SZ6015 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6013 Drama Education in Teaching Practice , SZ6014 Global Development Education in Teachers Preparation , SZ6118 We learn (in) a circle , SZ6016 Methods of Respecting Education Training , SZ6018 Personal and Social Education , SZ6019 Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques , SZ6020 Specifics of Working in a Multiethnic Classroom , SZ6021 Social Pathology in Secondary Education , SZ6022 Values Education in Teaching Practice , SZ6023 Gifted Student's Education , SZ6119 Projects as a Tool for Developing Competences for Edupreneurship , SZ6120 Case Studies, Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 61 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course makes students familiar with cross-cutting themes in the Framework Education Programme (FEP). It names values connected with cross-cutting themes and conceptualizes cross-cutting themes as significant educational areas in current education. It shows possibilities of integrating cross-cutting themes into curriculum themes. Subsequently, students will choose one of the cross-cutting themes, design an educational activity in the framework of this theme, they realize it in a seminar group, and assess it. They will require feedback from their colleagues as well as their teachers and they will also reflect on this activity themselves, including a suggestion of possible alterations. The outcome is also methodology creation for this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Learning outcomes
Learning outcomes:
After completing the course, the student will be able to: • characterize cross-cutting themes of the FEP as educational themes in the curriculum.
• name values connected with cross-cutting themes. • suggest integrating cross-cutting themes into School Educational Programmes.
• suggest, realize, and evaluate a partial activity in the framework of cross-cutting themes.
• create methodology for a partial educational activity in the framework of cross-cutting themes.
Syllabus
 • 1. Cross-curricular themes of the FEP as a reflection on values in education. Cross-curricular themes as educational topics in current school. Values in cross-curricular themes. Integration of cross-curricural themes into the curriculum.
 • 2. Cross-curricular theme: Personal and social education. Examples of projects and activities.
 • 3. Cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Examples of projects and activities. Cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Examples of projects and activities.
 • 4. Cross-curricular theme: Multicultural education. Examples of projects and activities.
 • 5. Cross-curricular theme: Environmental education. Examples of projects and activities.
 • 6. Cross-curricular theme: Media education. Examples of projects and activities.
 • 7. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 8. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 9. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 10. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Multicultural education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 11. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Environmental education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 12. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Media education. Feedback, activity and designed methodology reflection. Summary, seminar reflection, self-reflection.
Literature
  required literature
 • Gulová, L. (2012). Kompendium multikulturní výchovy: výukové materiály. Brno: Masarykova univerzita.
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu: hry a cvičení pro žáky a studenty. Praha: Portál.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Šmajs, J. (2014). O smiřování kultury s přírodou: čtyři rozhovory a tři dokumenty. Brno: Miloš Vávrů.
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. (Children and parents watching TV). Brno: Paido, 2007. 157 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
  recommended literature
 • Hudson, R. A. (Ed.). (1999). The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why? Washington: Library of Congress.
 • Binka, B. (2008). Environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Vidláková, J. (2011). Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy (Disertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/40185/ff_d/
 • Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads (Socialization into skinheads subculture). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, 1., p. 141-150. ISSN 1211-6971. URL info
Teaching methods
group project, reflection, class discussion
Assessment methods
Realization and reflection of a selected educational activity, creation of methodology to this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/SZ6015