 7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Vancouver, Canada: University of British Columbia. s. 188
  2. HOLOCHOVÁ, Pavla, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Genome analysis of staphylococcal exfoliative toxin A converting bacteriophages. Online. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 33. ISBN 978-80-210-4526-2
  3. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ-ČERNÍKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genotype analysis of enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from food samples in the Czech Republic. Online. International Journal of Food Microbiology. USA: Elsevier BV, roč. 121, č. 1, s. 60-65, 5 s. ISSN 0168-1605
  4. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Renata KARPÍŠKOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ, Markéta POSPÍŠILOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Genotype variability of the enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from patients and foods in the Czech Republic. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 41
  5. PANTŮČEK, Roman, Jana KAHÁNKOVÁ, Ivana MACHOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genotypic characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 74
  6. HOLOCHOVÁ, Pavla, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Genotypová charakterizace kmenů Staphylococcus aureus produkujících exfoliativní toxin A. Online. In XVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně. s. 14
  7. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Characteristics of Staphylococcus aureus strains from 5 outbreaks of pemphigus neonatorum in the Czech Republic and Slovakia. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 94-95
  8. PANTŮČEK, Roman, Ivana MACHOVÁ, Jana KAHÁNKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 66
  9. PANTŮČEK, Roman, Ivana MACHOVÁ, Jana KAHÁNKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Charakterizace PVL-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus izolovaných v České republice. Online. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008"
  10. ŠPANOVÁ, Alena, Jana KAHÁNKOVÁ, Alois RYBNIKÁŘ, Daniel HORÁK, Roman PANTŮČEK a Bohuslav RITTICH. Isolation of PCR-ready DNA from lyophilisates of Trichophyton fungi and from phages of Staphylococcus aureus using magnetic microspheres. Online. In 10 th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers & 10 th International Symposium on Advances in Extraction Techniques 2008. Bruges, Belgium: HTC-10 & Extech-10. s. 1 - poster, 1 s
  11. KUNTOVÁ, Lucie, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Mobilní genetické elementy a jejich využití v diagnostice stafylokoků. Online. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008"
  12. KAHÁNKOVÁ, Jana, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Molecular diagnostics of temperate bacteriophages of Staphylococcus aureus. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 83
  13. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Pavla HOLOCHOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molecular typing of the enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from patients and foods in the Czech Republic. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 77
  14. KAHÁNKOVÁ, Jana, Roman PANTŮČEK, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Molekulární diagnostika mírných stafylokokových bakteriofágů. Online. In XVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně. s. 20
  15. HOLOCHOVÁ, Pavla, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Molekulární diagnostika toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus. Online. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008"
  16. KAHÁNKOVÁ, Jana, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR strategy for characterization of modular genomic structure of Staphylococcus aureus bacteriophages. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 63
  17. HOLOCHOVÁ, Pavla a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Nové přístupy v molekulární diagnostice kmenů Staphylococcus aureus produkujících exfoliatin. Online. Centrum laboratorních činností (CLČ-OML), Státní zdravotní ústav, Praha. In Jednodenní konference Národní referenční laboratoře pro stafylokoky - "Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí"
  18. KAHÁNKOVÁ, Jana a Roman PANTŮČEK. Role bakteriofágů v patogenezi Staphylococcus aureus. Online. Centrum laboratorních činností (CLČ-OML), Státní zdravotní ústav, Praha. In Jednodenní konference Národní referenční laboratoře pro stafylokoky - "Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí"
  19. ZIEBANDT, Anne-Kathrin, Marco DEGNER, Mark J. SIBBALD, Jan P. ARENDS, Harald KUSCH, Dirk ALBRECHT, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ, Wilma ZIEBUHR, Barbara M. BRÖKER, Michael HECKER, Jan Maarten VAN DIJL a Susanne ENGELMANN. The virulence gene expression pattern of different clinical isolates of Staphylococcus aureus is more heterogeneous than expected from the genomic situation. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 39
  20. DOŠKAŘ, Jiří, Lucie KUNTOVÁ, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Marian VARGA a Roman PANTŮČEK. Transduction of antibiotic resistance plasmids in methicillin resistant Staphylococcus aureus strains. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 49
  21. KUNTOVÁ, Lucie, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Marian VARGA, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Transduction of resistance plasmids by bacteriophages induced from methicillin-resistans Staphylococcus aureus strains. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 49
  22. KUNTOVÁ, Lucie, Jiří DOŠKAŘ, Ivana NEPEJCHALOVÁ, Roman PANTŮČEK a Petr PETRÁŠ. Transdukce plazmiců determinujících rezistenci k antibiotikům u meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus. Online. In XVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně. s. 27

  2007

  1. MACHOVÁ, Ivana, Petr PETRÁŠ a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Epidemie puchýřnatého onemocnění novorozenců vyvolané kmeny Staphylococcus aureus. Online. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha: Československá společ. mikrobiologická, roč. 48, Suppl. A., s. 107. ISSN 0009-0646
  2. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ, Pavla ČERNÍKOVÁ-HOLOCHOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genotypizace enterotoxin H-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus izolovaných z pacientů a potravin. Online. In Bulletin Českoslovencké společnosti mikrobiologické, Roč. 48, Suppl. A. 24. kongres ČSSM. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická. s. 124. ISSN 0009-0646
  3. KAHÁNKOVÁ, Jana, Roman PANTŮČEK, Ivana MACHOVÁ, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Identifikace a charakterizace profágů u PVL-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus. Online. In Bulletin Českoslovencké společnosti mikrobiologické, Roč. 48, Suppl. A. 24. kongres ČSSM. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická. s. 271. ISSN 0009-0646
  4. ČERNÍKOVÁ, Pavla, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Mária PEKAROVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molekulárně biologická charakteristika exfoliatin A konvertujících fágů Staphylococcus aureus. Online. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita. s. 46-46. ISBN 978-80-210-4234-6
  5. KUNTOVÁ, Lucie, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Petr PETRÁŠ. Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu. Online. In Bulletin Českoslovencké společnosti mikrobiologické, Roč. 48, Suppl. A. 24. kongres ČSSM. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická. s. 37. ISSN 0009-0646
  6. KUNTOVÁ, Lucie a Jiří DOŠKAŘ. Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu. Online. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita. s. 65-66. ISBN 978-80-210-4234
  7. GULÁŠOVÁ, Lucia, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molekulární analýza podstaty rezistencie lyzogénnych kmeňov Staphylococcus aureus k polyvalentnému stafylokokovému bakteriofágu 812. Online. In Bulletin Českoslovencké společnosti mikrobiologické, Roč. 48, Suppl. A. 24. kongres ČSSM. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická. s. 265. ISSN 0009-0646
  8. ČERNÍKOVÁ-HOLOCHOVÁ, Pavla, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Mária PEKAROVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Srovnávací analýza genomu exfoliatin A konvertujících bakteriofágů druhu Staphylococcus aureus. Online. In Bulletin Českoslovencké společnosti mikrobiologické, Roč. 48, Suppl. A. 24. kongres ČSSM. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická. s. 142. ISSN 0009-0646
  9. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Petr KAŠPÁREK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Structural protein analysis of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812. Online. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 7, č. 1, s. 64-72. ISSN 1615-9853
  10. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Petr KAŠPÁREK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Structural proteins of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812. Online. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 22-23. ISBN 978-80-210-4234-6

  2006

  1. HRSTKA, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr PETRÁŠ, Roman PANTŮČEK, Stanislav ROSYPAL a Jiří DOŠKAŘ. Genotypic characterization of toxic shock syndrome toxin-1-producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic. Online. International Journal of Medical Microbiology. Jena: Elsevier GmbH, roč. 296, č. 1, s. 49-54. ISSN 1438-4221
  2. PANTŮČEK, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martina PETERKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of bacteriophage integrase gene families in Staphylococcus aureus phages of the International Typing Set. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre. s. 103
  3. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Monika MAREJKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. Online. Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nice, France: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, roč. 12, Suppl. 4, s. P 1167, 2 s. ISSN 1470-9465
  4. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří VOLLER, Mária PEKAROVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin A, B and D producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre. s. 119
  5. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava. Molekulární diagnostika a charakterizace exfoliatin produkujících kmenů Staphylococcus aureus. Online. Praha: SZU Praha. Zprávy CEM, 15
  6. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Roman PANTŮČEK, Monika MAREJKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic in 2004 - 2006. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre. s. 225
  7. EYER, Luděk, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan PREISLER, Lenka HERNYCHOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Proteom polyvalentního stafylokokového bakteriofága. Online. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita. s. 62. ISBN 80-210-3942-6
  8. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ a Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections

  2005

  1. PANTŮČEK, Roman. Genomika bakteriofágů. Online. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, roč. 29, č. 1, s. 6-15. ISSN 1210-6267
  2. HRSTKA, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Genotypová charakterizace TSST-1 pozitivních kmenů Staphylococcus aureus zachycených v ČR během let 1986 - 2004. Online. In XIV. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2005 - sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně. s. 18-19
  3. GALLO, Jiří, Milan KOLÁŘ, Anthony V. FLORSCHÜTZ, Radek NOVOTNÝ, Roman PANTŮČEK a Michaela KESSELOVÁ. In vitro testing of vancomycin - gentamicin loaded bone cement to prevent prosthetic joint infection. Online. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, roč. 149, č. 1, s. 153-158. ISSN 1213-8118
  4. PANTŮČEK, Roman, Ivo SEDLÁČEK, Petr PETRÁŠ, Dagmar KOUKALOVÁ, Pavel ŠVEC, Vlastimil ŠTĚTINA, Marc VANCANNEYT, Lenka CHRASTINOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jean SWINGS a Václav HÁJEK. Staphylococcus simiae sp. nov., isolated from South American squirrel monkeys. Online. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, roč. 55, č. 5, s. 1953-1958. ISSN 1466-5026
  5. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Jiří VOLLER, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR for detection of three exfoliative toxin serotype genes in Staphylococcus aureus. Online. Folia Microbiologica. Prague: Czechoslovak Society for Microbiology, roč. 50, č. 6, s. 499-502, 3 s. ISSN 0015-5632

  2004

  1. FOJT, Lukáš, Luděk STRAŠÁK, Vladimír VETTERL a Jan ŠMARDA. Comparison of the low-frequency magnetic field effects on bacteria Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata and Staphylococcus aureus. Online. Bioelectrochemistry. roč. 2004, č. 63, s. 337-341. ISSN 1567-5394
  2. VOBORNÍKOVÁ, Marie, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Molekulární diagnostika meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus izolovaných ve fakultní nemocnici Brno-Bohunice. Online. In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 75. ISBN 80-210-3321-5

  2003

  1. PANTŮČEK, Roman, Jiří DOŠKAŘ a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Bakteriofágy a lyzogenie u Staphylococcus aureus. Online. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, roč. 12, č. 1, s. 37. ISSN 1211-7358
  2. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava a Petr PETRÁŠ. Exfoliatiny Staphylococcus aureus původci epidermolytických infekcí. Online. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). Praha: Centrum epidemiol. a mikrobiol. SZÚ, roč. 12, č. 4, s. 171-174. ISSN 1211-7358
  3. HRADECKÁ, Helena, Eva MICHALOVÁ a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Metoda přímé detekce specifických genů v koloniích bakterií. Online. In Tomáškovy dny 2003. XII konference. LF MU Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN v Brně. s. 8
  4. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří DOŠKAŘ, Ivo SEDLÁČEK a Stanislav ROSYPAL. Molecular typing of exfoliative toxin-producing Staphylococcus aureus strains involved in epidermolytic infections. Online. International Journal of Medical Microbiology. München, Germany: Urban & Fischer Verlag, roč. 292, 7-8, s. 541-545. ISSN 1438-4221
  5. PILOUSOVÁ, Lenka, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Příprava univerzální sondy pro detekci profágů v kmenech Staphylococcus aureus. Online. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita. s. 65-66. ISBN 80-210-3053-4

  2002

  1. HÁJEK, Václav, Roman PANTŮČEK, Milan KOLÁŘ, Jiří DOŠKAŘ a Stanislav ROSYPAL. Comparison of MRSA-screen latex agglutination, conventional phenotypic methods and mecA gene detection for identification of oxacilin resistance in staphylococci. Online. Biologia, Section: Cellular and Molecular Biology. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, roč. 57, č. 6, s. 729-738. ISSN 1335-6399
  2. ORÁČOVÁ, Eva, Veronika KVARDOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Detekce profágů v kmenech Staphylococcus aureus pomocí multiplex PCR. Online. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, roč. 24, č. 1, s. 37. ISSN 1210-6267
  3. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman HRSTKA, Jana HRADILOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Abdou Madjib MBAYE a Petr PETRÁŠ. Molekulární identifikace genů kódujících tři typy toxinů u Staphylococcus aureus. Online. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, roč. 24, č. 1, s. 38. ISSN 1210-6267
  4. PANTŮČEK, Roman, Eva ORÁČOVÁ, Veronika KVARDOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR for detection of Staphylococcus aureus prophages. Online. In 10th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Tsukuba, Japan: Juntendo University. s. 66

  2001

  1. HRSTKA, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Detection of prophages in TSST-1-positive Staphylococcus aureus strains by means of specific probes. Online. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, roč. 74, č. 4, s. 279-280. ISSN 1211-3395
  2. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Stanislav ROSYPAL, Václav HÁJEK a Jiří DOŠKAŘ. Identification of Staphylococcus aureus based on PCR amplification of species specific genomic 826 bp sequence derived from a common 44-kb SmaI restriction fragment. Online. Molecular and Cellular Probes. London: Academic Press LTD., roč. 15, č. 5, s. 249-257. ISSN 0890-8508
  3. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Jana HRADILOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Makrorestrikční analýza genomu a výskyt profágů u exfoliatin-pozitivních kmenů Stahylococcus aureus. Online. In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 41. Sborník příspěvků. ISBN 80-210-2538-7

  2000

  1. DOŠKAŘ, Jiří, Petra PALLOVÁ, Roman PANTŮČEK, Stanislav ROSYPAL, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Jana KAILEROVÁ, Karel KLEPÁRNÍK, Zdena MALÁ a Petr BOČEK. Genomic relatedness of Staphylococcus aureus phages of the International Typing Set and detection of serogroup A, B, and F prophages in lysogenic strains. Online. Canadian Journal of Microbiology. Ottawa, Canada: N R C Research Press, roč. 46, č. 11, s. 1066-1076. ISSN 0008-4166

  1999

  1. PANTŮČEK, Roman, Alena ROSYPALOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jana KAILEROVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Pavla BORECKÁ, Šárka SNOPKOVÁ, Radek HORVÁTH, Friedrich GÖTZ a Stanislav ROSYPAL. Polyvalentní stafylokokový fág 812, jeho mutanty v rozmezí hostitele a příbuzné polyvalentní fágy. Online. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 7, č. 1, s. 66-67. ISSN 1210-7921

  1995

  1. BORECKÁ, Pavla, Stanislav ROSYPAL, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Vliv přítomnosti profágů v genomu Staphylococcus aureus na polymorfizmus délky restrikčních fragmentů (RFLP) dělených pulzní elektroforézou. Online. In XIII. Biologické dny - Konference Československé biologické společnosti. Hradec Králové: Československá biologická společnost. s. x, 1 s

  1987

  1. KAZDOVÁ, Marie, Danuška HORÁKOVÁ a Karel HODÁK. Growth of phage 812 on cells of S.aureus SA812 cultivated before infection in a homogeneous magnetic field with 140 mT magnetic induction. Online. první. Brno: Universita J.E.Purkyně v Brně. 9 s. Biological objects in physical fields
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 22:49