ARTS011 Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (lecturer)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (lecturer)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:00–13:40 B2.13
Prerequisites (in Czech)
! PROGRAM ( B - RL_ ) || ( PROGRAM ( B - RL_ ) && ( ARTS001 Cognitive Sciences || ARTS002 Approaches to language || ARTS003 Contemporary culture || ARTS004 Homer and European literature || ARTS005 Life in cyberspace || ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentation and Logic || ARTS009 Czech 101 || ARTS010 History of Mongolia and steppe empires || ARTS012 Cult. Constr. of Other. || ARTS013 Slavonic Areas || ARTS014 How to read World Literature. || ARTS015 Humans as a cultural species || ARTS016 Medieval Literary Life || ARTS017 Life after Death in Arts || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare's Analysis of Love || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 110/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives (in Czech)
V souvislosti s integračními procesy v současné Evropě i s výzvami, s nimiž je tento vývoj konfrontován, často zaznívají teze o křesťanském charakteru Evropy jako jednom ze základních kamenů její kulturní identity. Kurz je příspěvkem do těchto diskusí, poskytuje kritický vhled do procesů změny v náboženských dějinách Evropy a v širokých interkulturních souvislostech ukazuje proměny, jimiž samotné křesťanství v roli civilizačního faktoru procházelo. V širokém historickém záběru, počínaje triumfem křesťanství na sklonku antiky a konče nejžhavějšími debatami nad zásadními jevy náboženského života evropské současnosti, kurz otvírá klíčové sondy do zlomových období náboženského vývoje Evropy. Jednotlivá témata zahrnují přehledové uvedení do problematiky na ilustrativním výběru pramenů a kritickém zhodnocení současné diskuse.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- popsat nejdůležitější změny v náboženských dějinách Evropy;
- porozumět způsobům, jakými náboženská témata ovlivnila nebo ovlivňují dějiny Evropy;
- kriticky zhodnotit vliv náboženství na společenské dění;
- chápat náboženství jako komplexní jev s proměnlivým historickým a geografickým obsahem
Syllabus (in Czech)
  • 0. Úvodní informační hodina; 1. Antické dědictví Evropské kultury; 2. Triumf křesťanství: makrohistorické souvislosti konstantinovského obratu; 3. Triumf křesťanství: od pronásledovaných k pronásledovatelům; 4. Křesťanská Evropa v konfliktu a kontaktu se světem islámu a judaismu; 5. Inkvizice a náboženská perzekuce; 6. Vizuální a audiální křesťanství ve světle reformace a protireformace 7. Cortés a Moctezuma: Křesťanský impakt na americký kontinent; 8. Kristus jako bódhisattva: Křesťanské misie na Východě; 9. Judaismus: Permanentní náboženská jinakost křesťanské Evropy; 10. Různé podoby modernizace: mezi sekulárním liberalismem a islámským fundamentalismem; 11. Křesťanství a věda; 12. Nová náboženská hnutí.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky; diskuze; četba doporučené studijní lietratury
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen kolokviem. Kolokvium sestává z písemného testu, který má dvě části: a) otázky s výběrem správné odpovědi z několika navržených možností (max. množství získaných 50 bodů); b) otázky s volnými odpověďmi (max. množství získaných bodů 50). K úspěšnému získání kolokvia musí student získat alespoň 60 bodů ze 100 možných.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/ARTS011