RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Nataša Vrbová
Rozvrh
Út 16:10–16:55 budova E - učebna 26
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je poskytnout studentům přehledný výklad o kořenech ruské kultury a jejím vývoji do konce 18. století v historickém kontextu.
Osnova
  • Folklórní a křesťanské zdroje ruské kultury. Pohádky a byliny. Překladové a originální žánry literatury Kyjevské a Moskevské Rusi.Počátky povídkové tvorby (ze života, dobrodružné, satirické).Ruské baroko. Kultura Petrovy doby.Klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy.Ruské divadlo a poezie (Fonvizin a Děržavin).Ruský sentimentalismus (Novikov, Karamzin, Radiščev).
Literatura
  • JELÍNKOVÁ, J. Čítanka z ruského folklóru. Brno : MU, 1991. 163 s. ISNB 80-210-0234-4.
  • POSPÍŠIL, I. Panoráma ruské literatury. Boskovice : Albert, 1995, s. 5-20, 81-115, 289-300. ISBN 80-85834-04-9.
  • MATHAUSEROVÁ, S. Povídky ze Staré Rusi. Praha : Odeon, 1984. 330 s. 13/32 01-058-84.
  • ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska. Praha : NLN, 1995, s. 9-205. ISBN 80-7106-128-X.
  • JELÍNKOVÁ, J. Staroruská literatura. In Panoráma ruské literatury. Red. Ivo Pospíšil. Boskovice : Albert, 1995, s. 9-20, 81-115, 289-300. ISBN 80-85834-04-9.
  • KOPANIČÁK, J. Istorija drevněj russkoj literatury. Bratislava : UK, 1993. 288 s. ISNB 80-223-0648-7.
  • FOJTÍKOVÁ, E. – MATHAUSEROVÁ, S. – KOVAČIČOVÁ, O. Staroruská čítanka. Praha : SPN, 1989, s. 15-421. ISBN 80-04-21709-5.
  • JELÍNKOVÁ, J. – DOSTÁLOVÁ, Z. Čítanka z ruské literatury XI. – XVIII. století. Praha : SPN, 1984. 290 s. 17-324-84-
Metody hodnocení
Přednáška.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Předpokládá se vlastní četba povinné literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.