Potřebuji předat studentům soubory

Video s Vaší přednáškou, zadání úkolů, doplňující obrázky, články či případové studie – studenti ocení, pokud jim zpřístupníte materiály, které jste pro ně předvybrali jako důležité.

Zpřístupněte je studentům tam, kde se s nimi obvykle setkáváte. Pro většinu vyučujících Masarykovy univerzity to bude Informační systém, kde má každý předmět vytvořen svoji složku. Pro část vyučujících Filozofické fakulty to může být Elf, pro vybrané případy lze využít prostor v MS Teams. Důvěra v místo, které studenti dobře znají, se Vám zúročí. Nebude tolik dotazů na to, kde mají studenti materiály najít.

Dovolíme si následující návody věnovat úložišti v Informačním systému, který využije většina vyučujících.

Zkušenosti a tipy vyučujících

 • Potřebuji pouze nahrát soubor

  Každý předmět v IS MU má pro dané období svoji složku, kam můžete studentům nahrávat soubory. Primárně jsou všechny složky otevřené všem lidem v internetu (univerzita chce být otevřená světu). Pokud vystavujete materiály, které například obsahují citlivá data, budete muset přístup ke složce omezit.

  1. Přejděte do aplikace Záznamník učitele se zvoleným předmětem, ke kterému chcete nahrát soubor.

  2. V sekci studijní materiály klikněte na položku Manipulace se studijními materiály XY.

   Přejít na studijní materiály
  3. Ve správci souborů klikněte na složku, kam chcete soubor nahrát. Ve většině případů to bude složka Učební materiály.

   Učební materiály
  4. Ve složce buď vytvořte další složku nebo přímo nahrajte soubor.

   Nahrání souboru
  5. Soubory buď můžete do prostoru složky přetáhnout myší nebo klikněte na tlačítko pro výběr souborů.

   Vybrat soubory
  6. Po zvolení souborů, které chcete nahrát, klikněte jna tlačítko Vložit.

   Vložit soubory
  7. Soubor je nyní nahrán a přístupný studentům daného předmětu.

   Zpřístupnění souboru

  Tipy

 • Potřebuji předat soubory i s mým komentářem a pokyny

  Vhodným nástrojem pro vložení materiálů s komentářem je Interaktivní osnova. Ta může sloužit také jako rozcestník všech e-learningových materiálů v kurzu, místo pro vložení studijních textů, videí atp. Postup pro založení interaktivní osnovy je následující:

  1. V Informačním systému vyberte v agendě Učitel předmět, ve kterém chcete vytvořit novou interaktivní osnovu.

  2. Zde v sekci klikněte na odkaz Interaktivní osnovy:

   Postup založení Interaktivní osnovy v IS MU
  3. Pokud ještě žádnou osnovu nemáte, tak na další stránce najdete jediné tlačítko Založit novou interaktivní osnovu.

   Postup založení Interaktivní osnovy v IS MU
  4. V další nabídce naleznete několik možných nastavení vaší nové osnovy. Můžete tak stanovit, aby už při vzniku měla určitý počet kapitol (takzvaných podosnov, které mohou sloužit např. pro rozdělení materiálů dle jednotlivých týdnů, tematických bloků atp.), omezit přístupová práva na studenty konkrétního semináře, upravit její název atp. V našem případě jsme ponechali osnovu přístupnou všem studentům kurzu a rozčlenili ji na 5 kapitol, které budou viditelné okamžitě.

   Postup založení Interaktivní osnovy v IS MU
  5. Po potvrzení se nám zobrazí naše nová interaktivní osnova. Nyní ji můžeme začít plnit materiály, upravit názvy kapitol (či celé osnovy), změnit obrázek v hlavičce atp.

   Postup založení Interaktivní osnovy v IS MU

  Tipy

  1. Při následných úpravách osnovy nezapomeňte vždy ukládat změny tlačítkem Uložit.
  2. Detailnější informace k různým funkcím a možnostem interaktivní osnovy naleznete v Nápovědě IS MU.
 • Potřebuji nahrát video/audio se zabezpečením proti kopírování

  V Informačním systému je možné zabezpečit videa tak, aby je studenti/uživatelé nemohli běžnými způsoby zkopírovat a dále šířit. Videa jsou uložena v šifrované podobě a jejich přehrání je umožněno pouze těm uživatelům, kteří mají uděleno oprávnění prostřednictvím přístupových práv v IS MU. Můžete nahrát libovolný multimediální soubor (video i audio), systém se následně postará o jeho konverzi do vhodného formátu vč. šifrování.

  Tip: Pokud chcete video vložit do Interaktivní osnovy, přeskočte následující postup a přejděte rovnou do části Vložení do Interaktivní osnovy.

  1. Nahrajte libovolný video nebo audio soubor do Studijních materiálů. Pokud nevíte jak, podívejte se na Potřebuji pouze nahrát soubor.
  2. Označte soubor (můžete i více najednou) a v Operacích zvolte Vytvořit HTML5 přehrávač.

   Označte soubor a dejte vytvořit přehrávač videa
  3. Ponechte zaškrtnutou volbu Šifrovat… a dejte Vytvořit.

   Ponechte nastaveno šifrování
  4. Vytvoří se přehrávač videa, původní video soubor se schová a odeberou se mu práva pro čtení a začne převádět a šifrovat. Probíhající převod videa značí ikonka za názvem souboru. Nyní již můžete přehrávač používat (např. vložit do Osnovy, Diskusního fóra, …), jen samotné video půjde přehrát až po dokončení převodu a šifrování (v závislosti na délce a množství videí to může trvat i desítky minut).

   Ikonka za názvem souboru indikuje probíhající konverzi videa
  5. Nezapomeňte vhodně nastavit přístupová práva pro čtení, např. jen na studenty předmětu. Standardní nastavení studijních materiálů v IS MU je Kdokoliv v internetu.

   Ikonka pro nastavení práv
   Zrychlená volba pro nastavení práv na studenty předmětu
  6. Video lze otevřít v samostatném okně, nebo jej můžete dále vložit do Osnovy, Diskusního fóra či Odpovědníku (viz dále).

   Video lze otevřít v samostatném okně
  • Vložení do Interaktivní osnovy

   Vložit video lze 2 způsoby: přímo do Osnovy z počítače / mobilního zařízení nebo vložení nejdříve do studijních materiálů a následně do Osnovy.

   Vložení přímo do Osnovy

   1. Přetáhněte video z disku počítače přímo na dané místo v Osnově (v Editačním režimu), tzv. Drag&drop. Video se vloží do systému, nastaví se mu shodná práva pro přehrání, jako má Osnova a dojde k převodu a zašifrování videa.

    Video se vloží
   2. Nemůžete-li video přímo přetáhnout (Drag&drop), můžete jej vložit přes nástrojovou lištu. Použijte vložit Multimédia (schováno pod ikonkou výpustky – tří teček).

    Menu Multimédia
   3. V nově vloženém prvku vyberte ikonku počítače a vyhledejte soubor na disku počítače/zařízení.

    Menu Multimédia

   Vložení do Osnovy ze studijních materiálů

   1. Vložte video do studijních materiálů dle návodu výše, nezapomeňte vhodně nastavit přístupová práva.

   2. Editujte Osnovu a v nástrojové liště použijte vložit Multimédia (schováno pod ikonkou výpustky – tří teček).

    Menu Multimédia
   3. V nově vloženém prvku vyberte ikonku IS.

    Menu Multimédia
   4. Vyhledejte soubor ve studijních materiálech, označte a zvolte Vybrat. Můžete vybrat i více souborů najednou.

    Menu Multimédia
   5. Video se vloží.

    Video se vloží
  • Vložení do Diskusního fóra
   1. Najděte video ve studijních materiálech a zkopírujte jeho adresu.

    Zkopírování adresy videa
   2. Tuto adresu vložte do diskusního příspěvku. Po uložení bude odkaz nahrazen přehrávačem.

    Poznámka: Tento způsob je možné použít pouze v případě, že nemáte zapnutý HTML editor pro vložení příspěvku, tzv. Méně možností (tj. základní nastavení vkládání příspěvků).

  • Vložení do Odpovědníku
   1. Najděte video ve studijních materiálech a zkopírujte jeho adresu

    Zkopírování adresy videa
   2. Tento odkaz vložte do zadání otázky obalený textem: <video></video>

    <video>https://is.muni.cz/auth/…/soubor.video5</video>
   3. Otázku uložte.

   Tento postup funguje při vkládání otázky textovým editorem i při vkládání otázky formulářem (vč. HTML editoru).

 • Potřebuji přehrávač videa pro mp4 soubory
  1. Pokud jste do studijních materiálů vašeho předmětu nahráli multimediální soubor (ve formátu MP4), můžete z něj snadno vytvořit stránku s přehrávačem.

  2. V místě, kam jste soubor nahráli, soubor označte a v pravém sloupci klikněte na možnost Otevřít video v samostatném přehrávači.

   Označení souboru

   Pozn.: Aby bylo možné stránku s přehrávačem vygenerovat, je nutné, aby bylo video nahráno ve formátu MP4 (tj. například pomocí PowerPointu).

  3. Stránku s videem můžete nasdílet svým studentům (např. odeslat hromadným e-mailem).

 • Potřebuji informovat studenty – Odeslání hromadného dopisu
  1. Studenty můžete v rámci svého předmětu pohodlně hromadně informovat. Využijte k tomu aplikaci Zaslání dopisů, kterou naleznete v Záznamníku učitele v sekci Studenti pod odkazem Poslat dopis.

   Aplikace Zaslání dopisu
  2. Dostanete se na seznam svých dříve odeslaných e-mailů, kde kliknete na tlačítko Vytvořit nový dopis.

   Poslat hromadný dopis
  3. Teď už stačí jen zadat předmět a text dopisu. Pokud nepožadujete žádné speciální funkce, hromadný dopis je přednastaven tak, že jej můžete bez dalších složitostí odeslat tlačítkem Odeslat dopis. Adresáty jsou studenti Vámi vybraného předmětu.

   Odeslání hromadného dopisu

  Tipy