CS

LF:VSLE7X1c Medical ethics - Course Information

VSLE7X1c Medical ethics

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (seminar tutor)
Lenka Holíková (assistant)
Supervisor
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathological anat.II-lecture && ( VLCP0622c Clin.exam. in surgery II || STCP0622c Clin.exam. in surgery II ) && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VSET021 Medical ethics
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Literature
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů (Medical ethics - Selected chapters II, Contemporary ethical problems of some medical fields). Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 67 pp. ISBN 80-210-2416-X. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení (Medical ethics- Selected chapters III, Codes of Medical ethics and some other ethical guidelines). Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 57 pp. ISBN 80-210-2417-8. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. (Selected Chapters in Medical Ethics IV. Research on Human Subjects.). Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 pp. ISBN 80-210-2499-2. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: po absolvování přednášek a seminářů
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.
Note related to how often the course is taught: blokové semináře po 30 hod. týdně.
General note: informace o náplni seminářů - viz lék. etika 2.
Information on the extent and intensity of the course: blokové semináře po třicetihodinách týdně pro každý kruh.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/VSLE7X1c