SZ6013 Drama Education in Teaching Practice

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Dana Jakubjanská, DiS.
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6013/01: each odd Thursday 8:00–11:50 učebna 19, L. Polánková
SZ6013/02: each odd Thursday 12:00–15:50 učebna 19, L. Polánková
Prerequisites
! NOWANY ( SZ6118 We learn (in) a circle , SZ6014 Global Development Education in Teachers Preparation , SZ6015 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme , SZ6016 Methods of Respecting Education Training , SZ6018 Personal and Social Education , SZ6019 Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques , SZ6020 Specifics of Working in a Multiethnic Classroom , SZ6021 Social Pathology in Secondary Education , SZ6022 Values Education in Teaching Practice , SZ6023 Gifted Student's Education , SZ6119 Projects as a Tool for Developing Competences for Edupreneurship , SZ6120 Case Studies, Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools )
-
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 44 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 42/44, only registered: 2/44, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 2/44
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 61 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course brings the basic knowledge of drama in education field for students and its possibilities of it´s using in education. Students learn the concepts, methods and techniques of drama education, which should contribute to their professional development and cultivating their own teaching skills. The aim is to introduce the drama and its potential in training and education. Studying the course students learn selected approaches (theater in education, structured drama, tutorial), based on their practical experience design their own educational unit, and find the best form of his record. Completion of this course expands students practical experience with an emphasis on building their own pedagogical style and approach to teaching.
Learning outcomes
At the end of this course the student will be able to: understand the field of drama education in the context of the arts, education and psychology; explain the concept of drama in education; use dramatic games, exercise, and selected methods in their teaching work with students; create drama in education lessons / educational unit on a given subject and object; interpret literature from drama in education field
Syllabus
 • History of drama in education and its current position in the system of basic education in Czech Republic. Values and goals of drama. Pedagogical-psychological and artistic standpoints of drama in education. Training games and exercises. Games for familiarization, relaxation, warming up. Games training camp. Games on the development of verbal and non-lingual communication. Games on the development of sensory perception. Games on spatial feeling. Games on the development of fantasy and imagination. Games on the development of partnerships and group sensitivity. Methods and techniques of drama education. Structured drama play. Construction of drama in education lessons / teaching unit.
Literature
  required literature
 • MARUŠÁK, Radek, Olga KRÁLOVÁ and Veronika RODRIGUEZOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : využití metod a technik. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 126 s. ISBN 9788073674724. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004. 214 s. ISBN 8085429934. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. ISBN 8090166032. info
 • WAY, Brian. Výchova dramatickou improvizací. Translated by Eva Machková. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 218 s. ISBN 8085866161. info
  recommended literature
 • RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu : vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky (Drama education in service didactics of history : Educational Potential of Thematic Cooperative Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 pp. ISBN 978-80-210-7593-1. info
 • Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Edited by Eva Machková. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 187 stran. ISBN 9788026203742. info
 • Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk. Edited by Eva Machková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 150 s. ISBN 9788026205043. info
 • Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Edited by Eva Machková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 149 s. ISBN 9788026200932. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. URL info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova (Drama in education). In Z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: PdF MU, 2007. p. 82-101, 19 pp. ISBN 978-80-86633-93-0. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
 • MORGANOVÁ, Norah and Julia SAXTONOVÁ. Vyučování dramatu :hlava plná nápadů. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 222 s. ISBN 8071847569. info
Teaching methods
Lecture, discussion, observation, practice, method of play in the role, homework
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/SZ6013