Časté otázky vyučujících

 • Je online výuka za pomoci nástrojů MS Teams, Google Hangout Meet nebo ZOOM povinná? Starám se doma o malé dítě, nemohu se připojit v době původní přednášky online…

  Zatím nemáme informace, že by na některém z pracovišť byla přímá online výuka vyžadována. Vyučující ji využívají především jako náhradu cvičení, ve kterých jinak intenzivně diskutují s malým počtem studentů. Při malém počtu lidí (10-15) lze přímou interakci se studenty zvládnout právě za pomoci těchto nástrojů a může to plnohodnotně nahradit prezenční výuku těchto malých skupin. Učitelé, pro které je přímá online výuka v této době velmi náročná (ať už z důvodů, že mají doma školáky, kterým se musí věnovat, zajistit chod domácnosti, či kvůli horšímu připojení, technickým problémům apod.) spíše volí asynchronní způsoby výuky. Nahrávají studentům řešené příklady, komunikují na diskuzních fórech, zadávají různé úkoly, ke kterým pak jednotlivě dávají zpětnou vazbu (za pomoci videa či komentářů). Zkuste se podívat na inspiraci od učitelů a nebo nám zavolat, abychom zkusili vymyslet variantu vhodnou právě pro Vaši výuku.

 • Jak lze plnohodnotně nahradit ústní zkoušky tak, aby studenti nepodváděli a abychom vůbec legitimně věděli, o jakého studenta opravdu je?

  Na tuto častou otázku aktuálně neumíme ještě odpovědět. Možnosti zjišťujeme. Tam, kde je to možné, lze přejít k elektronickému testování. Nicméně zabránit tomu, aby si studenti dohledávali v knihách či na internetu řešení, při testování z domu nelze.

 • Jak máme plnohodnotně nahradit výuku v prakticky zaměřených cvičeních či v laboratořích? Pochybuji, že si studenti mohou elektronicky osvojit práci s pipetou a nebo vyšetření pacienta pohmatem…

  Máte pravdu, toto je velmi náročné a v některých případech nelze zajistit distanční formu této výuky, aniž by došlo ke slevení nároků na studenty. Odpověď, jak se v těchto konkrétních případech velmi prakticky zaměřených předmětů zachovat, Vám zjišťujeme a odpověď potom zveřejníme.

 • Mám obavy ze zveřejňování svých videopřednášek pro studenty. Bude jich plné Uložto a studentské servery a příští rok mi na přednášky už nikdo nepřijde

  Tuto obavu sdílí velké množství vyučujících. V IS MU připravujeme systém, který by měl zamezit studentům, aby si zveřejněná videa stáhli do počítače (pokud vyučující tuto volbu zaškrtne). Zatím ještě k dispozici není. Napište nám, že chce být hned informování, jakmile funkci spustíme.

  Bohužel naprostou jistotu, že si studenti záznam nepořídí, nebudete mít nikdy. Tak, jako si mohli Vaši přednášku nahrávat na diktafon přímo ve třídě (a mnozí to i dělali, jen o této aktivitě vyučující obvykle nevědí), mohou si studenti zaznamenat obrazovku třeba i při přímé online výuce a uložit ten záznam obrazu a zvuku. Pokud však studenti překonají tyto překážky a videozáznam nějak získají a následně zveřejní proti Vaší vůli, je toto konání už v rozporu se zákonem a je legislativně postihnutelné. Větší podrobnosti k právní stránce této věci bude umět zodpovědět Právní odbor RMU.

 • Studenti mi při online výuce v MS Teams moc nereagují, ani nevím, že tam jsou. Mám pocit, že mluvím jen do počítače a nikdo mne neposlouchá. Nevím, jestli při tom nehrají hry a jestli to vůbec k něčemu je

  Ze zkušeností vyučujících vyplývá, že studenti malých skupinek na online výuku většinou reagují velmi pozitivně a učitelé mají spoustu děkovných reakcí, že se snaží nějakým způsobem výuku zajistit. Na interakci se studenty je potřeba se připravit. Klaďte často dotazy, kterými si ověříte, že chápou, co zatím bylo řečeno. Využijte možnost chatu, kdy Vám studenti mohou psát dotazy – je to vhodnější forma pro ty nesmělé. Vyčleňte si vždy chvíli čas na pročtení dotazů, které přišly, a okomentujte je.

  V případě přednášek, kdy ze začátku něco vysvětlujete nebo třeba komentujete příklady, a teprve potom následuje diskuze a dotazy studentů, se některým vyučujícím osvědčil následující postup. Natočí tu výkladovou část na video (například za pomoci mobilu natočí, jak počítají příklady na papír či píšou doma na improvizovanou tabuli/flipchart). Zveřejní ji studentům a ve vybrané časy udělají jen krátké 15 minutové online vstupy, které jsou zaměřeny jen a pouze na dotazy studentů a zpětnou vazbu, zda příklad pochopili.