VLLP0431p Clinical Introduction I - lecture

Faculty of Medicine
spring 2021
Extent and Intensity
2.3/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Karolína Bretová (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
First Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Supplier department: Second Department of Internal Medicine - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine (33,30 %), First Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine (6,70 %), First Department of Neurology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine (20,00 %), Department of Surgery - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine (6,70 %), Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine (33,30 %)
Prerequisites (in Czech)
VLFY0321c Physiology I - practice && VLFY0321s Physiology I - seminar && VLBC0321s Biochemistry I sem && VLBC0321c Biochemistry I && VLAN0222c Anatomy II p && VLAN0222s Anatomy II s
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je úvodem do klinických oborů. V první části je kladen důraz na propojení znalostí z anatomie s praxí. Dále jsou vysvětleny základy vyšetření pacienta a probrána úvodní témata z chirurgie, interny a neurologie.
Syllabus (in Czech)
  • Nervové dráhy Topografická anatomie - hlava a krk Topografická anatomie - hrudník, páteř Topografická anatomie - břicho a pánev Topograficko-anatomický základ některých výkonů Neurologie - anamnéza v neurologii, základy neurologického vyšetření, vyšetření hlavových nervů, reflexologie, typy paréz, svalový tonus Řízení motoriky, řeč, paměť a jejich poruchy Chirurgie – náplň a historie, chirurgické pracoviště, operační sály, typy operací, pooperační péče Asepse, antisepse, dezinfekce, atb prevence, předoperační příprava. Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy. Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic. Vyšetření srdce. Vyšetření břicha, zažívací trakt. Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin.
Literature
    recommended literature
  • ŠPINAR, Jindřich and Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
  • ZEMAN, Miroslav and Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
  • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ and Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie (Textbook of General Neurology). 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 pp. ISBN 80-210-3309-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 34.5.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2021/VLLP0431p