Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
18. 3.
2009

X. výročí Informačního systému Masarykovy univerzity

  • RSS
Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Masarykova univerzita oslavila v březnu 2009 desetileté výročí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Za mimořádný přínos k rozvoji informační podpory akademických činností a správy na Masarykově univerzitě obdržel vývojový tým IS MU pamětní list jako poděkování od rektora prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. a doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., vedoucí projektu, převzal za osobní přispění k rozvoji univerzity bronzovou medaili s univerzitní listinou.

Obr. 1: Pamětní list, bronzová medaile a univerzitní listina.

Trocha historie

Po nástupu profesora Jiřího Zlatušky do funkce rektora MU v září 1998 se vedení univerzity rozhodlo nabídnout svým studentům "prostupné a kreditové studium na MU", vzpomíná na začátky doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. vedoucí projektu IS MU. Tato vize mohla být uskutečněna pouze díky celouniverzitnímu informačnímu systému. Do té doby žádná z vysokých škol a univerzit ještě neuměla využít více oborů mezi fakultami k tomu, aby si studenti mohli rozšiřovat vzdělání i o předměty z dalších oborů jiných fakult. Systém byl uveden do provozu za necelé čtyři měsíce v březnu 1999 a je stále vyvíjen Centrem výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. "Z relativně skromného systému pro evidenci studia se rozšířil do dnešní podoby zahrnující komplexní podporu elektronické výuky (e-learning), internetové obchodní centrum pro prodej vzdělávání, absolventskou síť pro své absolventy a řadu dalších služeb pro komunikaci nebo nástrojů se sociálními prvky", vzpomíná na začátky prorektorka pro informační technologie Ivana Černá. Elektronickou podporu výuky integrovala MU do systému již v roce 2004.

Od počátku byl systém průlomový díky originálním programátorským úvahám. Jednou z nejdůležitějších zásad se stalo, že nabízí služby v první řadě svým zákazníkům - studentům. Studenti nemusejí čekat v dlouhých frontách u okének studijních oddělení, mohou vyřizovat své studijní záležitosti vzdáleně a nemusejí dojíždět kvůli registraci nebo zápisu ke studiu, kvůli neschopence ve zhoršeném zdravotním stavu nebo výsledku ze zkoušek či zápisu známky apod. Dostupnost systému - z práce, domovů, z internetových kaváren i odjinud nesmírně podpořilo rozhodnutí použít webový prohlížeč pro přístup do systému, ačkoli v roce 1999 nešlo o jednoznačnou volbu. Nebylo ani obvyklé, aby každý uživatel nesl odpovědnost za svá data sám, vkládal a udržoval si je v systému, nebo aby do systému zadával známky přímo učitel. Představa, že systém zcela nahradí indexy a student bude moci rodičům nebo prarodičům zpřístupnit či ukázat své studijní výsledky na monitoru počítače, patřila před deseti lety úplně mezi sci-fi.

Život papírových přihlášek ke studiu na MU ukončila e-přihláška

Masarykova univerzita jako první škola v ČR zavedla úplnou elektronickou přihlášku ke studiu v roce 2002 a zároveň jako první zrušila povinnost dokládat ji písemným potvrzením. Od roku 2008 mohou uchazeči hradit přijímací poplatek platební kartou a díky tomu cizinci ušetří vysoký poplatek za zahraniční platební příkaz.

Sledujete Elportál, viděli jste Dril?

Podobně MU integrovala jako první do systému kompletní elektronickou podporu výuky (e-learning) v roce 2004. Od roku 2005 na stránkách Elportálu (E-learningového portálu MU), který je k dispozici od roku 2006 všem učitelům a MU i veřejnosti, se lze inspirovat tvorbou e-learningu na MU. Možnost uplatnění nalézají nástroje IS MU v elektronické podpoře výuky. Do ostrého provozu byla spuštěna e-learningová aplikace Dril pro výuku s využitím principu tzv. opakování s prodlevami (spaced repetition), který kombinuje všechny zmíněné oblasti (text, obraz, zvuk). K dispozici jsou nejen učebnice běžně žádaných jazyků, ale též japonštiny, nebo dokonce využití drilu Lékařskou fakultou MU k výuce latinských názvů v anatomii. Připravují se učebnice pro drilování chemických vzorců, matematických definic, historických událostí a znalostí z oblasti informačních technologií.

Nový trend - Obchodní centrum v IS MU

Internetové Obchodní centrum představuje v univerzitním prostředí zcela nový trend. Vedle poplatků za přijímací řízení nabízí internetové obchodní centrum MU od roku 2007 prodej vzdělávacích služeb a po prvním roce provozu dosáhlo obratu přes 30 mil. Kč. Velký zájem o nákup v Obchodním centru MU tvoří poptávka po kurzech celoživotního vzdělávání. Využíváno je také ke koupi přípravných kurzů, konferencí, poplatků za promoce, kurzů Jazykové školy, Univerzity třetího věku a knížek Nakladatelství MU a Právnické fakulty. Celkem se prodává 171 různých vzdělávacích služeb.

MU bojuje proti plagiátům, už není sama!

Originální řešení pro odhalování plagiátů integrované do systému v roce 2006 se zasloužilo o to, aby se později sdružilo více než 20 vysokých škol v projektu Theses.cz v boji proti plagiátorství mezi závěrečnými a seminárními pracemi.

Blízká budoucnost

"Budoucnost Informačního systému MU vidíme mj. právě v rozvoji aplikací se sociálními prvky a doplnění informací o obrazovou a zvukovou informaci. Jde o prostředky, které umožňují sdílet nejen zájmy, ale v tomto akademickém prostředí především odborné znalosti a oborové zkušenosti," říká doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. vedoucí projektu IS MU a dodává: "Výměna informací je jen díky autentizovanému (neanonymnímu) prostředí důvěryhodná a korektní."

Vývojáři si však uvědomují, že desetileté výročí znamená i určitou povinnost vůči úplně původním aplikacím, které v dnešní době vyžadují modernější technologické zpracování. Těm se chtějí věnovat v letošním roce. Nadále však vznikají nové aplikace a nové funkce starších aplikací. Např. prostřednictvím aplikace Události si mohou studenti nechat zasílat informace o nových zkušebních termínech, vypsaných seminárních skupinách nebo nových studijních materiálech.

Uživatelům IS MU byla nedávno navýšena kapacita Úschovny, sloužící ke krátkodobému uložení velkých souborů na 5 GB, a kapacita e-mailových schránek v IS MU na 200 MB, přičemž velikost jedné zprávy může být až 20 MB. Každý uživatel si nově může sám přizpůsobit svůj spam filtr ve své univerzitní schránce.

Rekordy

V systému je v současnosti zavedeno přes 230 tisíc osob včetně absolventů od vzniku univerzity v roce 1919 a téměř 44 tisíc osob je aktivních, tzn. studentů, zaměstnanců MU, či jiných uživatelů IS MU. Nejvíce uživatelů přihlášených v jednom dni bylo 31 076 dne 9. 2. 2009, týden před zahájením výuky (přehled starších rekordů naleznete v novince Magická hranice 30 tisíc uživatelů v jeden den překročena). Uživatelé v tento jediný den klikli v systému 2 879 879 krát. Nejvíce se o toto číslo zasloužili uživatelé z Filozofické fakulty.

Jsme rádi, že...

IS MU obdržel prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005 za vynikající implementaci univerzitního informačního systému a jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství.

Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity v IS MU, který byl veřejnosti zpřístupněn v září 2006, získal jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum 2007.

Systém je provozován pro další vysoké školy.

U příležitosti desetiletého výročí IS MU se konala tisková konference a tiskovou zprávu si můžete přečíst.

Na počest desetileté spolupráce s kolegy ze všech fakult a pracovišť MU proběhla výroční akce zachycena neformálně dokumentačními fotografiemi.

Bylo vytvořeno speciální logo ISu na počest X. výročí.

Obr. 2: Logo IS MU k X. výročí zasazené do designů IS MU (autor Tomáš Obšívač).

Po určitou omezenou dobu byly zveřejněny funkční ukázky předchozích verzí systému od roku 1997 do roku 2005.

Obr. 3: Předchozí verze systému z roku 1997, 1998, 1999 a demoverze z roku 2005.

18. března 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Události: informace, co se kde ve studiu šustne (18. 3. 2009 05:42) | Blokace přístupu do Plkáren » (29. 4. 2009 00:00)

Zatím žádné komentáře.