SZ6024 Education in Teaching Practice

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6024/01: Mon 11:00–12:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6024/02: Mon 13:00–14:50 učebna 60, J. Létalová
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6013 Drama Education in Teaching Practice , SZ6014 Global Development Education in Teachers Preparation , SZ6016 Methods of Respecting Education Training , SZ6017 Multicultural Lectures at Secondary Education , SZ6018 Personal and Social Education , SZ6019 Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques , SZ6020 Education of Student's with Different first Language , SZ6021 Social Pathology in Secondary Education , SZ6022 Values Education in Teaching Practice , SZ6023 Gifted Student's Education , SZ6015 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme , SZ6025 Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 44 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 37/44, only registered: 0/44, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/44
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 61 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to interrelate the experience gained by students in the educational field with theoretical concepts, with research findings, as well as with curricular documents related to the upbringing component of teacher’s work. Work in seminars is focused on development of student’s professional thinking and creation of student’s concept of upbringing, which corresponds with self-awareness in a future teacher’s role and simultaneously, accents the current situation both in Czech education and education abroad.
Learning outcomes
Learning outcomes:
After completing the course, the student will: • reflect on his/her own experience gained in the upbringing work field;
• characterize the significance of the upbringing component of teacher’s work;
• evaluate and compare upbringing strategies used by teachers;
• suggest and justify activities that can be used (by a teacher of a specific subject) for development of pupils’ key competences;
• assess pupil’s case study and suggest possible educational approaches and solutions founded by his/her relevant arguments;
• use the Framework Education Programme for Elementary Education and other curricular documents in his/her work and have a critical approach towards them;
• suggest activities (in cooperation with a colleague) that would be aimed to achieve expected outcomes of drama and ethic education in the framework of his/her own study field;
• create a “tool database” that can be used to influence the class and school climate by the (class)teacher;
• define his/her own concept of upbringing, which s/he would like to use in his/her future career; this concept needs to be founded by arguments, which should obviously contain a critical approach towards the resources studied.
Syllabus
 • Main topics (syllabus): 1.-2. Upbringing and education in teacher’ work – their relationship and significance. 3.-4. Upbringing in family and its influence on a pupil as well as on teacher’s work. 5.-6. Elementary school pupil’s final profile – from knowledge to competences. 7.-8. Cross-cutting themes of the Framework Education Programme for Elementary Education as a tool for value development. 9.-10. Class and school climate – significance, agents, tools, and strategies. 11.-12. Drama and ethic education in elementary school curriculum.
Literature
  required literature
 • Rodriguezová, V. (2014). S Jaroslavem Provazníkem o umění ve výchově a bezpečí dramatické hry. Komenský, 139(3), 6–9.
 • Šalamounová, Z. (2013). V kůži někoho jiného. Komenský, 138(4), 32–35. Doporučená
 • Rigel, M. (2012). Vývoj kázeňských postihů na školách v českých zemích aneb Vyhání metla děti z pekla? Komenský, 137(2), 12–16.
 • Bradová, J. (2013). Hledání logiky ve výchově bez trestů. S Václavem Mertinem o školní nekázni a nelogičnosti trestání. Komenský, 138(1), 5–10.
 • Chládková, A. (2013). Jak na problémové chování žáků? Nechme se inspirovat Finskem. Komenský, 138(1), 24–27.
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
 • DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071692549. info
  recommended literature
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • Neil, A. S. (1995). Summerhill school: A new view of childhood. New York: St. Martin´s Press.
 • Paksuniemi, M. (2013). The historical background of school system and teacher image in Finland. New York: Peter Lang AG.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Mičienka, M., & Jirák, J. (2007). Základy mediální výchovy. Praha: Portál.
Teaching methods
group discussion; pair work; group work; work with assigned literature; analysis of case studies; solution of a model situation
Assessment methods
Assessment methods:
- minimally 80% participation in seminars;
- regular preparation for lessons:
(a) study of recommended literature and submission of related tasks;
(b) writing and submission of reflection related to own experience with the issue discussed;
(c) submission of tasks as a proof of understanding and of the skill to apply the discussed themes in a creative way
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/SZ6024