ARTS015 Humans as a cultural species: Introduction to interdisciplinary research

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (lecturer), Mgr. Iveta Šafratová (deputy)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (lecturer), Mgr. Kateřina Koppová (deputy)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (lecturer)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (lecturer)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 18:00–19:40 B2.13
Prerequisites (in Czech)
! PROGRAM ( B - AE_ ) || ( PROGRAM ( B - AE_ ) && ( ARTS001 Cognitive Sciences || ARTS002 Approaches to language || ARTS003 Contemporary culture || ARTS004 Homer and European literature || ARTS005 Life in cyberspace || ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentation and Logic || ARTS009 Czech 101 || ARTS010 History of Mongolia and steppe empires || ARTS011 Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions || ARTS012 Cult. Constr. of Other. || ARTS013 Slavonic Areas || ARTS014 How to read World Literature. || ARTS016 Medieval Literary Life || ARTS017 Life after Death in Arts || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare's Analysis of Love || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 115/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives (in Czech)
Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč jsou svaté texty hlavních světových naboženství posedlé omezováním ženské sexuality?

Napadlo vás, že pravěké umění mohlo sloužit k posilování soudržnosti skupin?

Proč se opice nikdy nenaučí lidský jazyk?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky o člověku, přírodě a kultuře nabízí kurz úvodu do interdisciplinárního studia člověka jako výsledku přírodních a sociokulturních vazeb. Výzkum člověka bude nahlížen perspektivou tří oborů (archeologie, lingvistika, religionistika), které integrují přírodní, sociální a humanitní vědy. Kurz představí čtyři vzájemně provázané tematické bloky ( biologická přirozenost, individuální psychologie, sociální vztahy, sféra kultury). Kurz připravuje budoucí vědkyně a vědce, kteří vnímají propojení humanitních a přírodních věd jako něco přirozeného.
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvovaném předmětu schopen propojit poznatky o vývoji lidského druhu, o mechanismech jeho chování a jazyka s poznatky o historické i současné kontextuální variabilitě. Důraz je kladen na mnohaúrovňová vysvětlení, metodologický pluralismus a porozumění práci s kvantitativními daty. Po absolvování kurzu student dovede využít a rozvinout interdisciplinární spolupráci.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Úvodní hodina

  A) BIOLOGICKÁ PŘIROZENOST

  2) Biologická a sociální povaha jazyka: rozdíl mezi lidskými jazyky a komunikačními systémy zvířat

  3) Náboženství a reprodukční úspěch: kulturní praktiky jako řešení biologických problémů

  4) Pravěký člověk a jeho strava: charakteristiky populací na příkladu stravy a jejího získávání

  B) INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

  5) Mapování kognitivních kategorií na gramatické prostředky přirozených jazyků

  6) Jak lidská mysl umožňuje náboženství: náboženská víra a rituál ve světle individuálních psychologických mechanismů

  7) Koheze, kompetice, konflikt a komunikace v archeologických pramenech

  C) SOCIÁLNÍ VZTAHY

  8) Význam výrazů přirozeného jazyka jako rozeznání záměru mluvčího: pragmatické a formální koncepce významu

  9) Náboženství a skupinová soudržnost: kulturní jevy jako prodloužení sociálně-psychologických mechanismů

  10) Lidská společnost jako systém: kolapsy komplexních lidských společností z pohledu archeologie

  D) SFÉRA KULTURY

  11) Náboženství a smysly: kulturní formy jako produkt i tvůrce smyslové zkušenosti

  12) Krajina mezi přírodou a kulturou: perspektiva archeologie a antropologie
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen kolokviem. Závěrečný písemný test se skládá z otázek, které se zaměřují na znalosti probrané problematiky v jednotlivých blocích a jejich interdisciplinárnímu propojení. K úspěšnému získání kolokvia musí student získat alespoň 60 bodů ze 100 možných.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=5734
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/ARTS015