HV_02a Proseminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Proseminář hudební vědy I je určen začínajícím studentům hudební vědy. V rámci kurzu si studenti osvojí základní metody a techniky muzikologického výzkumu (práce s historickými prameny, výzkum v systematické muzikologii) a prakticky se seznámí s některými základními žánry muzikologických textů (recenze odborného textu, pojednání o stavu bádání k určitému problému). Součástí kurzu jsou orentační exkurze do nejdůležitějších hudební archivů v lokalitě.
Výstupy z učení
Student bude schopen používat základní metody muzikologického výzkumu.
Osnova
 • Plán výuky
 • I., II., III.
 • Typologie muzikologických textů. Charakteristika a náležitosti základních žánrů: publicistické útvary (zpráva, recenze, kritika), popularizace, odborná studie, monografie, biografie, analýza, slovníkové heslo apod. Zásady bibliografický citací a pořizování seznamů použité literatury v odborných textech. IV.
 • Heuristika a problematika pramenů. Typologie pramenů. Pomocné vědy historické. Ediční techniky. Muzikologická dokumentace. Pramen a literatura.
 • V.
 • Informační zdroje o hudbě a hudební vědě. RILM, RISM, RIPM, on-line encyklopedie a elektronické bibliografické databáze (SMT Online Bibliographic Database apod.), muzikologické diskusní e-mail lists a důležité www stránky, elektronické a on-line edice hudebních pramenů.
 • VI.
 • Ediční výstupy muzikologického výzkumu. Typologie edic. Hlavní edice hudebních pramenů typu DTB, DTÖ, MAB apod., kritické edice děl světových a zejména českých skladatelů a korespondence. Stav vydávání a diskuse základních edičních principů.
 • VII.
 • Hudební lexikografie. Dějiny a hlavní encyklopedie zvláště se zřetelem k českým zemím
 • VIII.
 • Hudební časopisectví. Dějiny evropského a zvl. českého hudebního časopisectví. Hlavní světová a domácí muzikologická periodika. Elektronické hudební a muzikologické časopisy (typu Music Theory Online apod.)
 • IX.
 • Základní odborná literatura o nejvýznamnějších evropských a českých skladatelích. Tématické katalogy, monografie a edice pramenů (zejm. Monteverdi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Wagner, Mahler, Schönberg, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů). X.
 • Vyhodnocení proseminární práce
Literatura
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Semináře; čtení textů; diskuse; domácí úkoly; exkurze.
Metody hodnocení
K získání zápočtu musí být odevzdány všechny proseminární práce.
Informace učitele
Doporučená literatura: Základní muzikologická literatura: viz Úvod do hudební vědy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_02a