Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
9. 6.
2021

Ohlédnutí za 11. Open space konferencí o e-learningu IS MU

  • RSS
Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

V roce 2020 se studenti ze školních lavic přesunuli za počítačové obrazovky a učitelé byli postaveni před nelehký úkol: jak naplnit vzdělávací cíle vytyčené pro prezenční výuku, když se v učebně se studenty nebylo možné setkávat? A setkávat se nebylo možné ani na konferencích, proto i tradiční Open space konference o e-learningu v ISu musela přejít do online podoby a nabídnout svůj obsah posluchačům distančně. Letošní ročník se věnoval nejpalčivějšímu tématu, které z uplynulého roku přirozeně vyplynulo: „Výuka teď a potom“. Jeho úkolem bylo reflektovat dobu, které se pedagogové museli rychle přizpůsobit ve všech aspektech výuky. Nabídl zkušenosti učitelů z praxe prostřednictvím příspěvků, které si kladly společnou otázku: jak si s distanční výukou poradit tak, aby byla kvalitní, efektivní a co nejméně stresovala všechny zúčastněné v nelehké době světové pandemie?

I přes online prostor si konference zachovala vysokou účast. Téměř 200 účastníků mělo možnost v prostředí E-kurzu v ISu sledovat předtočené příspěvky, diskutovat v diskusních fórech a na moderovaných živých diskusích i účastnit se doprovodného programu.

Tři bloky programu se věnovaly třem zásadním tématům, se kterými se učitelé během distanční výuky museli potýkat. Otázkám, jak zajistit kvalitní výuku online, výzvám distančního zkoušení a dalším studijním procesům, které musely proběhnout online.

V prvním bloku „Kvalitní výuka v lavicích i na síti“ zazněly příspěvky věnující se zkušenostem a metodice, jak studenty zapojit do videokonferenční výuky, o procesu učení a možnostem poskytování interaktivních studijních materiálů. Druhý blok „Distanční zkoušení jako výzva“ zahrnovaly příspěvky o všech typech distančního zkoušení – od praktických úkolů přes online zkoušky formou odpovědníků v ISu až po různá úskalí a výhody ústního zkoušení přes vybrané videokonferenční platformy. Do tohoto bloku byl zařazen i příspěvek o proctoringu.

Poslední blok „Studijní a jiné procesy online“ nabídl kromě inspirace, jak se studenty konzultovat diplomové práce online, i reportáž o různých podobách státních zkoušek, které z vybraných fakult sdíleli jejich zástupci. A protože ani na online OSK konferenci nemohlo chybět představení novinek, které během uplynulého roku připravil Vývojový tým, byly zde v posledním příspěvku představeny všechny aplikace, které se vyvíjely v souladu s potřebami univerzity zajistit podporu uživatelům během pandemie, od webu věnujícího se možnostem distančního vzdělávání, přes aplikaci Koronavirus až po různé úpravy v e-learningových aplikacích související s vystavováním studijních materiálů a distančním zkoušením.

Obr. 1: Předtočený příspěvek v konferenci.

Program OSK konference však nebyl pouze předtočený. Během dvou dnů se uskutečnily také moderované diskuse s přednášejícími, na kterých bylo možné diskutovat nad obsahy jejich příspěvků a klást dotazy.

Doprovodný program zahrnoval celodenní konzultační stánek s uživatelskou podporou, kam měli účastníci možnost se kdykoliv připojit a zeptat se na cokoli, co je v souvislosti s e-learningovými aplikacemi v ISu trápí a nechat si navrhnout řešení na míru.

K OSK konferenci patří tradičně i soutěž o ceny. Ani letos nebyla vynechána a dala účastníkům možnost soutěžit ve znalostním kvízu, ze kterého byli vylosováni tři výherci.

Konference byla prostorem pro sdílení zkušeností a zdrojem inspirace pro následující výukový rok, ať už proběhne opět prezenčně, nebo si zachová svoji distanční podobu.

Více informací naleznete na webu konference.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« COVID pas MU v IS MU (6. 5. 2021 15:50) | Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení » (9. 6. 2021 11:17)

Zatím žádné komentáře.