ARTS013 Slavonic Areas

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! PROGRAM ( B - JBS_ )||( PROGRAM ( B - JBS_ )&&( ARTS001 Cognitive Sciences || ARTS002 Approaches to language || ARTS003 Contemporary culture || ARTS004 Homer and European literature || ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentation and Logic || ARTS009 Czech 101 || ARTS010 History of Mongolia and steppe empires || ARTS011 Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions || ARTS012 Cult. Constr. of Other. || ARTS014 How to read World Literature. || ARTS015 Humans as a cultural species || ARTS016 Medieval Literary Life || ARTS017 Life after Death in Arts || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare's Analysis of Love || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives
Lectures concentrates on the general historical, political and cultural situation in the areas, focusing on the current situation with references to the roots in history and causes of current conditions. Aim of this course is to provide students with an overview of the Slavonic areas (Central, Eastern and Southern Europe) as a whole, so students will be able to compare its parts and apply this information on individual problems from the area of culture, politics, language and literature.
Learning outcomes
Absolvent of this course will be well informed about the so-called area of Pax Slavia, that also includes Czechia, will be able to comparatively describe and decide its parts and will realize similarities and differences between Slavic nations and countries.
Syllabus
 • 1. Geographic and political characteristics of Eastern Slavonic countries.
 • 2. General overview on history of Eastern Slavs.
 • 3. Overview of culture and literature of Eastern Slavs.
 • 4. Characteristics of Eastern Slavonic languages.
 • 5. Geographic and political characteristics of Western Slavonic countries.
 • 6. Central Europe - history and culture.
 • 7. Characteristics of Western Slavonic languages in context of Central Europe.
 • 8. Overview of culture and literature of Western Slavs in context of Central Europe.
 • 9. Geographic and political characteristics of Southern Slavonic countries.
 • 10. Ethnic and religious structure of Eastern Slavonic countries and nations.
 • 11. Most important historical milestones of Southern Slavonic countries, mainly Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria and North Macedonia.
 • 12. Language situation in Southern Slavonic area, most important authors of Southern Slavonic literatures in 19th, 20th and 21st century.
Literature
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ and Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Třetí doplněné a přepra. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 536 stran. ISBN 9788074225536. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ and Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 758 s. ISBN 9788071063759. info
 • POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 pp. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Státy a území světa. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2009. 895 s. ISBN 9788072774142. info
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN and Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století (The Slavs and Europe at the Beginning of the 21st Century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 pp. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • SAHANOVIČ, Hienadź and Zachar Vasìlevìč ŠYBEKA. Dějiny Běloruska. Translated by Adam Havlín. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 302 s. ISBN 8071068284. info
 • PRICE, Glanville. Encyklopedie jazyků Evropy. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. xvi, 509. ISBN 8072074504. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Written examination consisting of 15 questions focusing on the basic notions of the discipline.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/ARTS013