Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
9. 1.
2009

Autorský zákon - použití děl jiných autorů ve výuce

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

E-learning je v mnoha směrech v terciálním vzdělání stále považován za novou formu učení, kde vyvstává mnoho otázek. Problematika autorských práv, užití děl ve výuce, tvoří jejich významnou část, se kterou se učitelé potýkají při přípravě svých výukových materiálů. Mezi nejčastější otázky, které pak řeší, patří: zda mohou zpřístupnit audio vizuální nahrávky svým studentům v e-learningovém kurzu, zpřístupnění studijních materiálů v digitální podobě (naskenované části knih, článků z časopisů, plné texty článků stažených z elektronických zdrojů) uvnitř Informačního systému MU. Mezi další časté dotazy se řadí, jakým způsobem lze legálně užít cizí dílo pro potřeby výuky, a s tím samozřejmě často vyvstává otázka poplatků spojených s užitím díla, či pořizováním rozmnoženin. Samostatnou kapitolou je okruh otázek souvisejících s užitím a úpravou díla pro potřeby studentů se specifickými nároky na jejich studium – nejčastěji jsou to zrakově hendikepovaní studenti.

Na základě podnětů učitelů a e-techniků vznikla iniciativa, aby se tato problematika uceleněji zpracovala a byla včleněna na Elportál, který je univerzitním prostorem pro inspiraci učitelům, zpřístupnění informací a podporuje rozvoj e-learningu na univerzitě. Proto zde byl následně umístěn dokument „Autorský zákon – použití děl jiných autorů ve výuce“. Dokument objasňující užití tzv. „autorského zákona“ vznikl ve spolupráci s Právním odborem RMU a je v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Autorský zákon – použití děl jiných autorů ve výuce“ se zabývá převážně těmi pasážemi zákona, které bezprostředně souvisí s přípravou a zveřejňování výukových materiálů. Definuje „dílo“, obecně platné zásady užití děl a řeší problematiku volného užití díla nebo bezúplatných zákonných licencí. Součástí je i tzv. FAQ (často kladené dotazy), kde mohou zájemci o tuto problematiku najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky spojené s užitím díla ve výuce, a video záznam semináře o autorském právu s JUDr. Radimem Polčákem, Ph.D. z PrF MU.

Obr. 1: Na Elportálu lze nalézt odpovědi na nejčastější otázky.

Obr. 2: Seminář o autorském právu byl rozdělen do několika kapitol, které lze shlédnout jako jednotlivé video záznamy.

9. ledna 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Ohlédnutí za sérií fakultních prezentací o e-learningu a Obchodním centru (20. 12. 2008 05:42) | Magická hranice 30 tisíc uživatelů v jeden den překročena » (9. 1. 2009 05:00)

Zatím žádné komentáře.