SZ6018 Personal and Social Education

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Department of Social Education – Faculty of Education
Contact Person: Dana Jakubjanská, DiS.
Supplier department: Department of Social Education – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6018/01: each odd Wednesday 9:00–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), P. Soják
Prerequisites
! NOWANY ( SZ6013 Drama Education in Teaching Practice , SZ6014 Global Development Education in Teachers Preparation , SZ6015 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme , SZ6016 Methods of Respecting Education Training , SZ6118 We learn (in) a circle , SZ6019 Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques , SZ6020 Specifics of Working in a Multiethnic Classroom , SZ6021 Social Pathology in Secondary Education , SZ6022 Values Education in Teaching Practice , SZ6023 Gifted Student's Education , SZ6119 Projects as a Tool for Developing Competences for Edupreneurship , SZ6120 Case Studies, Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools )
Presumtions: - Active attendance of seminaries. - Writing of scientific essay on theme in area of development of selfcompetence. - Selfreflection interview and defending of scientific essay.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 19/48, only registered: 0/48, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/48
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 61 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
During the course, the students: The students will detect their strong and weak parts in the educational processes. First of all in the individual level (Me in the group) and only then in the social context (Me as a part of the group and partially also Me as an observer). All that will be organized through controlled group dynamics. They will enlarge the skills of self reflection (the emphasis is laid on the level Me as a part of the group behaviour and also Me as a supervisor). They will also learn about the techniques for self cognition, self development, development of the professional cooperation, reflexion of the practice and etc. They will develop own personality and social competence with the emphasis on their future professions. The main emphasis lays in the development facilitating characteristics, group work, improvement of social skills; e.g. communication, cooperation, me language, now and here, group dynamics, cohesion, interaction and etc. They will gain particular skills supporting educational goals, especially in the communication fields, cooperation support (teacher to teacher relationship and also relationship groups of students, clients), self presentation, creativity, pedagogical improvisation and tec. The students will have the chance to understand themselves in the course of the subject.
Learning outcomes
Student:
● is orientated in contemporary methods and techniques of personal and social development towards oneself, to the others, the profession
● is able to interpret the personality concept in the context of PSD (Personal-social development) towards oneself, to the others, to the profession and manages to develop his personality practically in this field
● has a clear level of self experience in the field of leadership in a group work
● is able to handle the dynamics, cohesion and atmosphere of the group of clients
● is able to assess his / her behavior and behavior towards oneself, others and to the group in which he/she 'grows'
Syllabus
 • Syllabus: 1. Efective selfcare - Self-monitoring (techniques of introspection, processing of feedback from the others, self-confidence and selfevaluation), Self-management (managment of harmonical incidence of requirements on pedagogue, prevention of burnout syndromes, time managment in everyday prosesses, selfmotivating techniques), selfpresentation (presentation of one is self, of suitable pedagogical attitudes, of positive authority role by pupils) 2. Effectivity of inner psychic functions. Training of suitable kind of concentration by different kinds of learning (perception chanels, alpha level, top experiencies..) Managing of emotional looms (kinds of suitable and unsuitable looms for pedagogical and educational process, techniques of motivation incerasing.) Techniques of ethical and moral development increasing in it is single phases. 3. Effectivity if interpersonal skills – communication (asertivity, active listening, acting, disscuing, suitable strategies for risk persones) Principles of handling of inner and interpersonal problems and conflicts, typical patterns of their solving. Intervention by problem pupil and his parents.
Literature
 • VALENTA, Josef. Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí : dětí a dospělých (Obsaž.) : Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. info
 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Variant.) : Teorie & praxe skupinové psychoterapie. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 175 s. ISBN 80-7178-689-6. info
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 167 s. ISBN 80-7178-616-0. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002, 392 s. ISBN 80-7178-657-8. info
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001, 150 s. ISBN 80-7178-586-5. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001, 246 s. ISBN 80-7178-557-1. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001, 285 s. ISBN 8072620967. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál, 2000, 147 s. ISBN 80-7178-429-X. info
 • KNOBLOCH, Ferdinand and Jiřina KNOBLOCHOVÁ. Integrovaná psychoterapie v akci. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 322 s. ISBN 807169679X. info
 • YALOM, Irvin D. Teorie & praxe skupinové psychoterapie. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999, 704 s. ISBN 80-86088-05-7. info
 • RIEGER, Zdeněk. Loď skupiny :inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1998, 192 s. ISBN 80-86088-03-0. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998, 158 s. ISBN 8085319802. info
 • ROBERTS, Jeff and Malcolm PINES. Skupinová analýza v praxi. Translated by David Holub. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1998, 183 s. ISBN 80-86123-04-9. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 199 s. ISBN 80-7178-204-1. info
 • FREUD, Sigmund. Výklad snů : o snu. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1998, 711 s. ISBN 80-86123-07-3. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • FINCHER, Susanne F. Vytváření mandaly : cesta poznání léčení a sebevyjádření : [praktická kniha pro vytváření a výklad léčivých kruhových obrazců]. V Praze: Pragma, 1997, 204 s. ISBN 8072053949. info
 • Potřebujete psychoterapii? Edited by Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 103 s. ISBN 80-7178-036-7. info
 • MASTERS, Robert and Jean HOUSTON. Naslouchejte svému tělu :psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Praha: Pragma, 1994, 253 s. ISBN 80-85213-43-5. info
 • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993, 138 s. ISBN 80-223-0401-8. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy.2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy. 2. vyd., v Avicenu. Praha: Avicenum, 1991, 464 s. ISBN 80-201-0182-9. info
 • FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1990, 444 s. ISBN 8020701095. info
 • ŘÍČAN, Pavel and Jan ŽENATÝ. K teorii a praxi projektivních technik. Vyd. 1. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1988, 206 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. Edited by Sigmund Freud, Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 498 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 498 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy II : 1. Studie o hysterii : 2. Zlomek analysy případu hysterie : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Bohodar Dosužkov. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 269 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. II., 1.Studie o hysterii, 2.Zlomek analysy případu hysterie. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 269 s. info
Teaching methods
Hands-on training, presentations, class discussions, group projects, homeworks
Assessment methods
Seminar (workshop) The course is finished by: credit 1. Seminar work: Essay on the topic about the development of personality and social competence 2. Seminar work 2: Self reflection (gained and realized self experience) 3. Discussions with lectors
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/SZ6018