Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
9. 12.
2022

Vzájemné hodnocení nyní i pro práce odevzdané skupinami

  • RSS
Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje ve vývoji aplikace Vzájemné hodnocení, která vznikla pro poskytování vzájemné zpětné vazby k pracím odevzdaným jednotlivými studenty. Nyní byla aplikace rozšířena také o možnost vzájemného hodnocení prací, které vypracovaly skupiny, do kterých byli studenti v aplikaci rozřazeni.

Aplikace tak reaguje na poptávku umožnit vzájemné hodnocení studentských prací v případě, kdy v rámci předmětu studenti dostanou za úkol vypracovat projekt ne sami za sebe, ale jako součást skupiny. Vzájemné hodnocení takto vyučujícímu nabízí možnost vytvořit aktivitu, kde budou skupiny hodnotit práce odevzdané jinou, konkurenční skupinou. Kromě toho je možné hodnocení prací skupin a jednotlivých studentů kombinovat, takže například práce odevzdané skupinami z předmětu určeném pro studenty v bakalářském studiu mohou hodnotit jednotliví studenti z předmětu určeného pro studenty magisterského studia. Stejně tak ale i skupiny mohou hodnotit práce odevzdané jednotlivými studenty.

Podobně jako u vzájemného hodnocení pro jednotlivé studenty může vyučující hodnocení skupin nastavovat těsně před spuštěním aktivity i na samém počátku semestru. Lze si proto vybrat, zda vyučující skupiny studentů nejprve vytvoří ručně, pak nechá studenty, aby se do skupin přihlásili sami, nebo studenty předmětu rozdělí náhodně tak, aby v každé skupině byl určitý počet členů. Zejména pro případy, kdy vyučující aktivitu nastavuje až v průběhu semestru, je k dispozici možnost určit rozpis, v jehož rámci se studenti již do skupin přihlásili.

Pokud vzájemné hodnocení využívá již existující rozpis, jednotlivé skupiny se pojmenují podle názvů témat v tomto rozpisu. Pokud ale vyučující nepotřebuje, aby se skupiny jmenovaly například podle zpracovávané práce, při nastavení hodnocení si může zvolit automaticky tvořené názvy číslovaných skupin nebo jejich náhodně vytvořené názvy.

Obr. 1: Vzájemné hodnocení skupin

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v Nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Aplikaci Vzájemné hodnocení se také věnovaly novinky Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů a Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nové elektronické publikace na Elportále (9. 12. 2022 08:23) | Odesílání naplánovaného e-mailu v Záznamníku učitele » (9. 12. 2022 08:29)

Zatím žádné komentáře.