SZ6015 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6015/01: Mon 12:00–13:50 učebna 41, H. Horká
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6013 Drama Education in Teaching Practice , SZ6014 Global Development Education in Teachers Preparation , SZ6016 Methods of Respecting Education Training , SZ6017 Multicultural Lectures at Secondary Education , SZ6018 Personal and Social Education , SZ6019 Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques , SZ6020 Education of Student's with Different first Language , SZ6021 Social Pathology in Secondary Education , SZ6022 Values Education in Teaching Practice , SZ6023 Gifted Student's Education , SZ6024 Education in Teaching Practice , SZ6025 Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools , SZ6615 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 61 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course makes students familiar with cross-cutting themes in the Framework Education Programme (FEP). It names values connected with cross-cutting themes and conceptualizes cross-cutting themes as significant educational areas in current education. It shows possibilities of integrating cross-cutting themes into curriculum themes. Subsequently, students will choose one of the cross-cutting themes, design an educational activity in the framework of this theme, they realize it in a seminar group, and assess it. They will require feedback from their colleagues as well as their teachers and they will also reflect on this activity themselves, including a suggestion of possible alterations. The outcome is also methodology creation for this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Learning outcomes
Learning outcomes:
After completing the course, the student will be able to: • characterize cross-cutting themes of the FEP as educational themes in the curriculum.
• name values connected with cross-cutting themes. • suggest integrating cross-cutting themes into School Educational Programmes.
• suggest, realize, and evaluate a partial activity in the framework of cross-cutting themes.
• create methodology for a partial educational activity in the framework of cross-cutting themes.
Syllabus
 • 1. Cross-curricular themes of the FEP as a reflection on values in education. Cross-curricular themes as educational topics in current school. Values in cross-curricular themes. Integration of cross-curricural themes into the curriculum.
 • 2. Cross-curricular theme: Personal and social education. Examples of projects and activities.
 • 3. Cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Examples of projects and activities. Cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Examples of projects and activities.
 • 4. Cross-curricular theme: Multicultural education. Examples of projects and activities.
 • 5. Cross-curricular theme: Environmental education. Examples of projects and activities.
 • 6. Cross-curricular theme: Media education. Examples of projects and activities.
 • 7. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 8. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 9. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 10. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Multicultural education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 11. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Environmental education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 12. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Media education. Feedback, activity and designed methodology reflection. Summary, seminar reflection, self-reflection.
Literature
  required literature
 • Gulová, L. (2012). Kompendium multikulturní výchovy: výukové materiály. Brno: Masarykova univerzita.
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu: hry a cvičení pro žáky a studenty. Praha: Portál.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Šmajs, J. (2014). O smiřování kultury s přírodou: čtyři rozhovory a tři dokumenty. Brno: Miloš Vávrů.
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. (Children and parents watching TV). Brno: Paido, 2007. 157 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
  recommended literature
 • Hudson, R. A. (Ed.). (1999). The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why? Washington: Library of Congress.
 • Binka, B. (2008). Environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Vidláková, J. (2011). Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy (Disertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/40185/ff_d/
 • Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads (Socialization into skinheads subculture). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, 1., p. 141-150. ISSN 1211-6971. URL info
Teaching methods
group project, reflection, class discussion
Assessment methods
Realization and reflection of a selected educational activity, creation of methodology to this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/SZ6015