SOC104 Beginner's seminar of Introduction to Sociology

Faculty of Social Studies
Autumn 2002
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Veronika Šenkýřová, DiS.
Timetable
Wed 16:00–17:40 G11, Thu 8:30–10:00 G24, Thu 16:00–17:40 J501, Thu 18:00–19:30 G24
  • Timetable of Seminar Groups:
SOC104/01: No timetable has been entered into IS.
SOC104/02: No timetable has been entered into IS.
SOC104/03: No timetable has been entered into IS.
SOC104/04: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar is associated with and follows the structure the course Introduction to Sociology. Its aim is primarily to discuss basic concepts of sociology on the basis of classic sociological texts.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do problematiky A. Sociologie jako forma vědění 2. Povaha sociologického myšlení 3. Sociologické problémy a teorie B. Člověk a společnost 4. Kultura, socializace a jedinec 5. Sociální interakce, sociální normy a deviace 6. Sociální pohlaví, příbuzenství a rodina 7. Průběžná kontrola studia C. Struktury moci 8. Stratifikace, sociální třídy a etnické skupiny 9. Vzestup moderní organizace a ekonomie 10. Stát, vládnutí a politická moc 11. Vzdělání, populární kultura a média D. Sociální změna 12. Typy společností, náboženství a modernita 13. Moderní urbanizace a globalizace Podrobná osnova: viz Dokumenty
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2002/SOC104