Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
8. 12.
2014

Export odpovědí z Odpovědníků

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky slouží především k testování znalostí studentů, k ověřování a procvičování získaných vědomostí či k realizaci zkoušek u PC nebo skenování písemek. Praktické využití aplikace Odpovědníky i metodika testování bude tématem na 5. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Více na webových stránkách konference.

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) nyní rozšířil tuto agendu o možnost exportu odpovědí z odpovědníků, díky které získají učitelé v přehledné formě všechny odpovědi a mohou je dále zpracovávat např. v tabulkovém procesoru. V aplikaci lze nastavit vlastnosti exportu, např. zda mají být exportované otázky a možnosti zobrazeny textově/číselně, zda exportovat všechny odpovědi nebo pouze odpovědi vybraných studentů apod. Dále lze zvolit formát exportovaného souboru a způsob kódování. Pro kontrolu exportovaných dat slouží výpis na obrazovku nebo výstup pro tisk z prohlížeče. Pro další zpracování odpovědí lze použít export do textového souboru nebo formátů určených pro zpracování v Excelu.

Obr. 1: Kontrolní výpis odpovědí na obrazovku.

Vyučující naleznou aplikaci v Záznamníku učitele:
Učitel → Správa odpovědníku → Export odpovědí (mezi odkazy dole na stránce).

V případě, že byl odpovědník vytvářen mimo předmět, je aplikace dostupná na stejném místě jako vytváření a správa nepředmětových odpovědníků:
Elportál → Vstup do nepředmětových e-l aplikací IS MU → Export odpovědí.

Podobná funkcionalita byla dostupná již dříve, prostřednictvím samostatného nástroje Extraktoru (Extrakce odpovědí z Odpovědníků), jednoho z externích nástrojů podporujícího zavádění pokročilých i multimediálních prvků do e-learningových agend v IS MU. Všechny tyto externí nástroje jsou dostupné na Elportálu, funkce Extraktoru byly však pro svoji užitečnost a četné využití integrovány také přímo do IS MU.

O předchozích změnách v Odpovědnících jsme informovali v novinkách Novinky v e-learningových aplikacích, Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech nebo Novinky v aplikaci Odpovědníky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nová verze agendy E-volby (30. 10. 2014 10:46) | Nová podoba přehledu harmonogramů období » (11. 12. 2014 10:30)

Zatím žádné komentáře.