B8202 Praktikum základů proteomiky

Faculty of Science
Spring 2001
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: graded credit. Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Prerequisites
Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molecular and cell biology || B4030 Molecular biology || B5740 Molecular biology || B6130 Molecular biology || B7940 Molecular biology || B4020 Molecular biology
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Budou zvládnuty základy (i) vysokoúčinných separačních technik analýzy proteinů v komplexních biologických vzorcích, které jsou základem globální analýzy exprese genomu na úrovni jeho proteinového komplementu - proteomu, a (ii) strukturní biologie proteinů - produkce fúzních eukaryontních proteinů v bakteriích, jednokroková afinitní purifikace a základní strukturní a funkční charakterizace.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod k analýze proteomu. Metodologie. Technologie rekombinantních proteinů. Elektroforetické techniky. Sekvenační analýza DNA. Chromatografické techniky. Efekty proteinových fúzí. Techniky analýzy obrazu.
Assessment methods (in Czech)
Blokové praktikum, ukončeno (klasifikovaným) zápočtem
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Spring 2002.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2001/B8202