SOC104 Beginner's seminar of Introduction to Sociology

Faculty of Social Studies
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Barbara Dobešová (lecturer)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (lecturer)
Mgr. Bc. Patricie Hanzlová (lecturer)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Timetable of Seminar Groups
SOC104/01: Mon 12:00–13:30 U34
SOC104/02: Mon 12:00–13:30 U35
SOC104/03: Thu 10:00–11:40 U35
SOC104/04: Thu 10:00–11:40 U53
SOC104/05: Thu 12:00–13:30 U35
SOC104/06: Thu 12:00–13:30 U34
SOC104/07: Fri 10:00–11:40 U34
SOC104/08: Fri 10:00–11:40 U35
SOC104/09: Fri 12:00–13:30 U34
SOC104/10: Fri 12:00–13:30 U35
SOC104/11: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The seminar serves to student to discuss basic concepts of sociology on the basis of classic sociological texts.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Orientační týden (výuka není) 2. Úvod do problematiky 3. Sociologie jako forma vědění I. 4. Sociologie jako forma vědění II. 5. Sociologie jako forma vědění III 6 Člověk a společnost I. 7. Čtecí týden 8. Člověk a společnost II. 9. Člověk a společnost III. 10. Struktury moci I. 11. Struktury moci II. 12. Sociální změna I. 13. Sociální změna II.
Literature
 • Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998.
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
 • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2006/SOC104