SOC104 Beginner's seminar of Introduction to Sociology

Faculty of Social Studies
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Barbara Dobešová (lecturer)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (lecturer)
Mgr. Bc. Patricie Hanzlová (lecturer)
Mgr. Ing. Luděk Hudák (lecturer)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Timetable
Mon 12:00–13:30 U35, Mon 16:00–17:40 U42, Thu 16:00–17:40 U53, Thu 16:00–17:40 U33, Thu 16:00–17:40 U35, Thu 18:00–19:30 U41, Thu 18:00–19:30 U33, Thu 18:00–19:30 U34
  • Timetable of Seminar Groups:
SOC104/01: No timetable has been entered into IS.
SOC104/02: No timetable has been entered into IS.
SOC104/03: No timetable has been entered into IS.
SOC104/04: No timetable has been entered into IS.
SOC104/05: No timetable has been entered into IS.
SOC104/06: No timetable has been entered into IS.
SOC104/07: No timetable has been entered into IS.
SOC104/08: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The seminar is associated with and follows the structure the course Introduction to Sociology. Its aim is primarily to discuss basic concepts of sociology on the basis of classic sociological texts.
Syllabus (in Czech)
  • Časový rozvrh a rozpis témat kursu 1. Orientační týden (výuka není) 2. Úvod do problematiky 3. Sociologie jako forma vědění I. Mills, C.W. Sociologická imaginace. s. 7-30. (23) 4. Sociologie jako forma vědění II. Mills, C.W. Sociologická imaginace. s. 144-178 (34) 5. Člověk a společnost I. Todorov, T. Mezní situace. s. 37-49, 165-182. (29) 6. Člověk a společnost II. Goffman, E. Všichni hrajeme divadlo, s. 25-74 (49) 7. Čtecí týden 8. Člověk a společnost III. Merton, R.K. Studie ze sociologické teorie. s. 132-177. (45) 9. Státní svátek 10. Struktury moci I. Merton, R.K. Studie ze sociologické teorie. s. 196-219. (23) 11. Struktury moci II. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 77-115., 155-178 (61) 12. Sociální změna I. Merton, R.K. Studie ze sociologické teorie. s. 116-131 (15) 13. Sociální změna II. Bauman, Z. Myslet sociologicky. s. 117-133, 179-196, 135-153 (51)
Literature
  • BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 331 s. ISBN 80-86429-23-7. info
  • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
  • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
  • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
  • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
  • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky získání kreditů: (a) referát na semináři, (b) odevzdání 10 písemných příprav z četby, (c) odevzdání závěrečné recenze na knihu Berger, P.L. 2004. Pozvání do sociologie. Brno: Barister & Principal nebo Bauman, Zygmund, 2003. Holocaust a modernita. Praha: Slon v rozsahu 1000 slov.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2005/SOC104/
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2005/SOC104