Potřebuji online výuku

Setkávat se se studenty v online prostředí a vést diskuzi, realizovat skupinové projekty či nechat si prezentovat jejich úkoly lze, jen je to náročné. Inspirujte se vyučujícími, kteří se již se svými studenty setkávali v online prostředí a jak to zvládli.

Příprava online výuky pro jarní semestr

Organizace výuky v podzimním semestru 2021Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021

A) Naplánování schůzky MS Teams přímo z IS MU

Další informace v Nápovědě IS MU (autentizovaný odkaz).

Takto vytvořené schůzky se chovají stejně, jako schůzky vytvořené přímo v MS Teams, organizátor schůzky má plné možnosti nastavení. Navíc je možné až do spuštění schůzky měnit organizátora schůzky, tedy např. v případě zástupu je možné dodatečně změnit organizátora a tím umožnit kolegyni/kolegovi využívat např. funkci breakout rooms.

B) Vytvoření a naplnění týmu MS Teams pomocí IS MU

Další informace v Nápovědě IS MU (autentizovaný odkaz).

Zkušenosti a tipy vyučujících

Inspirace k online výuce

Inspiraci a tipy, jak si metodicky připravit online výukovou hodinu a jak udržet pozornost a motivaci studentů v průběhu takové hodiny, naleznete v kapitole Pozornost a motivace v online hodinách.

Pozornost a motivace v online hodinách

Návody k online výuce

 • Microsoft Teams

  Nástroj umožnuje zasílání textových zpráv, audio a video hovory a sdílení plochy. Výhodou je trvalý prostor pro týmy s úložištěm pro společné dokumenty apod.

  Postupy a návody

  • Naplánování schůzky MS Teams přímo z IS MU

   Další informace v Nápovědě IS MU (autentizovaný odkaz).

   V současné chvíli při tomto způsobu založení schůzky v MS Teams nelze využít možnosti Breakout rooms, na jejím zprovoznění usilovně pracujeme ve spolupráci s ÚVT MU.

  • Vytvoření a naplnění týmu pomocí IS MU

   Pro každý předmět nebo seminární skupinu lze založit tým v Microsoft Teams a udržovat v něm aktuální studenty a vyučující. Pro založení týmu si v tabulce níže vyberte týmy, které chcete založit v MS Teams a potvrďte tlačítkem. Tým bude připraven nejpozději do 24 hodin od zadání požadavku, typicky během nočních hodin. Jakmile bude tým připraven k použití, tak v tabulce bude k dispozici odkaz, který můžete rozeslat studentům. Tým lze založit pro předmět (seminární skupinu) pouze v aktuálním semestru.

   Postup

   • záznamníku učitele si vyberte požadovaný předmět
   • V sekci studijní materiály zvolte odkaz Založit tým v MS Teams
   • Na zobrazené stránce si vyberte týmy, které chcete vytvořit, můžete vybrat více skupin, pro každou skupinu bude vytvořen samostatný tým
   • U každého týmu můžete pomocí odkazu Změnit ve sloupečku Moderátoři upravit, kdo vše bude zadán jako vyučující a bude moci spravovat tým v MS Teams
   • Klikněte na tlačítko Požádat o založení týmu
   • Týmy se synchronizují 2x denně.
   • Jakmile je tým vytvořen, otevřete jej v MS Teams a klikněte na Aktivovat
    Upozornění: Dokud tým neaktivujete, studenti jej nevidí a nemohou jej použít
    Nezapomeňte tým aktivovat v MS Teams

   Tip: Při každé synchronizaci (2x denně) dojde k úpravě členů týmu na základě aktuálního stavu zápisu studentů a seznamu vyučujících v IS MU. Pokud však v MS Teams v nastavení týmu v sekci členové ručně přidáte nějakého člena týmu, tak tento člen bude při synchronizaci ignorován, tj. zůstane členem týmu i v případě, že není zapsán jako student, nebo vyučující předmětu. Tímto způsobem můžete např. přizvat zvané hosty do výuky.

   Tip 2: Pokud již nadále nechcete využívat týmu v MS Teams můžete jej vypnout. V aplikaci pro zakládání týmů vyberte nepotřebný tým, zruště zaškrtnutí a potvrďte tlačítkem. Při další synchronizaci budou z týmu odebráni všichni členové, tj. nikdo nebude mít do týmu v MS Teams přístup.


   Přímý odkaz na návod:
   https://is.muni.cz/samostudium/pages/02-online.html#video-teams-is

  • Vytvoření týmu v MS Teams a pozvání studentů přes kód
  • Přihlášení do MS Teams a přijmutí hovoru od kolegy

   https://is.muni.cz/samostudium/pages/02-online.html#video-teams-1

  • Připojení ke schůzce z pozvánky

   https://is.muni.cz/samostudium/pages/02-online.html#video-teams-2

  • Připojení do týmu z pozvánky

   https://is.muni.cz/samostudium/pages/02-online.html#video-teams-3

  • Připojení do živé události z pozvánky

   https://is.muni.cz/samostudium/pages/02-online.html#video-teams-4

  • Živá událost: vytvoření a její ovládání bez pomocníka

   Upozornění: Následující video je určeno pouze pro přednášky s 300 a více posluchači.

   Tip: Posluchači živé události vidí přednášku s určitým zpožděním, které narůstá, pokud se připojí se později, nebo si záznam během přehrávání pozastavují. Tím je značně narušená možnost jakékoli smysluplné komunikace mezi posluchačem a přednášejícím. V určitých případech se může stát, že posluchač reaguje na výzvu přednášejícího a pokládá dotaz pomocí funkce Otázky a odpovědi, ale prezentující v daném okamžiku již není připojen a tedy na otázku již nebude reagovat. Vhodnou alternativou živé události může být předtočení záznamu přednášky doplněný o možnost pokládání otázek prostřednictvím diskusního fóra předmětu v IS MU, příp. online konzultačních hodin v režimu klasické schůzky s menším počtem studentů.

   https://is.muni.cz/samostudium/pages/02-online.html#video-teams-ziva

  Možnosti a omezení MS Teams

  • Schůzka až do počtu 300 účastníků
  • Živá událost pro 300 a více učastníků
   • do 30. 6. 2021 jsou zvýšeny limity živých událostí na MU, viz dále
   • maximální počet souběžných událostí na MU na 50 (běžně 15)
   • Maximálně 20 000 účastníků (běžně 10 000)
   • Maximálně 16 hodin vysílání 1 události (běžně 4 hodiny)
   • Pro organizaci živé události je nutné mít licenci A3 (kontaktujte uživatelskou podporu pro MS Teams)
   • Producent/prezentující musí používat nainstalovanou aplikaci na PC/Mac
  • Přístup přes webové rozhraní i aplikaci (PC, Mac, Android, iOS)
  • Schůzky je možné nahrávat, nahrávka se uloží v chatu schůzky ke stažení všem účastníkům (licence A1) a bude automaticky odstraněna po 20 dnech (dříve ji smazat nelze!). Pokud ten, kdo nahrávání spustil má licenci A3, tak se záznam trvale uloží do služby MS Stream, kde je možné omezit přístup nebo nahrávku smazat.

  Další zdroje informací

  Bezkontaktní online výukaMožnosti online výuky postavené především na Microsoft Teams Podrobné návody Microsoft Teamshttps://it.muni.cz/ Microsoft Teams AkadémiaZáznam webinářů Microsoft SK

  Uživatelská podpora pro MS Teams

  • Kompletní správu a podporu k MS Teams řeší ÚVT MU.
  • Pro dotazy na funkčnost se mohou uživatelé obracet do diskusní skupiny Podpora Office 365 v Yammeru.
  • S problémy je možné se obracet na univerzitní servicedesk it@muni.cz, tel.: +420 549 49 7777.
  • S řešením lokálních problémů – nastavení zvuku, videa či případný problém s instalací se obracejte na IT podporu na své fakultě.
 • Google Meet

  Nástroj pro vedení videokonferencí s až 100 účastníky s přístupem přes univerzitní účet.

  Možnosti a omezení Google Meet

  • Rychlý přístup z prohlížeče, nebo mobilní aplikace
  • Maximálně 100 účastníků na schůzce
  • Bez časového omezení schůzky
  • Možnost nahrát schůzku
   • Nahrávka se uloží na Google Disk uživatele, který schůzku založil (1. do ní vstoupil), po zpřístupnění nahrávky bude uživatel informován e-mailem. Tento stav je dočasný, do konce roku 2020 by se systém nahrávání měl změnit tak, že záznamy budou ukládány do dočasné složky, kde budou k dispozici po omezenou dobu a poté budou smazány.

  Přístup ke službám Google GSuite

  • Pokud nemáte aktivovaný účet, tak si jej můžete zapnout na stránce Externích služeb IS MU.
  • Pro přihlášení použijte odkazy na stránce Externích služeb, nebo zadejte do přihlašovacího políčka Googlu přihlašovací jméno ve tvaru učo@mail.muni.cz.
  • Samotné přihlášení probíhá přes přihlášení do IS MU, tj. po zadání učo@mail.muni.cz budete přesměrování na přihlašovací obrazovku IS MU a po přihlášení přesměrování zpátky do Googlu.
 • YouTube živý přenos

  Nástroj pro streamování přednášek pro libovolné množství studentů s možností chatu a využití univerzitního účtu.

  Postup

  • podrobný postup pro Vás připravujeme, pokud chcete být připraveni, tak si zatím nainstalujte a prostudujte OBS studio, které budete pro streamování přednášky na YouTube potřebovat.

  Přístup ke službám Google GSuite

  • Pokud nemáte aktivovaný účet, tak si jej můžete zapnout na stránce Externích služeb IS MU.
  • Pro přihlášení použijte odkazy na stránce Externích služeb, nebo zadejte do přihlašovacího políčka Googlu přihlašovací jméno ve tvaru učo@mail.muni.cz.
  • Samotné přihlášení probíhá přes přihlášení do IS MU, tj. po zadání učo@mail.muni.cz budete přesměrování na přihlašovací obrazovku IS MU a po přihlášení přesměrování zpátky do Googlu.
 • Zoom

  Nástroj pro vedení videokonferencí s až 300 účastníky s řadou možností nastavení (vč. nahrání záznamu, rozdělení účastníků do skupin, ankety a plné kontroly nad schůzkou – např. zakázání zapnutí mikrofonu účastníkům).

  Přístup bez licence

  Při hovorech s více účastníky omezeno na délku 40 minut. Registraci a stažení aplikace lze provést zdarma na https://zoom.us/ (vč. možnosti připojení pomocí univerzitního Google účtu). Možnosti nastavení a ovládání schůzky jsou značně omezené.

  Přístup s licencí

  Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí, z toho je pro MU část k dispozici. Licenci je možné získat na požádání na adrese milos.liska@cesnet.cz (pouze pro zaměstnance Masarykovy univerzity). Licence stačí pouze pro organizátora konference a vzhledem k omezenému množství prosím žádejte jen, pokud plánujete aplikaci pravidelně využívat.

  Registrace

  • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us (použijete Sing in with eduID.cz, vyberte Masarykovu univerzitu a přihlašte se jednotným přihlášením MU, tj. UČO a primární heslo)
  • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost

  Přihlášení do aplikace (PC/Mac/Android/iOS)

  • Vyberte možnost přihlásit pomocí SSO (Single Sign On)
  • Zadejte server cesnet.zoom.us
  • Budete přesměrováni do prohlížeče, kde vyberte Masarykovu univerzitu a přihlásíte se jednotným přihlášením MU
 • Evidence online výuky v IS MU

  Aplikace Online výuka umožňuje zadat veškerou online výuku z libovolného videokonferenčního software do IS MU, případně přímo plánovat výuku dle rozvrhu v programu MS Teams. Naplánovaná výuka se studentům zobrazí v aplikaci Student, Rozvrhu a Kalendáři s možností prokliknutí přímo na událost. Aplikaci najdete v Záznamníku učitele v sekci Online výuka.

  Více informací a návody pro evidenci online výuky v IS MUNápověda Informačního systému MU (autentizováno)
 • Vložení videozáznamů výuky do IS MU

  Potřebujete-li získat záznam z programu MS Teams a nevíte jak, můžete využít postupu z webu it.muni.cz Záznamy schůzek v MS Teams.

  Aplikace Online výuka v sekci Učitel v IS MU umožňuje přímo vložit soubor se záznamem výuky a zpřístupnit jej studentům předmětu. Pro technickou pomoc v práci se záznamy lze využít služeb fakultního e-technika.

  Postup

  • záznamníku učitele si vyberte požadovaný předmět.
  • V sekci Online výuka zvolte odkaz Online výuka.
  • Pokud již máte evidovanou online výuku, u každé proběhlé události vidíte na konci řádku ikonku kamery (1), pomocí které můžete záznam vložit. Již vložený záznam poznáte dle doprovodného textu Záznam (2).
   Nahrání záznamu k proběhlé plánované události
   Pokud příslušnou výuku evidovanou nemáte a jedná se o výuku dle rozvrhu, tak můžete použit tlačítko Vložit záznam události k nezaložené akci v minulosti (1).
   Nahrání záznamu k proběhlé neplánované události
  • Do zobrazeného okna přetáhněte myší záznam (nebo vyberte z počítače pomocí tlačítka) a vložte.


   Tip: Záznam přednášky a cvičení je automaticky zveřejněn studentům předmětu/semináře, toto nastavení můžete dle potřeby změnit.
   Tip 2: Vložit můžete záznam libovolného formátu, IS jej automaticky překonvertuje do vhodného formátu pro online přehrávání vč. zabezpečení proti neoprávněnému stažení záznamu.

  • Po vložení se studentům v sekci online výuka zobrazí ikonka nahraného záznamu, odkud si mohou záznam přehrát. Stejně tak si jej mohou přehrát přímo ze studijních materiálů předmětu.
  Další informace k Evidenci a archivaci online výukyNápověda Informačního systému MU (autentizováno)

Přihlášení do MS Teams a přijmutí hovoru od kolegy

Připojení ke schůzce z pozvánky

Připojení do týmu z pozvánky

Připojení do živé události z pozvánky

Živá událost: vytvoření a její ovládání bez pomocníka

Upozornění: Následující video je určeno pouze pro přednášky s 300 a více posluchači.

Tip: Posluchači živé události vidí přednášku s určitým zpožděním, které narůstá, pokud se připojí se později, nebo si záznam během přehrávání pozastavují. Tím je značně narušená možnost jakékoli smysluplné komunikace mezi posluchačem a přednášejícím. V určitých případech se může stát, že posluchač reaguje na výzvu přednášejícího a pokládá dotaz pomocí funkce Otázky a odpovědi, ale prezentující v daném okamžiku již není připojen a tedy na otázku již nebude reagovat. Vhodnou alternativou živé události může být předtočení záznamu přednášky doplněný o možnost pokládání otázek prostřednictvím diskusního fóra předmětu v IS MU, příp. online konzultačních hodin v režimu klasické schůzky s menším počtem studentů.

Vytvoření a naplnění týmu pomocí IS MU

Pro každý předmět nebo seminární skupinu lze založit tým v Microsoft Teams a udržovat v něm aktuální studenty a vyučující. Pro založení týmu si v tabulce níže vyberte týmy, které chcete založit v MS Teams a potvrďte tlačítkem. Tým bude připraven nejpozději do 24 hodin od zadání požadavku, typicky během nočních hodin. Jakmile bude tým připraven k použití, tak v tabulce bude k dispozici odkaz, který můžete rozeslat studentům. Tým lze založit pro předmět (seminární skupinu) pouze v aktuálním semestru.

Postup

Tip: Při každé synchronizaci (2x denně) dojde k úpravě členů týmu na základě aktuálního stavu zápisu studentů a seznamu vyučujících v IS MU. Pokud však v MS Teams v nastavení týmu v sekci členové ručně přidáte nějakého člena týmu, tak tento člen bude při synchronizaci ignorován, tj. zůstane členem týmu i v případě, že není zapsán jako student, nebo vyučující předmětu. Tímto způsobem můžete např. přizvat zvané hosty do výuky.

Tip 2: Pokud již nadále nechcete využívat týmu v MS Teams můžete jej vypnout. V aplikaci pro zakládání týmů vyberte nepotřebný tým, zruště zaškrtnutí a potvrďte tlačítkem. Při další synchronizaci budou z týmu odebráni všichni členové, tj. nikdo nebude mít do týmu v MS Teams přístup.


Návod naleznete v sekci MS Teams -> Vytvoření a naplnění týmu z IS MU.