Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
25. 7.
2023

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2022

  • RSS
Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu za rok 2022.

Rozvoj IS MU byl v roce 2022 soustředěn zejména na elektronizaci studijních a dalších agend. V oblasti administrativy studia došlo ke změnám evidence komisí u státních doktorských zkoušek, nebo k rozšíření aplikace E-výpisy. V archivu závěrečné práce je nově ukládán protokol o výsledcích kontroly práce na podobnosti. Byla inovována agenda pro registraci a zápis předmětů nebo agenda Rozpisy. Doplněna byla také možnost evidence specifické podpory výuky. Pokračovaly také další vývojové práce v agendě Praxe.

V rámci přijímacího řízení proběhla elektronizace protokolů přijímacího řízení v doktorských studijních programech. Uchazeči o studium mohou nově založit e-přihlášku ke studiu pomocí Identity občana a své osobní údaje nechat automaticky předvyplnit z Registru obyvatel. Jako součást distančního zápisu do studia bylo doplněno splnění školení BOZP.

Pokračovaly také práce na e-learningových nástrojích pro online výuku, například v agendě Odpovědníky, Vzájemné hodnocení, Interaktivní osnovy či Poznámkové bloky. Byl představen nový nástroj pro elektronickou podporu výuky: KvIS, který mohou vyučující využít pro dotazování studentů v hodině nebo pro rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně.

V agendě Úřadovna bylo navrženo rozšíření agendy pro spisovou službu a realizovány nové možnosti pro nastavení jednotlivých procesů. Nově lze každý jednotlivý úkon nastavit individuálně dle potřeb uživatelů, v rámci jedné agendy tak lze vyřizovat věci různými způsoby, tak jak je to v praxi potřeba, a zároveň je vše správně zaevidováno z hlediska spisového řádu.

V rámci převádění dalších agend do responzivního designu získala novou, modernější podobu aplikace Prohlídka pracovišť, titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systém Repozitar.cz (http://repozitar.cz/). Pokračoval rozvoj agend pro hodnocení akademických pracovníků (EVAK) i pro hodnocení neakademických pracovníků. Agenda Jednání získala novou grafickou podobu i řadu nových funkcí.

V Obchodním centru MU byla nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR do zahraničí (např. stipendií v IS MU) a byla přidána podpora QR platby, která usnadňuje zákazníkům zadání údajů pro bankovní převod.

Pokračoval vývoj algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a vznikly nové funkce, které podobnosti prezentují uživatelům, např. vyjádření míry podobnosti intenzitou barevného podbarvení podobných pasáží, aplikace Porovnej dva nebo možnost přístupu k výsledkům kontroly na podobnosti bez nutnosti autentizace do systému Odevzdej.cz nebo Theses.cz.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2022*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2022 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Elportál zveřejnil další elektronické publikace (25. 7. 2023 11:58) | Nová verze Tisku publikačních seznamů a sestav » (24. 8. 2023 13:05)

Zatím žádné komentáře.