ARTS003 On current issues of contemporary culture, especially music and theater

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 18:00–19:40 C33
Prerequisites (in Czech)
! PROGRAM ( B - VH_ ) || ( PROGRAM ( B - VH_ ) && ( ARTS001 Cognitive Sciences || ARTS002 Approaches to language || ARTS004 Homer and European literature || ARTS005 Life in cyberspace || ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentation and Logic || ARTS009 Czech 101 || ARTS010 History of Mongolia and steppe empires || ARTS011 Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions || ARTS012 Cult. Constr. of Other. || ARTS013 Slavonic Areas || ARTS014 How to read World Literature. || ARTS015 Humans as a cultural species || ARTS016 Medieval Literary Life || ARTS017 Life after Death in Arts || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare's Analysis of Love || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Základní orientace v současné kulturní scéně.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 149/150, only registered: 2/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives (in Czech)
Seznámit posluchače s významnými kulturními trendy a aktivitami v oblasti divadla, hudby, literatury a zprostředkovaně i výtvarného umění a činnosti galerií, pokud se v nich zobrazují projekty literatury, hudby a divadla. Pokud bude možné, pozve vyučující do výuky k setkáním významné představitele kultury v rámci regionu, ovšem vesměs s výrazným regionálním přesahem (režiséři a herci brněnských divadel, skladatelé, spisovatelé, hudebníci).
Learning outcomes (in Czech)
Záměrem přednášky/kurzu je získat posluchače pro pravidelnější sledování významných televizních a rozhlasových pořadů (ČRo Vltava, ČT Art-zóna, přenosy důležitých festivalů – Pražské jaro, Concentus Moraviae, Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival, Colours of Ostrava) a literárně, dramaticky a hudebně zaměřené aktivity v Praze, Ostravě, Olomouci, Brně a jinde. Současně půjde o pravidelné informace z odborného tisku – sledování literárního měsíčníku HOST a dalších. Student by se měl po ukončení kurzu samostatněji a interesovaně vyznat v současné české kulturní scéně.
Syllabus (in Czech)
  • Hudební festivaly: Pražské jaro, Olomouc, Ostrava, Brno, Concentus Moraviae, Janáček Brno, Litomyšl, Český Krumlov a jiné, Jazz v ČR: Jazz Fest Brno, Hudební divadla: Praha, Městské divadlo Brno (S. Moša), Ostrava, Studiová a experimentální divadla: DHNP, Dejvické, Zábradlí, Dlouhá, La Fabrica, Magnesia littera, Významné časopisy (HOST), Televize: Art-zóna, ČT Art: srovnání s France 3, ZDF aj., Operní režiséři, Činoherní režiséři, Bestsellery: knižní veletrhy, překlady, Nové české filmy, výstavy, galerie, Cena Jindřicha Chalupeckého: základní trendy
Literature
  • Aktuální kulturní periodika: Host, Opus musicum, Harmonie, Hudební rozhledy atd.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky s ukázkami, okénko hosta, dialog-diskuse, anketa
Assessment methods (in Czech)
test, kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/ARTS003