Publications by the following author: doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (učo 97)
 • ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE and Petra MINARČÍKOVÁ. Exsanguinatio. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Historie alternativ ke krevní transfúzi. In 15. sympozium CSBM. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Martina MOKRÁ, Hana HORÁLKOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ and R. ČUMLIVSKI. Přínos anesteziologie k rozvoji spondylochirurgie v Brně. In Spondylochirurgický kongres. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan. TEG versus ROTEM. In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ and Hana HORÁLKOVÁ. The effectiveness of a small dosage of tranexamic acid on perioperative loss of blood during a posterior spinal fusion. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 13th Annual NATA Symposium. 2012. ISSN 1778-428X. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Petra MINARČÍKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Roman GÁL, Hana HORÁLKOVÁ and Martina MOKRÁ. The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 12th Annual NATA Symposium. 2011. ISSN 1778-428X. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, R. CHALOUPKA and Roman GÁL. Assessment of the impact of the OrthoPAT cell saver on the morphology of erythrocytes. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 11 (Suppl. 2). 2010. p. 27. ISSN 1778-428X. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Cell saver v emergentních situacích. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Cell saver v emergentních situacích. In 7. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 6. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Miloslav Hrdlica - malý velký muž české anestezie. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. : Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. p. 10. ISBN 978-80-254-7942-1. info

 • ČUNDRLE, Ivan. BAEP a smrt mozku. In 11. PG kurz Sepse a MODS. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Bezkrevní medicína - současný stav a perspektiva. In 12. pracovní dny v transfuzním lékařství - Transfuze a hematologie dnes 2009, 15 (Suppl. 3), s. 7-8. ISSN 1213-5763. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Dvacáté první století - století bezkrevní medicíny? Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, vol. 20, No 2, p. 71-72. ISSN 1214-2158. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 3. sympozium CSBM, XVI. ČSARIM. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 2. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 1. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 4. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Možnosti bezkrevní medicíny v traumatologii. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. p. 20-22, 3 pp. ISBN 978-80-86417-07-3. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Řízená hypotenze nově. In 1. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína – současný stav a perspektivy. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL and Bronislav STIBOR. Splanchnic perfusion during induced hypotension and ANH in spinal surgery. In 10th Annual NATA Symposium - Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2009, 11 (Suppl. 1), s. 26. ISSN 1295-9022. 2009. info

 • GÁL, Roman, Martin SLEZÁK, Iveta ZIMOVÁ, Ivan ČUNDRLE, Helena ONDRÁŠKOVÁ and Dagmar SEIDLOVÁ. Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with the target temperature 34-35°C. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy, 2009, vol. 110, No 4, p. 222-225. ISSN 0006-9248. info

 • ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Markéta HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Jan MALÁSKA and Ivan ČUNDRLE. Colistin - znovuobjevený "killer" gram negativních infekcí. In 10. PG kurz Sepse a MODS - Sborník přednášek. 2008. 1 pp. ISBN 978-80-254-2769-9. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Eficience jednotlivých metod bezkrevní medicíny. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. p. 124-126, 3 pp. ISBN 978-80-7262-589-5. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Epidemiologie u těžkých a kritických stavů u dospělých. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER and Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika (Power-M mode for Transcranial Doppler examination for diagnostics in neurointensive care - case report). Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, vol. 19, No 6, p. 308-313. ISSN 1214-2158. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Praktické použití TCD v neurointensivní péči. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Richard CHALOUPKA and Pavel ŠEVČÍK. The effects of cyclooxygnasis-2 inhibition to acut and chronic pain after spinal fusion. In 9th EFORT Congress. 2008. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Bronislav STIBOR, Dagmar SEIDLOVÁ and R. ČUMLIVSKI. Bezkrevní medicína - přínos nebo schizma? In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. p. 53. ISBN 978-80-7262-510-9. info

 • ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA and Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. p. 128. ISBN 978-80-7262-510-9. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Roman GÁL, Helena ONDRÁŠKOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. Regionální anestézie – žádné převratné změny. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. 2007. p. 48. info

 • BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ and Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, vol. 252, No 3, p. 343-351. ISSN 0340-5354. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA and J MACH. Anestesiologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku. In Anestesiologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku. 1. vydání. Brno: Lékařská fakulta MU, 2004. Edice kontinuálního vzdělávání. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA and V PROCHÁZKA. Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika. (Anaesthesia Management of Extended Liver Resection without Allogenic Blood Transfusion: a Case Report). Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, vol. 15, No 2, p. 81-83. ISSN 1214-2158. URL info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE and Martin SMRČKA. Hemocoagulation parametres during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma, Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2004, vol. 21, No 9, p. 1288. ISSN 0897-7151. info

 • DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH and Ivan ČUNDRLE. Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika. (A Cervical Plexus Block for the Left Carotic Endarterectomy in a Patient with a Complete Closure of Right Cerebral Arteries: a Case Report). Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, vol. 15, No 5, p. 229-231. ISSN 1214-2158. URL info

 • STIBOR, B, Ivan ČUNDRLE and R. GÁL. Anesteziologický postup a perioperační péče u sakrální deaferentace (SDAF) a elektrostimulace močového měchýře (SARS) u pacientů s kompletní transverzální lézí. (Technique of Anaesthesie and Perioperative Care in Sacral Deafferentation (SDAF) and Electrostimulation of Urinary Bladder (SARS) in Patients with Transversal Spinal Cord Lesions). Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, vol. 14, No 3, p. 126-129. ISSN 0862-4968. info

 • VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK and Ivan ČUNDRLE. Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu (Lon-term prognosis of critical illness polyneuromyopathy). Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, vol. 14, No 1, p. 21-25. ISSN 0862-4968. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE and Martin SMRČKA. Jugular oximetry during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma, Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2003, vol. 20, No 10, p. 1062-1062. ISSN 0897-7151. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Bronislav STIBOR and Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy during neurosurgical procedures. In Congress Proceedings. Sun City: African Society of Anaesthesiologists, 2003. p. 368-368, 1 pp. info

 • SMRČKA, Martin, René JURA, Vilém JURÁŇ, Bronislav STIBOR, Roman GÁL and Ivan ČUNDRLE. Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. : IGA MZ ČR, 2003. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE and Martin SMRČKA. Deliberate mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In Journal of Neurotrauma. Tampa, Florida, USA, 2002. p. 162. Volume 19, Number 10. ISSN 0897-7151. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA and Karel MÁCA. Jugular bulb oximetry during mild hypothermia therapy in severely head-injured patients. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002. 1 pp. info

 • BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Zdeněk LUKÁŠ, Karel DVOŘÁK, Eva MORAVCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ and Ivan ČUNDRLE. Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika (Critical illness polyneuromyopathy. I. Diagnosis). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, 65/98, No 6, p. 386-394. ISSN 1210-7859. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR and Martin SMRČKA. Mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In The 8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine. Sydney, Australia: World Congress of Intensive and Critical Care Medicine, 2001. p. 212. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA and Pavel FADRUS. Mild hypothermia therapy for patients with severe head injury. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001. p. 40. ISBN 80-238-3650-1. info

 • PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Bronislav STIBOR and Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Rozhledy v chirurgii, Praha, 2001, No 80, p. 443-446. info

 • GARAJOVÁ, Barbora, Ivo TRUBÁK, Ivan ČUNDRLE, Jiří MACH and Ivo HANKE. Stop flow - anestezie a monitorování (Stop flow - anesthesia and monitoring). Anesteziologie a neodkladná péče, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, vol. 2001, No 5, p. 223-225. ISSN 0862-4968. info

 • STIBOR, Bronislav, Dalibor PACÍK and Ivan ČUNDRLE. TUR syndrom. Česká urologie., Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, vol. 5, No 5, p. 41-42. ISSN 1211-8729. info

 • PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR and Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoietinu u radikální prostatektomie (RAPE). Česká urologie, Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, vol. 2, No 4, p. 18-20. ISSN 1211-8729. info

 • SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Roman GÁL and Ivan ČUNDRLE. Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. : IGA MZ ČR, 2000. info

 • ŠEVČÍK, Pavel and Ivan ČUNDRLE. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti (Higlights in Anesthesiology Intensive Care Medicine and Pain Management). Praha: Galén, 1999. 328 pp. ISBN 80-86257-07-X. info

 • PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR and Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. (Use of Erytropoietin in radical prostatectomy.). Česká Urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 4 pp. 1. ISBN 1211-8729. info

 • STIBOR, Bronislav, Ivan ČUNDRLE and Roman GÁL. The use of erythropoietin and red blood cell count optimalization in radical prostatectomy. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1999. 1 pp. Anaesteziologie,Intenzivmedicin,Notfallmedicin,34. ISBN 1430-7790. info

 • PACÍK, Dalibor, Bronislav STIBOR and Ivan ČUNDRLE. The use of erytropoietin and blood cell count optimalization in urological surgery (The use of erytropietin and blood cell count optimalization in urological surgery). Velká Británie: Oxford University Press, 1999. 1 pp. British Journal of Anaesthesia,82,Suppl.1. ISBN 0007-0912. info

 • VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Ivan ČUNDRLE, Karel DVOŘÁK and Zdeněk LUKÁŠ. The value of EMG in the evaluation of critical illness polyneuromyopathy:prospective case series. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, vol. 110, Suppl.1, p. S230. ISSN 013-4694. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Otto VLACH, I. ZIMOVÁ, M. MOKRÁ and J. HARRER. Hemoragický šok - peroperační a pozdní komplikace u korekční operace skoliózy torakolumbální páteře - kazuistika (Hemoragic shock - peroperative and late complications accompanying an operative correction of thoracolumbal scoliosis - a case report). Anest. neodkl. péče, Praha, 1998, vol. 9, No 3, p. 94-96. ISSN 0862-4968. info

 • ČUNDRLE, Ivan, H. ONDRÁŠKOVÁ, Otto VLACH, Richard CHALOUPKA and M. MOKRÁ. Zvláštnosti anestezie u revmatoidní artrititdy a ankylozující spondylitidy (The specialities of anaesthesia for patients with revmatoid arthritis). Anest. neodkl. péče, Praha, 1998, vol. 9, No 1, p. 4-8. ISSN 0862-4968. info

 • BLÁHOVÁ, Jitka, Jindřich VOMELA and Ivan ČUNDRLE. Hluboké krční infekce jako komplikace zánětů ORL oblasti (Deep neck inflamation as a complication of ENT diseases). Scripta medica, 1997, vol. 70, Suppl.4, p. 382-385. ISSN 1211-3395. info

 • DASTYCH, Miroslav and Ivan ČUNDRLE. The effect of controlled hypotension during spinal surgery on kidney function. Advances in Anesthesia, 1997, vol. 39, No 13, p. 231-235. ISSN 0737-6146. info

 • DASTYCH, Miroslav, Ivan ČUNDRLE and Otto VLACH. The effect of controlled hypotension during spinal surgery on kidney function. Advances in Anesthesia, 1997, vol. 39, No 13, p. 231-235. ISSN 0737-6146. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Otto VLACH and H. ONDRÁŠKOVÁ. Tracheal stenosis in a patient with deformity of the spine. Hellenic congress of anesthesiologic Rhodos. In Abstracts of 12th Hellenic Congress of anaesthesiologic Rhod. Rhodos: Hellenic congress, 1997. p. 177. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings