I need to evaluate my students

Remote forms of testing are problematic and challenging for teachers. Students can easily share test assignments and answers, collaborate or share what your video exam looks like. If the teacher really wants to know whether the student has met the course requirements, acquired the given experiences and skills, they must engage wit, improvise or even resign to new ways they haven’t tried so far.

Let's take a look at your colleagues' experiences, plans and find out what you need to learn in order to perform remote testing.

For MU teachers we have prepared a database of the most common problems , that may occur during remote testing (technical difficulties, cheating,…). We are gradually updating the site based on your experience and suggestions.

Methodology of Distance Examination and Course CompletionGuidelines issued by the Office for Studies of the Masaryk University Rector’s Office No. 1/2020 Instructional material for creating "open book" written exams in knowledge-oriented subjects(Only Czech) Supporting material for the methodology of distance testing Distance testing at MUNIhttps://it.muni.cz/en/services/remote-examinations-at-muni

Teachers’ experiences and tips

 • I need to replace an oral exam

  Podrobný návod

  Děkujeme panu proděkanovi doc. JUDr. Davidovi Sehnálkovi, Ph. D. za poskytnutí podkladových textů z Právnické fakulty, které mohou být skvělou inspirací pro další vyučující na dalších fakultách.

  Požadavky na studenta

  • Počítač, tablet nebo mobilní telefon s rychlým připojením na internet, kamerou a mikrofonem
  • Nainstalovaná aplikace MS Teams (webová aplikace je možná, ale v některých ohledech nedostačující)
  • Přihlášení do MS Teams pod univerzitní identitou
  • Měl by si nanečisto vyzkoušet (třeba s kolegou), zda mu vše funguje

  Požadavky na učitele

  • Počítač, tablet nebo mobilní telefon s rychlým připojením na internet, kamerou a mikrofonem
  • Nainstalovaná aplikace MS Teams (webová aplikace je možná, ale v některých ohledech nedostačující)
  • Seznámení se s aplikací MS Teams a jeho základním nastavením pro výuku i ústní zkoušku nabízejí e-technici a jejich kolegové (etech@fi.muni.cz)

  Postup učitele před zkouškou

  1. V Informačním systému vypište termín, ke kterému se studenti přihlašují, v poznámce k termínu specifikujte, že zkoušení proběhne přes MS Teams a jak dlouho bude zkoušení jednoho studenta v průměru trvat. Pokud jste s aplikací pro zkušební termíny nikdy nepracovali, kontaktujte fakultního e-technika.

  2. Informujte studenta, že v době schůzky má být online na MS Teams a že jej budete volat videohovorem.

  Postup učitele při zkoušce

  1. U daného termínu zkoušky v Informačním systému si najděte učo studenta a to zadejte do volání v MS Teams. Aplikace zná všechny studenty a bude Vám je nabízet.

   Základní rozhraní videohovoru v MS Teams

   Rozhraní MS Teams
   Rozhraní MS Teams 2
  2. Identifikujte studenta, pravděpodobně postačí srovnání fotografie z Informačního systému, při nejasnostech, či u zahraničních studentů můžete požadovat ukázat na kameru doklad (např. ISIC).

  3. Lze se setkat s doporučeními požádat studenta, aby ukázal kamerou okolí počítače a místnost v níž se nachází, aby se odhalily případné nepovolené pomůcky, či osoby, které by mohly napovídat. Doporučujeme postupovat obezřetně, neboť se může jednat o zásah do soukromí studenta. Během samotné zkoušky pravděpodobně poznáte, pokud student odpovědi odněkud čte nebo vyhledává. Na některých fakultách může být kontrola okolí studenta vedením fakulty nedoporučovaná (např. Právnická fakulta).

  4. MS Teams umožňuje hovory nahrávat, ohledně nahrávání je vhodné se řídit pokyny na Vaší fakultě.
   Pozor! Záznamy jsou ukládány do služby MS Stream a v případě, že zkoušku nahráváte, tak doporučujeme záznam z MS Streams stáhnout, archivovat (například v IS MU, příp. dle pokynů na fakultě) a následně záznam z MS Stream smazat. K tomuto záznamu mají přístup všichni účastníci hovoru, smazat jej může pouze ten, kdo nahrávání spustil.

   Schůzku může začít nahrávat i student, v takovém případě se Vám v horní části obrazu objeví upozornění:

   Mějte na paměti, že student může zkoušku nahrávat i jinými způsoby (např. OBS studio) a Vy tak nemusíte tuto skutečnost vůbec vědět.

  5. V případě, že si student má vylosovat otázku, můžete pro tento účel využít generátor náhodných čísel, studentovi nasdílet obrazovku a otázku vylosovat. Můžete také nechat studenta vylosovat otázku u něj na počítači.
   V ovládací liště klikněte na ikonku Sdílet a vyberte ve sloupci Plocha obrazovku, kterou chcete sdílet. Generátor spustíte tak, že do Googlu zadáte generátor náhodných čísel, generátor máte přímo mezi výsledky vyhledávání. Zadejte rozsah počtu otázek a vygenerujte náhodné číslo. Sdílení plochy lze ukončit ikonkou obrazovky s křížkem, která je dostupná v ovládací liště v obrazu webkamery studenta.

  6. Student by nejpozději v tuto chvíli měl mít zapnutý mikrofon. Na vyžádání by měl student spustit sdílení plochy svého počítače (budete tak vidět, že nečte z připravených dokumentů). V případě tzv. Open book zkoušce uvidíte studentovu práci s e-zdroji. Nedoporučujeme ponechávat sdílenou plochu studenta příliš dlouho, neviděli byste potom dostatečně jeho verbální i neverbální projev.
   Student nasdílí plochu tlačítkem Sdílet na ovládací liště a výběrem Obrazovky ve sloupci Plocha. (Vidíte pohled studenta.)

  7. Nyní může proběhnout samotné zkoušení, případná diskuse a udělení hodnocení studentovi do Informačního systému MU.

  8. Ukončení hovoru (zkoušky) proběhne kliknutím na červenou ikonku telefonu.

  Postup učitele po zkoušce

  Pokud jste zkoušku nahrávali, tak Vám přijde na e-mail oznámení o zveřejnění záznamu ve službě MS Stream (to může trvat desítky minut až hodin). K tomuto záznamu mají přístup všichni účastníci hovoru (tedy i student). Doporučujeme tyto záznamy stáhnout, archivovat dle pokynů na Vaší fakultě (např. v IS MU) a následně záznam ze služby smazat.

 • I need an online test

  Students can take an online test using the Information system. The most common choice for teachers is to prepare a test with closed questions with one or more correct answers, which is automatically evaluated by the IS and calculated into the final grade. You activate the test for all students of the course at the same (pre-arranged) time and limit the time they have to complete the test. Check the database of the most common problems of remote testing to get an idea of what can happen and the impact of anti-cheating measures.

  Do you have no experience with creating tests in IS? Please contacts e-technician (etech@fi.muni.cz).

  • Preparing the questions

   You have two options on how to prepare questions: write them in the agreed format, foe example in the MS Word and ask the e-technicians to upload them into the Information System, or create them in the Information system yourself.

   I need the help of e-technician

   Be aware! The team of e-technicians is very busy at this time, so it may take longer to process the questions. Send your requests as soon as possible, or check with your e-technician in advance for a possible date.

   1. Prepare the questions in text editor (like MS Word) in following form:
    • first paragraph (paragraphs are created by key Enter) stands for the question assignment itself;
    • the next paragraphs represent the answers;
    • insert an asterisk before the correct answers ;/li>
    • separate each question with an empty line.
    Zadání otázek MS Word
   2. Contact the e-technician (e-tech@fi.muni.cz) and let them know if there are questions with one correct answer or more, what the test score should be and for what course you need the test.
   3. As soon as the e-technician creates the questions in the system, ask for the instructions on how to set up the test or if you need them to check your set up.

   I will try to prepare questions in the Information System myself

   To prepare an online test in the IS (ROPOT) it is necessary to create at first a set of questions. A set of questions is a file with questions and their answers.

   1. Přejděte do aplikace Záznamník učitele se zvoleným předmětem, ke kterému chcete vytvořit sadu otázek.
   2. In the ROPOTS section, select the Qestion sets menu. You will work in this menu whenever you perform operations / edits with question sets.
    Sady otázek
   3. To create a new question set, choose Create New Question Set.
    Založit novou sadu otázek
   4. Choose a question set name. Optionally, you can also choose a file name and set description for better orientation.
    Založení sady otázek
   5. You can insert a new question into the form by selecting one of the question types in the Insert new question menu. The types of questions are described in more detail in the help.
   6. For help on how to fill in the form, click on the red question mark icon. Save the form and repeat the process.
    Zadání otázky
   7. If you plan to convert a large number of questions with type:r, :c or :a, you might consider using a question converter. If you would like to create a special question, you can also try the i advanced question editor.

   Useful links

   Detailed information on questions setsTooltip of the Information system MU Basic questions type Tooltip of the Information system MU Questions converterQuestions converter into the IS MU format – one answer choice (:r), multiple choice (:c), open answer (:a) Advanced Question EditorDrag&drop text completion, image captions, image completion

   In case of any problems or questions, we are ready to help you at etech@fi.muni.cz.

  • Test settings

   Once you have the questions for online testing ready in the IS, you need to set the test itself. Every teacher has different preferences therefore there are many different kind of setting. We've tried to pick one setting for you, that might be the most useful for online testing.

   Preparation and setting of the ROPOT for online testing

   1. Navigate to the Teacher application with selected course you wish to execute the testing.
   2. In the ROPOT section choose Work with ROPOT.
    Správa odpovědníků
   3. Choose Create a new ROPOT description. You will create a new "test" with this option.
    Založení zkoušky
   4. In next step you can choose from different setting of the test. In current situation the best setting is other, which will allow individual setting of the test.
    Režim testu
   5. Name the ROPOT appropriately and insert detailed instructions if needed, it will be shown to students before the beginning of the test.
   6. Now you need to choose which questions will be shown to the student during the test. Questions are chosen from the question sets (the instructions above). Choose Select from all questions sets.
    Výběr otázek
    The questions sets selection will appear, choose those you wish to use in testing and confirm with the Choose selected.
    Výběr sad
    Then you choose how many questions from each set will be used in the test (each student will have different test because the questions will be selected randomly from the set).
    Počet otázek ze sad
   7. In the next step we will define how will questions and their variants be mixed up. We recommend random mixing unless the firm question order is required. Next choose implicit number of points for basic setting of point values for correct, incorrect or unanswered question. This setting will be applied unless a given question is explicitely set for different evaluating (look at question settings).
    Míchání otázek
   8. In the section Saving students' scores to a notebook choose if and how should the result from the test be exported into Notebook. If the Notebook is visible to student aswell, they will see their result immediately after submitting the test in the application Student.
    Napojení na Poznámkové bloky
   9. In the next setting define the visibility of correct answers to student after submitting the test and option of repeated test taking. In normal testing mode it is usually set to never and no.
    Zobrazení výsledků studentovi
   10. Number of questions per page can be used in situation if you use a big number of questions and you wish to make the test more readable.

    Left column color option is used for a visual control of students in lecture rooms. During remote testing they have no use so choose "do not use any column".

    Stránkování testu
   11. Next setting is appropriate for questions where students write case sensitive words and interpunction.
    Usnadnění odpovídání
   12. Setting the total time for test is one of the most essential settings. It sets how much time students have for the test. In the case of student not being able to save the test before running out of time, the test will be saved automatically. Correctly set time limit can minimize the possibility of student to search for the answer in the literature or on the internet.
    Časový limit na odpovídání
   13. Function Track student's other activities enables to record student's actions in IS MU that are being done during the testing. This setting is not useful for remote testing.
    Sledování činnosti studenta
   14. Skupiny práv a časů are used for detailed setting of accessibility to ROPOT. It definies who and when can use the test. Adding rights is done through button Add another right.
    Natavení přístupu
    In normal course the ROPOT is set on students enrolled in course offered in concrete term (actual students of the course). Confirm the right choice with Add the right. It is possible to add individual person/group of people using Add the right. You can also set access to the ROPOT only for students who have registered in the IS MU on a certain exam date.
    Nastavení přístupu
    It is possible to add individual person/group of people using Add the right.
    Natavení přístupu
    If you have students with special time requirements, you can also use the Přidat speciální skupinu práv a časů.
    Úpravy pro studenty se specifickými nároky
    The procedure for entering rights is the same as in the previous case, with the exception that it is also necessary to fill in a field with a special time requirement for the student.
    Úpravy pro studenty se specifickými nároky
   15. Once you have everything set up, the last step remains. This is saving, and thus at the same time confirming, the ROPOT settings. The first option is to Save and make accessible. The ROPOT will be saved and will be made available according to the specified rights and times.
    Uložení
    Second option is to Save and make inaccessible to students for now. The ROPOT and all its settings are saved and you can work with it later and edit it. Students will not have access to it.
    Uložení
    The whole act is completed by confirmation.
    Potvrzení
   16. Teacher can find itsTeacher notebook → Work with ROPOT, or in the study materials of the course Teacher notebook → Work with study materials → ROPOT.

    Students see actual ROPOTs in applicationStudent.

    You can add addresses on ROPOTs into Interactive syllabi of the course

   17. Use the usual communication channel with students (group e-mail, interactive syllabi, discussion groups) and let them know in advance that the exam is ready, when it starts and where they will find with link to start an online test.
   Complete tooltip for application ROPOTHelp of the information system of MU

   If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact us at etech@fi.muni.cz.

  • Evaluation of the exam

   Každý bodovaný online test/odpovědník můžete snadno ohodnotit dle bodů v poznámkovém bloku.

   1. Výsledky online testu jsou propsány do poznámkového bloku předmětu.

    V sekci Výsledky do poznámkových blokůsi vyberete, zda a jak se má výsledek z testového odpovědníku exportovat i do Poznámkových bloků. >Nastavení zkoušky > bod 8

    Poznámkové bloky najdete v Záznamníku učitele daného předmětu.

    Uložení

    Poznámkový blok má stejné pojmenování jako test.

    Uložení
   2. Poznámkové bloky nabízejí velkou řadu funkcí pro operace se záznamy v nich. V našem případě chceme převést body z testu na známky.

    Nejprve označíte poznámkový blok, kde jsou výsledky testu.

    Časový limit na odpovídání
   3. Z menu poznámkových bloků vyberete položku Ohodnotit dle bodů.

    Časový limit na odpovídání
   4. V tabulce zadáte požadované bodové hranice pro jednotlivé známky a zvolíte jméno nového bloku, kde se operace uskuteční. Víte-li, že ne všichni test splnili a přejete si za nesplnění udělit hodnocení “-” můžete zatrhnout položku Nezadané body ohodnotit známkou ‘@-’ . Následně zvolíte uložit na konci stránky.

    Časový limit na odpovídání
   5. Následně ve výběru bloků označíte blok s hodnocením a z menu zvolíte přenos hodnocení.

    Časový limit na odpovídání
   6. Z menu vyberete jméno vyučujícího a potvrdíte tlačítkem provést přenos.

    Časový limit na odpovídání
   7. Hodnocení se v tomto okamžiku provedlo a studenti mají zapsané své známky. Zcela obdobně můžete provést i hodnocení zápočtů.

   Chcete-li se o poznámkových blocích, a možných operací s nimi, dozvědět více, navštivte naši nápovědu.

   V případě nejasností a problémů nás neváhejte kontaktovat na adrese etech@fi.muni.cz.

 • Replacement of written exam

  Were you in this situation? The students came to the classroom at the given time. They hid their cell phones, sat down with paper and pencil, and for one hour they all wrote, drew, counted, and finally handed in their paper. The submitted papers were divided among the leaders of seminar groups, teachers or doctoral students, who corrected them for long hours and then gave the students grades. What about that now?

  How you can remotely replace these classic written exams

  1. If the test contained parts where it was necessary to count on paper, draw graphs, diagrams and drawings, then it would be very difficult to convert into online testing. However, it is still possible to organize such an exam, only in a remote form. You would start the exam with the help of video conferencing software and you then show students the assignments they have to solve on paper. Students write the exam at home, but in the so-called open book mode, but with access to materials, textbooks and the Internet (this cannot be effectively prevented). It is necessary to change the assignment accordingly. To make it difficult for students to copy, for example, it is possible to generate a different assignment for everyone (this is then more difficult to correct, you can contact, contacte-technicians).

  2. At the end of the exam, students take photos with a mobile phone (or camera) or scan them and put them into the IS in a prepared vaults.

  3. The teachers then go through the papers and give the students a comment in the notebook and the number of points.

  4. Cheating (and the collective solution of examples) can be reduced by notifying in advance that you will call a random number of students by videoconference after the test and have them explained how they came up with the solution.

  Tips

  • Ask the e-technician for help to set up the vaults and videoconference correctly, when you enter the assignments, or the generation of these assignments and distribution among students.
  • It is necessary to reformulate the assignment of exam on the so-called open book exam, ie for a situation where you do not mind that students can find formulas, etc. in the textbook or elsewhere.
  • Find out in advance which students do not have a phone with camera or scanner. Contact them in advance and arrange an oral exam with them separately.
  • Expect students to share their exam solutions on social networks and student's servers. It is advisable to change examples and assignments frequently.
 • Database of most common problems (technical issues, cheating)
 • State Final Examination at MU

  Contact IS MU user support

  The situation with anti-epidemiological measures is changing dynamically and in connection with this it is necessary to plan and adjust the procedures for the implementation of the State Final Examination. These can be implemented in several models depending on the needs and habits of the faculties (eg fully distance / hybrid model). Based on experience across MU, we will be happy to provide you with support and consultations for the implementation of State Final Examination at your faculty exactly according to your needs.

  Please contact the faculty e-technician, is-technician, Mgr. Jitka Daňková or Mgr. Filip Daněk.