VB036 English

Faculty of Informatics
Spring 2003
Extent and Intensity
0/2. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (lecturer)
Michael L.G. Hill, M.A. (lecturer)
PhDr. Ivana Tulajová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ivana Tulajová
Language Centre, Faculty of Informatics Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Ivana Tulajová
Timetable of Seminar Groups
VB036/01: Mon 14:00–15:50 C525, M. Dvořák
VB036/02: Tue 14:00–15:50 C525, M. Dvořák
VB036/03: Tue 16:00–17:50 C525, M. Dvořák
VB036/04: Tue 18:00–19:50 C525, M. Dvořák
VB036/05: Mon 10:00–11:50 C511, I. Tulajová
VB036/06: Mon 14:00–15:50 C511, I. Tulajová
VB036/07: Tue 10:00–11:50 C511, I. Tulajová
VB036/08: Wed 10:00–11:50 C511, I. Tulajová
VB036/09: Wed 12:00–13:50 C511, I. Tulajová
VB036/10: Thu 12:00–13:50 C511, I. Tulajová
VB036/11: Mon 12:00–13:50 C511, M. Hill
VB036/12: Tue 14:00–15:50 C511, M. Hill
Prerequisites (in Czech)
! V036 English &&( V035 English || VB035 English )
Výuka volně navazuje na výuku VB035 English I. Předpokladem je absolvování této výuky nebo úspěšné zvládnutí vstupního písemného testu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka cizího jazyka zaměřená na práci s odborným textem a rozvíjení jazykových dovedností.
Syllabus (in Czech)
  • Práce s odborným textem.
  • Gramatické struktury.
  • Slovní zásoba.
  • Překlad do češtiny.
  • Rozvíjení obecně jazykových a akademických dovedností.
Literature
  • PEPRNÍK, Jaroslav, Stella NANGONOVÁ and Don SPARLING. Angličtina pro jazykové školy. Vyd. 5., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1995. 367 s. ISBN 8071682896. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2003/VB036