BKZF031p Basics of Pharmacology - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2002
Extent and Intensity
0.5/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • 1.LECTURE: Drug classification. Mechanisms of drug effects. Basic pharmacokinetics. Drug interactions.
  • 2.LECTURE: Adverse drug effects. General management of poisoning. Drug dependence. Rational Pharmacotherapy.
  • 3.LECTURE: Neurotropic drugs. Anaesthetics, analgesics, psychotropic drugs.
  • 4.LECTURE: Antibiotics and chemotherapeutic drugs.
Literature
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika - bude zapůjčeno studentům na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • S. Hynie, Farmakologie v kostce
Assessment methods (in Czech)
7 dvouhodinových přednášek a seminářů. Na poslední 8. stáži - kolokvium - multivýběrový test. Přednášky i semináře jsou povinné.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2002/BKZF031p