Potřebuji zkoušet

Distanční formy zkoušení přinášejí vyučujícím spoustu problémů a nových výzev. Studenti najednou mohou snadno sdílet zadání testů i odpovědi, spolupracovat a sdílet, jak Vaše videozkouška třeba vypadá. Chce-li vyučující opravdu zjistit, zda student splnil cíle předmětu a získal dané zkušenosti a dovednosti, musí zapojit důvtip, improvizovat i třeba trochu rezignovat na způsoby, kterými zkoušel doposud.

Pojďte se podívat na zkušenosti i plány Vašich kolegů a také pojďte zjistit, co všechno se potřebujete k provedení distančního zkoušení naučit.

Pro vyučující MU máme nachystanou ještě i databanku nejčastějších problémů, které mohou při distančním zkoušení nastat (technické obtíže, podvody, …). Stránku postupně aktualizujeme na základě Vašich zkušeností a podnětů.

Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětůMetodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2020 Návodný materiál pro tvorbu tzv. „open book“ písemných zkoušek ve znalostně orientovaných předmětechPodpůrný materiál k metodice distančního zkoušení Distanční zkoušení na MUNIhttps://it.muni.cz/distancni-zkouseni-na-muni

Zkušenosti a tipy vyučujících

 • Potřebuji nahradit ústní zkoušku

  Podrobný návod

  Děkujeme panu proděkanovi doc. JUDr. Davidovi Sehnálkovi, Ph. D. za poskytnutí podkladových textů z Právnické fakulty, které mohou být skvělou inspirací pro další vyučující na dalších fakultách.

  Požadavky na studenta

  • Počítač, tablet nebo mobilní telefon s rychlým připojením na internet, kamerou a mikrofonem
  • Nainstalovaná aplikace MS Teams (webová aplikace je možná, ale v některých ohledech nedostačující)
  • Přihlášení do MS Teams pod univerzitní identitou
  • Měl by si nanečisto vyzkoušet (třeba s kolegou), zda mu vše funguje

  Požadavky na učitele

  • Počítač, tablet nebo mobilní telefon s rychlým připojením na internet, kamerou a mikrofonem
  • Nainstalovaná aplikace MS Teams (webová aplikace je možná, ale v některých ohledech nedostačující)
  • Seznámení se s aplikací MS Teams a jeho základním nastavením pro výuku i ústní zkoušku nabízejí e-technici a jejich kolegové (etech@fi.muni.cz)

  Postup učitele před zkouškou

  1. V Informačním systému vypište termín, ke kterému se studenti přihlašují, v poznámce k termínu specifikujte, že zkoušení proběhne přes MS Teams a jak dlouho bude zkoušení jednoho studenta v průměru trvat. Pokud jste s aplikací pro zkušební termíny nikdy nepracovali, kontaktujte fakultního e-technika.

  2. Informujte studenta, že v době schůzky má být online na MS Teams a že jej budete volat videohovorem.

  Postup učitele při zkoušce

  1. U daného termínu zkoušky v Informačním systému si najděte učo studenta a to zadejte do volání v MS Teams. Aplikace zná všechny studenty a bude Vám je nabízet.

   Základní rozhraní videohovoru v MS Teams

   Rozhraní MS Teams
   Rozhraní MS Teams 2
  2. Identifikujte studenta, pravděpodobně postačí srovnání fotografie z Informačního systému, při nejasnostech, či u zahraničních studentů můžete požadovat ukázat na kameru doklad (např. ISIC).

  3. Lze se setkat s doporučeními požádat studenta, aby ukázal kamerou okolí počítače a místnost v níž se nachází, aby se odhalily případné nepovolené pomůcky, či osoby, které by mohly napovídat. Doporučujeme postupovat obezřetně, neboť se může jednat o zásah do soukromí studenta. Během samotné zkoušky pravděpodobně poznáte, pokud student odpovědi odněkud čte nebo vyhledává. Na některých fakultách může být kontrola okolí studenta vedením fakulty nedoporučovaná (např. Právnická fakulta).

  4. MS Teams umožňuje hovory nahrávat, ohledně nahrávání je vhodné se řídit pokyny na Vaší fakultě.

   Pozor! Záznamy jsou ukládány do služby MS Stream a v případě, že zkoušku nahráváte, tak doporučujeme záznam z MS Streams stáhnout, archivovat (například v IS MU, příp. dle pokynů na fakultě) a následně záznam z MS Stream smazat. K tomuto záznamu mají přístup všichni účastníci hovoru, smazat jej může pouze ten, kdo nahrávání spustil.

   Schůzku může začít nahrávat i student, v takovém případě se Vám v horní části obrazu objeví upozornění:

   Mějte na paměti, že student může zkoušku nahrávat i jinými způsoby (např. OBS studio) a Vy tak nemusíte tuto skutečnost vůbec vědět.

  5. V případě, že si student má vylosovat otázku, můžete pro tento účel využít generátor náhodných čísel, studentovi nasdílet obrazovku a otázku vylosovat. Můžete také nechat studenta vylosovat otázku u něj na počítači.
   V ovládací liště klikněte na ikonku Sdílet a vyberte ve sloupci Plocha obrazovku, kterou chcete sdílet. Generátor spustíte tak, že do Googlu zadáte generátor náhodných čísel, generátor máte přímo mezi výsledky vyhledávání. Zadejte rozsah počtu otázek a vygenerujte náhodné číslo. Sdílení plochy lze ukončit ikonkou obrazovky s křížkem, která je dostupná v ovládací liště v obrazu webkamery studenta.

  6. Student by nejpozději v tuto chvíli měl mít zapnutý mikrofon. Na vyžádání by měl student spustit sdílení plochy svého počítače (budete tak vidět, že nečte z připravených dokumentů). V případě tzv. Open book zkoušce uvidíte studentovu práci s e-zdroji. Nedoporučujeme ponechávat sdílenou plochu studenta příliš dlouho, neviděli byste potom dostatečně jeho verbální i neverbální projev.
   Student nasdílí plochu tlačítkem Sdílet na ovládací liště a výběrem Obrazovky ve sloupci Plocha. (Vidíte pohled studenta.)

  7. Nyní může proběhnout samotné zkoušení, případná diskuse a udělení hodnocení studentovi do Informačního systému MU.

  8. Ukončení hovoru (zkoušky) proběhne kliknutím na červenou ikonku telefonu.

  Postup učitele po zkoušce

  Pokud jste zkoušku nahrávali, tak Vám přijde na e-mail oznámení o zveřejnění záznamu ve službě MS Stream (to může trvat desítky minut až hodin). K tomuto záznamu mají přístup všichni účastníci hovoru (tedy i student). Doporučujeme tyto záznamy stáhnout, archivovat dle pokynů na Vaší fakultě (např. v IS MU) a následně záznam ze služby smazat.

 • Potřebuji online test

  Online test mohou studenti skládat za pomoci informačního systému. Nejčastější volbou učitelů je příprava testu s uzavřenými otázkami s jednou nebo více správnými možnostmi, který IS rovnou automaticky vyhodnotí a převede i na konečnou známku. Test spustíte všem studentům předmětu ve stejnou (předem domluvenou) dobu a omezíte čas, jak dlouho mohou test psát. Projděte si databanku nejčastějších problémů distančního testování, abyste měli reálnou představu o tom, co může nastat a reálné představy o dopadu opatření na zamezení podvodů.

  Nikdy jste v Informačním systému žádný test netvořili? Kontaktujte e-technika https://is.muni.cz/podpora/etech.

  • Příprava otázek

   Máte dvě možnosti, jak připravit otázky: sepsat je v domluveném formátu např. v programu MS Word a požádat e-techniky, aby je do Informačního systému nahráli, anebo je vyklikat v Informačním systému sami.

   Potřebuji pomoc e-technika

   Pozor! Tým e-techniků je v této době velmi vytížený, zpracování otázek tak může trvat déle. Požadavky posílejte co nejdříve, případně si předem u svého e-technika ověřte možný termín zpracování.

   1. Připravte otázky v textovém editoru (například MS Word) v následujícím tvaru:
    • první odstavec (odstavce se oddělují klávesou Enter) znamená zadání otázky;
    • další odstavce představují zadání odpovědí;
    • před správnou odpověd’ (resp. správné odpovědi) vložte hvězdičku;
    • jednotlivé otázky oddělte prázdným řádkem.
    Zadání otázek MS Word
   2. Kontaktujte e-technika (etech@fi.muni.cz) a dejte mu vědět, zda jde o otázky s jednou správnou odpovědí či více a jaké má být bodování testu. Také pro jaký předmět otázky potřebujete.
   3. Jakmile e-technik pomůže otázky do systému zavést, domluvte se spolu na zaškolení na správné nastavení testu, nebo případnou kontrolu.

   Zkusím si otázky v Informačním systému připravit sám

   Pro přípravu online testu v IS (Odpovědníku) je nejdříve potřeba vytvořit sadu otázek. Sada otázek je soubor se zadáním a řešením otázek.

   1. Přejděte do aplikace Záznamník učitele se zvoleným předmětem, ke kterému chcete vytvořit sadu otázek.
   2. V sekci odpovědníky zvolte položku sady otázek. S touto položkou budete pracovat vždy, když budete provádět operace/úpravy se sadami otázek.
    Sady otázek
   3. Pro vytvoření nové sady otázek zvolíte volbu Založit novou sadu otázek.
    Založit novou sadu otázek
   4. Zvolíte název sady otázek. Nepovinně můžete zvolit i název souboru a popis sady pro lepší orientaci.
    Založení sady otázek
   5. Novu otázku do sady můžete vložit formulářem po zvolení jedné z typu otázek v menu vložit novou otázku. Jednotlivé typy otázek jsou podrobněji popsány v nápovědě.
   6. Nápovědu, jak formulář vyplnit, otevřete kliknutím na ikonku červeného otazníčku. Obsah formuláře uložte a celý postup opakujete.
    Zadání otázky
   7. Plánujete-li převádět větší množství otázek typu :r, :c či :a, můžete zvážit využití převodníku otázek. V případě, že byste si přáli vytvořit speciální otázku, lze vyzkoušet i editor pokročilých otázek.

   Užitečné odkazy

   Podrobnější informace k sadám otázekNápověda Informačního systému MU Základní typy otázekNápověda Informačního systému MU Převodník otázekPřevodník otázek do formátu IS MU – výběr odpovědi (:r), více správných odpovědí (:c), volná odpověď (:a) Editor pokročilých otázekDrag&drop doplňování v textu, popisky v obrázku, doplňovačky oblasti v obrázku

   V případě problému či nejasností jsme připraveni vám pomoci na adrese etech@fi.muni.cz.

  • Nastavení zkoušky

   Jakmile máte v Informačním systému připravené otázky pro online test, je potřeba nastavit průběh samotné zkoušky. Co vyučující, to jiné potřeby nastavení zkoušek, takže se nelekejte, že nastavení je hodně. Zkusili jsme pro Vás vybrat jedno z nastavení, které by mohlo být pro distanční online testy nejvíce užitečné.

   Příprava a nastavení odpovědníku pro online testování

   1. Přejděte do aplikace Záznamník učitele se zvoleným předmětem, kde plánujete testování realizovat.
   2. V sekci odpovědníky zvolte položku správa odpovědníku.
    Správa odpovědníků
   3. Zvolte založit nový popis odpovědníku. Tím vlastně založíte novou „zkoušku“.
    Založení zkoušky
   4. V následujícím kroku lze vybrat jeden z několika režimů testu. Ve stávající situaci je nejvhodnější režim jiné nastavení, které umožní individuální nastavení testu.
    Režim testu
   5. Odpovědník pojmenujte a případně zadejte detailní pokyny, ty se studentům zobrazí před samotným spuštěním testu.
   6. Teď je potřeba vybrat otázky, které na zkoušce studenti uvidí. Otázky se vybírají ze sad otázek (viz předchozí návod na přípravu otázek). Zvolte Vybrat ze všech sad.
    Výběr otázek
    Objeví se výběr sad otázek předmětu, označíte ty, ze kterých chcete, aby byl test sestaven a potvrdíte tlačítkem Vybrat zaškrtnuté.
    Výběr sad
    Následně zvolíte, kolik otázek má být z každé sady použito v testu (vždy se náhodně vybere stanovaný počet otázek z dané sady, tj. každý student bude mít jiné zadání zkoušky).
    Počet otázek ze sad
   7. V dalším kroku definujeme, jak se budou otázky a jednotlivé jejich varianty míchat. Doporučujeme míchat zcela náhodně, pokud pořadí otázek nemá svůj význam (návaznosti). Dále určíme implicitní počty bodů pro základní nastavení hodnoty bodů za správně, špatně či nezodpovězenou otázku. Toto nastavení se aplikuje vždy, pokud není u dané otázky explicitně řečeno, že se má bodovat jinak (viz příprava otázek).
    Míchání otázek
   8. V sekci Výsledky do poznámkových bloků si vyberete, zda a jak se má výsledek z testového odpovědníku exportovat i do Poznámkových bloků. Je-li poznámkový blok zpřístupněn i studentům, vidí svůj výsledek ihned po odevzdání testu v agendě Student.

    Napojení na Poznámkové bloky
   9. V dalším nastavení definujete možnosti zobrazení správných odpovědí studentům po skončení práce s testem a možnosti dalšího zodpovězení testu. V běžném zkouškovém režimu se většinou užívá nastavení nezobrazovat odpovědi studentůmpouze jeden průchod testem.
    Zobrazení výsledků studentovi
   10. Stránkování odpovědníků můžete využít například za situace, je-li množství otázek velké a přejete si, aby byl samotný test přehlednější.

    Nastavení barvy levého pruhu a okna přes celou obrazovku pak pomáhá k vizuální kontrole monitoru studentů například v učebnách. Při vzdáleném odpovídání nemají tyto funkce větší praktické využití, takže zvolte „žádný pruh“.

    Stránkování testu
   11. Následující nastavení je vhodné pro typy otázek, kam student vepisuje opověď slovy a záleží na velikosti písmen a druhu interpunkcí.
    Usnadnění odpovídání
   12. Nastavení času pro zodpovídaní testu je jedním z esenciálních nastavení online testů. Určuje kolik času má student na zodpovězení testu. V případě, že odpovídající nestihne test uložit do vypršení času, test se uloží automaticky. Vhodně zvolený časový limit může minimalizovat možnost studenta dohledávat odpovědi v literatuře nebo na internetu.
    Časový limit na odpovídání
   13. Funkce Sledování jiných činností studenta umožňuje zaznamenat akce studenta v IS MU, které provádí po dobu testování. Využití tohoto nastavení je při distančním online testování bezpředmětné.
    Sledování činnosti studenta
   14. Skupiny práv a časů slouží k detailnímu nastavení přístupu k odpovědníku. Definuje kdo a kdy může s odpovědníkem pracovat. Přidání práva provedete přes tlačítko Zaveď další právo.
    Natavení přístupu
    V tradičním předmětu je odpovědník nastavován zpravidla na studenti předmětu v období (aktuální studenti předmětu). Potvrzení výběru práva potvrdíte tlačítkem Přidat upřesněné právo. Individuálně je samozřejmě možné přidat i další skupiny/osoby pomocí funkce Zaveď další právo. Můžete také nastavit přístup k odpovědníku pouze na studenty, kteří se v IS MU přihlásili na určitý zkouškový termín.
    Nastavení přístupu
    Individuálně je samozřejmě možné přidat i další skupiny/osoby pomocí funkce Zaveď další právo.
    Natavení přístupu
    V případě, že máte studenty se speciálními nároky na čas, využijete i nabídku Přidat speciální skupinu práv a časů.
    Úpravy pro studenty se specifickými nároky
    Postup zadávání práv je stejný jako v předchozím případě s tou výjimkou, že je navíc potřeba vyplnit i kolonku se speciálním časovým nárokem studenta.
    Úpravy pro studenty se specifickými nároky
   15. Jakmile máte vše nastaveno, zbývá poslední krok. Tím je uložení, a tedy zároveň potvrzení nastavení odpovědníku. První možností je odpovědník uložit a zpřístupnit. Odpovědník se uloží a bude zpřístupněn podle zadaných práv a časů.
    Uložení
    Druhá možnost je odpovědník uložit a zatím studentům znepřístupnit. Odpovědník a celé jeho nastavení se uloží a vy s ním můžete později pracovat, upravovat jej. Studenti k němu nebudou mít přístup.
    Uložení
    Celá akce je dokončena potvrzením.
    Potvrzení
   16. Vyučující své odpovědníky najde v Záznamníku učitele → správa odpovědníků, případně ve studijních materiálech předmětu Záznamník učitele → Manipulace se studijními materiály → Odpovědníky.

    Studenti vidí aktuální odpovědníky ve své agendě Student.

    Odkazy na odpovědníky je možno vkládat i do interaktivní osnovy předmětu.

   17. Využijte komunikační kanál, který se studenty obvykle používáte (hromadný e-mail, interaktivní osnova, diskuzní fóra) a sdělte jim zavčas, že je zkouška připravená, kdy začíná a kde najdou odkaz ke spuštění online testu.
   Kompletní nápověda k aplikaci OdpovědníkyNápověda informačního systému MU

   V případě nejasností a problémů nás neváhejte kontaktovat na adrese etech@fi.muni.cz.

  • Vyhodnocení zkoušky

   Každý bodovaný online test/odpovědník můžete snadno ohodnotit dle bodů v poznámkovém bloku.

   1. Výsledky online testu jsou propsány do poznámkového bloku předmětu.

    V sekci Výsledky do poznámkových blokůsi vyberete, zda a jak se má výsledek z testového odpovědníku exportovat i do Poznámkových bloků. >Nastavení zkoušky > bod 8

    Poznámkové bloky najdete v Záznamníku učitele daného předmětu.

    Uložení

    Poznámkový blok má stejné pojmenování jako test.

    Uložení
   2. Poznámkové bloky nabízejí velkou řadu funkcí pro operace se záznamy v nich. V našem případě chceme převést body z testu na známky.

    Nejprve označíte poznámkový blok, kde jsou výsledky testu.

    Časový limit na odpovídání
   3. Z menu poznámkových bloků vyberete položku Ohodnotit dle bodů.

    Časový limit na odpovídání
   4. V tabulce zadáte požadované bodové hranice pro jednotlivé známky a zvolíte jméno nového bloku, kde se operace uskuteční. Víte-li, že ne všichni test splnili a přejete si za nesplnění udělit hodnocení “-” můžete zatrhnout položku Nezadané body ohodnotit známkou ‘@-’ . Následně zvolíte uložit na konci stránky.

    Časový limit na odpovídání
   5. Následně ve výběru bloků označíte blok s hodnocením a z menu zvolíte přenos hodnocení.

    Časový limit na odpovídání
   6. Z menu vyberete jméno vyučujícího a potvrdíte tlačítkem provést přenos.

    Časový limit na odpovídání
   7. Hodnocení se v tomto okamžiku provedlo a studenti mají zapsané své známky. Zcela obdobně můžete provést i hodnocení zápočtů.

   Chcete-li se o poznámkových blocích, a možných operací s nimi, dozvědět více, navštivte naši nápovědu.

   V případě nejasností a problémů nás neváhejte kontaktovat na adrese etech@fi.muni.cz.

 • Náhrada psané písemky

  Měli jste při výuce přesně tuto situaci? Studenti přišli v daný čas do učebny. Schovali mobily, sedli s papírem a tužkou a po dobu jedné hodiny všichni usilovně psali, kreslili, počítali a nakonec odevzdali písemku. Odevzdané písemky se rozdělily mezi vedoucí seminárních skupin nebo učitele či doktorany a ti je dlouhé hodiny opravovali a poté zadali studentům známky. Co teď s tím?

  Jak můžete distančně nahradit právě tyto klasické písemky

  1. Pokud test obsahoval části, kdy bylo potřeba počítat na papír vzorečky, kreslit grafy, diagramy a nákresy, tak by se do online podoby převáděl velmi složitě. Stále je ale možnost pořádat takovou psanou písemku, jen distanční formou.

  2. Jako první potřebujete ke studentům dostat pokyny a zadání zkoušky. Nejjednodušší způsob je nahrát jim zadání rovnou do odevzdávárny, kam mají potom písemky vkládat. Zobrazí se jim ve správný čas, kdy bude i otevřená odevzdávárna. Jestliže potřebujete generovat studentům rozdílná zadání (pro větší eliminaci podvodného jednání), bude se hodit odpovědník. Studenti si jej otevřou, přečtou zadání, poznačí na papír domluvené číslo či znaky, a píšou svoje řešení. Pokud chcete být při zkoušce studentům k dispozici pro osobní možnost zadání písemky a nebo pro dotazy studentů, průběžné řešení případných problémů apod., lze se s nimi po dobu zkoušky spojit za pomoci videokonferenčního software, nebo založit diskuzní fórum. Pro správné nastavení jednotlivých možností kontaktujte e-techniky.

  3. Studenti píšou písemku doma, ale v tzv. režimu open book, tedy s přístupem k materiálům, učebnicím a internetu (nelze tomu totiž efektivně zabránit). Je potřeba tomu adekvátně přizpůsobit zadání.

  Pokud máte pochybnost o nějaké části navrženého postupu, zkuste to zkonzultovat s e-technikem. Není vyloučené, že společně najdete řešení, které bude vyhovovat lépe Vašim podmínkám. Možností je více a ne všechny je možné v textu zmínit.

  Tipy

  • Požádejte o pomoc e-technika, abyste správně nastavili odevzdávárnu a videokonferenci, kdy zadáte zadání úkolů, případně generování těchto zadání a distribuce mezi studenty.
  • Je potřeba přeformulovat zadání úkolů na tzv. open book zkoušku, tedy na situaci, kdy Vám nevadí že si studenti dohledávají vzorečky apod. v učebnici a jinde.
  • Dopředu si zjistěte, kteří studenti nemají k dispozici mobil s fotoaparátem, fotoaparát či skenner. Oslovte je předem a domluvte si s nimi samostatně ústní zkoušení.
  • Počítejte s tím, že studenti budou svá řešení zkoušky sdílet na sociálních sítích a studijních serverech. Je vhodné měnit často příklady a zadání.
 • Databanka nejčastějších problémů (technické obtíže, podvody apod.)
 • Státní závěrečné zkoušky na MU

  Kontaktujte uživatelskou podporu IS MU

  Situace s protiepidemiologickými opatřeními se dynamicky mění a v souvislosti s tím je potřeba plánovat a upravovat postupy realizace SZZ. Ty lze realizovat v několika modelech v závislosti na potřebě a zvyklostech daných fakult (např. plně distanční / hybridní model). Rádi Vám na základě zkušeností napříč MU poskytneme podporu a konzultace pro realizaci SZZ na Vaší fakultě přesně dle Vašich potřeb.

  Prosím kontaktujte fakultního e-technika, is-technika, Mgr. Jitku Daňkovou nebo Mgr. Filipa Daňka.