ARTS016 Literary Life at Medieval Universities

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 14:00–15:40 C33
Prerequisites (in Czech)
! PROGRAM ( B - LJ_ ) || ( PROGRAM ( B - LJ_ ) && ( ARTS001 Cognitive Sciences || ARTS002 Approaches to language || ARTS003 Contemporary culture || ARTS004 Homer and European literature || ARTS005 Life in cyberspace || ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentation and Logic || ARTS009 Czech 101 || ARTS010 History of Mongolia and steppe empires || ARTS011 Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions || ARTS012 Cult. Constr. of Other. || ARTS013 Slavonic Areas || ARTS014 How to read World Literature. || ARTS015 Humans as a cultural species || ARTS017 Life after Death in Arts || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare's Analysis of Love || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Zápis do předmětu není omezen předchozími znalostmi.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 60/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives (in Czech)
Zajímá vás, jak to bylo s literaturou v období „temných století“ středověku?
Jakou povinnou literaturu museli číst studenti na středověkých univerzitách?
A kdo a co si vůbec ve středověku mohl číst?

Cílem kurzu je povšechný akademický úvod do problematiky středověké latinské literatury v nejširším kontextu univerzitního prostředí. Latinská literatura byla ve středověku hlavním komunikačním prostředkem středověkých vzdělanců, a její studium proto vyžaduje přesahy do celé řady oborů. Jednotlivé přednášky seznámí studenty s vybranými aspekty literární produkce, která na středověkých univerzitách vznikala. Poskytnou poučení o tom, jak se formovaly základy evropské vědy, jak si studenti ulehčovali studium pomocí zábavných veršíků a jak je při tom ovlivňovala (ne)znalost antiky. Posluchači se tak seznámí s nejnovějšími trendy výzkumu středověké univerzitní literatury a porozumí různým postojům středověkých autorů k antickému dědictví v různých obdobích.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti:
• mít povšechný přehled o základních rysech středověké latinské literatury a jejích zvláštnostech;
• schopni zevrubně charakterizovat středověkou odbornou literaturu vzniklou v univerzitním prostředí;
• mít přehled o současných trendech ve zkoumání specifických literárních produktů středověkých univerzit;
• umět vyhledávat a orientovat se v sekundární literatuře k vybraným aspektům středověké odborné literatury.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Středověká literatura a specifika rukopisné kultury
 • 2. Benediktinští mniši a transport antického vědění
 • 3. Sedm svobodných umění na cestě do středověku: systémy vědění v teorii a praxi
 • 4. Základy evropské vědy a středověké encyklopedie jako úschovny vědění
 • 5. Středověké univerzity, latina a komunikační problémy na univerzitách
 • 6. Systém filozofického a teologického vzdělání a hlavní univerzitní spory
 • 7. Středověké lékařství: most mezi Galénem a renesancí
 • 8. Návody na životosprávu pro středověké intelektuály
 • 9. Vesele i vážně o středověké poezii a rétorice
 • 10. Antikristové a kacíři podle středověkých vzdělanců
 • 11. Eschatologie aneb poslední věci v univerzitní literatuře
 • 12-13. Hrdina zůstane hrdinou: slavné antické náměty a jejich úspěch u středověkých čtenářů
Literature
 • NECHUTOVÁ, Jana and Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Edited by Jan Kalivoda. 1. vyd. Praha: Arista, 2013. 309 s. ISBN 9788073401450. info
 • LE GOFF, Jacques, Jean-Claude SCHMITT and Franco ALESSIO. Encyklopedie středověku. Translated by Lada Bosáková. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2008. 935 s. ISBN 9788070219171. info
 • KEPARTOVÁ, Jana. Římané a Evropa : [antické dědictví v evropské kultuře]. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 298 s. ISBN 8024608626. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Edited by Jacques Le Goff, Translated by Ondřej Bastl. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 8070216824. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Translated by Jiří Pelán - Jiří Stromšík - Irena Zachová. Vydání první. Praha: Triáda, 1998. 738 stran. ISBN 8086138070. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus : latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 8090150861. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, diskuse nad rozebíranými literárními díly.
Assessment methods (in Czech)
Po skončení kurzu písemný test zaměřený na prověření znalostí látky probraných lekcí; před testem mají studentky a studenti povinnost úspěšně vypracovat všechny průběžné úkoly v e-learningové podpoře kurzu (dostupné zde: https://elf.phil.muni.cz/20-21/course/view.php?id=653), které jsou zadávány ke každé lekci.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/ARTS016