C2740 Fundamentals of Chemistry - laboratory course

Faculty of Science
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Milan Alberti, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Prerequisites
C1640 Fundamentals of Chemistry || C1601 General and Inorg. Chemistry
Knowledges up to middle school level
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Basic laboratory work (filtration, crystallization, precipitation, distillation, extraction, sublimation, volumetric methods) as well as determination of physicochemical constants of compounds are exercised.
Syllabus
 • 1. Introduction, laboratory and equipment, guidelines for laboratory work and writing reports, safety rules. Pass-requirements.Balances and weighing.

  2. Glass-blowing exercise, demonstration of glassblower work, work on glassblower burner and Bunsen burner.

  3. 4. Synthesis of the KAl(SO4)2.12H2O. Crystalization.

  5. Separation of the KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3 mixture.

  6. Extraction of the PbI2 from PbI2 and PbCrO4.PbO mixture. 0.5M NaOH factor determination.

  7. Sublimation of the 1-acetamidoadamantane, melting point measurement. Preparation of 0,5 M H2SO4. Volumetric measurement of the molarity of H2SO4.
Literature
 • MAREČEK, Aleš and Antonín RŮŽIČKA. Laboratorní technika pro nechemické obory. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1997. 44 s. ISBN 8021016531. info
Assessment methods (in Czech)
Laboratorní cvičení probíhá jednou za dva týdny. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008/C2740