Místo tvoření striktury se označuje jako pasivní artikulační orgán. Pasivními artikulačními orgány jsou zejména:

Místem artikulace může být i hrdlo (farynx) a hrtan (larynx); hrdelné hlásky jsou např. v arabštině, jako laryngály se často označují hlásky hlasivkové.

Také hlasivky, přesněji hlasivková štěrbina (glottis) mohou být místem artikulace; tzv. glotální souhlásky nejsou příliš obvyklé, v češtině jsou hlasivkové [ɦ] (= znělé ´h´) a ráz [ʔ].Důležitá je i součinnost mluvních orgánů při tvoření hlásek. Pokud si jí všimneme, můžeme lépe pochopit změny, které vznikají při plynulém vyslovování, problémy, které máme při osvojování jazyka cizího, a také změny vznikající ve vývoji jazyků. Důležité je si znovu uvědomit, že při jakékoli fázi výslovnosti se spoluúčastní celé mluvní ústrojí, i když se při běžných popisech soustřeďujeme jen na vybrané složky tvoření zvuků. V případech, kdy není z nějakého důvodu obvyklá artikulace možná, může dojít k artikulační kompenzaci, kdy se zvuk obvyklý v jazyce (poměrně) přesně artikuluje náhradním způsobem - např. pro fonaci se využije epiglotis, hrtanová příklopka (po odstranění hlasivek).

Místo tvoření se stalo základem pro terminologii označující typy souhlásek (5.4). Srov. také tabulku zachycující znaky transkripce konsonantů, kterou jsme vložili výše (2.3).

Konkrétní informaci o souhláskových systémech studovaných jazyků získáte ve speciálních fonetikách.

 
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
Stránky střediska na Elportále