PGB104 Digital technologies in education

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Hana Staudková (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 18:00–19:40 C11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 26/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is an introduction into study of ICT issues in the area of education. Information and Communication Technologies (ICT) in education are discussed from different perspectives and at different levels. Students will familiarize themselves with didactic technologies and will learn to use them in a practical way. Especially, they will focus on implementing ICT in school education (e.g. in teachers work, school life) and in adult education. Attention is also paid to research of the issues, already conducted research projects, their results, possibilities to find empirical data about ICT in education etc.
Learning outcomes
After completing the course students should have an insight into general issues of ICT implementation in education (in learning) and possibilities of related research work. Students will be able to find empirical data on the topic and use/interpret them. Students will be familiar with some educational-political documents treating ICT in education. Students will gain an overview of (not only) possibilities of didactic use of ICT in school. Students will be able to use modern didactic technological appliances.
Syllabus
 • Introduction (Sources, Definition of the Subject, etc.)
 • ICT in Education (General, Theoretical View)
 • ICT in School, in School Education and in Teacher’s Work
 • Social and ethical aspects of ICT use
 • ICT in Adult Education
 • Research in the field of ICT.
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning. Learning with digital technologies). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 pp. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Alena ČERNÁ, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ and David ŠMAHEL. Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu (Children and adolescents: Selected risks of internet use). Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 184 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-5010-1. info
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • International handbook of information technology in primary and secondary education. Edited by Joke Voogt - Gerald A. Knezek. Dordrecht: Springer, 2008. xlii, s. ISBN 9780387733142. info
  recommended literature
 • Digital learning lives :trajectories, literacies, and schooling. Edited by Ola Erstad. 1 online r. ISBN 9781433111648. info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK and Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior. Pergamon Press, 2019, vol. 92, MAR 2019, p. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza (Social Networks of Authors Publishing in Educational Sciences Between 2009 and 2013 : An Exploratory Analysis). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 22, No 1, p. 9-36. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK and Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže (Pedagogy and New Challenges in ICT Research : On the Role of Digital Technologies in Everyday Life and Youth Learning). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 21, No 1, p. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Jiří KOHOUT, Lucie ROHLÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior. Amsterdam: Elsevier, 2015, vol. 51, B, p. 873-879. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2014.11.018. URL info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání (Learning with Tablets - Use of Mobile Technology in Education). Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 pp. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů (E-portfolios as a different approach to learning and assessment of students). Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, p. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie and Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part II.). Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, p. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. info
  not specified
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole (Online technologies in present schools). Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, vol. 10, No 3, p. 21-23. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost (E-learning - tradition, present and the future). In SOJKA, Petr and Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 13-27. ISBN 978-80-210-5528-5. URL info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ and Roman ČERNÍK. Konstruktivismus v praxi vysokých škol. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2011. 142 s. ISBN 9788070439838. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part I.). Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 4, p. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů) (Tertiary education in the era of social networking (through students` eyes)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. p. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří, Rostislav KŘÍŽ and Zuzana KUNZOVÁ. Internet nejen pro studenty : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 104 s. ISBN 8024705702. info
 • ZOUNEK, Jiří and Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 136 s. ISBN 8024700441. info
Teaching methods
instructions for performing the project work; preparation of joint project work by the students; presentation and discussion of project papers;
Assessment methods
The seminar project is evaluated in terms of content (appropriate structure, adequate terminology and argumentation, use of sources, etc.) as well as formal (clarity of presentation, clarity of response to teacher and student feedback, quality of collaboration in working groups).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Tento předmět byl do minulého roku vypisován pod názvem Informační technologie a didaktická technika. Od letošního roku je vypisován pod novým názvem, protože byl inovován obsah předmětu.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/PGB104